Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phòng, chống HIV AIDS tại việt nam (2000 – 2012)

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phòng, chống HIV AIDS tại việt nam (2000 2012)

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phòng, chống HIV AIDS tại việt nam (2000 – 2012)
... - NGUYỄN THÀNH VINH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/ AIDS TẠI VIỆT NAM (2000 2012) Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc ... dịch HIV/ AIDS giới Error! Bookmark not defined 1.3.2 Phòng chống HIV/ AIDS giới hoạt động tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH ... PHỦ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/ AIDS TẠI VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng công tác phòng chống HIV/ AIDS Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.2 Vai trò tổ chức phi phủ...
 • 17
 • 96
 • 0

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
... quyền hạn mà Chính phủ giao cho 13 Hoạt động TC PCP nước lĩnh vực xóa đói giảm nghèo Việt Nam CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCPCPNN TRONG LĨNH VỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM I HIỆN TRẠNG ... HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCPCPNN TRONG LĨNH VỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM Kết đạt Các tổ chức phi phủ nước có quan hệ với Việt Nam sớm Sau 1975, phần lớn số NGOs nước chấm dứt hoạt động miền Nam ... vào hoạt động cứu trợ phát triển nước ta, sở tự nguyện không mục đích lợi nhuận Quá trình hoạt động TCPCPNN Việt Nam: Hoạt động TC PCP nước lĩnh vực xóa đói giảm nghèo Việt Nam Các tổ chức phi phủ...
 • 29
 • 1,391
 • 13

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam
... khoảng 100 tổ chức hoạt động quốc tế Pháp, có tới 700.000 hội với 520 tổ chức hoạt động quốc tế Canada có 40.000 tổ chức vào năm 1988 có 300 TCPCP hoạt động nước Bỉ có 50.000 tổ chức, ... HỘI VÀ NHÂN VĂN *** - CHỬ THỊ THU HÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM (1996 - 2006) Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số: 602254 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... 1.2 Tổng quan hoạt động TCPCPNN Việt Nam giai đoạn trƣớc năm 1996 1.2.1 Giai đoạn trƣớc năm 1975 Các TCPCPNN vào hoạt động Việt Nam sớm TCPCPNN đến Việt Nam tổ chức CMA sau đổi tên CAMA Tổ chức...
 • 180
 • 990
 • 4

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPQT TRONG LĨNH VỰC GD&CSTE VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 2.1 Khái quát tình hình hoạt động GD&CSTE Việt Nam từ 1986 đến 2.2 Vai trò tổ chức PCPQT hoạt động lĩnh vực ... pháp Việt Nam, cần có nghiên cứu tổng kết đúc rút kinh ghiệm Đó lý để định lựa chọn đề tài: Hoạt động tổ chức phi phủ quốc tế lĩnh vực giáo dục chăm sóc trẻ em Việt Nam từ năm năm 1986 đến cho ... quát hoạt động tổ chức PCPQT Việt Nam trước năm 1986 Trước tháng 4/1975, nhiều tổ chức PCPQT hoạt động Việt Nam, chủ yếu miền Nam miền Nam Việt Nam, từ năm 1954, tổ chức PCPQT bắt đầu hoạt động...
 • 90
 • 1,616
 • 2

Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố hồ chí minh

Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 2.1 Tổng quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phi phủ nước thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 ... gần 2.1.2 Tổng quan tổ chức phi phủ nước hoạt động thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2.1 Đặc trưng tổ chức phi phủ nước thành phố Hồ Chí Minh Các tổ chức PCPNN có hoạt động thành phố Hồ Chí Minh từ lâu ... loại tổ chức PCPNN 1.2 Quản nhà nước hoạt động tổ chức phi phủ nước 1.2.1 Khái niệm quản nhà nước hoạt động tổ chức phi phủ nước Để nghiên cứu chuyên sâu làm rõ khái niệm quản nhà nước hoạt...
 • 102
 • 195
 • 7

một số đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức xtxk chính phủviệt nam

một số đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức xtxk chính phủ ở việt nam
... XTXK, họ phải dựa vào tổ chức XTXK phủ, hiệp hội dianh nghiệp tổ chức hỗ trợ thương mại khác Vì thế, vai trò tổ chức XTXK phủ ngày trở nên quan trọng 1.3.2 Chức tổ chức XTXK phủ Các tổ chức XTXK ... 15.000 DN Việt Nam 240 DNVVN thuộc hiệp hội DN Nhật Việt Nam lên mạng 2.5 Một số hạn chế tổ chức XTXK phủ Bên cạnh thành tựu tổ chức XTXK phủ, vấn đề đặt liệu nâng cao hiệu hoạt động tổ chức không ... nghiệm XTXK quốc gia trước gợi cho giải pháp hữu ích nhằm nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Đó mục tiêu chương 47 CHƯƠNG - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CHÍNH...
 • 74
 • 536
 • 0

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho người dân và đối tác địa phương miền núi phía Bắc

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho người dân và đối tác địa phương miền núi phía Bắc
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA XÃ HỘI HỌC ********** LÊ VĂN SƠN VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TRONG HỖ TRỢ KỸ THUẬT, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI DÂN VÀ ĐỐI TÁC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC (Nghiên ... Vai trò Tổ chức phi phủ hỗ trợ kỹ thuật tăng 64 cƣờng lực cho ngƣời dân đối tác địa phƣơng huyện Si Ma Cai Tôn mục đích Tổ chức phi phủ 64 Vai trò Tổ chức phi phủ hỗ trợ kỹ thuật tăng cường lực ... vực phi phủ nước ta Do vậy, việc tiến hành nghiên cứu Vai trò Tổ chức phi phủ việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường lực cho người dân đối tác địa phương miền núi phía Bắc, nghiên cứu trường hợp Huyện...
 • 165
 • 767
 • 2

Đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong cuộc chiến chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam

Đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong cuộc chiến chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam
... Companion Handbook on Anti-trafficking in Children and women Đánh giá vai trò tổ chức phi phủ chiến chống buôn bán phụ nữ trẻ em Việt Nam Nông Thi ̣Thúy Hà1, Christopher Gan2, Betty Kao3 Học ... công song tổ chức phi phủ vẫn gặp phải nhiều khó khăn triển khai chương trình phòng chống nạn buôn người Trong bài viế t này , tác giả đánh giá vai trò tổ chức phi phủ phòng chống nạn ... 813, Đài Loan Tóm tắt Chính phủ Việt Nam đã thực nhi ều nỗ lực đấu tranh chống nạn buôn người Bên cạnh đó, tổ chức phi phủ Việt Nam quốc tế cũng ủng hộ Chính phủ hoạt động chăm sóc...
 • 26
 • 239
 • 0

Thủ tục đăng ký của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang doc

Thủ tục đăng ký của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang doc
... nguồn viện trợ phi Chính phủ nước thủ tục đăng hoạt động tổ chức phi Chính phủ nước địa bàn tỉnh Kiên Giang; - Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân ... phòng đại diện tổ chức ……, lập theo Giấy phép lập Văn phòng Đại diện số … /UB-ĐD, ngày … tháng … năm… Ủy ban Công tác tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, xin đăng hoạt động sau: Địa Văn phòng ... ………………………… Căn Điều 10 Quy chế hoạt động tổ chức phi Chính phủ nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 1996 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa...
 • 3
 • 426
 • 1

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam
... Các hình ứng phó với biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm tổ chức phi phủ Việt Nam kết trình tập hợp, nghiên cứu tài liệu hóa hình ứng phó với (BĐKH) Việt Nam Không ghi nhận kinh nghiệm từ tổ ... MÔ HÌNH /KINH NGHIỆM HAY PHẦN II: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ CÁC MÔ HÌNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI ... giới Việt Nam (World Vision International in Vietnam) vi PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHỌN LỰA MÔ HÌNH 1.1 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM Biến...
 • 100
 • 761
 • 23

BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ

BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ
... (CCIHP) BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ TẠI VIỆT NAM Với hỗ trợ của: ACTIONAID VIỆT NAM ĐẠI SỨ QUÁN THỤY SỸ Với điều ... phí hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng phụ nữ, đặc biệt phụ nữ BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ việc thực Công ước hình thức phân biệt phụ nữ Việt Nam 19 dân tộc người, phụ nữ vùng sâu, vùng xa; - Cần ... để tổ chức phi phủ tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá phản biện xã hội luật pháp, sách trẻ em BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ việc thực Công ước hình thức phân biệt phụ nữ...
 • 68
 • 224
 • 0

Các ưu tiên chiến lược của Liên Hợp Quốc về phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam pptx

Các ưu tiên chiến lược của Liên Hợp Quốc về phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam pptx
... quốc gia 4.1 Tôn mục đích Liên Hợp Quốc Việt Nam 4.2 Các tiêu chí Liên Hợp Quốc với công tác phòng chống HIV/AIDS 4.3 Các thách thức hội 4.4 Vai trò lợi so sánh mang tính chiến lợc Liên Hợp Quốc ... với bệnh dịch HIV/AIDS Việt Nam Các u tiên chiến lợc đề tài liệu dựa kết phân tích bệnh dịch HIV/AIDS Việt Nam nh điểm mạnh điểm yếu công tác phòng chống HIV/AIDS quốc gia Các u tiên xét tới vai ... 4.4 Vai trò lợi so sánh mang tính chiến lợc Liên Hợp Quốc Tại Việt Nam, Chơng trình Phối hợp Liên Hợp Quốc HIV/AIDS (UNAIDS) bao gồm bảy tổ chức hệ thống Liên Hợp Quốc UNICEF, UNDP, UNFPA, UNDCP,...
 • 24
 • 238
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng chống HIV / AIDS tại Việt Nam - Một mô hình hợp tác công-tư nhân (PPP): tăng cường tiếp cận với các dịch vụ sti nhất ở các mức rủi ro (MARPS)" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... http :// tonghoiyhoc.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=423:danh -sach-bnh-vin-t-nhan-vit -nam- cp-nht-n-2452010&catid=58:tin-tc&Itemid=419 Ordinance No 0 7/2 003/PL-UBTVQH11 of The Standing Committee of National ... South of Vietnam, set out HIV/ AIDS prevention and control as one of its priority goals in the socio-economic development strategy In realizing the HIV/ AIDS prevention and control strategic plan period ... approaching “hard to reach” target groups, the voucher scheme appeared appropriate in realizing the local strategic goals An Giang, a high HIV/ AIDS prevalence province in the South of Vietnam,...
 • 12
 • 206
 • 0

Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng.DOC

Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng.DOC
... II Thực trạng hoạt động tổ chức tài phi ngân hàng Đánh giá chung hoạt động tổ chức tài phi ngân hàng, theo loại hình cụ thể hệ thống tài sau: Đối với công ty tài Các công ty tài đa phần ... nhiều lỗ hổng gây nguy hiểm cho tổ chức ngân hàng phi ngân hàng Các tổ chức tài phi ngân hàng Tuy ngân hàng tổ chức tài mà thường giao dịch nhất, tất tổ chức tài ngân hàng Giả sử bạn mua bảo hiểm ... cạnh tranh hiệu hoạt động tổ chức tài phi ngân hàng, việc nới lỏng quy định, sách quản lý nên hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức Để tạo đầu cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cần thúc...
 • 16
 • 3,376
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở việt namquản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàikhái niệm quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđặc điểm của quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàitrò của quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàixây dựng và ban hành chính sách pháp luật quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàithực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh quảng trịxây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàixây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàitổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoàiquản lý nhà nước về sự hiện diện và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại quảng trịmột số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh quảng trịmột số đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức xtxk chính phủ ở việt namsự đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với tỉnh quảng trịdự án của các tổ chức phi chính phủhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anX1J3ZklBLW1Namshttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMTd2a3pDODgtNU0BM06.DV1 Giay xac nhan gui tien k viet co nguoi thanBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBài 4. Tìm hiểu thư điện tửVan ban sao luc 290 (QD 1314)Van ban sao luc 292 (TT13 BCT)Van ban sao luc 293 (QD1003 BNN PTNT)Van ban sao luc 294 (TT20 BCT)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzgVan ban sao luc 347 (QD 29)Van ban sao luc 348 (QD 889)Van ban sao luc 349 (QD846)Van ban sao luc 371 (CT 922)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ana0RGVmJUTFJTVUEVan ban sao luc 362 (TTLT 06)Van ban sao luc 364 (QD 3098)Van ban sao luc 365 (GP 1127)