NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHUỐI TIÊU HỒNG TRỒNG TẠI VÙNG KHOÁI CHÂU, HƯNG YÊN

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng xuất, chất lượng chuối tiêu hồng trồng tại vùng khoái châu, hưng yên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng xuất, chất lượng chuối tiêu hồng trồng tại vùng khoái châu, hưng yên
... Oxychlorure ủ ng, phun vi l n m i l n cỏch - 10 ngy Chu Do n Th nh (2001- 2005) nghiên cứu ho n thiện công nghệ bảo quản v chế biến chuối cho sử dụng túi PE m u xanh nhạt với độ thoáng khí 2% kết hợp với ... nghi p Page 25 cho thấy bao buồng chuối túi PE m u xanh nhạt với tỷ lệ thoáng khí % v o thời điểm bắp nhú thẳng có tác dụng rõ rệt phòng trừ sâu hại gặm vỏ chuối tiêu Basilepta Theo Nguy n Vn Nghiờm...
 • 90
 • 168
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và rải vụ thu hoạch đối với cây vải tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và rải vụ thu hoạch đối với cây vải tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... 27 3.2 V t li u nghiên c u 27 3.3 N i dung nghiên c u 27 3.4 Phương pháp nghiên c u 28 3.5 Các ch tiêu phương pháp theo dõi 32 3.6 Phương pháp x lý s li u 33 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 34 ... gian t i, ti n hành th c hi n ñ tài: “ Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t nh m tăng su t, ch t lư ng r i v thu ho ch ñ i v i V i t i huy n Yên Dũng, t nh B c Giang vi c làm c n thi t t o s cho ... huy n Yên Dũng t nh B c Giang 1.3.2 Ý nghĩa th c ti n - K t qu nghiên c u c a ñ tài s góp ph n b sung bi n pháp k thu t vào quy trình thâm canh v i thi u Thanh Hà tr ng t i Yên Dũng – B c Giang...
 • 124
 • 273
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nội
... 3.2.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất hoa phong lan Hồ điệp nhập nội * Thí nghiệm 1: ảnh hởng giá thể đến khả sinh trởng, phát triển hoa phong lan Hồ điệp nhập nội ... triển hoa phong lan Hồ điệp Từ đề xuất biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao suất, chất lợng hoa - Trên sở biện pháp kỹ thuật, tìm quy trình phù hợp ứng dụng sản xuất giống hoa phong lan Hồ điệp ... riêng phát triển có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, phẩm chất giống hoa phong lan Hồ điệp nhập nội 10 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1...
 • 121
 • 286
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông
... m cao su xác nh ánh giá cácy u t t nhiên, y u t k thu t h n ch su t th i kỳ kinh doanh xu t cácbi n pháp k thu t kh c ph c nh m tăng su t m cao su, nâng cao hi u qu vư n cao su th i kỳ kinh doanh ... n pháp kh c ph c có hi u qu su t m cao su n su t m c a áp d ng vư n cao su i v i nh ng y u t h n ch th i kỳ kinh doanh t i t nh ăk Nông Gi i h n nghiên c u Vư n cao su t nh k Nông th i kỳ kinh ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng nghiên c u - Vư n cao su th i kỳ kinh doanh t i Chi nhánh Công ty cao su ăk Lăk t i t nh ăk Nông - Lo i hình vư n cao su: Cao su kinh doanh nhóm II,...
 • 86
 • 154
 • 0

điều tra hiện trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất cây hồng (diospyros kaki l.) tại tỉnh phú thọ

điều tra hiện trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất cây hồng (diospyros kaki l.) tại tỉnh phú thọ
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HÁN THỊ HỒNG XUÂN ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT CÂY HỒNG (DIOSPYROS KAKI L.) ... Trì Phú Thọ Nội dung 3: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất hồng Hạc trì tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón bổ sung qua rễ cho giống hồng Hạc Trì Phú Thọ - Nghiên cứu ... sở Điều tra trạng sản xuất nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm góp phần nâng cao suất hồng địa bàn tỉnh Phú Thọ 1.2.2 Yêu cầu * Điều tra, đánh giá trạng hồng Phú Thọ; * Đánh giá số...
 • 119
 • 151
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, đảm bảo chất lượng chè shan tại xã suối giàng, huyện văn chấn, tỉnh yên bái

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, đảm bảo chất lượng chè shan tại xã suối giàng, huyện văn chấn, tỉnh yên bái
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THÀNH LONG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHÈ SHAN TẠI XÃ SUỐI GIÀNG, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI Chuyên ... 2.2.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật để tăng suất, đảm bảo chất lượng chè shan Suối Giàng - Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đốn đến suất chất lượng búp tươi chè shan Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái; ... suất chất lượng chè Shan Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá yếu tố hạn chế đến phát triển sản xuất chè shan Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; ...
 • 116
 • 190
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông
... NGÔ TÙNG LÂM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SU T MỦ CAO SU THỜI KỲ KINH DOANH TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP NGƯỜI ... tố hạn chế su t mủ cao su ñể áp dụng vườn cao su thời kỳ kinh doanh tỉnh Đăk Nông Giới hạn nghiên cứu Vườn cao su thời kỳ kinh doanh thuộc Chi nhánh Công ty cao su Đắk Lắk tỉnh Đắk Nông CHƯƠNG ... thuật nhằm tăng su t mủ cao su thời kỳ kinh doanh Đăk Nông Mục ñích yêu cầu 2.1 Mục ñích Trên sở xác ñịnh ñánh giá cácyếu tố tự nhiên, yếu tố kỹ thuật hạn chế su t mủ cao su thời kỳ kinh doanh...
 • 20
 • 194
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề
... phát triển có hiệu quả, đề tài tiến hành: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho ... tuyển chọn giống lan cho sản xuất - Đã đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ hoa cho giống lan tuyển chọn Các biện pháp kỹ thuật có tính khả thi ... hưởng biện pháp che sáng đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng hoa giống lan Den5 3.3.1.2 Ảnh hưởng biện pháp che sáng đến khả hoa giống lan Den5 Như vậy, với giống lan Den5, chế độ che sáng...
 • 27
 • 389
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất của giống cam chín sớm CS1 trồng tại xuân mai, chương mỹ, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phẩm chất của giống cam chín sớm CS1 trồng tại xuân mai, chương mỹ, hà nội
... t qu cam chín s m ph c v nhu c u tiêu dùng nư c, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c m t s bi n pháp k thu t nh m tăng su t, ph m ch t c a gi ng cam chín s m CS1 tr ... kinh t cho nông h tr ng cam quýt Xuân Mai – Chương M - N i t ñó giúp cho vi c m r ng di n tích tr ng cam chín s m CS1 Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi ... khác t i Chương M - N i 50 Th i gian xu t hi n k t thúc ñ t l c c a gi ng cam CS1 gi ng cam Xã ðoài t i Chương M - N i 52 B ng 4.8 Ch t lư ng cành l c c a gi ng cam CS1 gi ng cam Xã ðoài...
 • 130
 • 530
 • 1

Điều tra hiện trạng sản xuất một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng hoa hồng tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá

Điều tra hiện trạng sản xuất một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng hoa hồng tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá
... khoa h c nụng nghi p - i Trích yếu luận văn Giới thiệu chung: 1.1 Tên đề t i: Điều tra trạng sản xuất số giống hoa hồng nhập nội v biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lợng hoa ... trạng sản xuất số giống hoa hồng nhập nội v biện pháp kỹ thuật nhằm tăng suất, chất lợng hoa hồng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s khoa h c nụng nghi p ... sở điều tra v đánh giá đợc thực trạng sản xuất, xu phát triển hoa hồng, rõ nguyên nhân hạn chế - Nghiên cứu số đặc tính nông, sinh học số giống hoa hồng nhập nội - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật...
 • 148
 • 299
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội bản tóm tắt tiếng anh
... Cat6 CT1 (cntrl) CT2 Den5 On1 No of plant (plant) Flowering plants (Plants) 100 Note: For Cat: CT (cntrl): Growing in natural condition CT : Using flowering stimulants + foliar spray For Den5 and ... Thailand, as seedling, after the stage of tissue culture with height: 6-8 cm, number of leaves: 2-3 leaves / plant, number of roots: 4-6 roots/plant and one Dendrobium cultivar which is widely planted ... Thailand were used as seedling after the stage of tissue culture with height: 5-7 cm, number of leaves: 2-3 leaves/plant, number of roots: 3-5 roots/plant and cattleyas which is widely planted...
 • 27
 • 229
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp canh tác nhằm tăng năng suât và phẩm chất dứa cayenne trên đất phèn ngoại thành tp.hồ chí minh

nghiên cứu một số biện pháp canh tác nhằm tăng năng suât và phẩm chất dứa cayenne trên đất phèn ngoại thành tp.hồ chí minh
... cao, tới 30% Hiện Sở NN-PTNT TP.Hồ Chí Minh Viện nghiên cứu, trường Đại học địa bàn tiến hành nghiên cứu, nhằm chủ động cung cấp giống cá cảnh cho bà UBND TP.Hồ Chí Minh có chủ trương xây Trung ... điều tra thu thập số liệu trực tế số liệu từ quan chức như: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Hồ Chí Minh, Hội cá cảnh Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Khuyến nông Tp.Hồ Chí Minh, Chi cục bảo vệ ... nhiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời, câu lạc Cá cảnh Thành phố nâng lên thành hiệp hội, với việc hình thành Làng Cá cảnh Việt Nam Củ Chi, nên cần nghiên cứu để tìm giải pháp định hướng...
 • 148
 • 235
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật có hiệu quả sản xuất nguyên liệu chè an toàn cho vùng tân cương thành phố thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật có hiệu quả sản xuất nguyên liệu chè an toàn cho vùng tân cương  thành phố thái nguyên
... canh nương chè đ t o nguyên li u chè an toàn u ki n Tân Cương - Xác đ nh đư c hi u qu c a m t s bi n pháp k thu t thâm canh s n xu t nguyên li u chè an toàn t i xã Tân Cương, Thái Nguyên - Góp ... "Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t hi u qu s n xu t nguyên li u chè an toàn cho vùng Tân Cương - thành ph Thái Nguyên" M c tiêu c a đ tài - Xác đ nh đư c h th ng gi i pháp k thu t thâm canh ... Cương, Thái Nguyên 42 3.1.4 Tình hình s d ng phân bón cho chè 3.1.5 K thu t canh tác chè Tân Cương 43 Tân Cương .46 3.2 K t qu nghiên c u v bi n pháp k thu t s n xu t chè an toàn 54 3.2.1...
 • 106
 • 365
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số nhân giống vô tính cây dứa cayen

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số nhân giống vô tính cây dứa cayen
... sử dụng loại chồi * Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số nhân giống dứa Cayen Trong nhân giống dứa Cayen, áp dụng biện pháp nhân giống tách chồi tự nhiên hệ số nhân giống thấp, khó đáp ... nghiên cứu kỹ thuật nhân giống dứa nói chung nhân giống dứa cayen nói riêng cha nhiều, kết nghiên cứu hạn chế Chính vậy, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số ... nâng cao hệ số nhân giống dứa Cayen, với nghiên cứu biện pháp nhân giống kỹ thuật giâm hom, kỹ thuật khử đỉnh sinh trởng, nhiều tác giả tập trung nghiên cứu nhân giống dứa Cayen biện 32 pháp nuôi...
 • 111
 • 316
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây diệp hạ châunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêugiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyenbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngBài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏBÀI GIẢNG KIỂM TOÁN ĐHCQ NGUYỄN THỊ DIỆU THANHLanguage and linguisticsGiáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơGiáo trình cơ sở quang họcBảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (tt)Giáo án Đại số 10 Chương 4Giáo trình HIĐROCACBON (dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa học)Giáo trình hợp chất thiên nhiên dùng cho sinh viên ngành đại học sư phạm hóa họcbáo cáo thực tập tại công ty TNHH công nghệ sạch CLEANTECHnghiên cứu thiết kế hệ thống quan trắc cầu hệ dâyThiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệpPhương pháp nghiên cứu khoa học vật lýBài giảng vật lý đại cương a2CISSP study guide 3rd editionQuality management for organizational excellence introduction to total quality 7th edition goetsch test bankQuantitative methods for business 13th edition anderson test bankRace and crime 3rd edition gabbidon test bankRace and ethnic relations american and global perspectives 9th edition marger test bankReaffirming rehabilitation 2nd edition cullen test bank