BÁO cáo VP môn toán cdsp

Tài liệu BÁO CÁO SEMINAR MÔN TÍNH TOÁN LƯỚI pptx

Tài liệu BÁO CÁO SEMINAR MÔN TÍNH TOÁN LƯỚI pptx
... tính toán, quản trị workload, tài khoản, phát sinh job dịch vụ quản trị gói Các thành phần tính toán CE cung cấp triều tượng hóa tài nguyên tính toán (điển hàng đợi khối cluster siêu máy tính ... quan lý truy xuất tài nguyên GRAM – Grid Resource Access and Management dựa chuẩn HTTP Giao thức sử dụng cho việc định vị tài nguyên tính toán, theo dõi điều khiển việc tính toán tài nguyên o GridFTP, ... độ phức tạp toán tăng lên N lần với tăng lên khả tính toán N lần mà đảm bảo hiệu toán gần ban đầu Điều làm tăng mức độ thử thách cho môi trường lưới, nhấn mạnh môi trường lưới tính phức hợp...
 • 17
 • 271
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Đề tài: SEMANTIC GRID: FROM CONCEPTS TO IMPLEMENTATION

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Đề tài: SEMANTIC GRID: FROM CONCEPTS TO IMPLEMENTATION
... việc tính to n, nơi lưu trữ, tập liệu, 14    thư viện số, … để dễ dàng tạo nên tổ chức ảo (Virtual Organization - VOs) để làm việc với để giái vấn đề Tính to n lưới dạng phổ biến Lưới, có khả tính ... quặng) dựa tên đồ thị RDF   IV PHỤ LỤC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Đây báo cáo chi tiết seminar với chủ đề tài Semantic Grid: From Concepts to Implementation với công việc cụ thể sau: Nội dung I.Grid ngữ ... tầng tính to n   Hình Ba lớp khái niệm tron hạ tầng tính to n ‐ Dữ liệu / Tính to n (data/computation): Lớp xử lý cách mà tài nguyên tính to n định vị, lập lịch thực thi; cách mà liệu di chuyển...
 • 32
 • 232
 • 0

Báo Cáo BTL môn An Toàn Bảo Mật( đề tài AES) ppt

Báo Cáo BTL môn An Toàn Bảo Mật( đề tài AES) ppt
... cho Plantext và Key sau chuyển đổi sang ASCII Chuyển đổi từ bản rõ (hệ ASCII sang hệ Hex) (Plan text) 32 88 31 E0 43 5a 31 37 F6 30 98 07 A8 8d A2 34 Chuyển đổi key(hệ ASCII sang hệ ... nội, tháng năm 2013 Nhóm thực hiện Phần 1: Tổng quan toán Trong mật mã học, AES (viết tắt của từ tiếng Anh: Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến) là thuật ... vệ sự an toàn và bí mật của các thông tin nhạy cảm, quan ngày càng trở nên cấp thiết An toàn bảo mật thông tin là môn học đảm bảo cho mục đích này Khó có thể thấy ứng...
 • 17
 • 327
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... dạng SaaS Quản tài nguyên môi trường điện toán đám mây Quản tài nguyên môi trường điện toán đám mây (cloud computing) có chức cung cấp tài nguyên tính toán (như CPU, nhớ…) hay tài nguyên lưu ... 10 Trang MỘT NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Nguyễn Quang Hùng hungnq2@gmail.com I GIỚI THIỆU Điện toán đám mây ? Thuật ngữ điện toán đám mây (ĐTĐM) với ... tính toán phân bố điện toán đám mây Do khái niệm điện toán đám mây hiểu theo nghĩa khác nhau, hiểu điện toán đám mây khả cung cấp tài nguyên (tính toán – CPU, nhớ vật lý, không gian lưu trữ,...
 • 15
 • 177
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu SAAS TRONG CLOUD COMPUTING

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu SAAS TRONG CLOUD COMPUTING
... Trang Báo cáo thuyế t trình môn Tính toán lưới nghiệp giữ lại chức nghiệp vụ liệu tối quan trọng tầm kiểm soát (Private Cloud) IV SAAS TRONG CLOUD COMPUTING 4.1 Vị trí SAAS lớp kiến trúc cloud computing ... từ khóa Nguyễ n Thanh Tùng – Lê Cả nh Hiệ p Trang Báo cáo thuyế t trình môn Tính toán lưới 3.2 Tính chất Cloud Computing Cloud Computing có năm tính chất bật so với mô hình truyền thống a Tự phục ... 3.2 Tính chất Cloud Computing 3.3 Các mô hình Coud Computing IV SAAS TRONG CLOUD COMPUTING 10 4.1 Vị trí SAAS lớp kiến trúc cloud computing 10...
 • 32
 • 206
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về Applications of SOA and Web Services in

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về Applications of SOA and Web Services in
... Báo cáo seminar: Applications SOA and WEB services in Grid Computing Domain-Specific Services Standardization Program Execution Data Services Core Services Open Grid Services Infrastructure Web ... Page 27 Báo cáo seminar: Applications SOA and WEB services in Grid Computing  Data naming and access  Replication  Metadata and provenance Resource and Service Management  Provisioning and resource ... Nhơn-Bùi Thị Thu Giang Page Báo cáo seminar: Applications SOA and WEB services in Grid Computing Giới thiệu chung Báo cáo cung cấp khái niệm Service Oriented Architecture (SOA) , Web service chi tiết...
 • 39
 • 156
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về COMPUTING & ESCIENCE

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về COMPUTING & ESCIENCE
... th i ñ i 1.2 EScience gì? Có nhi u ñ nh nghĩa, quan ñi m khác v eScience Trong báo cáo s trình bày quan ñi m c a nhi u chuyên gia v eScience ñ có ñư c nhìn r ng v khái ni m Thu t ng EScience ñư ... ñ qu n lý phân ph i công vi c tính toán (computing tasks) Grid bên c nh ñó ph i tr ng ñ n v n ñ b o m t, m c tiêu l i c a GridPP tri n khai m t h t ng tính toán (computing infrastructure) v i ... công ngh tính toán lư i • T p trung vào d li u Nh ng đ ng l c thúc đ y s đ i c a eScience EScience nhân t b n cho phát tri n khoa h c Khát v ng m c tiêu c a nhà khoa h c ngày l n, n u thi u EScience, ...
 • 27
 • 96
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về Grid Computing Security

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về Grid Computing Security
... thức an ninh cho tính toán lưới An ninh môi trường tính toán lưới phải đáp ứng yêu cầu tính toán diện rộng, tính “động” hệ thống, phân phối “tổ chức ảo” Từ góc độ an ninh, thuộc tính quan trọng ... thực ứng dụng Vấn đề sở tin cậy trở nên phức tạp hệ thống tính toán lưới IV Đặc điểm bảo mật hệ thống tính toán lưới Các hệ thống tính toán lưới cao cấp yêu cầu mức độ bảo mật có đặc điểm sau: - ... môi trường tính toán lưới cần thiết để phối hợp quản lý tài nguyên chia sẻ chúng “tổ chức ảo”, tổ chức ảo mở rộng, tích hợp thêm nhiều tổ chức khác Điều cho thấy ứng dụng tính toán lưới bao trùm...
 • 22
 • 106
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về GRID ECONOMICS

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về GRID ECONOMICS
... cho Grid 1.2 Bối cảnh Grid Economics Hiện có nhiều dự án nghiên cứu Grid economics, thực tế Grid economics dừng mức độ nghiên cứu chính, việc ứng dụng hạn chế Các dự án GridEcon, BEinGRID, Gridbus ... THIỆU 1.1 Định nghĩa Grid Economics 1.2 Bối cảnh Grid Economics 1.2.1 Viễn cảnh Grid Economics 1.2.2 Kiến trúc tổng quan Grid Economics Chương : MÔ ... có TeraGrid hay GT4; châu Á có K *Grid (Hàn Quốc), NAREGI (Nhật Bản) hay CNGrid (Trung Quốc) ; Australia tham gia nghiên cứu Gridbus với châu Âu 1.2.1 Viễn cảnh Grid Economics Nghiên cứu GridEcon...
 • 25
 • 91
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI TÌM HIỂU VỀ GRID MIDDLEWARE

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI TÌM HIỂU VỀ GRID MIDDLEWARE
... môi trường lưới bên dưới, gọi middleware Tìm hiểu Grid Middleware Hình 3: Người dùng cần cắm sử dụng dịch vụ mà không cần quan tâm phía sau 1.4.1 Định nghĩa Grid Middleware - Grid middleware ... khoa học, thương mại đòi hỏi xử lý tính toán, lưu trữ lớn Một máy tính đơn hay nhóm máy tính (cluster) hay chí siêu máy tính chuyên dụng đáp ứng nhu cầu tính toán, lưu trữ ngày lớn Một số toán ... lưới bao gồm ứng dụng người dùng chạy môi trường VO 1.3 Chuẩn hóa Grid Một vấn đề lớn công nghệ tính toán để thành phần khác “nói chuyện” với Đây thách thức tính toán lưới (Grid Computing), tính...
 • 34
 • 154
 • 0

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về GRID RESOURCE MANAGEMENT

BÁO CÁO SEMINAR MÔN HỌC TÍNH TOÁN LƯỚI Tìm hiểu về GRID RESOURCE MANAGEMENT
... 4.1 Grid Resource Broker (Môi giới tài nguyên mạng lưới - GRB) 14 4.2 Grid Middleware Services (Dịch vụ trung gian tính toán lưới) 15 4.3 Grid service providers (Dịch vụ cung cấp tính toán lưới) ... thiểu cho dịch vụ Trang 15 Grid Resource Management GV: TS Phạm Trần Vũ 4.3 Grid service providers (Dịch vụ cung cấp tính toán lưới) Grid Service Provider đóng vai trò nhà cung cấp dịch vụ tính ...  Grid Resource Broker (môi giới tài nguyên lưới - Super/Global/Meta Scheduler)  Grid Middleware Services  Grid Service Providers Trang 13 Grid Resource Management GV: TS Phạm Trần Vũ 4.1 Grid...
 • 20
 • 270
 • 0

Xem thêm