Bài tập bất phương trình mũ thầy ê anh tuấn

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH THẦYANH TUẤN

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ THẦY LÊ ANH TUẤN
... L i gi i: i u ki n : x  2 B t ph  ng trình    x1 x   52  3  x 1  3 x  x  2 x 1 4x   3  0 x   x x  Bài Gi i b t ph ng trình: x2  x 1  2   3 x x2 3 ... 10.000 tân sinh viên Cam k t t v n h c t p su t trình h c CÁC CH NG TRÌNH H C CÓ TH H U ÍCH CHO B N Là khoá h c trang b toàn b ki n th c c b n theo ch ng trình sách giáo khoa (l p 10, 11, 12) T p trung ... Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia Pen - C: Môn Toán (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hàm s m – hàm s Logarit  x2  x  2(2 | x  1|  x) + V i x  , ta có x2  x ...
 • 5
 • 62
 • 0

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH THẦYANH TUẤN

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ THẦY LÊ ANH TUẤN
... 4: Bài 10 Gi i ph ng trình: x  2.3log2 x  Gi i i u ki n: x > Bi n đ i ph ng trình v d ng: 2.3log2 x   x (2) Nh n xét r ng: + V ph i c a ph ng trình m t hàm ngh ch bi n + V trái c a ph ng trình ... đ ng bi n Do v y n u ph ng trình có nghi m nghi m nh t Nh n xét r ng x = nghi m c a ph ng trình (2) 2.3log2   V y x = nghi m nh t c a ph ng trình Bài 11 Gi i ph ng trình: log3 Hocmai.vn – Ngôi ... t 5x 5x.5x 5x 5x 5x ng trình b c nh bình th  Bài Gi i ph ng trình:   x ng, em t làm ti p, đáp s x={0; 2}  3 2  x 20 Gi i    x t t   (t > ) :  Khi ph ng trình t ng đ  x    t...
 • 7
 • 59
 • 0

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGA THẦYANH TUẤN

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGA THẦY LÊ ANH TUẤN
... (GV: Anh Tu n – Thanh Tùng) Hàm s m – hàm s Logarit + Lúc đó: log 0,5 x  log0,5 x   t  t   t  t    2  t  2 x    x   0,5   2  log 0,5 x     x    x  0,5  1  Bài ...   x    log x  2 + K t h p v i u ki n, b t ph 1 2   ng trình có nghi m : S   ;   4;   Bài 7: Gi i b t ph ng trình: log x  13log x  36  H ng d n: i u ki n: x  + t : t  log ... t  log x   x  10 K t h p v i u ki n, b t ph Bài 8: Gi i h ph  10 ;   ng trình: x  y  11   a)   log x  log y   log 15 H  ng trình có nghi m : S  0;104 1  2 ng d n: i u...
 • 5
 • 89
 • 0

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH

BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH
... a) x < b) Thời gian: phút IV TỔNG KẾT BÀI: Nội dung Bài tập 1, 4, (SGK – T88) ...
 • 2
 • 1,003
 • 3

Bài tập bất phương trình

Bài tập bất phương trình
... 2 x + 4x + ( x + 2) ≥ 1− x Bài7 : Giải biện luận bất phương trình 1− x x −1 ≥0 >0 a/ b/ ( m + 1) x + mx − 2 Bài tập đại số 10 chương IV GV:Hà Công Thơ mx + ( m − 3) x + m − > có tập nghiệm? x + m − ≥ Bài 11:Cho hệ bất phương trình :   mx − m + ≥ a/tìm m để hệ vô nghiệm b/tìm m để hệ có nghiệm Bài tập đại số 10 chương IV GV:Hà Công ... Bài tập đại số 10 chương IV GV:Hà Công Thơ Bài 2: Tìm m để bpt có tập nghiệm S = ¡ 2 a/ m x − ≤ x + m b/ m − 4m + x + − m > ( ) Bài 3: Tìm m để bpt có tập nghiệm S = ∅ a/...
 • 5
 • 542
 • 4

Bài tập Bất phương trình và Logagic

Bài tập Bất phương trình và Logagic
... 6: Cho phơng trình: log x + log x + 2m = (2) 1) Giải phơng trình (2) m = 1; 2) Tìm m để phơng trình (2) có nghiệm thuộc đoạn Chuyên đề phơng trình Bất phơng trình Hệ phơng trình mũ Loga ... log y + = x log3 y + y log3 x = 27 x 19) y 39) xy = 32 log y log x = PHƯƠNG TRìNH BấT PHƯƠNG TRìNH LOgrIT log5 x = log5 ( x + ) log5 ( x + ) log3 log x ữ 32 ữ log5 x + log25 ... phơng trình mũ hệ phơng trình logarit log ( x y ) = log ( x + y ) 1) l o g x l o g l o g y l o g3 = l o g ( x ) l o g ( y ) = 20) y 4x x 8y = Chuyên đề phơng trình Bất phơng trình...
 • 9
 • 381
 • 2

Tài liệu Bài tập bất phương trình hữu tỉ và vô tỉ ppt

Tài liệu Bài tập bất phương trình hữu tỉ và vô tỉ ppt
... Chú ý 1) Bất phương trình f(x) ≥ ⇔   f(x) > 2) Khi giải bất phương trình tỉ cần phải xác định tập xác định, sau thực phép biến đổi tương đương tập xác định hàm Ví dụ Giải bất phương trình (x ... 2) ∪ (2, 6) Ví dụ Tìm a để nghiệm bất phương trình x − 3x + < (8) nghiệm bất phương trình f(x) : = ax − (3a + 1)x + > (9) Giải (8) có tập nghiệm (1, 2) Phương trình f(x) = (với a ≠ 0) có nghiệm ... x ∈ (4, + ∞ ) e) a > : x ∈ (x , 1) ∪ (x , + ∞ ) Bất phương trình tỉ Đó bất phương trình dạng f(x) > (f(x) < 0), f(x) hàm mà ẩn x có mặt Trong trình giải người ta thường sử dụng phép biến đổi...
 • 15
 • 1,461
 • 5

tuyển tập lý thuyết bài tập bất phương trình hệ phương trình

tuyển tập lý thuyết bài tập bất phương trình hệ phương trình
... §3 Hệ Phương Trình Đại Số A Phương Pháp Giải Cơ Bản Đưa hệ mẫu mực (Hệ đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II, hệ đẳng cấp) Phương pháp • Loại 1: Rút biểu thức từ phương trình vào phương trình ... 1) − = (x + y) − x2 + = http://mathqb.eazy.vn Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số 2.34 Giải hệ phương trình sau √ √ x−y = x−y √ a) (B-02) x+y = x+y+2 2xy x2 + ... A 12 http://mathqb.eazy.vn Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số B Bài Tập 2.14 Giải phương trình sau √ a) x − x − − = √ √ √ c) 3x − − − x = 2x − √ √ √ e) 2x − + x...
 • 6
 • 313
 • 1

Bài tập bất phương trình bậc 2 pptx

Bài tập bất phương trình bậc 2 pptx
... Bài 7: Cho phương trình: ( m − ) x − ( m + 1) x + 2m − = Tìm m để phương trình có: a) Một nghiệm b) Hai nghiệm phân biệt c) Có bốn nghiệm phân biệt Bài 8: Xác định giá trị tham số m để bất phương ... Bài 2: Tìm giá trị m để biểu thức sau âm: a) ( m − ) x + ( m + 1) x + 2m − b) ( m + ) x + x − c) mx − 12 x − 2 d) − x + ( m + 1) x + − m e) − x + 2m x − 2m − f) ( m − ) x − ( m − 3) x + m − Bài ... m + = có hai nghiệm trái dấu 2 Bài 5: Tìm giá trị m cho phương trình : x + ( − 2m ) x + m − = a) vô nghiệm b) Có hai nghiệm phân biệt c) Có bốn nghiệm phân biệt 2 Bài 6: Tìm giá trị m cho ( m...
 • 2
 • 1,416
 • 23

Bài tập bất phương trình vô tỉ

Bài tập bất phương trình vô tỉ
... Giải bất phương trình sau: −2 >3 x +1 x < 2x + +4 22 Giải bất phương trình sau: x + 2x x 20 Giải bất phương trình sau: 23 Cho bất phương trình: −4 ( − x ) ( + x ) ≤ x − x + a − 18 a Giải bất phương ... − x + ≤ x Giải bất phương trình sau:: 4( x + 1) < (2 x + 10)(1 − + x ) 3x > Giải bất phương trình sau: 1− x − x2 − 14 Giải bất phương trình sau: 15 16 17 18 19 Giải bất phương trình sau: ( x ... DB05.D)Giải bất phương trình x − x + − x + ≤ 13 (ĐH,CĐ DB08.A)Giải bất phương trình − x + > 3x − x2 2x2 − 6x + − x + > Giải bất phương trình sau: x + − x − < x − Giải bất phương trình sau: x...
 • 4
 • 726
 • 15

BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH VÀ LÔGARÍT pptx

BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRINH MŨ VÀ LÔGARÍT pptx
... 52 3x.2 = 72 log x +1 ( x − x + 1) = ( +1 2− 46 ) 47 49 50 ( 5− x ) 54 55 x x = 10 x Bài tập phương trình Lôgarít = 14 ) x 21 + + 21 = x+ 7+4 ( x ( x ) +( x +1 x− + 2 x cosx +2 7−4 = x 2 x ) ... ) x x+ 2 =1 =9 =4 + x −1 + 11 + 32 = 13x log ( 3.2 x −1) = x +1 x 57 53 lg ) +( + 3) Dạng 3: hoá lôgarít hoá x +1 x −1 = 24 log x − log 3 x − = 45 − x2 + x − x −1 cos x 3.8 x + 4.12 x − 18 ...  5 cos2x ) − = − x +4 2 x + x − 4.2 x + x − 2 x + = 27 Tìm nghiệm thuộc đoạn  − ;  48  2 phương trình ( 44 x2 + +2 log x2 − 16 + 43 log x 24 log x + ( x −1) log x = − x 25 ) 40 log x.log...
 • 2
 • 1,120
 • 31

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT doc

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT doc
... cố :Bài tập TNKQ( phút) Bài 1: Tập nghiệm bpt : A ( -3 ; 1) 2x 2 x B: ( -1 ; 3) Bài 2: Tập nghiệm bpt : 2-x + 2x A:R 8 C: ( ; ) 2 B: 1;  D: (-2 ; ) l : C:  ;1 D : S= 0 Tiết số 2: Bất ... 3/ Bài : Tiết 1: Bất phương trình 1: Nắm cách giải bpt Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học gian sinh -Gọi học sinh nêu -1 HS nêu dạng pt dạng pt mũ Ghi bảng I /Bất phương học 8s trình ... 3 Bài2 ;Tập nghiệm bpt: Log0,1 (x – 1) < A:R B: (;2) D:Tập rỗng C: (2;) Dặn d : Về nhà làm tập 1và trang 89, 90 Trường Trần văn Dư Ngày soạn; 5/8/2008 BÀI TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẤT PHƯƠNG...
 • 19
 • 206
 • 1

Xem thêm