Đánh giá về độ tin cậy và tính hiệu quả của đề thi học kì 1

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA KẾT CẤU XÂY DỰNG THEO NHỮNG DẤU HIỆU MẶT NGOÀI KẾT CẤU " pdf

Báo cáo khoa học
... г Đánh giá độ tin cậy tình trạng kỹ thuật kết cấu xây dựng theo dấu hiệu mặt công trình Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1/2012 TCXDVN 373 - 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu ... tình trạng kỹ thuật công trình tác động động đất cháy Bảng Đánh giá tình trạng kỹ thuật nhà lớn sau động đất theo dấu hiệu mặt Phân loại tình trạng công trình Dấu hiệu tác động động đất lên kết cấu ... dấu hiệu mặt kết cấu Đánh giá tình trạng kỹ thuật công trình xây dựng dựa theo dấu hiệu hư hỏng nêu mục đến đánh giá tổng hợp mức độ hư hỏng theo công thức (4) [2] Các bảng dùng để đánh giá tình...
 • 5
 • 311
 • 1

nghiên cứu đánh giá độ tin cậy tính giá trị của thang đo đánh giá sự hài lòng của bênh nhân tại Khánh Hòa

nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang đo đánh giá sự hài lòng của bênh nhân tại Khánh Hòa
... tác động đến hài lòng Bàn luận - Thang đo PSS 26 biến số phát triển từ thang đo SERVPERF cho thấy tính giá trò tính tin cậy việc đo lường hài lòng bệnh nhân bệnh viện tỉnh Khánh Hòa - Thang đo ... (perception) thang đo SERVQUAL, thang đo chất lượng dòch vụ thông qua đánh giá khách hàng kiểm đònh độ tin cậy giá trò nhiều nghiên cứu giới, kể hệ thống bệnh viện Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá độ tin ... ra, thang đo bổ sung câu hỏi phản ánh đánh giá bệnh nhân mức độ hài lòng nói chung bệnh nhân bệnh viện, sử dụng thang điểm Likert, xếp từ "Rất không hài lòng" đến "Rất hài lòng" Câu đánh giá...
 • 6
 • 310
 • 2

Độ tin cậy tính sẵn sàng trong các hệ thống điều khiển giám sát.pdf

Độ tin cậy và tính sẵn sàng trong các hệ thống điều khiển và giám sát.pdf
... bình đơn vị thời gian Tính sẵn sàng phụ thuộc vào: – – – – Độ tin cậy thiết bị Cấu trúc hệ thống Đặc điểm hệ thống truyền thông Biện pháp dự phòng nóng Tính sẵn sàng Khả hoạt động liên tục bình ... Các chủ đề Khái niệm độ tin cậy tính sẵn sàng Các sách lược dự phòng Các biện pháp dự phòng nóng Cơ chế an toàn Cơ chế khởi động lại Cơ chế an toàn Cơ chế bảo mật Cơ chế bảo trì Độ tin cậy ... mật Sách lược bảo trì, khả bảo trì Độ tin cậy tính sẵn sàng LỖI LỖI LỖI LỖI LỖI T T0 T1 T2 T3 T4 T∑ Độ tin cậy ⇔ MTBF ≈ (T0 + T1 + T2 + T3 + T4)/5 Tính sẵn sàng ≈ (T0 + T1 + T2 + T3 + T4)/T∑...
 • 19
 • 827
 • 5

Bài thuyết trình về Độ tin cậy bảo trì

Bài thuyết trình về Độ tin cậy và bảo trì
... I Lý thuyết bảo trì độ tin cậy II Công tác bảo trì 2.1 Giới thiệu nhiệm vụ kinh doanh 2.2 Thực tế bảo trì III Các biện pháp bổ sung nhằm tăng độ tin cậy 1 .Bảo trì độ tin cậy: 1.1 Các ... 1.2 Xác định độ tin cậy hệ thống 1.2.1 Nguyên tắc xác định độ tin cậy Rs=R1 x R2 x R3 x … x Rn  Rs: độ tin cậy hệ thống  Ri: độ tin cậy thành phần thứ i (i=1,2, ,n)  Để tăng độ tin cậy hệ thống, ... hỏng phải sữa chữa khẩn cấp mức độ ưu tiên thiết yếu.Company Logo 1.3 Mục tiêu bảo trì  Mục tiêu bảo trì tin cậy giữ khả hệ thống chi phí kiểm soát  Bảo trì tin cậy đề cập đến việc ngăn ngừa...
 • 27
 • 684
 • 5

Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy bảo trì trong doanh nghiệp

Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp
... LÝ THUYẾT VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ PHẦN II CÔNG TÁC BẢO TRÌ MÁY BAY KING AIR B200 CỦA VASCO 13 PHẦN I- LÝ THUYẾT VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ 6.1 ĐỘ TIN CẬY 2.6.1 Khái niệm độ tin ... đến độ tin cậy Độ tin cậy: thước đo khả hoạt động phận thiết bị điều kiện trục trặc gây hư hỏng đưa vào sử dụng. Độ tin cậy định nghĩa theo cách khác định nghĩa sử dụng nhiều NASA Theo NASA, độ tin ... định độ tin cậy Để đo lường tin cậy hệ thống phận thành phần riêng biệt có tỉ lệ tin cậy Ta sử dụng phương pháp tính toán độ tin cậy hệ thống (Rs) Rs=R1 x R2 x R3 x … x Rn • Rs: độ tin cậy hệ...
 • 19
 • 204
 • 1

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; HIỆU QUẢ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC LOẠI BÁO CÁO CỦA DỰ ÁN

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; HIỆU QUẢ VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC LOẠI BÁO CÁO CỦA DỰ ÁN
... 89,180,000 đ III ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; HIỆU QUẢ VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC LOẠI BÁO CÁO CỦA DỰ ÁN Quản lý tiến độ - Tính đến 31/12/2009, hầu hết gói thầu không đảm bảo tiến độ theo Hợp ... KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN Nguồn vốn đầu tư Vốn đầu tư thực .5 III ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; HIỆU QUẢ VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC LOẠI BÁO CÁO CỦA DỰ ÁN ... 11 ứng yêu cầu tiến độ dự án, chủ đầu tư phải đình thi công, chia tách gói thầu để giao lại cho nhà thầu khác Hiệu tính xác loại báo cáo dự án 2.1 Tính xác Dự án chưa quản lý cách chặt chẽ chưa...
 • 15
 • 261
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng tính thích ứng của các xuất xứ keo tai tượng (acacia mangium) các dòng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) giai đoạn tuổi 1-2 tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của các xuất xứ keo tai tượng (acacia mangium) và các dòng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) giai đoạn tuổi 1-2 tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... ĐÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ TÍNH THÍCH ỨNG CỦA CÁC XUẤT X KEO TAI TƢỢNG (Acacia mangium) VÀ CÁC DÒNG KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) GIAI ĐOẠN TUỔI – TẠI HUYỆN SƠN ... tới Xuất phát từ lí trên, việc thực đề tài Đánh giá khả sinh trƣởng tính thích ứng xuất x Keo tai tƣợng (Acacia mangium) dòng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) giai đoạn tuổi 1-2 ... 2.2.1 Đánh giá khả sinh trƣởng tính thích ứng xuất x Keo tai tƣợng - Tình hình sinh trƣởng xuất x chiều cao vút - Tình hình sinh trƣởng xuất x đƣờng kính gốc - Tình hình sinh trƣởng xuất x lƣợng...
 • 92
 • 160
 • 1

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG DỰ BÁO GIÁ VÀNG VIỆT NAM, KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA YẾU TỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀNG TIẾP CẬN BẰNG MÔ HÌNH VỞI PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY HAI BƯỚC CÁC DẠNG MÔ HÌNH ARCHGARCH

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ DỰ BÁO GIÁ VÀNG VIỆT NAM, KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA YẾU TỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀNG TIẾP CẬN BẰNG MÔ HÌNH VỞI PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY HAI BƯỚC VÀ CÁC DẠNG MÔ HÌNH ARCHGARCH
... 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ DỰ BÁO GIÁ VÀNG BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY BƯỚC 2.1 Nhân định nhân tố tác động tới giá vàng Theo nhận định phần khung phân tích nhân tố tác động tới giá vàng Việt ... Chương 2: Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Dự Báo Giá Vàng Bằng Hình Hồi Quy Hai Bước Chương 3: Dự Báo Giá Vàng Việt Nam Bằng Các Dạng Hình ARCH/GARCH Chương 4: Kết Luận Các Kiến Nghị ... 5/2009 2.4 Dự báo giá vàng tháng tháng 2.4.1 Dự báo nhân tố tác động tới giá vàng Bảng 2.5 Bảng dự báo nhân tố tác động tới giá vàng tháng tháng năm 2009 Nhân tố tháng 6/2009 tháng 7/2009 Giá vàng...
 • 65
 • 276
 • 2

Đánh giá khả năng sinh trưởng tính thích ứng của các xuất xứ keo tai tượng các dòng keo lai giai đoạn tuổi 1 2 tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của các xuất xứ keo tai tượng và các dòng keo lai giai đoạn tuổi 1 2 tại huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang
... 21 0 16 2 013 2 21 0 71 21 0 34 2 013 3 20 578 20 935 20 940 21 0 72 RIV RIII 2 013 2 21 0 34 2 013 3 20 940 20 578 20 935 21 0 72 21 0 71 21 0 16 RII 2 013 3 21 0 71 21 0 72 20935 21 0 34 21 0 16 2 013 2 20940 20 578 RI 21 0 72 20940 20 578 ... trồng) 9 20 578 20 935 21 0 34 21 0 71 21 0 16 20 940 2 013 3 2 013 2 21 0 72 20935 21 0 34 21 0 71 21 0 16 20 940 2 013 3 2 013 2 21 0 72 2,35 2 ,16 2, 31 2, 26 2, 25 2, 06 2, 07 2, 00 2, 04 5,88 6, 61 5,63 5, 91 5,67 5, 51 5,48 5, 01 0,76 ... (cm) S S% 20 578 1, 29 0,45 34,88 20 935 21 0 34 21 0 71 21 0 16 20 940 2 013 3 2 013 2 21 0 72 20578 1, 20 1, 25 1, 25 1, 18 1, 19 1, 22 1, 11 1 , 12 1, 83 0, 42 0, 41 0,4 0,39 0,48 0,45 0,39 0, 42 0, 61 35,00 32, 80 32, 00 33,05...
 • 92
 • 242
 • 0

thuyết trình đề tài 1 ước lượng chiều cao trung bình của nam sv đhtm với độ tin cậy 95%. theo báo cáo của viện khoa học tdtt năm 2004 chiều cao trung bình của nam thanh niên vn là 163.14 cm. với mức

thuyết trình đề tài 1 ước lượng chiều cao trung bình của nam sv đhtm với độ tin cậy 95%. theo báo cáo của viện khoa học tdtt năm 2004 chiều cao trung bình của nam thanh niên vn là 163.14 cm. với mức
... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 2 011 0346 2 011 1029 2 011 0378 2 011 1025 2 011 0297 2 011 0306 2 011 0 314 2 011 0433 2 011 0439 2 011 0440 2 011 0466 2 011 0583 2 011 10 51 2 011 0750 2 011 0757 2 011 07 61 2 011 0762 2 011 0769 ... 2 011 0058 2 011 0075 2 011 012 4 2 011 1008 2 011 0085 2 011 1005 2 011 010 0 2 011 017 5 2 011 013 5 2 011 014 7 2 011 015 2 2 011 018 8 2 011 0242 2 011 0202 2 011 0232 2 011 0334 2 011 0337 Nguyễn Khánh Trung Trần Hoàng Trung Nguyễn Văn ... Hưng Chiều cao( m) 1. 65 1. 69 1. 57 1. 68 1. 64 1. 72 1. 54 1. 62 1. 67 1. 65 1. 73 1. 65 1. 57 1. 81 1.64 1. 54 1. 66 1. 62 1. 6 1. 68 21 22 23 24 25 26 27 28 2 011 0303 2 011 0393 2 011 0394 2 011 0397 2 011 0469 2 011 0483...
 • 29
 • 415
 • 0

Độ phức tạp tính toán tính hiệu quả của thuật toán (1)

Độ phức tạp tính toán và tính hiệu quả của thuật toán (1)
... độ phức tạp hàm Search độ phức tạp lớn lệnh Dễ dàng thấy ba lệnh {1}, {2} {5} có độ phức tạp O(1) độ phức tạp hàm Search độ phức tạp lệnh {3} Lồng lệnh {3} lệnh {4} Lệnh {4} có độ phức tạp O(1) ... lần, lần O(1) vòng lặp {2} tốn O((n-i).1) = O(ni).Vòng lặp {1} lặp có I chạy từ đến n-1nên thời gian thực vòng lặp {1} độ phức tạp giải thuật là: 5/13 Độ phức tạp tính toán tính hiệu thuật toán Chú ... trình không phụ thuộc vào kích thước mà phụ thuộc vào tính chất liệu vào Nghĩa liệu vào có kích thước 2/13 Độ phức tạp tính toán tính hiệu thuật toán thời gian thực chương trình khác Chẳng hạn...
 • 13
 • 230
 • 0

đánh giá độ tin cậy các giải pháp nâng cao độ tin cậy - áp dụng đánh giá độ tin cậy lưới điện trung áp tỉnh tuyên quang

đánh giá độ tin cậy và các giải pháp nâng cao độ tin cậy - áp dụng đánh giá độ tin cậy lưới điện trung áp tỉnh tuyên quang
... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - * - TỐNG THANH QUANG ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY - ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƢỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ ... sử dụng biện pháp nâng cao độ tin cậy đảm bảo tiêu chuẩn điện theo quy định Từ lý đó, tác giả chọn đề tài "Đánh giá độ tin cậy lưới điện trung áp, biện pháp nâng cao độ tin cậy Áp dụng đánh giá ... pháp phân tính - Tính toán độ tin cậy lƣới điện phân phối Chƣơng 3: Tính toán - đánh giá - phân tích độ tin cậy lƣới điện phân phối Tỉnh Tuyên Quang -3 - Chƣơng 4: Áp dụng số giải pháp nâng cao...
 • 94
 • 222
 • 4

ứng dụng lý thuyết độ tin cậy phương pháp thiết kế ngẫu nhiên trong đánh giá an toàn ổn định

ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và phương pháp thiết kế ngẫu nhiên trong đánh giá an toàn ổn định
... [6] Nguyn Vn Mo, 2000, thuyt tin cy thit k cụng trỡnh thu cụng, Bi ging cao hc, i hc Thu li 2000 [7] Pilarczyk, K.W., 1998, Dikes and revetments, Design, maintenance and safety assessment, ... cụng trỡnh thy li Bach Dang River Gia River Do Nghi Quang Ninh Nam River Chanh River Cam River Nam Trieu estuary Lach Huyen estuary Cat Hai Island Lach Tray estuary Cat Ba Island Do Son Hỡnh H s ... trờn mang cng trỏi Nhõm Lang-Thỏi Bỡnh Trờn gin súng Raa xỏc nh i tng ti v trớ cỏch mang cng 4,0m cú kớch thc 3,5ữ4m sõu 1,5m õy l v trớ h st xy nm 2000 v ó c x lp bt Nhng thụng tin ny...
 • 43
 • 601
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về độ tin cậy và các phương pháp tính toán độ tin cậy của hệ thống điện5 1 đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình đmc theo thang mức định tínhví dụ về độ tin cậy và giá trịbai tap lon ve do tin cay va tuoi tho cong trinh xay dung cau duongbai tap lon ve do tin cay va tuoi tho cong trinhđánh giá mức độ tin cậy của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học