Hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu

Hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu

Hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu
... y tất tờ khai xuất ,nhập ,đònh mức nguyên phụ liệu sử dụng ,thông báo thuế nhập ,hợp đồng xuất ,hợp đồng nhập Lập bảng lý nguyên phụ liệu cho tờ khai nhập Lập thông báo thuế nhập thông báo ... liệu thừa (nếu có ) Lập công văn gởi hải quan việc khômng thu thuế nhập hoàn thuế nhập hẩu Lập bảng kê khai chứng từ toán tờ khai xuất Chứng nhận thực xuất tất tờ khai xuất Đăng ký lý hợp đồng ... lý tờ khai nhập 9.Chở hàng nhập kho công ty Sau hoàn tất thủ tục nhập toàn bô lô hàng hợp đồng nhập ,tiến hành lý hợp đồng với Cục Hải quan TP.HCM –Chi cục Hải quan lý hàng gia công theo trình...
 • 7
 • 495
 • 1

Hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu

Hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu
... báo thuế nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu, nhập Lập bảng lý nguyên phụ liệu cho tờ khai nhập Lập thông báo thuế nhập thông báo truy thu thuế VAT cho số nguyên phụ liệu thừa (nếu có) Lập công văn ... quan việc không thu thuế nhập hoàn thuế nhập Lập bảng kê khai chứng từ toán tờ khai xuất Chứng nhận thực xuất tất tờ khai xuất Đăng kí lý hợp đồng với Cục hải quan chi cục hải quan lý hàng gia công ... lý tờ khai nhập Chở hàng kho Sau hoàn tất thủ tục nhập toàn lô hàng hợp đồng , tiến hành lý hợp đồng với Cục hải quan theo trình tự sau ; Photo chứng nhận y tất tờ khai xuất , nhập khẩu, định...
 • 2
 • 253
 • 0

HƯỚNG DẪN GIẢI THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

HƯỚNG DẪN GIẢI THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
... bán chưa thuế GTGT 100.000đ/ SP Yêu cầu : Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT từ hoạt động Biết giá tính thuế nhập 18.500đ/USD Thuế suất thuế NK A 10%, B 15%, C 20% Thuế suất thuế NK NVL : 10% Thuế GTGT ... đ/hộp Thuế suất thuế TTĐB 65% Tính thuế TTĐB mà DN phải nộp Bài giải Giá tính thuế TTĐB = = 6,78 ( 1.000đ) Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng hàng hóa tính thuế TTĐB*Giá tính thuế TTĐB *Thuế suất thuế ... Hãy tính thuế TTĐB phải nộp DN Biết thuế suất thuế TTĐB 45% Giá tính thuế TTĐB = = 827,58 (1.000đ Thuế TTĐB phải nộp = Số lượng hàng hóa tính thuế TTĐB * Giá tính thuế TTĐB *Thuế suất thuế TTĐB...
 • 46
 • 265
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 5 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 5 potx
... 5. 1 Nghiờn cu v tip cn th trng 5. 2 La chn i tỏc v lp phng ỏn kinh doanh 10 5. 3 Tỡm hiu ngun hng 10 5. 4 m phỏn ký kt hp ng 10 5. 5 T chc thc hin hp ng 10 5. 6 ... Cụng ty 54 Thnh lp thờm phũng Nghiờn cu th trng 54 Thit lp mt h thng mỏy vi tớnh: 55 II Mt s bin phỏp ca cụng ty nõng cao hiu qu kinh doanh xut nhp khu 55 y mnh cụng ... cung ng vt t v c cu mt hng xut nhp khu ca cụng ty 20 5- Tỡnh hỡnh lao ng, k hoch ca Cụng ty cỏc nm qua 23 II- Phõn tớch thc trng Cụng ty nm qua 23 1- Tỡnh hỡnh kinh doanh ...
 • 13
 • 225
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 4 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 4 docx
... mt phng tin doanh nghip tr li cỏc cõu hi sau: Cụng ty mun i n õu? Cụng ty cú th i n õu? Cụng ty i n ú bng cỏch no? Cụng ty cú nhng gỡ v Cụng ty khỏc cú nhng gỡ? Núi chung, chin lc kinh doanh ca ... nm Cụng ty phi nhp hng vi s lng ln Tin ca Cụng ty thng i ngoi t tr ngi bỏn K t nm 1997 tr li õy, Cụng ty khụng cũn i vay ngõn hng nh trc Hng nm, Nh nc cp b sung khong hn mt t cho Cụng ty v qu ... Cụng ty cũn thp, khụng i vo lu thụng, khụng sinh li khc phc phn no tỡnh trng trờn Cụng ty cú th ỏp dng mt vi phng phỏp sau: - Cụng ty cú th tham gia gúp liờn doanh liờn kt vi cỏc Cụng ty TNHH...
 • 17
 • 195
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 3 pps
... khu ca Cụng ty 3. 1 Kt qu t c T Cụng ty i Cụng ty ó ng gúp vo s phỏt trin ca ngnh v kinh t t nc ú l, nhng nm qua Cụng ty ó xut S/v:Bùi Trung Dũng - Lớp: QLKT 39 B 36 Luận văn tốt nghiệp Khoa: khoa ... - Lớp: QLKT 39 B 37 Luận văn tốt nghiệp Khoa: khoa học quản lý Cụng ty thỡ quỏ thp khụng th ỏp ng c ca cụng tỏc Marketing, cụng tỏc xõy dng chin lc ca Cụng ty cha c chỳ trng, Cụng ty ch chỳ trng ... Yờn Nht i c khong 133 135 VND õy l hai ng bn t m Cụng ty phi thng xuyờn nhp hng hoỏ v toỏn, vỡ vy s khụng n nh ca hai ng ny s nh hng tiờu cc n hot ng kinh doanh nhp khu ca Cụng ty Nn kinh t nc...
 • 17
 • 253
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 2 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 2 pdf
... quản lý 1 .25 0 141 28 .375 17.735 10.640 2. 750 1 .25 0 177 27 .7 42 18. 723 9.019 2. 927 1 .25 0 25 6 27 .331 19. 320 8.011 3.183 L Cụng ty kinh doanh vt t thit b du lch v cỏc mt hng khỏc nờn Cụng ty cú mi ... 58 5 ,2 57 Nhp khu 2, 9 38 3,518 42 3,95 43 XNK Trc tip 6 ,27 8 82 6,64 62 79 7, 32 80 XNK u thỏc 1,378 18 1,7667 21 1 ,28 20 Tng kim ngch XNK 7,656 100 8,413 100 9,15 100 K hoch 7,5 % hon thnh 1 02 105 ... 1999 20 00 Ch tiờu Giỏ tr % Giỏ tr % Giỏ tr % Chi phớ mua 40.000 82, 92 43.000 80,03 51.500 76,51 hng hoỏ Chi phớ bỏn 2. 281 4,61 2. 300 4 ,28 2. 500 3,71 hng Chi phớ QLDN 3.500 7,08 3.9 82 7.41 4 .20 0...
 • 17
 • 223
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 1 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về sự hình thành việc xuất nhập khẩu tại một số công ty phần 1 pps
... - Tr s chớnh Cụng ty t ti: 26 Lỏng H - H Ni - S ng ký kinh doanh: 10 6279 - Ngõn hng giao dch: Ngõn hng ngoi thng H Ni: +Ti khon ng Vit Nam: 01- 383-052 +Ti khon ngoi t: 37 -11 0 - 052 - Loi hỡnh ... Trung Dũng - Lớp: QLKT 39B 10 Luận văn tốt nghiệp Khoa: khoa học quản lý II- CC NHN T NH HNG V CH TIấU NH GI HIU QU HOT NG KINH DOANH XUT NHP KHU 1- Nhõn t ch quan 1. 1 Lao ng Trong hot ng sn xut ... tt 2- Cỏc nhõn t khỏch quan ú l cỏc nhõn t tỏc ng n hiu qu ca Cụng ty nhng l cỏc yu t bờn ngoi nh hng n mi hot ng ca Cụng ty 2 .1 Cỏc i th cnh tranh Trong hot ng kinh doanh xut nhp khu cng nh cỏc...
 • 17
 • 233
 • 0

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USDVNĐ đối với việc kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu Y tế VIMEDIMEX I.DOC

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USDVNĐ đối với việc kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu Y tế VIMEDIMEX I.DOC
... động nhập Công ty xuất nhập y tế I VIMEDIMEXI Thực trạng nhập Công ty nhập y tế I 1.1 Đặc điểm Công ty xuất nhập y tế I VimedimexI Công ty hoạt động kinh doanh 100% vốn Nhà nớc, hoạt động sản xuất ... nhuận Công ty không ảnh hởng biến động tỷ giá Tỷ giá hối đoái thay đổi làm cho doanh thu công ty thay đổi chơng ii ảnh hởng biến động tỷ giá tới hoạt động kinh doanh vimedimexi ảnh hởng tỷ giá hối ... động kinh doanh nhập Công ty từ 2000 2002 Hoạt động kinh doanh Công ty VIMEDIMEXI chủ y u nhập Tỷ trọng nhập chiếm phần lớn tổng kim ngạch xuất Công ty Bảng 1: Tổng kim ngạch xuất nhập Công ty...
 • 16
 • 566
 • 1

ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USD/ VNĐ đối với việc kinh doanh của công ty xuất nhập khảu Y tế Vimedimex I

ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USD/ VNĐ đối với việc kinh doanh của công ty xuất nhập khảu Y tế Vimedimex I
... Chơng I Tình hình hoạt động nhập Công ty xuất nhập y tế I VIMEDIMEXI Thực trạng nhập Công ty nhập y tế I 1.1 Đặc i m Công ty xuất nhập y tế I VimedimexI Công ty hoạt động kinh doanh 100% ... mục tiêu kinh tế t i đa hoá l i nhuận cho công ty Tỷ giá h i đo i có vai trò to lớn kinh doanh xuất nhập Công ty việc tìm hiểu, học h i, nắm bắt nhanh tình hình thay đ i tỷ giá h i đo i công việc ... t i hoạt động kinh doanh vimedimexi ảnh hởng tỷ giá h i đo i đến hoạt động kinh doanh vimedimexi Do ảnh hởng suy tho i kinh tế gi i đặc biệt khu vực châu năm 1997 kinh tế Việt Nam nhiều chịu biến...
 • 16
 • 294
 • 0

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USD/VNĐ đới với việc kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu Y tế Vimedimex I

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USD/VNĐ đới với việc kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu Y tế Vimedimex I
... Chơng I Tình hình hoạt động nhập Công ty xuất nhập y tế I VIMEDIMEXI Thực trạng nhập Công ty nhập y tế I 1.1 Đặc i m Công ty xuất nhập y tế I VimedimexI Công ty hoạt động kinh doanh 100% ... mục tiêu kinh tế t i đa hoá l i nhuận cho công ty Tỷ giá h i đo i có vai trò to lớn kinh doanh xuất nhập Công ty việc tìm hiểu, học h i, nắm bắt nhanh tình hình thay đ i tỷ giá h i đo i công việc ... t i hoạt động kinh doanh vimedimexi ảnh hởng tỷ giá h i đo i đến hoạt động kinh doanh vimedimexi Do ảnh hởng suy tho i kinh tế gi i đặc biệt khu vực châu năm 1997 kinh tế Việt Nam nhiều chịu biến...
 • 16
 • 458
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT
... không tiến hành giải pháp cần thiết để hoàn thiện lập phân tích báo cáo tài hành thực tế hoạt động Công ty Xuất nhập cung ứng vật thiết bị đường sắt thông tin hệ thống báo cáo tài trở nên vô ... tập trung vào việc đánh giá tìm nguyên nhân chủ yếu hai vấn đề 2.2 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2.2.1 Quan điểm tuân thủ luật pháp: Nhà ... hoạt để thích ứng với tình khác 2.2.3 Quan điểm công khai báo cáo tài chính: Quan điểm Bộ Tài việc công khai báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nước sau: - Khẳng định việc công khai báo cáo tài doanh...
 • 8
 • 243
 • 0

hướng dẫn công việc nhập khẩu

hướng dẫn công việc nhập khẩu
... báo thuế nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu, nhập Lập bảng lý nguyên phụ liệu cho tờ khai nhập Lập thông báo thuế nhập thông báo truy thu thuế VAT cho số nguyên phụ liệu thừa (nếu có) Lập công văn ... lý tờ khai nhập Chở hàng kho Sau hoàn tất thủ tục nhập toàn lô hàng hợp đồng , tiến hành lý hợp đồng với Cục hải quan theo trình tự sau ; Photo chứng nhận y tất tờ khai xuất , nhập khẩu, định ... quan việc không thu thuế nhập hoàn thuế nhập Lập bảng kê khai chứng từ toán tờ khai xuất Chứng nhận thực xuất tất tờ khai xuất Đăng kí lý hợp đồng với Cục hải quan chi cục hải quan lý hàng gia công...
 • 3
 • 179
 • 0

thiết lập và phát triển thị trường mây tre đan với việc hoàn thiện các hoạt động xúc tiến của công ty xuất nhập khẩu hà tây

thiết lập và phát triển thị trường mây tre đan với việc hoàn thiện các hoạt động xúc tiến của công ty xuất nhập khẩu hà tây
... Ty Xuất Nhập Khẩu Tây tiến hành để thiết lậpvà phát triển thị trờng cho sản phẩm mây tre đan I) Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty Xuất nhập Tây đợc thành lập lần vào tháng ... doanh thị trờng ngày trở lên gay gắt công ty Xuất Nhập Khẩu Tây với sản phẩm mây tre đan phảI đối đầu với đối thủ nh: Công ty UDOMXAY ( công ty xuất nhập liên kết Việt Nam - Lào ), công ty Xuất ... giới, thu hút đợc nhiều khách hàng nớc đến đặt hàng tạo sở để phát triển xuất hàng mây tre đan III) Những hoạt động xúc tiến Công ty Xuất Nhập Khẩu Tây tiến hành 14 1) áp dụng thơng mại...
 • 25
 • 177
 • 0

Công ty Xuất nhập khẩu Barotex và việc ứng dụng Marketing để dẫn dầu ngành - 1 ppt

Công ty Xuất nhập khẩu Barotex và việc ứng dụng Marketing để dẫn dầu ngành - 1 ppt
... xuất công tác phát triển thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty Xuất nhập BAROTEX I- Khái quát chung Tổng Công ty Công ty Xuất nhập BAROTEX - Việt Nam Quá trình hình thành phát triển Công ... phát triển Công ty Tháng 4 /19 71 Công ty Xuất nhập BAROTEX thành lập (tách từ Công ty Xuất nhập Thủ công mỹ nghệ) Công ty đời với bao biến đổi lớn lao đất nước, suốt trình Công ty BAROTEX không ... Chương I- Công tác phát triển thị trường doanh nghiệp kinh doanh xuất Chương II- Thực trạng hoạt động xuất công tác phát triển thị trường xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty XNK BAROTEX Chương III-...
 • 30
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn công việc xuất khẩuhướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗhướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóahướng dẫn hạch toán xuất nhập khẩu ủy tháchướng dẫn nghiệp vụ xuất nhập khẩuhướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩutìm hiểu về công việc xuất nhập khẩuyêu cầu công việc xuất nhập khẩucông việc xuất nhập khẩu là làm gìphương hướng phát triển của công ty xuất nhập khẩucông ty xuất nhập khẩu mây tre đanđịnh hướng phát triển của công ty xuất nhập khẩucông ty xuất nhập khẩu hải sản sông hươngđề tài nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắtluan van khao sat quy trinh san xuat cha lua tai cong ty xuat nhap khau sa giang va anh huong cua ty le thit mo den cau truc cha luaĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây