Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức

BÁO CÁO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BÁO CÁO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
... tuyển dụng quy định cụ thể quy định từ điều đến điều 14 NĐ 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 2.5 Hội đồng tuyển dụng viên chức Được quy định điều NĐ 29/2012/NĐ-CP Về tuyển ... nghiệp viên chức đa dạng 2.4 Phương thức tuyển dụng: Điều 23 Luật viên chức năm 2010 quy định có hai hình thức tuyển dụng viên chức thi tuyển xét tuyển, thi tuyển chủ yếu giống tuyển dụng công chức ... nghiệp tổ chức phân cấp tổ chức thực việc tuyển dụng viên chức; định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển xét tuyển Hàng năm, đơn vị nghiệp công lập xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình...
 • 16
 • 401
 • 2

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
... TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Căn điều 21 Luật viên chức 2010 II CÁC QUY ĐỊNH THẨM QUY N TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Được quy định điều NĐ 29/2012/NĐCP Về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức II CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU ... tuyển viên chức II CÁC QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG Theo điều 23 Luật viên chức 2010 Có hai hình thức tuyển dụng thi tuyển xét tuyển II CÁC QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Được quy định ... 29/2012/NĐ CP Về tuyển dụng Trường hợp đơn vị nghiệp công lập chưa giao thẩm quy n tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức có 05 07 thành viên II CÁC QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG...
 • 20
 • 313
 • 0

GIỚI THIỆU THÔNG 55 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 55 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
... Thông liên tịch số: 55/ 2015/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 22/4/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: - hiệu ... công phân bổ hoạt động gián tiếp trình quản lý nhiệm vụ KH&CN tổ chức chủ trì Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN 5% tổng dự toán kinh phí thực nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà ... tiền công lao động Tổ chức chủ trì chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công Ví dụ Đề tài cán tham gia, với chức danh thực nhiệm vụ KH&CN: - Chủ nhiệm nhiệm...
 • 22
 • 367
 • 0

Hướng dẫn vẽ mạch dùng ORCARD - P1

Hướng dẫn vẽ mạch dùng ORCARD - P1
... viên lưu bảng vẽ vào đòa theo hướng dẫn giáo viên - Mạch thiết kế: sơ đồ, bố trí linh kiện hợp lý - Đặt điểm nối (Junction) mối nối - Bảng vẽ phải rõ ràng, đường nối đầy đủ xác - Các thao tác ... 2- Vẽ sơ đồ nguyên lý A Các lệnh để vẽ 1- Lấy đặt linh kiện - Để lấy linh kiện vào vẽ, dùng chuột click vào nút Place Part Toolbar gõ phím P từ bàn phím Q? < Value > Hình 6.1 - Trong cửa ... gõ tên vẽ vào ô Value, sau nhấn OK Hình 6.5 - Để đặt tên người vẽ, nhấp trái chuột hai lần vào chữ khung Document Number , thao tác sau giống đặt tên vẽ 3- Thay đổi thông số vẽ - Trong...
 • 7
 • 611
 • 10

Hướng dẫn vẽ mạch dùng ORCARD - P2

Hướng dẫn vẽ mạch dùng ORCARD - P2
... GIÁ - Sinh viên lưu bảng vẽ vào đòa theo hướng dẫn giáo viên - Mạch thiết kế: sơ đồ, bố trí linh kiện hợp lý theo kích thước khung mạch in cho sẵn - Bảng vẽ phải rõ ràng, đường nối đầy đủ xác - ... Board Outline Enter - Trở trang vẽ với trỏ + Bạn vẽ khung chữ nhật để đònh kích cỡ cho bảng mạch in Chạy lệnh nối mạch: - Nối mạch tự động: Chọn Auto Auto Route Board Hình 7.10 - Lúc Layout plus ... linh kiện: - Chọn Tool Component Select tool - Chọn linh kiện di chuyển đặt vò trí * Xác đònh lớp nối: - Mở mục: View Spreedsheet Layers - Một mạch in vẽ nhiều lớp Nếu bạn muốn chọn vẽ lớp cần...
 • 8
 • 559
 • 18

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
... tình trường, lớp mối quan hệ phối hợp công tác tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên trường phụ huynh học sinh để giáo dục học ... tuyển; với trường hợp thí sinh bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ chưa nhận phải có giấy xác nhận bảo vệ công nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng, xác nhận Lãnh đạo nhà trường ký - Việc tổ chức tuyển dụng sở giáo ... dự tuyển Văn thông báo công khai Web site Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, niêm yết công khai Sở Giáo dục Đào tạo đơn vị có tiêu tuyển dụng để người có nhu cầu biết Nơi nhận: -UBND Thành phố (để báo...
 • 6
 • 444
 • 0

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
... tình trường, lớp mối quan hệ phối hợp công tác tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên trường phụ huynh học sinh để giáo dục học ... tuyển; với trường hợp thí sinh bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ chưa nhận phải có giấy xác nhận bảo vệ công nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng, xác nhận Lãnh đạo nhà trường ký - Việc tổ chức tuyển dụng sở giáo ... dự tuyển Văn thông báo công khai Web site Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, niêm yết công khai Sở Giáo dục Đào tạo đơn vị có tiêu tuyển dụng để người có nhu cầu biết Nơi nhận: -UBND Thành phố (để báo...
 • 6
 • 367
 • 0

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
... tình trường, lớp mối quan hệ phối hợp công tác tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên trường phụ huynh học sinh để giáo dục học ... tuyển; với trường hợp thí sinh bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ chưa nhận phải có giấy xác nhận bảo vệ công nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng, xác nhận Lãnh đạo nhà trường ký - Việc tổ chức tuyển dụng sở giáo ... dự tuyển Văn thông báo công khai Web site Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, niêm yết công khai Sở Giáo dục Đào tạo đơn vị có tiêu tuyển dụng để người có nhu cầu biết Nơi nhận: -UBND Thành phố (để báo...
 • 6
 • 372
 • 1

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
... tình trường, lớp mối quan hệ phối hợp công tác tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên trường phụ huynh học sinh để giáo dục học ... tuyển; với trường hợp thí sinh bảo vệ thạc sĩ, tiến sĩ chưa nhận phải có giấy xác nhận bảo vệ công nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng, xác nhận Lãnh đạo nhà trường ký - Việc tổ chức tuyển dụng sở giáo ... dự tuyển Văn thông báo công khai Web site Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, niêm yết công khai Sở Giáo dục Đào tạo đơn vị có tiêu tuyển dụng để người có nhu cầu biết Nơi nhận: -UBND Thành phố (để báo...
 • 6
 • 328
 • 0

hướng dẫn về ứng dụng format ổ cứng cấp thấp

hướng dẫn về ứng dụng format ổ cứng cấp thấp
... Low Level Format Chương trình tự động chạy Hướng dẫn ứng dụng HDD REGENERATOR( tìm sửa lỗi bad sector cứng) HDD REGENERATOR - HDD Regenerator chương trình tìm sửa lỗi bad sector cứng Dưới ... (U)tilities Chọn mục đĩa cứng( 8.587G) Có thể máy tính bạn có đĩa cứng 40GB, 80GB…Dùng để format cấp thấp Sau tiếp tục lựa chọn Low Level Format Đây thao tác bạn cần đạt đến Lúc bạn cần ấn tổ hợp phím ... chương trình tự load vào - Lúc hình chương trình ra, Nếu có từ cứng trở lên bấm phím số để chọn cứng tương ứng - Nếu có cứng bấm phím để tiếp tục Esc để thoát - Tại bạn lựa chọn cách thức...
 • 12
 • 513
 • 0

Thông mới hướng dẫn 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam ppt

Thông tư mới hướng dẫn 16 chuẩn mực kế toán Việt Nam ppt
... con”, - Chuẩn mực kế toán số 26 Thông tin bên liên quan” Thông 161 đời nhằm hướng dẫn chuẩn mực kế toán cách đồng nhất, giảm mâu thuẫn việc hạch toán kế toán theo thông hướng dẫn chuẩn mực ... đầu , - Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”, - Chuẩn mực kế toán số 07 Kế toán khoản đầu vào công ty liên kết”, - Chuẩn mực kế toán số 08 Thông tin tài khoản vốn góp liên doanh”, - Chuẩn ... Chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái”, - Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu thu nhập khác”, - Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng”, - Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi...
 • 5
 • 193
 • 0

Thông 21 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Thông tư 21 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
... nhiệm vụ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp ngành giáo dục: 21 2.1 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định ... Thi đua - Khen thưởng - Thư ký: Chuyên viên phòng Thi đua - Khen thưởng VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Nguồn kinh phí hình thành quỹ thi đua, khen thưởng a) Quỹ thi đua, khen thưởng ngành giáo dục ... Thông hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục Kính gửi: Vụ Pháp chế Tiếp thu ý kiến đóng góp Quý Vụ văn số 835/PC ngày 24/12/2007, Ban soạn thảo Thông hướng dẫn công tác thi...
 • 36
 • 925
 • 0

Thông 50 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ

Thông tư 50 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ
... Thông việc trả lương làm thêm (bao gồm tiền lương dạy thêm giờ) thực theo Thông liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 Bộ Nội vụ Bộ Tài hướng dẫn thực chế độ trả lương ... tiền lương dạy thêm a) Công thức chung Số Số tiêu chuẩn Số tiêu dạy thêm = Số tiêu chuẩn thực Số thực tế giảng dạy quy đổi theo tiêu chuẩn = Tiền lương dạy thêm - thực = x = Tiền lương dạy thêm ... mức biên chế toán tiền lương dạy thêm có nhà giáo nghỉ ốm, thai sản theo quy định phải bố trí nhà giáo khác dạy thay; - Số dạy thêm tính trả tiền lương dạy thêm theo quy định Thông không 200...
 • 5
 • 253
 • 0

THÔNG 21-HƯỚNG DÃN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG GIAO DUC

THÔNG TƯ 21-HƯỚNG DÃN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG GIAO DUC
... Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng - Thư ký: Chuyên viên phòng Thi đua - Khen thưởng VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Nguồn kinh phí hình thành quỹ thi đua, khen thưởng a) Quỹ thi đua, khen thưởng ngành ... hiệu thi đua khen thưởng; trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Giáo dục xét trình Thủ ng Chính phủ (qua Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương) khen thưởng trình Thủ ng Chính phủ (qua Ban Thi ... ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP Các cấp hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nguyên tắc hoạt động - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị; Hội đồng thi...
 • 26
 • 642
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận về tuyển dụng viên chứchướng dẫn vẽ bình đựng nướchướng dẫn về ứng dụng hddhướng dẫn về tín dụnghướng dẫn xếp lương khi tuyển dụng viên chứchuong dan ve chan dunghướng dẫn vẽ chân dung cơ bảnhướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì pdfhướng dẫn vẽ chân dung mẹhướng dẫn vẽ chân dung bằng corelhướng dẫn vẽ chân dung ngườihướng dẫn vẽ chân dung bằng photoshophướng dẫn vẽ chân dung bằng chìhướng dẫn vẽ chân dung người bang chihướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chìTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Mixed ricepaperUnit 03. Music. Lesson 6. WritingSuper minds 1 students bookTiny talk 3a student bookTiny talk 3a workbookDe reading ieltsBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoUnit 4. Our pastHuong dan tao ten mien DNSExitQuê hương bão lụt nữa rồiDÒNG SÔNG mặc áo mặc giangtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”ĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhZhang et al 2015 journal of food sciencephụ gia tự nhiên CarotenoidMANAGING PROJECT QUALITYQuality Tools for Managing Construction Projects