luận văn thạc sĩ chính trị học CÁC NHÓM lợi ÍCH TRONG đời SỐNG CHÍNH TRỊ các nước phương tây và bài học cho việt nam

Luận văn thạc nghiên cứu sự hài hòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng ngãi

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài hòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng ngãi
... NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Quảng Ngãi kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập ... chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Quảng Ngãi làm đề tài tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứuvà câu hỏi nghiên...
 • 114
 • 153
 • 0

luận văn thạc quản trị kinh doanh Thực trạng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác BHLĐ của hệ thống công đoàn

luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác BHLĐ của hệ thống công đoàn
... Vit Nam Ban BHLĐ TLĐLĐVN Tap chí BHLĐ Ban BHLĐ CĐCS trực thuộc Ban BHLĐ LĐLĐ tỉnh, TP Ban BHLĐ CĐ TCT trực thuộc TLĐ LĐVN Ban BHLĐ LĐLĐ quận huyện Ban BHLĐ Của CĐCS Viện KHK BHLĐ Ban BHLĐ CĐ ngành ... Ban BHLĐ Của CĐCS Viện KHK BHLĐ Ban BHLĐ CĐ ngành TƯ Trờng ĐH Công đoàn Ban BHLĐ CĐ TCT 90, 91 Ban BHLĐ Của CĐCS Ban BHLĐ CĐ sở Khoa BHLĐ Ni dung v phng phỏp hot ng 3.1 C s phỏp lý Ni dung hot ... Hiến pháp Bộ luật lao động NĐ 06/CP, 20/11/95 (NĐ101/CP) NĐ khác có liên quan Chỉ thị Bộ, CQNB Quyết định Luật liên quan Chỉ thị Thủ tướng Quy định Tiêu chuẩn Quan hệ bổ sung phối hợp hệ đạo...
 • 108
 • 384
 • 1

luận văn thạc quản trị nhân lực Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Thanh Hoá

luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Viễn thông Thanh Hoá
... đến tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý luận tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp - Chương 3: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Viễn thông ... động lực tạo động lực, nhân tố ảnh hưởng học thuyết tạo động lực lao động, nội dung tạo động lực cho người lao động - Vận dụng sở lý luận tạo động lực tác giả sâu vào nghiên cứu công tác tạo động ... số giải pháp xây dựng sách tạo động lực, giải pháp tạo động lực cho lao động nói chung Cụ thể luận văn : “Xây dựng sách tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông –...
 • 101
 • 422
 • 1

Luận văn thạc Giá trị dịch vụ cảm nhận chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng lòng trung thành nhìn từ góc độ sinh viên

Luận văn thạc sĩ Giá trị dịch vụ cảm nhận và chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành nhìn từ góc độ sinh viên
... (2012) [61] 30 H3: - [46] (YAO Huili, YU Jing, 2012 [61]) H4 : t , :c ;c , 31 3.1 PVCG - EFA sinh - EFA sinh - CFA SEM H 32 3.2 3.2.1 3.2.1.1 ( Nha Nguyen (1999) (2006) (MTHD) Ching (2012) L 3.2.1.2 ... [42]) S r tl ng iv [53]) M i quan h t y u t quan tr ng l Holdford Qua White, 1997 [31]) ns h a sinh c (Adidam, Bingi, Shindhav, 2004[14]; n 1.2 - 1.3 : , - , SPSS 1.4 s , - 1.5 - nh , , , 2.1 ... 17 2.1.5 19 2.1.6 20 2.2 20 2.2.1 2.2.1.1 20 20 2.2.1.2 sinh 21 2.2.1.3 22 2.2.1.5 22 2.2.1 2.3 23 26 2.3.1 26 2.3.2...
 • 193
 • 160
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho công nhân Nhà máy May Veston Hòa Thọ Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho công nhân Nhà máy May Veston Hòa Thọ Đà Nẵng
... c a Nhà máy Phân tích th c tr ng công tác t o ng l c làm vi c cho công nhân t i Nhà máy May Veston Hòa Th ánh giá chung v công tác t o ng l c làm vi c cho công nhân t i Nhà máy May Veston Hòa ... C LÀM VI C CHO CÔNG NHÂN T I NHÀ MÁY MAY VESTON HÒA TH À N NG 2.1 T NG QUAN V NHÀ MÁY MAY VESTON HÒA TH À N NG 2.1.1 Thông tin chung v Nhà máy May Veston Hòa Th N ng T ng công ty CP D t May Hòa ... pháp nh m T o ng l c làm vi c cho công nhân Nhà máy May Veston Hòa Th N ng; khách th c a nghiên c u công nhân t i phân xư ng thu c Nhà máy may Veston Hòa Th ng khác t i Nhà máy qu n N ng Các i...
 • 26
 • 182
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần Vinaconex 25

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần Vinaconex 25
... việc cho nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25; ‒ Chương 3: Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ phần Vinaconex 25 4 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ... lý luận có tính chất hệ thống tạo động lực làm việc cho người lao động khái niệm động lực làm việc cho người lao động, sách tạo động lực làm việc cho người lao động công cụ tạo động lực làm việc ... TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần Vinaconex...
 • 26
 • 333
 • 3

Luận văn thạc về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phí nhân thọ Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phí nhân thọ Việt Nam
... phi nhân th Vi t Nam trình h i nh p 132 3.1.2 nh hư ng nâng cao hi u qu s d ng phí b o hi m t i doanh nghi p b o hi m phi nhân th Vi t Nam 143 3.2 GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG PHÍ ... PHI NHÂN TH 3.1 NH HƯ NG NÂNG CAO HI U QU S D NG PHÍ B O HI M VI T NAM 132 D NG PHÍ B O HI M T I CÁC DOANH NGHI P B O HI M PHI NHÂN TH VI T NAM 132 3.1.1 Nh ng h i thách th c i v i doanh ... i Vi t Nam Qua ó ưa nh ng nh n xét khách quan v hi u qu s d ng phí c a doanh nghi p b o hi m phi nhân th Vi t Nam xu t nh ng gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu s d ng phí b o hi m c a doanh nghi...
 • 189
 • 568
 • 2

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TÁI ĐỊNH CƯ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRONG VÙNG DỰ ÁN CỦA DỰ ÁN ADB CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TÁI ĐỊNH CƯ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRONG VÙNG DỰ ÁN CỦA DỰ ÁN ADB CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG VIỆT NAM
... Nghiên cứu đề tài “Đánh giá tác động hoạt động tái định đến đời sống người dân vùng dự án ADB cải thiện môi truờng đô thị miền trung Việt Nam (Dự án ADB) ”có ý nghĩa khoa học định Nghiên cứu ứng ... tái định khu vực có dự án ADB đến đời sống người dân bị tái định 4.2 Khách thể nghiên cứu: Cộng đồng người dân tái định khu vực dự án người dân vùng đón nhận người dân tái định 4.3 ... - Việc thực tái định dự án ADB mang lại tác động cho người bị ảnh hưởng dự án? - Mức độ hài lòng người dân vùng dự án nào? - Tác động dự án (hoạt động tái định cư) có khả dẫn dắt người dân...
 • 30
 • 455
 • 0

luận văn thạc thương mại “Hoàn thiện chào hàng thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

luận văn thạc sĩ thương mại “Hoàn thiện chào hàng thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần ABC Việt Nam
... khai chào hàng thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty Cổ phần ABC Việt Nam Chương III: Quan điểm giải pháp hoàn thiện chào hàng thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty Cổ phần ABC Việt ... thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty CP ABC Việt Nam thời gian qua, sở xác lập quan điểm số giải pháp hoàn thiện chào hàng thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi công ty CP ABC Việt Nam ... thị trường Công ty cổ phần ABC Việt Nam Công ty Cổ phần ABC Việt Nam doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp mang nhãn hiệu ABC Tên công ty: Công ty Cổ phần ABC Việt Nam Được thành lập...
 • 112
 • 359
 • 0

luận văn thạc thương mại Hoàn thiện chiến lược marketing dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

luận văn thạc sĩ thương mại Hoàn thiện chiến lược marketing dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
... - Chi n lược sản phẩm - Chi n lược giá - Chi n lược phân phối - Chi n lược xúc tiến bán - Chi n lược trình - Chi n lược yếu tố người - Chi n lược chứng vật chất Chi n lược dựa lực marketing - ... chi n lược marketing dịch vụ ngân hàng lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng triển khai chi n lược marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi ... tài: Hoàn thiện chi n lược marketing dịch vụ bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương làm đề tài luận văn nhằm tìm số giải pháp hoàn thiện chi n lược Marketing...
 • 132
 • 393
 • 3

Luận văn thạc 2014 Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam trên địa bàn TPHCM

Luận văn thạc sĩ 2014 Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam trên địa bàn TPHCM
... 1.3 S hài lòng c a khách hàng v d ch v ti n g i ti t ki m t i ngân hàng .21 1.3.1 S hài lòng c a khách hàng .21 1.3.2 S hài lòng c a khách hàng v d ch v ti n g i ti t ki m t i ngân hàng ... ch v d ng NHTM N quan t ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng 2 Ngân hàng Vietinbank bàn TP .HCM m bàn có s nâng HCM - nhân t xây d c u thành s hài lòng khách hàng g i ti t ki m t i NHTM ... khách hàng ngân hàng 1.2.2 n 20 ngân Thông qua Thông th tháng, Khác tiêu tháng, quý , 21 1.3 S hài lòng c a khách hàng v d ch v ti n g i ti t ki m t i ngân hàng 1.3.1 S hài lòng c a khách hàng...
 • 107
 • 153
 • 1

Luận văn thạc Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - Sở giao dịch 1

Luận văn thạc sĩ Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - Sở giao dịch 1
... l : hàng tudes and behaviour) 19 1. 4 1. 4 .1 (perception) 1. 4 .1. 1 - àng 1. 4 .1. 2 sà - 20 1. 4 .1. 3 móc, phong thái hàng - Nhân viên NH 1. 4 .1. 4 ngân hàng: khách hàng - khách hàng 1. 4 .1. 5 21 - NH 1. 4.2 ... 14 ,940 17 ,445 19 ,055 20 ,12 9 21, 563.23 6,8 81 7,336 11 ,376 14 ,909 16 ,588 17 ,680 21, 319 .25 - 10 7 297 360 548 888 787 240 .13 - 21 63 71 103 227 95 10 91 54 3 81 2 71 204 12 6 19 0 19 0.02 21 21 252 16 7 13 9 ... tính nhân phát hành SMS Banking 1. 1.3.2 Các ngân hàng Internet , Web te 1. 1.4 d 1. 1.4 .1 m thông tin, n Công nên 1. 1.4.2 Khách hàng ao 1. 1.4.3 công là: - 1. 1.5 1. 1.5 .1 qua a 1. 1.5.2 ng ngân hàng...
 • 125
 • 135
 • 0

LUẠN VĂN THẠC QUẢN TRỊ KINH DOANH-KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG JUST IN TIME TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢM XUẤT NHẬT BẢN BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LUẠN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH-KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG JUST IN TIME TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢM XUẤT NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
... văn Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC JUST IN TIME TRONG SẢN XUẤT Chương KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT JUST IN TIME TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG ... lợi doanh nghiệp Việt Nam việc ứng dụng phương thức JIT  Các doanh nghiệp Việt Nam có tương đồng quản lý so với doanh nghiệp Nhật Việt Nam kinh tế tăng trưởng cao thời gian dài, động, linh ... PHÁP ỨNG DỤNG JIT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƢƠNG THỨC JUST IN TIME Khái niệm Just- In- Time Đặc điểm Just- In- Time Vai trò JIT trình sản xuất Lịch sử hình...
 • 16
 • 268
 • 1

luận văn thạc quản trị tài chính Một số giải pháp hoàn thiện quy chế quản lý tài chính tại Trường Đại học Y tế công cộng.

luận văn thạc sĩ quản trị tài chính Một số giải pháp hoàn thiện quy chế quản lý tài chính tại Trường Đại học Y tế công cộng.
... công tác quản tài Trường Đại học Y tế công cộng để mặt đạt điểm hạn chế quản tài Trường Đại học Y tế công cộng thời gian qua - Khuyến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế quản tài ... xuất số giải pháp công quản tài chính nhằm hoàn thiện công tác quản tài trường đại học Y tế công cộng 10 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 2.1 ... công tác quản tài trường Đại học Y tế công cộng” mong muốn tìm hiểu thực trạng quản tài trường Đại học Y tế công cộng đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tài đơn vị n y, đồng...
 • 87
 • 211
 • 0

Luận văn thạc báo chí học chuyên ngành báo chí truyền hình các tỉnh đồng bằng sông cửu long với việc tuyên truyền chính sách dân tộc cho đồng bào khmer hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học chuyên ngành báo chí truyền hình các tỉnh đồng bằng sông cửu long với việc tuyên truyền chính sách dân tộc cho đồng bào khmer hiện nay
... Truyền hình tỉnh ĐBSCL việc tuyên truyền sách dân tộc cho đồng bào Khmer nay; - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tuyên truyền sách dân tộc cho đồng bào Khmer Truyền hình tỉnh ĐBSCL ... cứu Truyền hình tỉnh Đồng sông Cửu Long với việc tuyên truyền sách dân tộc cho đồng bào Khmer 4.2 Phạmvi nghiên cứu Trong phạm vi luận văn, tác giả khảo sát hoạt động tuyên truyền sách dân tộc ... phục hạn chế tồn đọng Truyền hình tỉnh ĐBSCL tương lai 42 Chương 2: TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỚI VIỆC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CHO ĐỒNG BÀO KHMER – THỰC TRẠNG VÀ VẤN...
 • 115
 • 302
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ chính trị họcphân tích và các giải pháp chiến lược kinh doanh ở tổng công ty chè việt nam của nguyễn phương hoa luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2002các luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhluận văn thạc sĩ chính trịluận văn thạc sĩ quản trị tài chínhluận văn thạc sĩ quản trị tài chính doanh nghiệpluan van thac si quan tri kinh doanh cac yeu to anh huong den dong luc lam viec cua nhan suluan van thac si quan tri kinh doanh cac yeu to anh huong den dong luc lam viec cua nhan vien ngan hangmột số đề xuất chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam giai đoạn 2004 2010 của nguyễn hoàng linh luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2004xây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty dầu khí việt nam giai đoạn đến 2020 của hoàng thị đào luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2004hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty thương mại thuốc lá giai đoạn 2006 2010 của phạm thị lan hương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2006xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà máy thuốc lá sài gòn của nguyễn phụng thiên luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2003tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhluận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhđề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhCosmic perspective 7th edition bennett test bankCost accounting 14th edition horngren test bankCost accounting a managerial emphasis sixth canadian edition 6th edition horngren test bankCounseling strategies and interventions 8th edition cormier test bankCriminal investigation basic perspectives 12th edition lushbaugh test bankCriminal law and procedure 8th edition scheb test bankCriminology 11th edition siegel test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCryptography and network security principles and practice 6th edition william stallings test bankDatabase concepts 6th edition kroenke test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankDatabase concepts 7th edition kroenke test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 14th edition kroenke test bankDatabase systems design implementation and management 12th edition coronel test bankDeath society and human experience 11th edition kastenbaum test bankDevelopment across the life span 7th edition feldman test bankDigital business networks 1st edition dooley test bankDigital planet tomorrows technology and you complete 10th edition beekman test bankDiscovering computers introductory your interactive guide to the digital world 1st edition shelly test bank