Đồ án tốt nghiệp thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt đồng mỏ bản thí

Đồ án tốt nghiệp thiết kế khả thi thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt đồng mỏ bản thí

Đồ án tốt nghiệp thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt đồng mỏ  bản thí
... dung đồ án tốt nghiệp bao gồm 3phần: Lớp Đờng sắt K48 K54 Trờng ĐHGTVT đồ án tốt nghiệp Sinh Viên: Phạm văn Du Thi n -Phần I: Lập dự án khả thi tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí -Phần II: Thi t kế thi công ... dự án khả thi tuyến đờng sắt ĐM BT - Thi t kế tổ chức thi công đạo + Điểm đầu ga Đồng Mỏ tuyến Hà Nội - Lạng Sơn + Điểm cuối ga Bản Thí 1.4.2 Giới hạn nghiên cứu Nội dung đồ án thực nhiệm vụ thi t ... Mỏ - Bản Thí Lớp Đờng sắt K48 K54 Trờng ĐHGTVT đồ án tốt nghiệp Sinh Viên: Phạm Văn Du Chơng I Giới thi u chung 1.1 Căn lập dự án khả thi tuyến đờng sắt - Căn vào nhiệm vụ thi t kế tốt nghiệp...
 • 175
 • 275
 • 0

Thiết kế khả thi thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ Bản Thí

Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ Bản Thí
... nội dung: + Lập dự án khả thi tuyến đờng sắt Đồng Mỏ - Bản Thí + Lập thi t kế thi công đạo tuyến + Chuyên đề :nghiên cứu vẽ thi t kế thi công hầm chui km379+812 tuyến đờng sắt Hà Nội Tp Hồ Chí ... 3phần: Lớp Đờng sắt K48 Trờng ĐHGTVT đồ án tốt nghiệp Sinh Viên: Phạm văn Du -Phần I: Lập dự án khả thi tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí -Phần II: Thi t kế thi công đao tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí -Phân III: ... sắt vai trò quan trọng khả kết nối phơng thức vận tải, đóng vai trò quan trọng hình thành vận tải đa phơng thức.ý thức đợc điều với nhiệm vụ thi t kế đợc giao ĐATN thi t kế khả thi thi t kế thi...
 • 175
 • 331
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Quá trình quản lý kinh doanh của Công ty vận tải Biển Thuỷ Bắc

Đồ án tốt nghiệp Quá trình quản lý và kinh doanh của Công ty vận tải Biển Thuỷ Bắc
... vực vận tải biển Cụ thể trình quản kinh doanh Công ty vận tải Biển Thuỷ Bắc Bố cục báo cáo gồm có : Lời mở đầu Phần I: Tình hình chung doang nghiệp A Vị trí, đặc điểm, tình hình doanh nghiệp ... bán Khi nhận đồng ý Tổng Công ty, Công ty nhượng bán TSCĐ theo hình thức mà Công ty xin phép tờ trình Khi nhượng bán Công ty ký kết hợp đồng mua bán lập biên bàn giao Căn vào hợp đồng mua bán, ... nhận doanh nghiệp PhầnV: Nhận xét đánh giá giáo viên Phần I tình hình chung doanh nghiệp I Vị trí, đặc điểm, tình hình doanh nghiệp Công ty vận tải Thuỷ Bắc doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi từ Công...
 • 75
 • 356
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh pptx
... Alumen -5 , 35 50 ,63 = 3,25mm ữ 4000C; 3% 400 ữ 1 250 0C; 0, 75% Platin Rodi(10%)Platin -5 0 ữ 150 0 -0 ,24ữ 15, 58 = 0 ,51 mm ữ 6000C; 2 ,5% 600 ữ 150 00C; 0,4% -2 76 ữ 870 Chromel Constantan -9 ,84ữ66,48 ... hi -6 0 300 Nhit k in tr bng ng -5 0 180 Nhit k in tr bch kim (Pt) -2 50 650 Nhit k in tr Niken -2 00 180 Nhit k bỏn dn Silic -5 0 120 Bch kim - Rodi - Bch kim -2 0 1600 Crom - Nhụm -5 0 1000 Crom - ... Constantan -6 ,26ữ19,03 = 1,63 mm -2 70 ữ 370 -1 00 ữ 400C; 2% -8 0 ữ 1000C; 0,8% 100 ữ 350 0C; 0, 75% -2 10 ữ 800 St Constantan -8 ,1ữ 45, 5 = 3,25mm ữ 4000C; 3% 400 ữ 8000C; 0, 75% -2 70 ữ 1 250 Chromel...
 • 66
 • 476
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ THI CÔNG ROBOT XOAY RUBIK

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ROBOT XOAY RUBIK
... cứu thi t kế thi công robot xoay rubik theo mô hình: c ấu kẹp rubik lập phương 3x3 (kích thước cạnh 57mm), khung robot với khớp xoay mặt tương ứng khối rubik Thi t kế thi công mạch điều khiển robot ... Tên đồ án: ht c CL B K H O w w A w k Điện thoại: 09374 09347 Đơn vị : BM Cơ Điện Tử Thi t kế thi công robot xoay rubik Nhiệm vụ đồ án: (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) Nhiệm vụ: - Thi t kế thi ... 2: THI T KẾ CƠ KHÍ 2.1 Thi t kế cấu kẹp 2.2.1 2.2.2 Lựa chọn phương án tính toán thi t kế 2.2.3 Mô hoạt động cánh tay kẹp 2.2.4 2.2 Các kiểu cấu kẹp có Hình ảnh mô hình cấu kẹp thi công 10 Thi t...
 • 99
 • 761
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh pdf
... Alumen -5 , 35 50 ,63 = 3,25mm ữ 4000C; 3% 400 ữ 1 250 0C; 0, 75% Platin Rodi(10%)Platin -5 0 ữ 150 0 -0 ,24ữ 15, 58 = 0 ,51 mm ữ 6000C; 2 ,5% 600 ữ 150 00C; 0,4% -2 76 ữ 870 Chromel Constantan -9 ,84ữ66,48 ... hi -6 0 300 Nhit k in tr bng ng -5 0 180 Nhit k in tr bch kim (Pt) -2 50 650 Nhit k in tr Niken -2 00 180 Nhit k bỏn dn Silic -5 0 120 Bch kim - Rodi - Bch kim -2 0 1600 Crom - Nhụm -5 0 1000 Crom - ... Constantan -6 ,26ữ19,03 = 1,63 mm -2 70 ữ 370 -1 00 ữ 400C; 2% -8 0 ữ 1000C; 0,8% 100 ữ 350 0C; 0, 75% -2 10 ữ 800 St Constantan -8 ,1ữ 45, 5 = 3,25mm ữ 4000C; 3% 400 ữ 8000C; 0, 75% -2 70 ữ 1 250 Chromel...
 • 66
 • 359
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế tỏ chức thi công đường cấp 4 miền núi 60Km/h

đồ án tốt nghiệp thiết kế và tỏ chức thi công đường cấp 4 miền núi 60Km/h
... 33.98 34. 38 35 35.9 36.68 39.08 40 42 .78 45 46 .75 47 .7 44 .96 42 .48 43 .56 44 .61 44 .18 45 45 .4 45 44 .79 44 .17 44 . 14 44. 19 45 46 .37 46 . 84 46 .42 45 43 .85 43 .47 42 .7 42 .48 cống cống cống ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... 48 .21 48 .15 48 .76 49 .8 49 .75 49 .9 49 .85 49 .12 47 .45 45 .18 45 44 .98 44 .82 44 .71 44 .97 45 45 .53 46 .9 47 .8 48 .09 48 .1 48 .49 49 .01 49 .72 50 51 51.2 52 .42 53.13 53.22 53.75 54. 41 55 55.58 55. 74 54. 92 ... 42 . 24 40. 24 40.1 39.83 39.81 40 40 .56 40 38.51 37.72 37.15 35 34. 68 34. 36 34. 2 34. 27 35 37 .49 38.79 39.12 40 40 .91 42 .01 43 .38 43 . 54 45 45 .96 47 .68 45 44 .49 44 .06 45 46 .31 43 .91 41 .95 43 .56 45 ...
 • 314
 • 1,767
 • 10

đồ án tốt nghiệp thiết kế tỏ chức thi công đường cấp 3 đồng bằng

đồ án tốt nghiệp thiết kế và tỏ chức thi công đường cấp 3 đồng bằng
... 31 27 .35 32 00 33 00 34 00 34 00.95 34 70.95 35 00 36 00 36 07. 53 3700 37 44.12 38 00 38 14.12 39 00 39 12.56 4000 4100 4200 4208.64 29.21 30 .55 30 .00 22.97 21.55 23. 37 23. 44 27.67 29.11 29 .31 26.77 23. 56 19.21 ... 3+ 100 Km: 3+ 200 Km: 3+ 300 Km: 3+ 400 Km: 3+ 439 . 53 Km: 3+ 500 Km: 3+ 5 23. 68 Km: 3+ 568 .35 Km: 3+ 600 Km: 3+ 6 13. 02 Km: 3+ 698.02 Km: 3+ 700 Km: 3+ 800 Km: 3+ 804 .37 Km: 3+ 874 .37 Km: 3+ 900 Km: 4+00 Km: 4+100 ... 61.48 38 .52 100 100 48.59 51.41 18.59 81.41 65.19 34 .81 page 47 KC cộng dồn Cao độ TN (m) (m) 2800 2800.71 2900 30 00 30 11.26 31 00 32 00 33 00 34 00 34 39. 53 3500 35 23. 68 35 68 .35 36 00 36 13. 02 36 98.02 37 00...
 • 310
 • 934
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế tỏ chức thi công đường cấp 3 đồng bằng

đồ án tốt nghiệp thiết kế và tỏ chức thi công đường cấp 3 đồng bằng
... 34 00 34 47.75 35 00 35 89.57 36 00 36 59.57 36 68.71 37 00 37 38.7 38 00 39 00 39 48 .31 4000 4100 4157.92 4200 4227.92 430 0 4400 4500 45 53. 83 4600 (m) 34 .37 65. 63 66 .37 33 . 63 47.52 12. 23 14.54 25.72 35 . 93 ... 32 00 32 40.24 33 00 33 29.51 34 00 34 02.22 35 00 35 17.24 36 00 36 17.95 36 37.58 36 87.95 37 00 37 80.54 38 00 GVHD:Th.S TRẦN THI N LƯU Cự ly Cao độ (m) Ghi (m) 58 .3 100 15.26 44.11 40. 63 62.67 37 .33 77.04 ... km:4 +30 0.00 km:4+400.00 km:4+500.00 km:4+5 53. 83 km:4+600.00 SVTH:NGUYỄN DANH PHƯƠNG Ghi cách cộng dồn Cự ly Cao độ (m) 2 934 .37 30 00 30 66 .37 31 00 31 47.52 31 59.75 31 74.29 32 00 32 35. 93 330 0 33 05. 93 3400...
 • 315
 • 815
 • 2

đồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp - nguyễn thị loan

đồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp - nguyễn thị loan
... vẽ Nguyễn Thị Loan _ Lớp D2H5B Page Trường Đại Học Điện Lực Đồ Án Cung Cấp Điện 1.Sơ đồ mặt nghiệp với bố trí thiết bị biểu đồ phụ tải 2.Sơ đồ mạng điện mặt nghiệp (Gồm sơ đồ phương án ... gia công -Trạm B2 cấp điện cho PX sửa chữa khí -Trạm B3 cấp điện cho PX phân xưởng thiết bị không tiêu chuẩn nhà ăn -Trạm B4 cấp điện cho PX dụng cụ phân xưởng làm khuôn -Trạm B5 cấp điện cho ... điện Bảng 2.1 Số liệu thiết kế cung cấp điện cho nhà máy Nguyễn Thị Loan _ Lớp D2H5B Page Trường Đại Học Điện Lực Alphabe Đồ Án Cung Cấp Điện Họ :Loan Số hiệu nhà máy Tên đệm :Thị Phân xưởng Số hiệu...
 • 65
 • 486
 • 1

đồ án tốt nghiệp thiết kế thi công robot dọn rác bề mặt sông

đồ án tốt nghiệp thiết kế và thi công robot dọn rác bề mặt sông
... ROBOT DỌN RÁC BỀ MẶT SÔNG NHIỆM VỤ: - Thi t kế thi công mô hình Robot dọn rác dựa yêu cầu thực tế - Tính toán kiểm tra bền phần quan trọng Robot - Thi kế thi công mạch điều khiển Robot - Xây ... vớt rác động cấu bể lái Lồng chứa rác đặt lệch phía để vớt rác giữ rác 1.2 Các phƣơng án thi t kế  Phƣơng án thứ nhất: Phƣơng án thứ Robot đƣợc thi t kế theo sơ đồ khối ý tƣởng ban đầu nêu Kế ... thao tác công nhân Tàu gồm phần nhƣ: boong chính, thi t bị lái, truyền động lái, thi t bị neo, chằng buộc, thi t bị cứu sinh, thi t bị cứu hỏa thi t bị tín hiệu Theo thi t kế, tàu vớt rác đƣợc...
 • 94
 • 330
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mạch giao tiếp giữa ECU vi điều khiển để hiển thị lỗi động cơ pptx

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mạch giao tiếp giữa ECU và vi điều khiển để hiển thị lỗi động cơ pptx
... 8051 vi điều GVHD: Phạm Quốc Thái Trang: SVTH: Lê Anh Nhật - Lớp 02C4 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế mạch giao tiếp ECU vi điều khiển để hiển thị lỗi động khiển họ vi điều khiển MCS-51, vi điều khiển ... 02C4 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế mạch giao tiếp ECU vi điều khiển để hiển thị lỗi động Hệ thống điều khiển động theo chương trình bao gồm cảm biến kiểm soát liên tục tình trạng hoạt động động cơ, ECU ... Phương thức giao tiếp LCD 16 x vi điều khiển P89V51RD2 GVHD: Phạm Quốc Thái Trang: 25 SVTH: Lê Anh Nhật - Lớp 02C4 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế mạch giao tiếp ECU vi điều khiển để hiển thị lỗi động Trước...
 • 86
 • 405
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế thi công hình đếm phân loại sản phẩm dùng vi điều khiển 8051

đồ án tốt nghiệp thiết kế thi công mô hình đếm và phân loại sản phẩm dùng vi điều khiển 8051
... vài loại cảm biến phân loại sản phẩm • Ứng dụng thi t kế thi công loại băng chuyền phân loại đóng thùng sản phẩm cụ thể 1.4 Giới hạn đề tài • Do chi phí, thời gian có hạn nên sản phẩm dừng lại mức ... bị bước vào môi trường làm vi c thực tế sau tốt nghiệp • Góp phần đưa hệ thống tự động vào công nghiệp 1.3 Nhiệm vụ • Nghiên cứu hệ thống băng chuyền phân loại sản phẩm • Nghiên cứu vài loại cảm ... cho vi điều khiển hình phân loại sản phẩm theo màu sắc , độ tương phản màu sắc sản phẩm khác nên trở kháng quang trở khác nên opamp so sánh mức điện áp khác màu dẫn đến ngõ Vout thuật toán...
 • 57
 • 415
 • 1

đồ án tôt nghiệp thiết kế mạch đo tốc độ động cơ hiển thị n vòng trên phút

đồ án tôt nghiệp thiết kế mạch đo tốc độ động cơ hiển thị n vòng trên phút
... Trường Kinh tế Kỉ thuật Phương Đơng CHƯƠNG II : THIẾT KẾ MẠCH ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ I ) GIỚI THIỆU THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ - chức mạch ( Encoder ) đo hi n thị tốc độ động động làm việc , với đ n ... min.) (4 per min.) c) Mạch Encodor : - mạch có nhiệm vụ thu nh n thơng số tốc độ động động hoạt động va xử lí thơng số đưa đ n mạch hi n thị để hi n thị Trang : 33 Đồ n tốt nghiệp Trường ... reset mạch hi n thị vị trí ban đầu - nhược điểm phương n : thơi gian q dài (1 phút ) tốc độ động khơng n định n n độ xác phương n khơng cao Đếm xung S reset phút Trang : 27 Hi n thị Đồ n tốt...
 • 39
 • 490
 • 2

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tổ chức thi công
... Page: 38 N TT NGHIP THIT K T CHC THI CễNG + mỏy hn cụng sut 23kw Thi cụng ngy ca nhm rỳt ngn thi gian thi cụng Cn ngi phc v mt mỏy ộp cc Thi gian mỏy thi cụng: 30 ca Thi gian thi cụng ộp cc l : ... chc thi cụng cỏc cụng tỏc ch yu - ẫp cc múng - o t h múng - Thi cụng i cc, múng BTCT - Thi cụng khung sn bờ tụng ct thộp ti ch - Thi cụng tng ngn bao che - Thi cụng cụng tỏc hon thin v lp t thit ... N TT NGHIP THIT K T CHC THI CễNG + Cụng tỏc hon thin cụng trỡnh + Cụng tỏc lp t thit b cho cụng trỡnh Sau thit k t chc thi cụng cho cỏc cụng tỏc thỡ tin hnh lp tng tin thi cụng cụng trỡnh...
 • 151
 • 276
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp thiết kế lưới điệnđồ án tốt nghiệp thiết kế lưới điện khu vựcđồ án tốt nghiệp thiết kế mạng lanđồ án tốt nghiệp thiết kế đập đấtđồ án tốt nghiệp thiết kế đường ô tôđồ án tốt nghiệp thiết kế đồ họađồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy xi măngđồ án tốt nghiệp thiết kế cống lộ thiênđồ án tốt nghiệp thiết kế nhà dân dụngđồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy nhiệt điệnđồ án tốt nghiệp thiết kế điều khiển giám sát cho hệ thống rót đóng nắp chai và đóng thùng nước giải khát sử dụng simatic s7300 và wincctài liệu đồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật tuabin gió công suất 500wđồ án tốt nghiệp thiết kế nội thất khách sạnđồ án tốt nghiệp thiết kế khuôn nhựađồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nướcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học