Bài tiểu luận YHHN dành cho y học hạt nhân và sinh viên y

bài tiểu luận phục vụ cho môn học các vùng văn hóa việt nam

bài tiểu luận phục vụ cho môn học các vùng văn hóa việt nam
... Hoàng Tiến – Bài giảng vùng văn hóa Việt Nam – Khoa Văn Hóa Nghệ Thuật Trường ĐHSP Nghệ Thuật Trung Ương 2 GS.TS Ngô Đức Thịnh – Văn hóa vùng phân vùng văn hóa Việt Nam – NXB Khoa học xã hội – ... nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh Việt Nam Nằm vùng tam giác châu thổ sông Hồng có đất đai mầu mỡ, trù phú, nơi sớm trung tâm trị - văn hóa – kinh tế từ buổi đầu lịch sử Việt Nam đồng thời ... quát chung tiểu vùng văn hóa Thăng Long- Hà Nội Trải qua tiến trình lịch sử kéo dài hàng ngàn năm, trung tâm đầu não quốc gia Đại Việt, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vùng văn hóa Thăng Long-Hà...
 • 36
 • 233
 • 0

Tiểu luận môn TOÁN CHO KHOA HỌC MÁY TÍNH Hàm sinh ứng dụng Phân tích một số thuật toán sắp xếp

Tiểu luận môn TOÁN CHO KHOA HỌC MÁY TÍNH Hàm sinh và ứng dụng Phân tích một số thuật toán sắp xếp
... Hàm sinh xác suất ứng dụng Phân tích số thuật toán xếp An MỤC LỤC CH1301001:Nguyễn Tuấn Hàm sinh xác suất ứng dụng Phân tích số thuật toán xếp An CH1301001:Nguyễn Tuấn A Hàm sinh xác ... (s) = λ2eλ(s-1) Hàm sinh xác suất ứng dụng Phân tích số thuật toán xếp An CH1301001:Nguyễn Tuấn  Var(X) = λ2 – λ2 + λ = λ Hàm sinh xác suất ứng dụng Phân tích số thuật toán xếp An CH1301001:Nguyễn ... e = ὴ ≤ 16 Hàm sinh xác suất ứng dụng Phân tích số thuật toán xếp An CH1301001:Nguyễn Tuấn B Phân tích số thuật toán xếp I Định nghĩa độ phức tạp Thời gian mà máy tính thực thuật toán không...
 • 24
 • 239
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN UNG BƯỚU (Thuyết minh)

LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU (Thuyết minh)
... xạ trị sử dụng bệnh nhân ung thư trực tràng chiếm 1,98 % 3.2.2 Hóa chất điều trị ung thư đại trực tràng Nghiên cứu 514 đợt điều trị hóa chất 101 bệnh nhân ung thư đại trực tràng cho th y, hóa chất ... đại trực tràng, tiến hành thực đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất điều trị ung thư đại trực tràng TRUNG tâm Y học hạt nhân Ung bướu - bệnh viện Bạch Mai” Với mục tiêu sau: Khảo sát ... điểm sử dụng hóa chất điều trị ung thư đại trực tràng Khảo sát tác dụng không mong muốn hóa chất điều trị ung thư đại trực tràng biện pháp xử trí -2- Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh ung thư đại...
 • 92
 • 485
 • 2

LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN UNG BƯỚU (Presentation)

LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU (Presentation)
... phương pháp điều trị, hóa trị liệu có ý nghĩa quan trọng đặc biệt bệnh nhân giai đoạn muộn Khảo sát tình hình sử dụng hóa chất điều trị ung thư đại trực tràng Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu - bệnh ... 172 33.46 eBook for You Hóa chất điều trị Tần suất sử Tần suất dụng/ các đợt BN sử dụng điều trị n (%) n (%) TẦN SUẤT SỬ DỤNG HÓA CHẤT 100% 91.09% 85.80% 90% 80% eBook for You 67.33% 70% 55.64% ... điều trị UTĐTT Khảo sát tác dụng không mong muốn hóa chất điều trị UTĐTT biện pháp xử trí ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bệnh án BN UTĐTT điều trị nội trú hóa chất TT YHHN Ung bướu BV Bạch...
 • 41
 • 436
 • 3

Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu tại bệnh viên bạch mai

Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu tại bệnh viên bạch mai
... Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu nhân Ung bướu bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Bạch Mai Đánh giá kết Đánh giá kết chăm sóc giảm nhẹ chăm sóc giảm nhẹ NB Ung thư NB Ung thư Trung tâm Y học hạt Trung ... đánh giá đ y đủ nhu cầu CSGN người bệnh UT MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mô tả số đặc Mô tả số đặc điểm nhu cầu điểm nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ chăm sóc giảm nhẹ NB Ung thư NB Ung thư Trung tâm Y học hạt ... Ung thư Trung tâm Y học hạt Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu nhân Ung bướu bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Bạch Mai TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐỊNH NGHĨA CSGN: Theo Tổ chức Y tế giới (WHO-2002): “CSGN biện...
 • 42
 • 1,184
 • 4

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u tế bào HÌNH SAO (ASTROCYSTOMA) BẰNG xạ PHẪU DAO GAMMA QUAY tại TRUNG tâm y học hạt NHÂN UNG bướu BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u tế bào HÌNH SAO (ASTROCYSTOMA) BẰNG xạ PHẪU DAO GAMMA QUAY tại TRUNG tâm y học hạt NHÂN và UNG bướu BỆNH VIỆN BẠCH MAI
... 90%.[4] KếT LUậN Qua nghiên c u 62 bệnh nhân u tế bào hình xạ ph u dao gamma quay cho th y phương pháp đi u trị hi u quả, an toàn, tai biến biến chứng Tuổi thấp 6, tuổi cao 62, tuổi trung bình ... BàN LUậN Qua nghiên c u 62 bệnh nhân u tế bào hình xạ ph u dao gamma quay thu kết sau: tuổi thấp 6, tuổi cao 62, tuổi trung bình 34,2 8,1; nhóm tuổi mắc tỷ lệ cao từ 15-...
 • 3
 • 230
 • 0

Phân tích tình hình sử dụng thuốc đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu bệnh viện bạch mai

Phân tích tình hình sử dụng thuốc và đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai
... điều trị Trung tâm Y học hạt nhân ung bƣớu bệnh viện Bạch Mai Đánh giá chất lƣợng sống bệnh nhân ung thƣ phổi không tế bào nhỏ điều trị Trung tâm Y học hạt nhân ung bƣớu bệnh viện Bạch Mai Chƣơng ... nhân ung thƣ phổi không tế bào nhỏ điều trị Trung tâm Y học hạt nhân ung bƣớu bệnh viện Bạch Mai với hai mục tiêu: 1 Phân tích tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân ung thƣ phổi không tế bào nhỏ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH MAI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN UNG THƢ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI TRUNG...
 • 85
 • 333
 • 3

Y học hạt nhân kĩ thuật xạ trị

Y học hạt nhân và kĩ thuật xạ trị
... Y học hạt nhân thuật xạ trị Phần1: Tổng quan y học hạt nhân thuật xạ trị A Lịch sử y học hạt nhân thuật xạ trị: Có thể nói, y học hạt nhân đợc khởi đầu phát Becquelrel tợng phóng xạ vào ... thực tiễn y học hạt nhân thuật xạ trị Việt Nam .44 3.Nhận định thành tựu hớng phát triển chẩn trị bệnh chiếu xạ 44 Tài liệu tham khảo: 45 Y học hạt nhân thuật xạ trị Mở ... bị xạ chẩn, xạ trị Qui trình: Xạ chẩn Xạ trị Khám, trị bệnh chiếu xạ: -Hiệu -An toàn Sử dụng: -Các thiết bị phát hiện, ghi đo xạ -Các biện pháp hạn chế xạ có hại Y học hạt nhân thuật xạ trị...
 • 45
 • 522
 • 4

Y học hạt nhân kỹ thuật xạ trị

Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
... thông cảm Phần1: Tổng quan y học hạt nhân thuật xạ trị A Lịch sử y học hạt nhân thuật xạ trị: Có thể nói, y học hạt nhân đợc khởi đầu phát Becquelrel tợng phóng xạ vào năm 1896 Năm 1895,Roetngen ... Khám, trị bệnh chiếu xạ: -Hiệu -An toàn Sử dụng: -Các thiết bị phát hiện, ghi đo xạ -Các biện pháp hạn chế xạ có hại Phần 2: Những kiến thức y học hạt nhân thuật xạ trị A Tìm hiểu hạt nhân nguyên ... nơtron, hạt nhân môi trờng nhẹ lợng bị nhiều n n Hạt nhân b Tán xạ không đàn hồi: Các hạt nơtron đến va chạm với hạt nhân bia, truyền phần lợng cho hạt nhân bia khiến cho hạt nhân bia chuyển đến...
 • 45
 • 1,055
 • 6

Báo cáo y học hạt nhân kĩ thuật xạ trị đề tài" Lí thuyết động học của electron tring Klystron" pdf

Báo cáo y học hạt nhân và kĩ thuật xạ trị đề tài
... 2 thuyết tạo búi điện tử 2.1Lịch sử hình thành Klystron: Để tạo nên Klystron ng y nay, đóng góp nhiều người, từ thuyết thực tế Ta điểm qua trinh hình thành nên Klystron Người ... Klystron hình 1) Ở khuôn khổ tìm hiểu n y, em đề cập chủ y u tới hai khoang Klystron khoang tạo búi khoang cộng hưởng Hình 1: Cấu tạo klystron 2.3 X y dựng hệ thức động học Khi đặt điện áp vào ... Klystrons có công suất lớn, chuyển động điện tử lớn, đạt tới vận tốc cỡ c/3 nữa, thuyết chuyển động tương đối điện tử cần thiết thiết kế Klystron m y gia tốc tiếp tục ta xác định hệ số hệ...
 • 24
 • 144
 • 0

Kết quả điều trị ung thư: Khẳng định bước đi đúng của y học hạt nhân xạ trị pdf

Kết quả điều trị ung thư: Khẳng định bước đi đúng của y học hạt nhân và xạ trị pdf
... bệnh nhân ung thư đi u trị nước sang nước khu vực kết không khác Nếu giai đoạn sớm, hoàn toàn đi u trị khỏi cho số loại ung thư, đạt kết tốt Do việc phát sớm ung thư đi u trị phương pháp kết nước ... pháp đi u trị ung thư nước có khác so với nước ta? Người bệnh y n tâm đi u trị nước không? PGS Mai Trọng Khoa: Sự khác biệt dễ th y ta họ thiết bị cho chẩn đoán đi u trị Tuy nhiên thiết bị YHHN xạ ... đi u trị m y gia tốc tuyến tính đạt kết đi u trị tốt Hàng trăm bệnh nhân ung thư não di căn, u máu, u màng não, u tuyến y n, tuyến tùng, dị dạng động tĩnh mạch não, u d y thần kinh số 8, số đi u...
 • 5
 • 202
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu bệnh viện bạch mai (2007 2010)

Nghiên cứu sự biến đổi lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai (2007  2010)
... tạo y tế Trờng đại học y h nội lê Thiện tHnh nghiên c u biến đổi lâm sng, cận lâm sng bệnh nhân u tuyến y n trớc v sau xạ ph u dao gamma quay TRUNG TÂM Y HọC HạT NHÂN V UNG U bệnh viện bạch mai ... Tại trung tâm y học hạt nhân ung b u bệnh viện Bạch Mai ứng dụng dao gamma quay vào đi u trị số bệnh lý não, có u tuyến y n, nhng cha th y có đánh giá biến đổi tri u chứng lâm sàng, cận lâm sàng ... bệnh viện Bạch Mai từ năm 2007 - 2010 Nghiên c u biến đổi tri u chứng lâm sàng, cận lâm sàng trớc sau xạ ph u dao gamma quay Chơng Tổng quan 1.1 Giải ph u liờn quan n tuyến y n 1.1.1 Gii phu...
 • 106
 • 268
 • 1

Một số đặc điểm giao tiếp của bác sĩ với bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu một số khoa Lâm sàng tại Bệnh việ[170814]

Một số đặc điểm giao tiếp của bác sĩ với bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu và một số khoa Lâm sàng tại Bệnh việ[170814]
... giao tiếp bác với bệnh nhân trình khám chữa bệnh Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu Một số khoa lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm làm rõ lý luận giao tiếp, đặc điểm ... điểm giao tiếp nói chung đặc điểm giao tiếp với người bệnh bác trình khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai Nghiên cứu nhằm số đặc điểm giao tiếp bác với người bệnh trình khám chữa bệnh bệnh ... hiệu khám chữa bệnh cho người bệnh, bác làm việc Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu số khoa lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai cần có đặc điểm giao tiếp dân chủ có số kỹ giao tiếp với người bệnh Phƣơng...
 • 124
 • 730
 • 3

Khảo sát tình hình sử dụng một số kháng thể đơn dòng tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu, bệnh viện bạch mai

Khảo sát tình hình sử dụng một số kháng thể đơn dòng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện bạch mai
... Khảo sát tình hình sử dụng số kháng thể đơn dòng Trung tâm Y học hạt nhân ung bƣớu bệnh viện Bạch Mai với mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng thể đơn dòng điều trị ung thư Trung tâm ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ THANH LƢƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MỘT SỐ KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƢỚU BỆNH VIỆN BẠCH MAI KHÓA LUẬN TỐT ... hóa học khác[57], kháng thể đơn dòng ng y sử dụng phổ biến giới Tuy nhiên, Việt Nam, sử dụng kháng thể đơn dòng thực số bệnh viện thành phố lớn bệnh nhân lựa chọn kỹ lưỡng Trung tâm Y học hạt nhân...
 • 100
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tiểu luận môn nghiên cứu khoa họcbài tiểu luận về môn quản trị họcbài tiểu luận mẫu môn quản trị họccác bài tiểu luận về môn quản trị họcbài tiểu luận về bảo hiểm y tếbài tiểu luận mẫu môn xã hội họcbai tieu luan ve phuong phap day hoc tich cucbài tiểu luận phát triễn cho vay tiêu dùngbài tiểu luận lý thuyết xã hội họcmot so bai tieu luan ve mon giao duc hocphương pháp giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật dành cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014 2015bài tiểu luận quá trình xã hội hóa cá nhânbai tieu luan khai quat ve quan tri nguon nhan luckhoa y học hạt nhân và ung bướunghiên cứu sự biến đổi lâm sàng cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai 2007 2010NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetTTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201510 BB DHCD thuong nien nam 2013Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi05 Du kien danh sach nhan su dai hoiNoi dung sua doi Dieu leBao cao tai chinh 6 thang nam 2015tài liệu miễn phí chuong 4Tai lieu DHDCD thuong nien 2014