VẤN ĐỀ TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA TRÊN BÁO CHÍ VIỆT Ở NƯỚC VIỆT NAM

Vấn đề dinh dưỡng của trẻ em trên báo chí Việt Nam

Vấn đề dinh dưỡng của trẻ em trên báo chí Việt Nam
... luận chung dinh dưỡng trẻ em vai trò báo chí vấn đề dinh dưỡng trẻ em Chương 2: Khảo sát vấn đề dinh dưỡng trẻ em báo chí Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò báo chí công ... chăm sóc dinh dưỡng trẻ em 22 1.4 Thực trạng thông tin báo chí dinh dưỡng trẻ em 31 CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT VẤN ĐỀ DINH DƢỠNG CỦA TRẺ EM TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY 39 2.1 Các tờ báo khảo ... trình dinh dưỡng trẻ em Nhà xuất Giáo dục “Giáo trình dinh dưỡng trẻ em Nhà xuất Đại học Quốc gia chia vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em theo nhóm tuổi: Dinh dưỡng trẻ em tuổi: dinh dưỡng trẻ tuổi...
 • 120
 • 455
 • 0

Vấn đề dinh dưỡng của trẻ em trên báo chí việt nam

Vấn đề dinh dưỡng của trẻ em trên báo chí việt nam
... chăm sóc dinh dưỡng trẻ em 22 1.4 Thực trạng thông tin báo chí dinh dưỡng trẻ em 31 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY 39 2.1 Các tờ báo khảo ... CHUNG VỀ DINH DƯỠNG TRẺ EM VÀ VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG TRẺ EM 1.1 Các khái niệm 1.2 Khái quát dinh dưỡng trẻ em thực tiễn Việt Nam 12 1.3 Vai trò báo chí công ... Bảng 2.4 Kết độ tin cậy vấn đề tuyên truyền dinh dưỡng trẻ em báo 75 Bảng 2.5 Đánh giá công chúng hiệu thông tin dinh dưỡng trẻ em 03 tờ báo khảo sát Vấn đề dinh dưỡng trẻ em tương lai 77 Bảng 2.7...
 • 12
 • 210
 • 0

Báo cáo khoa học Một số vấn đề về giới tình dục trên báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XXI (Qua nghiên cứu một số báo in, báo điện tử)

Báo cáo khoa học Một số vấn đề về giới và tình dục trên báo chí ở Việt Nam đầu thế kỷ XXI (Qua nghiên cứu một số báo in, báo điện tử)
... i tư ng tình d c c a nam gi i 1.2 Vài nét v Gi i tình d c báo chí Vi t Nam hi n Gi i m t khái ni m khoa h c xã h i, không ch gi a nam n Trong m i quan h mà xã h i ã quy n nam n mà c m i quan ... (40 qu ng cáo) s 51 (33 qu ng cáo) Năm 2006, s v i 134 qu ng cáo, g m s (14 qu ng cáo) ; s (8 qu ng cáo) ; s 22 (24 qu ng cáo) ; s 23 (34 qu ng cáo) ; s 50 (32 qu ng cáo) s 51 (22 qu ng cáo) K t qu ... ch n qu ng cáo v thu c, th m m vi n) Trong ó lư ng qu ng cáo m i s báo sau: Năm 2004, s v i 167 qu ng cáo, g m s (13 qu ng cáo) ; s (21 qu ng cáo) ; s 22 (19 qu ng cáo) ; S 24 (41 qu ng cáo) ; S 50...
 • 12
 • 188
 • 0

VẤN ĐỀ TRƯỜNG SA HOÀNG SA TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NƯỚC VIỆT NAM

VẤN ĐỀ TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA TRÊN BÁO CHÍ VIỆT Ở NƯỚC VIỆT NAM
... dao Trfldng Sa khoang lOkm^ tfldng dUdng vdi qufin dao Hofing Sa, nhflng qufin dao Trfldng Sa trai tren mdt viing biln r§ng gfip hdn 10 Ifin qufin dao Hofing Sa H o a n g Sa, Tri^dng Sa t r € n ... Tfiy -sa khdng phai Ifi cua nfldc Nam, thi vua Gia-long da din quan tri tfl nfim 1816? Sao vua Gia-long dfi sai quan din xfiy bia, xfiy thap tfl nfim 1835? Lai tra cfic sfich "Hfing hai chi nam" ... h i ^ h i | n chu quyin ciia Vipt Sa, sdd, tr 76-77 (6) Nudc Phdp mudn ddi ddo T&y sa (Siosan) cho d&n Viit Nam ta Tap chf Mim Phong, s i 172, tr 551-557 (7) Nam Phong tgp chi, BO 172 thang 5-1932,...
 • 11
 • 211
 • 0

Thông tin sức khỏe trên báo chí Việt Nam hiện nay - Vấn đề thảo luận

Thông tin sức khỏe trên báo chí Việt Nam hiện nay - Vấn đề và thảo luận
... chung thông tin sức khỏe Chương 2: Vấn đề thông tin sức khỏe báo chí Việt Nam Chương 3: Tính vấn đề cần thảo luận để nâng cao hiệu thông tin sức khỏe PHẦN NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN ... HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÙI THỊ THU THỦY THÔNG TIN SỨC KHỎE TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY: VẤN ĐỀ VÀ THẢO LUẬN Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ ... trù thông tin sức khỏe 16 1.3 Các quan niệm kênh truyền thông chuyên biệt 18 Chương 2: VẤN ĐỀ THÔNG TIN SỨC KHỎE TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY 25 2.1.Thực trạng thông tin sức...
 • 105
 • 975
 • 3

Thông tin sức khỏe trên báo chí việt nam hiện nay vấn đề thảo luận

Thông tin sức khỏe trên báo chí việt nam hiện nay  vấn đề và thảo luận
... trù thông tin sức khỏe 16 1.3 Các quan niệm kênh truyền thông chuyên biệt 18 Chương 2: VẤN ĐỀ THÔNG TIN SỨC KHỎE TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY 25 2.1.Thực trạng thông tin sức ... khỏe Đời sống 65 2.5.2 Cách thức thông tin sức khỏe kênh O2 Tivi 68 Chương 3: TÍNH VẤN ĐỀ THẢO LUẬN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN SỨC KHỎE TRÊN BÁO CHÍ HIỆN NAY 77 3.1 Nhận xét chung ... ngành chăm sóc sức khỏe, phòng chữa bệnh 61 2.5 Cách thức thông tin sức khỏe báo Sức khỏe Đời sống kênh O2 Tivi 65 2.5.1 Các hình thức thông tin sức khỏe báo Sức khỏe Đời sống...
 • 8
 • 91
 • 0

Một số vấn đề phát triển phân bố các ngành dịch vụ nước ta trường chuyên thái nguyên

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta trường chuyên thái nguyên
... – Tổ Xã hội THPT Chuyên Thái Nguyên NỘI DUNG CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ NƯỚC TA I Tình hình phát triển phân bố ngành giao thông vận tải nước ta Mạng lưới giao ... giỏi 2.2 Nhiệm vụ Đề tài tập trung giải nhiệm vụ sau: - Tổng quan số vấn đề phát triển phân bố ngành dịch vụ nước ta - Đưa giải có hiệu dạng câu hỏi liên quan đến phát triển phân bố ngành giao thông ... Thị Trang Nhung – Tổ Xã hội THPT Chuyên Thái Nguyên viết đề tài Một số vấn đề phát triển phân bố ngành dịch vụ nước ta Với Chuyên đề này, mong muốn đóng góp số kiến thức kĩ năng, giúp em học...
 • 36
 • 115
 • 0

Vấn đề làng nghề được phản ánh trên báo chí

Vấn đề làng nghề được phản ánh trên báo chí
... nghề với 1.150 làng nghề số lượng làng OB nghề tỉnh cơng nhận theo tiêu chí 201 làng Trong bao gồm: làng nghề truyền thống ( chiếm số lượng lớn) làng nghề nhân cấy Làng nghề truyền thống làng ... thúc tơi chọn đề tài: Vấn đề làng nghề phản ánh Báo Hà Tây làm khóa luận tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu: Thơng qua khảo sát tin làng nghề báo Hà Tây, ta thấy nét khái qt tranh làng nghề tỉnh; ... Tây, nhiều làng nghề có nguy nghề Vậy làm để vừa giữ gìn nghề truyền thống vừa đẩy mạnh phát triển nghề mới? Đây vấn đề xúc đòi hỏi báo chí phải kịp thời phát phản ánh sâu sắc Báo chí phận khơng...
 • 85
 • 258
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRÊN BÁO CHÍ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRÊN BÁO CHÍ
... cảm ngôn ngữ báo chí, cách thức tạo giá trị biểu cảm ngôn ngữ báo chí, khác biệt ngôn ngữ văn học ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ nhân vật ngôn ngữ tác giả tác phẩm báo chí, phân loại tiêu đề văn báo ... Bài đăng Tạp chí Ngôn ngữ Đời sống, số / 2001 ) 35 VỀ CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TRÊN BÁO CHÍ Hiện nay, số thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí, việc sử dụng thành ngữ ... Tạp chí Báo chí Tuyên truyền, số / 2000 ) 20 MỘT SỐ THỦ PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH BIỂU CẢM TRONG NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Như biết, chức quan trọng hàng đầu báo chí thông tin Nhưng ngôn ngữ báo chí người...
 • 178
 • 862
 • 7

những vấn đề từ vựng còn tồn tại trên báo chí hiện nay

những vấn đề từ vựng còn tồn tại trên báo chí hiện nay
... Công trình nghiên cứu chuẩn ngôn từ lỗi sai báo chí như: Áp dụng lý thuyết vào nghiên cứu khoa học cụ thể, biết tới công trình: Song, coi vấn đề từ vựng báo chí đối tượng trung tâm chưa biết ... sau: + Dùng từ sai nghĩa + Dùng từ sai kết hợp + Dùng từ sai phong cách + Lỗi lặp từ, thừa từ + Một số lỗi khác: sai quy chiếu, tự tạo từ mới, dùng từ địa phương, sai trật tự từ Còn qua trình ... phưong 4.22 III Hậu việc tồn lỗi từ báo chí Đối với báo: lỗi dùng từ sai nghĩa, sai kết hợp làm cho câu văn tối nghĩa, khó hiểu Còn lỗi dùng từ sai phong cách làm cho từ câu trở nên không phù...
 • 19
 • 407
 • 1

VẤN ĐỀ THU HÚT SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... II THỰC TRẠNG CỦA QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM I QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ODA TẠI VIỆT NAM Theo số liệu thống kê năm gấn cho thấy, việc thu hút vốn đầu tư ODA Việt Nam ... TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM I TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA Khái niệm quản lý Nhà Nước vốn ODA Quản lý nhà nước vốn ODA quản lý Nhà ... II MỘT SỐ GIẢI PHÁP Giải pháp thu hút vốn ODA: Việc thu hút giải ngân vốn ODA chậm nhiều nguyên nhân khác nguyên nhân nội chủ quan chủ yếu Giải pháp trước tiên phải xây dựng hệ thống pháp lý hoàn...
 • 14
 • 337
 • 1

Vấn đề dân tộc thực hiện chính sách dân tộc nước ta thực trạng giải pháp

Vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta  thực trạng và giải pháp
... ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA Chính sách dân tộc Đảng Nhà nước ta xuất phát từ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc sở tình hình, đặc điểm dân tộc nước ta, Đảng cộng sản Đông Dương đề sách ... tư tưởng quan điểm sách dân tộc Đảng thành luật pháp Nhà nước, làm sở pháp lý để giải vấn đề phát sinh quan hệ dân tộc tình hình Nội dung Luật quy định vấn đề có tính nguyên tắc sách dân tộc Đảng, ... tốt công tác dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài nước ta KẾT LUẬN Thực trạng tình hình dân tộc nước ta tốt đẹp hết, dân tộc đồng bào nước phát triển tiến mục tiêu dân giàu, nước mạnh,...
 • 26
 • 1,391
 • 9

Vấn đề chỉ dẫn - Tư vấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân trên báo chí Việt Nam (trên cứ liệu báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, VTV1

Vấn đề chỉ dẫn - Tư vấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân trên báo chí Việt Nam (trên cứ liệu báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, VTV1
... TRẠNG VẤN ĐỀ CHỈ DẪN, TƯ VẤN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CHO NÔNG DÂN TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM 2.1 Về kết cấu hình thức: 2.1.1 Báo Nông nghiệp Việt Nam: Báo Nông nghiệp Việt Nam quan ngôn luận Bộ nông ... tranh dẫn - vấn KHKT nông nghiệp cho nông dân báo chí Việt Nam thời gian qua, góp tiếng nói từ góc độ báo chí học để góp phần nâng cao hiệu dẫn - vấn KHKT nông nghiệp cho nông dân báo chí Việt ... VỀ CHỈ DẪN, TƯ VẤN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CHO NÔNG DÂN 1.1 Quan niệm dẫn - vấn báo chí: - Chỉ dẫn: theo Từ điển tiếng Việt Trung tâm từ điển học Vietlex, xuất 2009 chỉ dẫn bảo cho...
 • 120
 • 516
 • 0

tiểu luận HV báo chí tuyên truyền đề tài thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí việt nam hiện nay

tiểu luận HV báo chí và tuyên truyền đề tài thực tiễn việc sử dụng ảnh trên báo chí việt nam hiện nay
... tạo ảnh báo chí cho tòa soạn., đào tạo phóng viên ảnh Nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm lãnh đạo quan báo chí ảnh báo chí, việc sử dụng ảnh báo chí ấn phẩm Đề cao tính chân thật ảnh báo chí, ... niệm ảnh báo chí Quan niệm thứ nhất: Ảnh báo chí trước hết phải ảnh thời sử dụng báo chí, tất loại ảnh khác dù có đăng báo không mang tính thời gọi ảnh báo chí Quan niệm thứ hai: Ảnh báo chí ... chất lượng ảnh lại thấp Nghe nhìn phát triển, lấn át, ảnh báo bị coi nhẹ, mang tính chất minh họa Nếu không dùng ảnh, ảnh hẳn gương mặt báo chí Việt Nam nhận Việc sử dụng ảnh báo chí Việt Nam nhiều...
 • 9
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng việt namvấn đề thông tin sức khỏe trên báo chí việt nam hiện naythông tin quốc tế trên báo chí việt namqúa trình ra đời và phát triển của báo chí việt namđề xuất với cơ quan quản lý báo chí việt nam hiện nayvai trò của thông tin hội nhập kinh tế trên báo chí việt namvấn đề quan điểm lập trường xã hội và nguyên tắc hoạt động của báo chí việt nam trên các tạp chí lý luận nghề nghiệpmột số vấn đề lý luận và phương pháp dự báo qui mô phát triển giáo dục đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở việt namlý luận chung về vấn đề tiếp cận và tiếp nhận text và hình ảnh trên báo chínhững vấn đề về giáo dục vùng khó trên báo giáo dục và thời đại từ tháng 3 2007 đến năm 3 2009vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay luận văn tốt nghiệp đại họcvận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích và dự đoán sản lượng lúa việt namvận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích và dự đoán sản lượng lúa việt nam đến năm 2002vấn đề chấn hưng thực nghiệp trên diễn đàn báo chí việt nam đầu thế kỷ xxtrách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra – một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật ở việt namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh