Bước đầu nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ glyphosate vào cây đậu tương nhờ vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Bước đầu nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ glyphosate vào cây đậu tương nhờ vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Bước đầu nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ glyphosate vào cây đậu tương nhờ vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... bao gồm gen virA, virB, virC, virD, virE, virG (một số chủng có virF) Trong gen virA, virB, virD, virG cần thiết cho tạo độc tính Hoạt động gen vir giúp T-DNA tách khỏi vi khuẩn, xâm nhập vào tế ... gen kháng thuốc trừ cỏ glyphosate đậu tƣơng 1.3.1 Cơ chế kháng glyphosate Để sản xuất chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ, người ta cần gen kháng mã hóa cho protein, protein làm bất hoạt thuốc diệt cỏ, ... với glyphosate thể hoạt tính có mặt thuốc diệt cỏ 1.6.2 Đậu tương chuyển gen kháng glyphosate Hiện nay, trồng chuyển gen kháng glyphosate thường mang vài gen đây: - Gen EPSPS phân lập từ vi khuẩn...
 • 22
 • 590
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào phôi hợp tử chưa trưởng thành của cây ngô thông qua vi khuẩn agrobacterium

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào phôi hợp tử chưa trưởng thành của cây ngô thông qua vi khuẩn agrobacterium
... Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ vào phôi hợp tử chưa trưởng thành ngô thông qua vi khuẩn Agrobacterium Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả tiếp nhận gen kháng thuốc trừ cỏ số dòng ngô Vi t ... hãm vi khuẩn vào môi trƣờng đồng nuôi cấy [61], [58] 1.3 Tình hình nghiên cứu chuyển gen vào ngô Tình hình nghiên cứu chuyển gen vào ngô giới Chuyển gen vào thực vật hai mầm thông qua vi khuẩn ... nghiên cứu vấn đề sinh học thông qua nghiên cứu ngô chuyển gen Các nghiên cứu gần chứng minh phƣơng pháp chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens lựa chọn tốt kết hợp gen vào ngô...
 • 63
 • 334
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ vào lan dendrobium cv. Burana white bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ vào lan dendrobium cv. Burana white bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... Tình hình nghiên cứu thực vật chuyển gen 1.14.1 Tình hình nghiên cứu chuyển gen lan Dendrobium giới Hiện đa số nghiên cứu chuyển gen chủ yếu tập trung vào vi c cải thiện hiệu suất chuyển gen [56], ... pháp thử khả kháng kháng sinh hay thuốc diệt cỏ (PPT) tái sinh in vitro Các mô cấy sau đồng nuôi cấy với vi khuẩn mang gen mục tiêu (gen kháng khánh sinh hay gen kháng thuốc diệt cỏ) chuyển sang ... pháp bắn gen với phƣơng pháp chuyển gen vi khuẩn A tumefaciens Chuyển gen A tumefaciens - Hiệu suất chuyển gen cao Bắn gen - Hiệu suất chuyển gen thấp - Gen mục tiêu bị đào thải, tồn - Gen mục...
 • 89
 • 402
 • 0

Phát tán gencây trồng chuyển gen sang các cây trồng truyền thống và các loài quan hệ họ hàng. Cây trồng chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ chiến lược phát triển cây trồng chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ thế hệ mới.

Phát tán gen ở cây trồng chuyển gen sang các cây trồng truyền thống và các loài có quan hệ họ hàng. Cây trồng chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ chiến lược phát triển cây trồng chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ thế hệ mới.
... chung phát tán gene (gene flow) Minh chứng phát tán gen từ trồng chuyển gen Các hệ trồng chuyển gen Các gene sử dụng để tạo trồng kháng thuốc trừ cỏ Chiến lược phát triển trồng chuyển gene kháng thuốc ... chịu với thuốc trừ cỏ 2,4-D - Thế hệ trồng với công nghệ chịu thuốc trừ cỏ HPPD phát triển 15 - Phát triển trồng chịu thuốc diệt cỏ đa gene a Các đặc tính kháng với phổ rộng thuốc trừ cỏ chọn lọc: ... sinh học, thấy thuốc biến đổi gen biểu tốt tính kháng sâu hại kháng thuốc cỏ glyphosate d Cây trồng kháng thuốc trừ cỏ hệ :Gene kháng Dicamba Cây trồng chuyển gene hệ cũ chủ yếu dựa gene kháng...
 • 21
 • 438
 • 2

sao thể chuyển gen vào cây trồng thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Vì sao có thể chuyển gen vào cây trồng thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... thị Phát gen chuyển vào qua phân tích ADN đánh giá thể gen qua biotest Quy trình chuyển gen vào thực vật kỹ thuật đĩa nhờ vi khuẩn A .tumefaciens Quy trình chuyển gen nhờ vi khuẩn A .tumefaciens ... vận chuyển T-DNA vào tế bào thực vật tiếp cận với gen chủ cách an toàn Như vậy, thực chất hệ thống chuyển gen vi khuẩn đất vào trồng tồn tự nhiên acetosyingone Bộ gen vi khuẩn Ti Plasmid Vi khuẩn ... trình chuyển gen từ vi khuẩn vào thực vật Tuy nhiên, khám phá hiểu biết chế gây khối u mở hướng chuyển gen mà người lợi dụng vi khuẩn để chuyển gen mong muốn vào thực vật Vi khuẩn xâm nhiễm vào...
 • 10
 • 3,342
 • 57

bước đầu nghiên cứu chuyển gen kháng sâu cryiac vào cây hoa đồng tiền

bước đầu nghiên cứu chuyển gen kháng sâu cryiac vào cây hoa đồng tiền
... chuy n gen, câu h i ñ t là: Li u có chuy n gen kháng sâu vào hoa ñ ng ti n ñư c không? ð tr l i câu h i này, ti n hành nghiên c u ñ tài: “Bư c ñ u nghiên c u chuy n gen kháng sâu cryIAc vào hoa ... gen: + Gen gus: gen ch th màu s c (gen ch n l c) + Gen cryIAc: gen kháng sâu (gen m c tiêu) + Gen bar: gen kháng thu c tr c (v a gen m c tiêu, v a gen ch n l c) - Các b ph n c a hoa ñ ng ti n in ... vi c s d ng chuy n gen kháng sâu ñư c cho bi n pháp h u hi u di n tích tr ng bông, ngô, ñ u tương… chuy n gen kháng sâu ngày tăng Vì v y, nghiên c u chuy n gen kháng sâu vào hoa ñ ng ti n hư ng...
 • 96
 • 475
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh nấm vào một số giống cà chua thông qua vi khuẩn agrobacterrium tumefaciens

Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh nấm vào một số giống cà chua thông qua vi khuẩn agrobacterrium tumefaciens
... Glucanase-Osmotin thông qua vi khuẩn Agrobacterrium tumefaciens v o số dòng, giống c chua nh P375 v H18 để tạo giống kháng nấm Đ tạo đợc số dòng c chua mang gen kháng nấm nh Defensin (giống H18), Chitinase (giống ... phơng pháp chuyển gen qua Agrobacterium (Frary v Earle, 1996)[58], Chính vậy, thực đề t i: Nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh nấm v o số giống c chua thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens ... Mosaic Virus (CaMV): virus hại họ cải đặc biệt l suplơ * Geninivirus: Nhóm virus n y gây hại phổ chủ rộng: mầm, hai mầm b Chuyển gen gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Chuyển gen...
 • 186
 • 469
 • 2

Nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên ha1 của virus h5n1 vào bèo tấm wolffia globosa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên ha1 của virus h5n1 vào bèo tấm wolffia globosa thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... thành công quy trình chuy n gen kháng nguyên Ha1 c u virus vào bèo t m W globosa nguyên thông qua vi khu n A tumefaciens - T o ñư c m u bèo t m Wolffia globosa mang gen Ha1 1.2.2 Yêu c u - T i ưu ... phát t nh ng lý ñã th c hi n ñ tài: Nghiên c u chuy n gen kháng nguyên Ha1 c a virus H5N1 vào bèo t m Wolffia globosa nguyên thông qua vi khu n Agrobacterium tumefaciens 1.2 M c ñích yêu c u c ... h p nh t ñ bi n n p gen vào bèo t m Wolffia globosa nguyên cây, ñã ti n hành nghiên c u t o ch ng vi khu n AGL-1 mang vectơ p6d35SUbiHa1 ch a gen Ha1 (gen kháng virus H5N1) gen ch th ch n l c...
 • 75
 • 301
 • 0

LUẬN văn đề tài NGHIÊN cứu xác ĐỊNH cây NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ cỏ BẰNG kĩ THUẬT PCR và ĐÁNH GIÁ đa DẠNG DI TRUYỀN tập đoàn NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ cỏ

LUẬN văn đề tài NGHIÊN cứu xác ĐỊNH cây NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ cỏ BẰNG kĩ THUẬT PCR và ĐÁNH GIÁ đa DẠNG DI TRUYỀN tập đoàn NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ cỏ
... giống ngô lai kháng thuốc di t cỏ Việt Nam Chúng thực đề tài Nghiên cứu, xác định ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ thuật PCR đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ ... gen kháng thuốc trừ cỏ glufosinate có ngô chuyển gen kỹ thuật PCR Đánh giá đặc điểm hình thái, tiêu nông sinh học đa dạng di truyền mức phân tử thuật PCR- RAPD số dòng ngô mang gen kháng thuốc ... CG3-D1 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG4-D1 Kháng sâu kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG4 CG3-D2 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D3 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D4 Kháng thuốc di t cỏ...
 • 60
 • 705
 • 0

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÂY NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ BẰNG KĨ THUẬT PCR VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ pdf

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÂY NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ BẰNG KĨ THUẬT PCR VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN NGÔ MANG GEN KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ pdf
... giống ngô lai kháng thuốc di t cỏ Việt Nam Chúng thực đề tài Nghiên cứu, xác định ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ thuật PCR đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ ... gen kháng thuốc trừ cỏ glufosinate có ngô chuyển gen kỹ thuật PCR Đánh giá đặc điểm hình thái, tiêu nông sinh học đa dạng di truyền mức phân tử thuật PCR- RAPD số dòng ngô mang gen kháng thuốc ... CG3-D1 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG4-D1 Kháng sâu kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG4 CG3-D2 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D3 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D4 Kháng thuốc di t cỏ...
 • 60
 • 811
 • 0

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh Đạo Ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh Đạo Ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens
... để chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn vào hai giống lúa DT22 lúa KDĐB nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Tạo giống lúa mang gen kháng bệnh đạo ôn Sử dụng kỹ thuật PCR để xác định lúa chuyển ... xanh, lúa nhiều giống trồng khác Nghiên cứu tạo lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cần thiết mang tính ứng dụng cao nhằm tạo giống lúa chuyển gen ... cho vi c tái sinh chuyển gen từ hai giống lúa Tạo nguồn nguyên liêu phục vụ cho nghiên cứu chuyển gen Áp dụng qui trình tái sinh nghiên cứu chuyển gen kháng bệnh đạo ôn vào hai giống lúa DT 22 lúa...
 • 83
 • 1,617
 • 7

Nghiên cứu, xác định cây ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ bằng kĩ thuật PCR và đánh giá di truyền

Nghiên cứu, xác định cây ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ bằng kĩ thuật PCR và đánh giá di truyền
... giống ngô lai kháng thuốc di t cỏ Việt Nam Chúng thực đề tài Nghiên cứu, xác định ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ thuật PCR đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn ngô mang gen kháng thuốc trừ cỏ ... (Phosphinothricin-N-Acetyltransferase) gen kháng thuốc trừ cỏ glufosinate có ngô chuyển gen kỹ thuật PCR Đánh giá đặc điểm hình thái, tiêu nông sinh học đa dạng di truyền mức phân tử thuật PCR- RAPD số dòng ngô mang gen kháng thuốc ... CG4-D1 Kháng sâu kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG4 CG3-D2 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D3 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D4 Kháng thuốc di t cỏ Từ nguồn CG3 CG3-D5 Kháng thuốc di t cỏ...
 • 62
 • 239
 • 0

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và Coker 312 bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và Coker 312 bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS 13 1.2 Mục tiêu Khóa luận: “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI ... 8/2005 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Giảng vi n hƣớng dẫn: TS TRẦN THỊ CÚC HÒA Nghiên cứu chuyển nạp gen vào ... khả chuyển nạp gen hai giống vảI SSR60F Coker 312 vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens đƣợc thực nhằm mục đích nhằm tìm hiểu khả chuyển nạp gen hai giống vải SSR60F Coker 312, tập trung nghiên cứu...
 • 65
 • 275
 • 9

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... nghiên cứu thực để tìm hiểu khả chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens giống vải trồng Vi t Nam Vì vi c thực đề tài Nghiên cứu khả chuyển nạp gen ba giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, sử dụng plasmid pManCa (Hoa Bong, 2003) mang gen pmi gen ... Agrobacterium tumefaciens để đưa gen mong muốn vào gen trồng Phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để chuyển nạp gen gọi phương pháp chuyển nạp gen gián tiếp 2.3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium...
 • 41
 • 332
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào cây hoa lily sorbone nhờ vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào cây hoa lily sorbone nhờ vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... gen Vir Quá trình chuy n T-DNA t vi khu n A tumefaciens sang t bào ch ñư c th c hi n b i ho t ñ ng c a gen vir Có nh t 25 gen ñư c nh n bi t ñơn v phiên mã là: virA, virB, virC, virD, virE, virG, ... p…………… 29 quy trình chuy n gen vào hoa lily Sorbonne, làm s cho vi c ti p t c chuy n gen mong mu n khác vào hoa lily Sorbonne hoa lily nói chung K t qu c a ñ tài s làm ti n ñ thúc ñ y vi c ng d ... tài: Nghiên c u xây d ng quy trình chuy n gen vào hoa lily Sorbonne b ng vi khu n Agrobacterium tumefaciens góp ph n xây d ng ñư c Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h...
 • 74
 • 488
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ngô chuyển gen kháng thuốc diệt cỏgen kháng thuốc trừ cỏnghiên cứu chuyển gen cây đậu cô venghiên cứu biến nạp gen kháng sâu cry1b vào đậu tương glycine max l merrill thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciensnghiên cứu chuyển gen chịu hạn vào cây bôngứng dụng chỉ thị dna phân tử trong nghiên cứu các gen kháng tylcvngô chuyển gen chống thuốc diệt cỏchuyển gen chống thuốc diệt cỏnghien cuu anh huong cua thuoc tru saunghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến tập hợp bọ xít bắt mồinghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến tỷ lệ chết của loài bọ xít bắt mồi c fuscipennissẽ tiến hành trồng thử nghiệm hai loại bắp chuyển gien trên diện tích 1 000 m2 đất ở q 12 hai loại bắp chuyển gien nói trên là hai loại bắp đã được chuyển gien kháng thuốc diệt cỏ và kháng sâunghiên cứu amp thử nghiệm thuốc trừ sâu sinh học và phân bón enzyme cho vùng rau sạch tỉnh bình dươngchuyển gen gián tiếp nhờ vi khuẩn agrobacteriumnghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng phi lâm sàng vi khuẩn học và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở bò sữaĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học