nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột ở tôm sú nuôi

nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm nuôi

nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột ở tôm sú nuôi
... chất trầu bokashi trầu lên vi c điều trị bệnh vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm Tập làm quen với công tác nghiên cứu khoa học TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu dịch bệnh tôm giới Vi t ... tác dụng Bokashi trầu lên phát triển vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm (Penaeus monodon)” Mục tiêu đề tài : Phân lập, xác định loài vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm Thử nghiệm tác dụng hoạt ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm phân lập từ mẫu bệnh phẩm từ tôm bị bệnh đường ruột Chế phẩm Bokashi trầu...
 • 49
 • 1,744
 • 2

nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm nuôi

nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột ở tôm sú nuôi
... tác dụng Bokashi trầu lên phát triển vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm (Penaeus monodon)” Mục tiêu đề tài : Phân lập, xác định loài vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm Thử nghiệm tác dụng hoạt ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Vi khuẩn gây bệnh đường ruột tôm phân lập từ mẫu bệnh phẩm từ tôm bị bệnh đường ruột Chế phẩm Bokashi trầu ... vi khuẩn khac, điều cho thấy hai chủng vi khuẩn phân lập tác nhân gây bệnh đường ruột tôm Kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu D Lightner (1996) phân lập tác nhân gây bệnh vi m ruột tôm...
 • 50
 • 89
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên sự phát triển của vi khuẩn aeromonas hydrophyla gây bệnh đốm đỏ trên cá trắm cỏ ( ctenopharyngodon idellus )

Nghiên cứu tác dụng của bokashi trầu lên sự phát triển của vi khuẩn aeromonas hydrophyla gây bệnh đốm đỏ trên cá trắm cỏ ( ctenopharyngodon idellus )
... ging cỏ lúc (cỏ qu) Ophiocephalus spp., c bit l cỏ lúc en (Ophiocephalus striatus); cỏ trụi (Cirrhina mrigala); cỏc loi cỏ trờ (Clarias spp .); cỏ nc l cú loi cỏ i (Mugil cephalus) v cỏ dic (Carassius ... sinh Bokashi tru 48 ng Tazocine (1 5 àg ) Bactrim (2 5 àg) Gentamicine (1 0 àg) Ofloxacine (5 àg) Ampiciline (1 0 àg) kớnh kớnh vũng chun dit khun (mm) Tờn ng (mm) 14 - 20 ng Nng ng kớnh ban (ppm) ... i kốm vi Aeromonas sp gõy xut huyt nng trờn cỏ ( Kabata Z., 198 5) Poppoff (1 98 4) cho bit, vi khun A hydrophyla di ng l loi a nhit, ụn hũa Faire (1 97 8), Salton v Schnick (1 97 3) cho bit Aeromonas...
 • 54
 • 582
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của màng BC từ vi khuẩn acetobacter xylinum BHN2

Nghiên cứu tác dụng của màng BC từ vi khuẩn acetobacter xylinum BHN2
... công màng BC từ vi khuẩn A .xylinum có ý nghĩa cao tình hình điều trị bỏng nước ta hiện Từ lý đến chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng màng BC từ vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 tới khả ... thương nghiên cứu tác dụng trị bỏng màng BC thỏ Nội dung nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học chủng A .xylinum BHN2 3.2 Nghiên cứu trình thu nhận màng BC chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum ... 1.5.2 Ứng dụng màng BC điều trị bỏng Vi t Nam giới Nghiên cứu màng BC từ vi khuẩn A .xylinum ứng dụng tiến hành nhiều nước giới BC ứng dụng nhiều các lĩnh vực công nghệ khác như: dùng làm màng...
 • 60
 • 185
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng “Thập vị giáng đường phương” trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mức độ nhẹ

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng “Thập vị giáng đường phương” trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 mức độ nhẹ
... gian nghiên cứu 2. 2 .2 Nghiên cứu lâm sàng 120 bệnh nhân giới chẩn đoán xác định đái tháo đường typ mức độ nhẹ theo tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ hiệp hội đái tháo đường Mỹ (ADA) năm 1998 phân loại mức ... cứu Trước nghiên cứu Sau tuần Lô Lô Lô Lô Lô 21 ,61 ± 1,14 21 ,63 ± 1,51 21 ,25 ± 1,78 21 , 42 ± 2, 32 20 ,29 ± 1,63 26 ,89 ± 1,05 29 ,88± 2, 75** 26 ,40 ± 2, 27ΔΔ 25 ,75 ± 5,79ΔΔ 26 ,00 ± 4 ,20 ΔΔ 13 Nhận xét: ... batch 21 ,61 ± 1,14 26 ,89 ± 1,05 Second batch 21 ,63 ± 1,51 29 ,88± 2, 75*** Third batch 21 ,25 ± 1,78 26 ,40 ± 2, 27ΔΔ Fourth batch 21 , 42 ± 2, 32 25,75 ± 5,79ΔΔ Fifth batch 20 ,29 ± 1,63 26 ,00 ± 4 ,20 ΔΔ...
 • 49
 • 66
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tỷ lệ mắc và vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi trong một số lĩnh vực của Hải Phòng, Việt Nam trong năm 2008" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 45 76. 3 Augmentine 15.3 16 27 .1 34 57 .6 Amoxicilline 22 37.9 3.4 35 59.3 Ampicilline 34 57 .6 17 28 .8 13 .6 387 Ceftriaxone 13 22 .4 13.3 37 63 .8 Cefotaxime 15.3 6. 8 46 78.0 Nalidixic acid 10 16. 9 ... 16. 9 17 28 .8 32 54 .2 Ciprofloxacine 15 25 .4 12 20.3 32 54 .2 Co-trimoxazole 29 49 .2 10 16. 9 20 33.9 Chloramphenicol 30 51.7 18 31.0 10 17 .2 Remarks: E coli is resistant to co-trimoxazol 49 .2% , ampicilline ... subdivided primarily is E.coli: 59/ 128 ( 46. 09%), followed by Proteus: 28 / 128 (21 .87%), Klebsiella: 22 / 128 (17.18%), Enterobacter 13/ 128 (10.15%) and Citrobacter: 6/ 128 (4.71%) - The sensitivity...
 • 8
 • 267
 • 0

Nghiên cứu Proteinaz được tiết ra từ các vi khuẩn gây bệnh côn trùng trong phức hệ cộng sinh tuyến trùng - vi khuẩn

Nghiên cứu Proteinaz được tiết ra từ các vi khuẩn gây bệnh côn trùng trong phức hệ cộng sinh tuyến trùng - vi khuẩn
... va phat tne n cua sinh vật Đỏi với phức họ cộng sinh tuvên I['ùn -\ | khuẩn, phức hệ xâ m nhập vào cỏn trùng, vi khn nhân lên vã tiết so protein tr o n g đ ó c ó proteinaz Các proteinaz cho có ... ng hi ên cứu proteinaz ngoại bào vi khuẩn cộng sinh với tun trùng, chứng tỏi rút số kết luận sau: Vi k hu án cộng sinh với tuyến trùng tạo lượng lớn proteinaz ni cấy mơi trường nhân tạo Proteinaz ... cùa proteinaz vi khuẩn cộng sinh với tuyến trùn.2 tiết tròn vi t Iiàv chúnc lỏi trình b y m ộ t s ố k ế t q u n g h i ê n c ứ u protei na^ đ ợ c tiết từ VI khuẩn Xaiorli,iĩhlu.\ sp- CA chùng vi...
 • 72
 • 202
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của tập luyện thái cực quyền lên một số chỉ tiêu tim mạch và năng lực thể chất người cao tuổi luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu tác dụng của tập luyện thái cực quyền lên một số chỉ tiêu tim mạch và năng lực thể chất ở người cao tuổi luận văn tốt nghiệp đại học
... thể chất người cao tuổi Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tập luyện TCQ NCT Thành phố Vinh Tìm hiểu tác dụng tập luyện TCQ lên số tiêu tim mạch lực thể chất người cao tuổi Chương TỔNG ... 24 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Thực trạng tập luyện Thái cực quyền người cao tuổi TP Vinh 3.1.1 Số lượng tỉ lệ người cao tuổi thành phố Vinh Bảng 3.1: Số lượng tỉ lệ người cao tuổi Thành ... giúp thể thư giãn giải toả Stress Nhằm góp phần chăm sóc NCT nói chung sức khoẻ NCT bị THA nói riêng, tiến hành nghiên cứu Tác dụng tập luyện thái cực quyền lên số tiêu tim mạch lực thể chất người...
 • 24
 • 505
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus mutans

Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus mutans
... sinh c a ch ng vi khu n S mutans H1, S mutans H2 v S mutans H3 3.4.4.1 Kh nng sinh axit c a S mutans H1, S mutans H2 v S mutans H3 K t qu thớ nghi m sinh axit c a cỏc ch ng S mutans c th hi ... loi vi khu n ng mi ng khỏc nh S sanguis, S gordonii v S rattus Hỡnh 3.42 Kh nng ch u axit c a ch ng Streptococcus mutans phõn l ng i Vi t Nam S mutans GS-5 S .mutans H1 ( ), S mutans H2 ( mutans ... liờn quan n quỏ trỡnh tiờu th oxy c a S mutans GS-5 ó phõn l p c ch ng vi khu n S .mutans H1, S mutans H2 v S mutans H3 t ng i Vi t Nam nh vi c nuụi c y vi khu n trờn mụi tr ng Mitis salivarius...
 • 14
 • 296
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của hải mã và sâm Việt Nam lên hình thái - chức năng của tinh hoàn chuột cống trưởng thành

Nghiên cứu tác dụng của hải mã và sâm Việt Nam lên hình thái - chức năng của tinh hoàn chuột cống trưởng thành
... tài Nghiên cứu tác dụng hải m sâm Việt Nam lên hình thái - chức tinh hoàn chuột cống trắng trởng thành Đề tài nhằm giải hai mục tiêu sau: Đánh giá ảnh hởng hải sâm Việt Nam lên hình thái - chức ... HM kết hợp sâm Việt Nam (SVN) lên hình thái- chức tinh hoàn chuột cống trắng trởng thành bình thờng tổn thơng tinh hoàn nhiệt đợc công bố Trên chuột bình thờng 1.1 Hải sâm Việt Nam liều 120mg/100g ... kết nghiên cứu trên, có kiến nghị sau: - Tiếp tục nghiên cứu sâu tác dụng hải sâm Việt Nam lên hình thái- chức tinh hoàn - Mặc dù HM, SVN đợc ngời dân quen dùng hàng ngàn năm nhng cần đợc nghiên...
 • 29
 • 233
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của axit phenyllactic được sản xuất bằng phương pháp lên men tới một số vi sinh vật và chất lượng của một số sản phẩm từ dứa

Nghiên cứu tác dụng của axit phenyllactic được sản xuất bằng phương pháp lên men tới một số vi sinh vật và chất lượng của một số sản phẩm từ dứa
... ph l c) 3.4.2.4 Phương pháp phân tích vi sinh v t - Phương pháp xác ñ nh t ng vi sinh v t hi u khí theo TCVN 5165:1990 3.4.3 Phương pháp x lý s li u S li u thu th p ñư c trình nghiên c u s ñư ... v y u t khác c a công ngh lên men s n xu t axit phenyllactic, v y s n lư ng axit phenyllactic, ch ñ t kho ng 0,46g axit phenyllactic thô/l M t khác hàm lư ng c a axit phenyllactic s n ph m r t ... h p ch t t nhiên s n sinh b i vi sinh v t ñ b o qu n th c ph m th c ăn chăn nuôi Vai trò kháng vi sinh v t c a vi khu n lactic (LAB) có liên quan ch y u ñ n vi c s n sinh axit lactic, axetic,...
 • 97
 • 237
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của Flavonoid tách chiết từ các loài thực vật Việt Nam lên một số chỉ số sinh học người và động vật

Nghiên cứu tác dụng của Flavonoid tách chiết từ các loài thực vật Việt Nam lên một số chỉ số sinh học ở người và động vật
... A BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỂ TÀI I- Tiếng Việt 1- Tên đề tài: Nghiên cứu tác dụng Flavonoid tách chiết từ loài thực vật Việt nam lên số số sinh học người động vật số: QT 04-16 2- Chủ trì ... tăng lực Học viên Quân Y Nhằm góp phần vào hướng nghiên cứu chung giới nước, thực đề tài; Nghiên cứu tác dụng Flavonoid tách chiiết từ toài thực vật Việt Nam số số sinh học người động vật Đồ ... PHIẾU ĐÃNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN cứll KH-CN Tén đề tài (hoặc dự án): Nghiên cứu tác dụng Flavonoid tách triết từ loài thực vật Việt Nam lên số số sinh học người động vật số: QT 04-16 Cơ quan chủ...
 • 48
 • 384
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus Mutans tt

Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus Mutans tt
... chng Streptococcus mutans H2 phõn lp t ngi Vit Nam nghiờn cu s chng Streptococcus mutans phõn lp c chng S mutans H2 cú kh nng sinh axit mnh cng nh chu axit tt hn so vi chng cũn li, mt khỏc S mutans ... thut PCR vi cp mi c hiu ca gen dextranse ca Streptococcus mutans 95 3.4.4 Mt s c im sinh lý ca chng vi khun Streptococcus mutans H1, H2 v H3 96 3.4.4.1 Kh nng sinh axit ca S mutans H1, S mutans ... hoỏ sinh ca chng vi khun S mutans H1, S mutans H2 v S mutans H3 3.4.4.1 Kh nng sinh axit ca S mutans H1, S mutans H2 v S mutans H3 27 Kt qu thớ nghim sinh axit ca cỏc chng S mutans c th hin ...
 • 44
 • 250
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus Mutans

Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus Mutans
... mitis, Streptococcus gordonii, Streptococcus sanguis v Streptococcus parasanguis Nhúm salivarius: Streptococcus salivvarius v Streptococcus vestibularis Nhúm mutans: Streptococcus mutans v Streptococcus ... ca Streptococcus mutans i vi vic phõn lp v nhn dng Trờn th gii ó cú nhiu nghiờn cu tỡm hiu v S mutans v nhiu chng chun ó c cụng b, nghiờn cu nh S mutans GS-5, S mutans UA-159, S mutans AHT, S mutans ... thut PCR vi cp mi c hiu ca gen dextranse ca Streptococcus mutans 95 3.4.4 Mt s c im sinh lý ca chng vi khun Streptococcus mutans H1, H2 v H3 96 3.4.4.1 Kh nng sinh axit ca S mutans H1, S mutans...
 • 155
 • 434
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tác dụng của panacrin lên thời gian sống thêm của chuột mang u báng tg 180nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràng có helicobacter pyloringhiên cứu tác dụng của thuốc hpmax trong điều trị loét hành tá tràng có helicobacter pylorhãy nghiên cứu tác đông của bao bì lên giá phân phối va truyền thôngxúc tiến của sản phẩm iphonenghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linhđiều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệmnghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàngnghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả măng cụt garcinia mangostana lnghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodsnghiên cứu tác dụng chữa bệnh của cây lá lốtnghiên cứu tác dụng điều trị hội chứng rồi loạn lipid máu của chế phẩm mecooknghiên cứu tác dụng hạn chế rối loạn lipid và tăng khả năng chống oxy hoá máu của flavon soy trên ngườinghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên cholestinnghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ tỉnh bắc ninhnghiên cứu tác dụng ức chế quá trình xơ của cà gai leo trên mô hình gây xơ gan thực nghiệmnghiên cứu tác dụng chống viêm mãn và tác dụng giảm đau của nhóm glycoacaloid chiết từ thân và lá cà gai leoQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamDanh sach cap chung chi LS 19102012Quyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tphu luc 2. thu tuc cap giay phep45 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHCác hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 22082013