KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA XÂY DỰNG CĂN CỨ DU KÍCH VỚI CHỐNG PHÁ TỀ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống pháp (1946 1954)

Đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống pháp (1946 1954)
... trình xây dựng du kích Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Những chủ trương biện pháp Đảng Vĩnh Phúc nhằm lãnh đạo, đạo xây dựng du kích địa phương kháng chiến chống Pháp ... phòng Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc số tài liệu kể Mục đích nghiên cứu Mục đích - Làm sáng tỏ lãnh đạo Đảng Vĩnh Phúc việc xây dựng du kích địa phương kháng chiến chống thực dân Pháp ... Hiên, Đảng Phú Thọ lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương kháng chiến chống Pháp (1946 1954) KL/CN 36 Vũ Quang Hiển (2001), Đảng lãnh đạo xây dựng du kích đồng Bắc Bộ (1946- 1954), ...
 • 6
 • 512
 • 3

đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chông pháp từ 1946 1954

đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chông pháp từ 1946 1954
... trình xây dựng du kích Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Những chủ trƣơng biện pháp Đảng Vĩnh Phúc nhằm lãnh đạo, đạo xây dựng du kích địa phƣơng kháng chiến chống Pháp ... lƣng địch kháng chiến chống thực dân Pháp (1946- 1954) , Đảng tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng du kích địa phƣơng từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ làng chiến đấu đơn lẻ đến khu du kích liên ... HỘI VÀ NHÂN VĂN PHÙNG THỊ NGỌC BÍCH ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CĂN CỨ DU KÍCH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1946- 1954) Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Mã số: 60 22...
 • 119
 • 389
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "Tính toán và lựa chọn một số thông số chính làm cơ sở cho thiết kế chế tạo mô hình máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ đồng bằng Bắc bộ" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... đồng Bắc bộ; Các máy kéo nhỏ với động lực D6, D8, D10 đợc sử dụng phổ biến đồng Bắc Để tính toán v lựa chọn số thông số lm sở cho thiết kế chế tạo hình máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ, ... lm sở cho thiết kế chế tạo máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ đồng Bắc ĐốI TƯợNG V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu l loại máy gặt xếp dải phù hợp với lúa v tình trạng đồng ruộng đồng ... việc máy kéo nhỏ v đặc tính lm việc phận gặt l khác Việc tính toán, thiết kế, chế tạo máy liên hợp phải đảm bảo có đợc tính tốt cho hai phận Bi báo ny trình by kết tính toán v lựa chọn số thông số...
 • 6
 • 266
 • 1

CÁCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH BÀI CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

CÁCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH BÀI CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
... III Hệ thống câu hỏi/ bài tập đánh giá theo mức mô tả: 1, Câu hỏi nhận biết Câu 1: Trình bày khái quát diễn biến kháng chiến chống ngoại x m từ tk X đến tk XV Câu Hãy ghi tên kháng chiến chống ngoại ... bất khuất nghệ thuật quân sáng tạo tài tình dân tộc ta, ghi thêm mốc son chói lọi ls chống ngoại x m củ dân tộc Câu Hãy ghi tên kháng chiến chống ngoại x m nhân dân ta từ kỉ X đến kỉ XV cho tương ... Sơn Các kháng chiến thời Lý-Trần Hoàn cảnh lịch sử tổ chức kháng chiến Cách thức tiến hành Cách kết thúc chiến tranh Câu: a Lập bảng thống kháng chiến khởi nghĩa lớn nhân dân ta chống ngoại x m...
 • 22
 • 1,130
 • 3

Quá trình xây dựng và phát triển lực lượng an ninh nam bộ và cực nam trung bộ trong cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1975)

Quá trình xây dựng và phát triển lực lượng an ninh ở nam bộ và cực nam trung bộ trong cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1975)
... lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic Nam Trung Bỗ kháng chiến chống Mỹ, cởùu nởớc (1954 - 1975) Tở0 nó, la0m rõ naec niêm cuũa trình xây dởing va0 phát triên cuũa lởic lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic ... Trung ng Cuic miền Nam Lực lượng An ninh đề cập luận án lực lượng Cơng an nhân dân miền Nam nói chung, ơũ Nam Bộ cực Nam Trung Bộ nói riêng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bao gồm lực lượng: Lực ... lởic lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic Nam Trung Bỗ cuỗc kháng chiến chống Mỹ, cởùu nởớc Nánh giá nhởõng kết quaũ nait nởơic, mỗt số tồn taii công tác xây dởing lởic lởơing An ninh Nam Bỗ va0 cởic...
 • 212
 • 172
 • 1

mô hình sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn đồng bằng bắc bộ và các nhân tố tác động

mô hình sống chung với gia đình chồng sau khi kết hôn ở đồng bằng bắc bộ và các nhân tố tác động
... www.ios.org.vn 46 hình sống chung với gia đình chồng sau kết hôn đồng Bắc Bộ sống chung với gia đình chồng ngụ ý so sánh với phạm trù sống hộ độc lập sau kết hôn Những biến độc lập sau đ ợc đ a vào phân ... h c www.ios.org.vn hình sống chung với gia đình chồng sau kết hôn đồng Bắc Bộ 50 Bảng 2: Tỉ lệ ng ời sống chung với gia đình chồng sau kết hôn lâu năm theo lớp hệ kết hôn theo biến số chọn ... ời chồng trai út vào hình Tác động yếu tố đến độ dài thời gian sống chung với cha mẹ nhỏ B n quy n thu c Vi n Xó h i h c www.ios.org.vn 52 hình sống chung với gia đình chồng sau kết hôn đồng...
 • 14
 • 248
 • 0

QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÍ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÍ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH TR N TH THANH NHN QUY HOạCH CáN Bộ DIệN BAN THƯờNG Vụ TỉNH, THàNH ủY QUảN ĐồNG BằNG BắC Bộ GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh : Xõy d ng ng C ng s n Vi t Nam Mó ... ng b ng B c B giai o n hi n Ch QUY HO CH CN B QU N ng 1: DI N BAN TH NG B NG B C B NG V T NH, THNH Y HI N NAY - NH NG V N C B N V LU N, TH C TI N 1.1 CC T NH, THNH PH DI N BAN TH NG B NG ... tỏc quy ho ch cỏn b Thnh y ó ban hnh quy nh tiờu chu n cỏn b lónh o, qu n lý c p phũng, tiờu chu n n d ng cỏn b cho c quan; trỏch nhi m c a c p trờn (cú th m quy n b sung v quy t nh phờ t quy...
 • 241
 • 163
 • 0

Biến đổi cấu trúc chức năng gia đình người Kinh nông thôn trung du đồng bằng Bắc bộ trong giai đoạn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)

Biến đổi cấu trúc chức năng gia đình người Kinh ở nông thôn trung du đồng bằng Bắc bộ trong giai đoạn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ)
... đủ biến đổi Xuất phát từ tình hình đây, nghiên cứu này, chọn vấn đề Biến đổi cấu trúc - chức gia đình người Kinh nông thôn trung du đồng Bắc giai đoạn nay” (nghiên cứu trường hợp Bản Nguyên, ... Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Để tập trung nghiên cứu, tác giả lựa chọn Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Nội dung nghiên cứu sâu làm rõ biến đổi cấu ... đổi cấu trúc chức gia đình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn biến đổi cấu trúc chức gia đình trình Đổi Là hộ gia đình làm ăn, sinh sống Bản...
 • 103
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức hướng dẫn với động viên kiểm tra giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhkết hợp chặt chẽ giữa xuất khẩu và bảo hộ thị trường nội địakết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chính trị và các mặt khác của đời sống xã hộikết hợp chặt chẽ giữa các môi trường giáo dụckết hợp chặt chẽ giữa huy động vốn với hiện đại hóa dịch vụ của ngân hàngkết hợp chặt chẽ giữa đầu tư theo chiều rộng và đầu tư chiều sâu đổi mới mmtb công nghệ hiện đại đồng thời đảm bảo đầu tư đồng bộ trong công tykết hợp chặt chẽ giữa pt kt với ct và các mặt khác của đ sxhphát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng bắc bộ trong quá trình xây dựng phát triển các khu công nghiệp thực trạng và giải phápsơ lựơc lịch sử nền y học cổ truyền và chủ trương kết hợp chặt chẽ y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc xây dựng nền y học vn của đảng và chính phủý nghĩa việc kết hợp chặt chẽ y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc xây dựng nền y học việt nambiện pháp 4 kết hợp chặt chẽ cùng chị em cấp dưỡng chế biến món ăn đúng kỹ thuật để giữ lượng can xi sắt vitamin b1 a ở mức tối đakết hợp chặt chẽ xây dựng pháp luật giáo dục pháp luật với thực hiện pháp luật kết hợp giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức văn hoá truyền thốngcần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chức năng cấp huyện và giữa cấp huyện với cấp xã để công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận được tiến hành đồng bộ theo đúng quy địnhphân tích luận điểm kết hợp chặt chẽ và đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiếnkết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa công ty tổ chức tư vấn và nhà thầuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học