Một số phương pháp song song dạng runge kutta giải bài toán không cương

Một số phương pháp song song dạng runge kutta giải bài toán không cương

Một số phương pháp song song dạng runge kutta giải bài toán không cương
... two-step Runge- Kutta methods Phng phỏp lp song song gi Runge- Kutta hai bc PIPTRKSC Parallel-iterated pseudo two-step Runge- Kutta method with step size control Phng phỏp lp song song gi Runge- Kutta ... EPThRK Explicit pseudo three-step Runge- Kutta method Phng phỏp gi Runge- Kutta ba bc ERK Explicit Runge- Kutta Runge- Kutta hin IRK Implicit Runge- Kutta Rungge -Kutta n PC Predictor-Corrector D bỏo-Hiu ... S 1.1 11 Phng phỏp Runge- Kutta 12 1.1.1 Cp chớnh xỏc ca phng phỏp Runge- Kutta 14 1.1.2 Tớnh n nh ca phng phỏp Runge- Kutta 15 1.2 Cỏc phng phỏp Runge- Kutta hin ...
 • 17
 • 113
 • 0

SKKN Một số phương pháp kẻ thêm đường phụ để giải bài toán hình học lớp 7

SKKN Một số phương pháp kẻ thêm đường phụ để giải bài toán hình học lớp 7
... KẺ THÊM ĐƯỜNG PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC Trần Ngọc Đại, THCS Thuỵ Thanh, năm học 2010 - 2011 - Trong tìm phương pháp giải toán hình học, ta gặp số toán mà không vẽ thêm đường phụ ... đường phụ hình học 7, tác giả nêu số cách nêu chưa đầy đủ không rõ kẻ thêm đường phụ Vì vậy, viết sáng kiến “Vẽ đường phụ để giải số toán Hình học 7 nhằm giải vấn đề đặt PHẦN B – GIẢI QUYẾT VẤN ... dạy học sinh giải toán Hình học lớp 7, thấy học sinh thường gặp số khó khăn sau :  Khó khăn việc giải tập đòi hỏi phải vẽ thêm đường phụ  Chưa biết suy luận để thấy cần thiết phải vẽ thêm đường...
 • 46
 • 2,003
 • 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi giải bài tập phần cơ học môn vật lí 8”

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi giải bài tập phần cơ học môn vật lí 8”
... hc sinh cú nhiu c gng hoc chuyn bin hc tp, Kt qu t c: Từ việc hớng dẫn học sinh phơng pháp giải tập vật lý nêu trên, năm học 2011 2012 thấy đa số học sinh vận dụng linh hoạt vào việc giải tập, ... (N/m3) - V: Thể tích phần chìm chất lỏng chất khí (m3) - F: lực đẩy Acsimet hớng lên (N) F < P vật chìm F = P vật lơ lửng (P trọng lợng vật) F > P vật II- Bài tập: (I)- Bài tập định luật Pascal ... 40,32 cm3 (III) Bài tập lực đẩy Asimet: Phơng pháp giải: - Dựa vào điều kiện cân bằng: Khi vật cân chất lỏng P = FA P: Là trọng lợng vật, FA lực đẩy acsimet tác dụng lên vật (FA = d.V) Bài 1: Một...
 • 28
 • 382
 • 0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIÚP học SINH tìm HIỂU về bài TOÁN và THUẬT TOÁN

MỘT số PHƯƠNG PHÁP GIÚP học SINH tìm HIỂU về bài TOÁN và THUẬT TOÁN
... phần? phần nào? Học sinh trả lời: Một toán toán học gồm: Giả thiết Kết luận Phát vấn học sinh: Em nhận xét giống khác toán Tin học toán Toán học? Học sinh trả lời: Bài toán Toán học yêu cầu giải ... ThuËt to¸n Giúp học sinh hiểu khái niệm then chốt "bài toán" "thuật toán" , nắm tính chất thuật toán cách diễn tả thuật toán cách: liệt kê sơ đồ khối Giúp cho học sinh có nhìn trực quan sinh động ... Kết thúc Bài toán 4: Tìm UCLN hai số nguyên dương A B - Pháp vấn học sinh: Thế UCLN hai số nguyên dương? - Học sinh trả lời : UCLN số nguyên dương hai số chia hết cho số lớn Cách 1: Thuật toán liết...
 • 15
 • 108
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG ( HIỆU) VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG ( HIỆU) VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
... Thực trạng học sinh gặp nhiều khó khăn giải dạng toán hay nhầm lẫn Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó với Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó hay “ Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó Từ ... tổng tỉ số hai số với dạng toán Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Từ rút bước giải dạng toán Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Vẽ sơ đồ đoạn thẳng Tìm giá trị tương ứng với phần đoạn thẳng Tìm số ... Ban giám hiệu nhà trường, sáng kiến “ Một số biện pháp đổi phương pháp giải dạng toán "Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số đó" lớp đề xuất công nhận đưa vào áp dụng toàn trường tổ chức báo...
 • 13
 • 1,026
 • 6

Một số phương pháp song song dạng runge - kutta -nystrom giải bài toán không cương

Một số phương pháp song song dạng runge - kutta -nystrom giải bài toán không cương
... Lặp song song hai bớc Runge- Kutta- Nystrom Pseudo Two-step Runge- Kutta- Nystrom Giả Runge- Kutta- Nystrom hai bớc Runge- Kutta- Nystrom Runge- Kutta- Nystrom Two Step Runge- Kutta- Nystrom Runge- Kutta- Nystrom ... parallel-iterated RKN Lặp song song liên tục Runge- Kutta- Nystrom Parallel Iterated Runge- Kutta- Nystrom Lặp song song Runge- Kutta- Nystrom Improved Parallel Iterated Runge- Kutta- Nystrom Lặp song song ... Runge- Kutta- Nystrom Improved Parallel-Iterated Pseudo Two-step Lặp song song cải tiến giả Runge- Kutta- Nystrom hai bớc Parallel-Iterated Pseudo Two-step Runge- Kutta- Nystrom Lặp song song giả Runge- Kutta- Nystrom...
 • 25
 • 222
 • 0

Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương

Một số phương pháp song song dạng Runge - Kutta - Nystrom giải bài toán không cương
... Pseudo Two-step Runge- Kutta- Nystro m RK Runge- Kutta Lặp song song hai bớc Runge- Kutta- Nystrom Giả Runge- Kutta- Nystrom hai bớc Runge- Kutta RKN Runge- Kutta- Nystro m SRKN Symmetric Runge- Kutta- Nystro ... hai bớc Lặp song song Runge- Kutta- Nystrom với dự báo kiểu Adams Lặp song Runge- Kutta- Nystrom Lặp song song đối xứng Runge- Kutta- Nystrom ix PITRKN Parallel Iterated Two step Runge- Kutta- Nystro m ... Iterated Runge- Kutta- Nystro m IPIPTRKN Improved Parallel-Iterated Pseudo Two-step IRK Implicit Runge- Kutta Lặp song song cải tiến Runge- Kutta- Nystrom Lặp song song cải tiến giả Runge- Kutta- Nystrom...
 • 98
 • 190
 • 0

Một số phương pháp song song cho hệ đại số tuyến tính

Một số phương pháp song song cho hệ đại số tuyến tính
... ngữ C cho tốn giải hệ đại số tuyến tính phương pháp lặp Nội dung khố luận giới thiệu số phương pháp lặp giải hệ phương trỡnh đại số tuyến tính, đồng thời trỡnh bày số thuật toỏn lặp song song ... mpi.h lập trỡnh MPI với ngụn ngữ C Chương Một số phương pháp lặp giải hệ đại số tuyến tính : Giới thiệu số phương pháp lặp song song giải hệ đại số tuyến tính Jacobi, JOR, SOR, chương trỡnh thử ... hoạ cho hàm MPI_Reduce MPI_Allreduce 35 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI CO M HỆ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3.1 Giới thiệu Cho hệ phương trỡnh đại số...
 • 54
 • 417
 • 2

Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân

Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân
... tạp, hy vọng giải mà thông thờng phải giải phơng pháp gần Các phơng pháp số phơng pháp có hiệu giải gần hệ phơng trình vi phân (xem [1, tr 145-150] Các phơng pháp Runge-Kutta phơng pháp số hoàn hảo ... phơng pháp tính toán hữu hiệu- phơng pháp song song máy tính hiệu cao trở thành nhu cầu cấp thiết giải tích số nói chung giải tích số phơng trình vi phân nói riêng Hầu hết phơng pháp song song ... đời máy tính song song (siêu máy tính) mở giai đoạn phát triển giải tích số nói chung giải tích số cho phơng trình 19 vi phân nói riêng Nhiều công trình nghiên cứu phơng pháp song song dạng RK...
 • 92
 • 195
 • 0

Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông kim ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông kim ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp
... Phƣơng KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƢỚC SÔNG KIM NGƢU CỦA MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHÙ HỢP Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 60440120 ... luận văn: Khảo sát đánh giá khả xử chất ô nhiễm nước sông Kim Ngưu số phương pháp truyền thống đề xuất giải pháp xử phù hợp CHƢƠNG 1- TỔNG QUAN 1.1 Vai trò quan trọng nƣớc đời sống Hơn ... Nam), sông Sét sông Lừ (đều tách khỏi Kim Ngƣu khu vực Kim Liên, Phƣơng Liệt), v.v Sông Kim Ngƣu xƣa tuyến giao thông đƣờng thủy Ngày nay, sông Kim Ngƣu bốn sông nội ô (sông Tô lịch, sông Lừ, sông...
 • 71
 • 323
 • 1

Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông kim ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Khảo sát đánh giá khả năng xử lý các chất ô nhiễm trong nước sông kim ngưu của một số phương pháp truyền thống và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp
... Phƣơng KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƢỚC SÔNG KIM NGƢU CỦA MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHÙ HỢP Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 60440120 ... tượng, thủy văn lưu vực sông Kim Ngưu Error! Bookmark not defined 1.2.3 Hiện trạng ô nhiễm sông Kim Ngưu Error! Bookmark not defined 1.3 Một số phương pháp thông dụng xử nước thải sinh hoạt ... defined CHƢƠNG - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 Một số tiêu nước sông Kim Ngưu Error! Bookmark not defined 3.2 Xử nước sông Kim Ngưu phèn nhôm PAC Error! Bookmark not...
 • 13
 • 144
 • 0

Rèn luyện cho học sinh một số phương pháp chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức

Rèn luyện cho học sinh một số phương pháp chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức
... thức công thức khai triển nhị thức Niu Tơn tính chất nó, nắm vững công thức tính đạo hàm, tích phân hàm số mũ Tôi đưa phương pháp chứng minh đẳng thức, k n bất đẳng thức chứa C , phương pháp đưa ... sau đưa tập áp dụng I- PHƯƠNG PHÁP 1: Sử dụng công thức tính chất tổ hợp để k n chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức chứa C (Tổ hợp chập k n ) Ví dụ 1: Chứng minh đẳng thức sau: 9 a) C 10 = C ... 12A: 65% học sinh giải thành thạo toán dạng 25% học sinh biết cách giải 10% học sinh lúng túng - Lớp 11G 12G: 50% học sinh giải thành thạo toán dạng 40% học sinh biết cách giải 10% học sinh lúng...
 • 16
 • 524
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp trong nhận dạng tiếng nói

Nghiên cứu một số phương pháp trong nhận dạng tiếng nói
... điệu tiếng Thái [Thubthong 2000b] 1.4.2 Các nghiên cứu nhận dạng tiếng nói tiếng Việt Cho đến thời điểm nay, chưa có nhiều nghiên cứu nhận dạng tiếng Việt Các công việc nghiên cứu nhận dạng tiếng ... người Sự cải tiến phương pháp dẫn tới nâng cao lực nhận dạng hệ thống nhận dạng tiếng nói Hai phương pháp trích trọn tiếng nói sử dụng rộng rãi hệ thống nhận dạng là: Phương pháp MFCC (Mel Scale ... thống nhận dạng tiếng nói cho nhiều người, người có giọng nói địa phương khác Tỷ lệ lỗi nhận dạng tiếng nói hệ thống độc lập với người nói thường cao đến lần so với hệ thống nhận dạng tiếng nói...
 • 113
 • 416
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp giúp học sinh làm đúng các bài tập dạng toán tìm thành phần chưa biết

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp giúp học sinh làm đúng các bài tập dạng toán tìm thành phần chưa biết
... kiến kinh nghiệm với tên gọi Một số phương pháp giúp học sinh làm tập dạng toán: Tìm thành phần chưa biết" lớp b Mục tiêu dự kiến cần đạt được: Giúp học sinh làm đúng, xác tập dạng Tìm thành phần ... trọng giúp em tính tập Tìm thành phần chưa biết Đối với việc em không thuộc quy tắc tìm thành phần chưa biết: Các quy tắc tìm thành chưa biết tìm số hạng”, tìm số bị trừ”, tìm số trừ”, tìm ... củng cố lại dạng toán Tìm thành phần chưa biết Tóm lại: Muốn học sinh làm đúng, làm nhanh tập dạng Tìm thành phần chưa biết giáo viên cần phải: - Yêu cầu học sinh xác định tên thành phần phép...
 • 9
 • 142
 • 2

MỘT SỐSỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ18

MỘT SỐ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ18
... CHƯƠNG II: MỘT SỐ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ .17 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ... tốt nghiệp 17 GVHD: TS Đặng Quế Vinh CHƯƠNG II: MỘT SỐ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2.1.1.Khái ... lai Phương pháp nghiên cứu - Tác giả vận dụng phương pháp vật biện chứng kinh tế làm phương pháp luận bản, kết hợp phương pháp khác như: phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp thống kê, phương...
 • 103
 • 329
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mot so phuong phap nang cao vhat luong day hoc mon toan cho hoc sinh lop 4một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉphương pháp cm bất đẳng thức từ những bài toán đơn giảnsử dụng phương pháp giản đồ véc tơ quay giải bài toán dao động điều hòaáp dụng phương pháp xấp xỉ giảm tải để giải bài toán định tuyến động trong mạng atm việt nam theo tiêu chí tổn thất tế bào bé nhấtmột số phương pháp hướng dẫn học sinh giải một vài dạng bài tập hóa học 8 ở trường thcs sông đốc 2skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thôngđánh giá hiệu quả phục hồi chức năng thoái hoá cuộc sống cổ bằng một số phương pháp vật lý kết hợp vận động trị liệuskkn mot so phuong phap ren luyen ky nang song cho hoc sinhđánh giá hiệu quả phục hồi chức năng bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ bằng một số phương pháp vật lý trị liệu kết hợp vận động trị liệumột số phương pháp đánh giá tác động gây hại đến cơ thể sốngmột số phương pháp giải bất đẳng thứcmột số phương pháp chứng minh bất đẳng thứctìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viếtnghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây