Nghiên cứu phân loại nấm men moniliella phân lập tại việt nam

Nghiên cứu các loại hình gia công xuất khẩu tại Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu các loại hình gia công xuất khẩu tại Việt Nam hiện nay
... gia công chịu chi phí rủi ro trình sản xuất gia công Trong quan hệ gia công bên nhận gia công thu khoản tiền gọi phí gia công bên đặt gia công mua lại toàn thành phẩm sản xuất trình gia công ... tham gia quan hệ gia công 3.1 Gia công hai bên Trong phương thức này, hoạt động gia công bao gồm bên đạt gia công bên nhận gia công Mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất nhận gia công ... nhanh công việc công nghiệp hoá, đại hoá đất nước IV CÁC HÌNH THỨC GIA CÔNG XUẤT KHẨU Có nhiều tiêu thức để phân loại gia công quốc tế phân loại theo quyền sở hữu nguyên vật liệu trình gia công, ...
 • 15
 • 907
 • 6

Nghiên cứu phân loại nấm men moniliella phân lập tại việt nam

Nghiên cứu phân loại nấm men moniliella phân lập tại việt nam
... Việt Nam - Phân nhóm, phân loại Moniliella phân lập đƣợc hình thái; PCR fingerprinting; giải trình tự DNA; phân tích phả hệ - Phân tích đa dạng nấm men Moniliella phân lập Việt Nam số loài, phân ... đa dạng nấm men Moniliella Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống phân loại chi tạo sở cho nghiên cứu công nghệ có sử dụng Moniliella, cụ thể nội dung nghiên cứu bao gồm: - Phân lập nấm men Moniliella ... chứa Moniliella) , 126 chủng nấm men đen Moniliella đƣợc phân lập Trên đĩa phân lập có khuẩn lạc Moniliella đại đa số khuẩn lạc Moniliella Kết đƣợc thể bảng Các chủng nấm men sau phân lập đƣợc phân...
 • 87
 • 311
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài chaetoceros muelleri và tetraselmis sp phân lập tại việt nam với mục đích ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản
... đáp ứng đợc nhu cầu thực tế vi tảo nuôi trồng thủy sản Vì đ đề xuất đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v lo i Tetraselmis sp phân lập Việt Nam với mục đích ứng dụng ... KếT QUả NGHIÊN CứU THảO LUậN 3.1 Phân lập, lu giữ, định tên khoa học xác lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp phân lập Việt Nam 3.1.1 Kết phân lập hai lo i Chaetoceros sp v Tetraselmis sp từ ... Tetraselmis sp phân lập đợc Việt Nam 34 2.3.4 Phơng pháp nghiên cứu số đặc điểm sinh học lo i Chaetoceros muelleri v Tetraselmis sp 36 2.3.5 Quy trình nuôi thu sinh khối Chaetoceros...
 • 110
 • 1,221
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THU NHẬN POLY - HYDROXYBUTYRATE, MỘT LOẠI NHỰA SINH HỌC DỄ PHÂN HỦY, TỪ VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... acid propionic Do vậy, vi c ứng dụng sản phẩm đại trà nhiều hạn chế [1] Ý tưởng nghiên cứu nhóm xuất phát từ vi c phân lập chủng vi khuẩn Methylobacterium sp., nhóm vi khuẩn sắc tố hồng, có khả ... tăng trưởng Chủng vi khuẩn phân lập từ môi trường nuôi cấy mô chanh dây bị tạp nhiễm vi khuẩn có sắc tố hồng môi trường MMS có bổ sung 1% methanol Chủng phân tích đặc điểm sinh lý, sinh hóa hình ... lượng PHB sinh khối vi khuẩn Sau ester hóa chuyển PHB dạng -hydroxybutyric methyl ester, hàm lượng PHB sinh khối vi khuẩn thời điểm nuôi cấy khác xác định phương pháp sắc ký khí (GC - Gas Chromatography)...
 • 6
 • 252
 • 0

Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản một số chủng nấm sợi có hoạt tính Gelatinaza và Xenlulaza gặp trong môi trường đất khu vực vườn Bách Thảo, Hà Nội

Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản một số chủng nấm sợi có hoạt tính Gelatinaza và Xenlulaza gặp trong môi trường đất khu vực vườn Bách Thảo, Hà Nội
... mụi trng t núi riờng, lun ny tin hnh Nghiên cứu phân lập, phân loại, bảo quản số chủng nấm sợi hoạt tính gelatinaza xenlulaza gặp môi trờng đất khu vực Vờn Bỏch tho-H Ni S húa bi Trung tõm ... trờng đất khu vực vờn Bách Thảo 4.2 Lựa chọn chủng vi nấm hoạt tính enzym phân huỷ chất sinh học (xenluloza, gelatin) để đa vào bảo quản 4.3 Bảo quản chủng vi nấm hoạt tính enzym ... môi trờng khu vực vờn Bách Thảo đa vào bảo quản 3.3 Kết phục hồi chủng nấm sợi hoạt tính enzym phân lập từ môi trờng đất khu vực vờn Bách Thảo Nội sau bảo quản glyxerin 10%, -200C...
 • 88
 • 154
 • 1

Nghiên cứu giải trình tự vùng gen trong hệ gen ty thể của loài sán lá ruột nhỏ haplorchis taichui phân lập tại việt nam

Nghiên cứu giải trình tự vùng gen trong hệ gen ty thể của loài sán lá ruột nhỏ haplorchis taichui phân lập tại việt nam
... 30 Nơi thu mẫu Việt Nam Thái Lan Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Thái Lan Việt Nam Việt Nam Việt Nam Thái Lan Trung Quốc Hàn Quốc Việt Nam Trung Quốc Thái ... TAA/TAG gen mã hóa protein hệ gen ty thể H taichui, mã sử dụng thông dụng hệ gen ty thể sán dẹt biết đến 1.4 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU GIẢI MÃ HỆ GEN TY THỂ LOÀI SÁN LÁ RUỘT NHỎ H TAICHUI ... NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT - Nguyễn Thị Khuê Nghiên cứu giải trình tự vùng gen hệ gen ty thể loài sán ruột nhỏ Haplorchis taichui phân lập Việt Nam...
 • 74
 • 155
 • 1

Nghiên cứu phân lập chủng nấm men sinh coenzym q10

Nghiên cứu phân lập chủng nấm men sinh coenzym q10
... tỵm kiém ngn ngun lieu dura CoenzymQlO, chüng tơi tien hành dê tài: Nghiên cuu phân lâp chüng nâm men sinh CoenzymQlO” vơi câc mue tiêu: - Phân lâp nâm men sinh CoenzymQlO - Khâo sât ânh hng ... khâc (Mg, K a 2.4 Sinh sân cüa nâm men [2] Nâm men câ hai hinh thiïc sinh sân vơ tinh hüu tmh Hinh thüc sinh sân vơ tmh cüa nâm men gơm ba kiëu: kiëu nây chơi, kiëu phân cât kiëu sinh sân bâng bào ... Http://www.aimforherbs com/Coenzymeq 10 html 18 Http://www.Coenzymeq 10supplement.com/index.html 19 Http://www.Coenzymeql0supplement.com/what-is-coql0.htm 20 Http://www.Coenzymeq 10supplement.com/discovery-ofcoenzymeql0.htm...
 • 40
 • 216
 • 0

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học và bước đầu nghiên cứu điều kiện lên men của các chủng nấm thuộc chi cordyceps phân lập tại việt nam

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học và bước đầu nghiên cứu điều kiện lên men của các chủng nấm thuộc chi cordyceps phân lập tại việt nam
... từ nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo Việt Nam, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học bƣớc đầu nghiên cứu điều kiện lên men chủng nấm thuộc chi Cordyceps phân lập Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu ... tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng nấm sinh côn trùng thuộc chi Cordyceps với mục đích phân loại tìm điều kiện nuôi cấy phù hợp cho sinh trưởng, phát triển chủng nấm phân lập từ Việt Nam ... nghệ sinh học CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm sinh học chủng nấm Đặc điểm sinh học nấm điều kiện quan trọng để xác định tên chúng Nấm đông trùng hạ thảo hay nấm Cordyceps loại nấm túi,...
 • 66
 • 319
 • 2

Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2

Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2
... PHẠM - TRẦN THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 SPIRODELA POLYRHYZA DB2 Chuyên ngành: Di truyền học ... mang gen đem lại lợi ích cho người để chuyển vào bèo tấm, chúng xin đăng ký thực đề tài: Nghiên cứu phân lập yếu tố điều khiển biểu gen Ubiquitin từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela ... khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela polyrrhiza DB2 PCR; Tách dòng xác định trình tự đoạn yếu tố điều khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis...
 • 69
 • 374
 • 0

Nghiên cứu phân lập vi rút gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (PRRS) ở việt nam và một số đặc tính bệnh biến tế bào MARC145

Nghiên cứu phân lập vi rút gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (PRRS) ở việt nam và một số đặc tính bệnh biến tế bào MARC145
... PRRS Vi t nam c n thi t ph i có vi rút phân l p Trong phân l p vi rút vi c xác ñ nh ñư c ñ c tính nhân lên c a vi rút, ñ c tính gây b nh bi n t bào nuôi tiêu chí ñánh giá v phân l p vi rút ngăn ... tích t bào gây nhi m ch ng vi rút phân l p Vi t Nam [Ghi chú:C t 01: Hình nh b nh tích t bào gây nhi m vi rút PRRS sau 24h,48h, 72h; C t 02: Hình nh t bào không gây nhi m vi rút] 3.2.2 ð c tính ... r ng m t s vi rút Parvovirus, vi rút gi d i (Pseudorabies), vi rút cúm l n, Porcine enterovirus, ñ c bi t vi rút gây vi m não, tim (Encephalomyocarditis) gây nên ð n năm 1991 vi rút gây h i ch...
 • 70
 • 516
 • 1

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của quả cây cau chuột núi (pinaga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của quả cây cau chuột núi (pinaga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam
... qu cau chu t núi Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng: qu Cau Chu t Núi t nh Hòa Bình - Ph m vi: nghiên c u chi t tách, xác ñ nh thành ph n hóa h c phân l p m t s c u t có qu Cau Chu t Núi ... sinh h c c a chi Cau Chu t c a Vi t Nam ñư c công b M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh thành ph n hóa h c qu cau chu t núi - Phân l p xác ñ nh c u trúc c a m t s c u t có qu cau chu t núi - Th ho t ... chúng - Sơ lư c h Cau tác d ng c a m t s thu c h Cau - Sơ lư c cau chu t núi, thành ph n hóa h c ng d ng c a b ph n c a cau chu t núi: + Đ c ñi m, phân b + Công d ng c a cau chu t núi ñ i v i ñ i...
 • 13
 • 478
 • 1

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của thân cây cau chuột núi (pinanga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong một số dung môi của thân cây cau chuột núi (pinanga duperreana) thuộc họ cau (arecaceae) ở tỉnh hòa bình của việt nam
... PH N HÓA H C C A CÂY CAU CHU T NÚI (PINANGA DUPERREANA) Vi t Nam th gi i, ñây l n ñ u tiên P Thành ph n hoá h c T d ch chi t n – hexan c a thân Cau Chu t Núi (Pinanga duperrana), ñã tách xác ñ ... chinensis) 1.1.4 Phân b c a h Cau 1.4.6 Các nghiên c u v thành ph n hóa h c ho t tính sinh 1.1.5 Quá trình ti n hóa c a h Cau 1.2 M T S CHI TRONG H h c m t s loài Chi Cau Chu t CAU 1.5 NH N XÉT ... t Nam ch m i có r t loài a Đ c ñi m chung c a chi Cau Chu t li u có ñư c b Cau Chu t núi th t n t ñư c nghiên c u nhi u v hóa h c ho t tính sinh h c c Cau Chu t Nam B Các l i h u chưa ñư c nghiên...
 • 13
 • 384
 • 0

Nghiên cứu sự phân huỷ sinh học hợp chất Hydrocarbon mạch vòng ở một số vi khuẩn quang hợp tía phân lập tại Việt Nam

Nghiên cứu sự phân huỷ sinh học hợp chất Hydrocarbon mạch vòng ở một số vi khuẩn quang hợp tía phân lập tại Việt Nam
... luận án n y đặt nhiệm vụ: Nghiên cứu phân hủy sinh học hợp chất hydrocacbon mạch vòng số vi khuẩn quang hợp tía phân lập Vi t Nam nhằm góp phần tìm hiểu phân hủy số hợp chất thơm đơn nhân VKQHT ... (2003), Sinh trởng số chủng vi khuẩn quang hợp tía phân lập Vi t Nam môi trờng chứa benzoate v phenol Báo cáo Khoa học Hội nghị To n quốc lần thứ 2, Nghiên cứu sinh học, nông v y học Những vấn đề nghiên ... Các hợp chất thơm v phân hủy sinh học 1.2 Vi sinh vật phân hủy hợp chất thơm điều kiện hiếu khí 1.3 Vi sinh vật phân hủy hợp chất thơm điều kiện kỵ khí 1.3.1 Vi khuẩn hô hấp kỵ khí 1.3.2 Vi khuẩn...
 • 27
 • 291
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 VÀ SPIRODELA POLYRHYZA DB2 pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 VÀ SPIRODELA POLYRHYZA DB2 pdf
... DUNG NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KHIỂN BIỂU HIỆN GEN UBIQUITIN TỪ HAI LOẠI BÈO TẤM LEMNA AEQUINOCTIALIS DB1 SPIRODELA POLYRHYZA DB2 Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60.42.30 LUẬN ... mang gen đem lại lợi ích cho người để chuyển vào bèo tấm, chúng xin đăng ký thực đề tài: Nghiên cứu phân lập yếu tố điều khiển biểu gen Ubiquitin từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela ... khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis DB1 Spirodela polyrrhiza DB2 PCR; Tách dòng xác định trình tự đoạn yếu tố điều khiển biểu gen đặc hiệu từ hai loài bèo Lemna aequinoctialis...
 • 69
 • 136
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm gen h5 và n1 của virus cúm AH5N1 phân lập tại việt nam để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vaccine thế hệ mới

Nghiên cứu đặc điểm gen h5 và n1 của virus cúm AH5N1 phân lập tại việt nam để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vaccine thế hệ mới
... bệnh cúm gia cầm thích hợp đạt hiệu Xuất phát từ yêu cầu tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm gen H5 N1 virus cúm A/H 5N1 phân lập Việt Nam để tạo nguồn nguyên liệu sản xuất vaccine hệ mới ... liệu cho nghiên cứu làm nguyên liệu để tạo vaccine hệ 3- Phân tích đặc điểm sinh học phân tử gen kháng nguyên H5 N1, xác định mối quan hệ phả hệ với chủng cúm A/H 5N1 Việt Nam giới Ý nghĩa đề tài ... toàn phân đoạn gen kháng nguyên H5 N1 số chủng virus cúm A/H 5N1 thu nhận số địa phương Việt Nam giai đoạn 2004 - 2011 2- Lưu giữ gen H5 N1 vector tách dòng để làm nguồn vật liệu cho nghiên cứu...
 • 115
 • 397
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các loài nấmphương pháp nghiên cứu phân tích tài chínhnghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phân giải phosphate khó tan trên đất bazan nâu đỏ ở đak laknghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym βgalactosidaza có hiệu suất caonghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câynghiên cứu phân lập và tác dụng gây độc của ssypol từ hạt bông gossypium barbadense l trên một số dòng tế bào ung thưnghiên cứu phân lập nuôi cấy bảo quản và bước đầu thăm dò khả năng biệt hóa tế bào gốc trung mô từ tủy xương người thành dạng tế bào cơ timnghiên cứu phân lập và chọn lọc cây lão quan thảobước đầu nghiên cứu về chi trả dịch vụ môi trường tại việt nam pdfnghiên cứu an toàn chuyển động của ô tô tại việt namnghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý pcb tại việt nam đề xuất các biện pháp quản lý phù hợpnhững nghiên cứu về kỹ năng giải quyết vấn đề tại việt namnghien cuu phan loai ho đo quyen o viet nam 2012dna ty thể trong nghiên cứu phân loại ở gànghiên cứu phân loại các dạng sụt trượt mái taluy đường hồ chí minhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học