Phông lưu trữ ban chấp hành trung ương đảng nguồn sử liệu nghiên cứu về công cuộc đổi mới của đảng từ năm 1986 đến năm 2006

Phông lưu trữ ban chấp hành trung ương đảng nguồn sử liệu nghiên cứu về công cuộc đổi mới của đảng từ năm 1986 đến năm 2006

Phông lưu trữ ban chấp hành trung ương đảng  nguồn sử liệu nghiên cứu về công cuộc đổi mới của đảng từ năm 1986 đến năm 2006
... Chương 1: Tổng quan tài liệu phông lưu trữ Ban Chấp hành Trung ương từ khóa VI đến khóa IX (1986 - 2006) 10 Chương 2: Giá trị tài liệu phông lưu trữ Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Nguồn sử liệu ... lƣu trữ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng - Nguồn sử liệu nghiên cứu công đổi Đảng ta từ năm 1986 đến năm 2006 làm luận văn thạc sỹ Mục tiêu đề tài - Khảo sát, đánh giá kết nghiên cứu, sử dụng nguồn ... liệu phông lưu trữ Ban Chấp hành Trung ương từ khóa VI đến khóa IX (1986- 2006) …………… 30 Chƣơng 2: Giá trị tài liệu phông lƣu trữ BCHTW - Nguồn sử liệu nghiên cứu công đổi Đảng ta (1986- 2006) ……...
 • 15
 • 41
 • 0

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX
... phòng Bộ, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm đơn vị khác thuộc Bộ triển khai quán triệt Chương trình hành động Trên sở Chương trình hành động này, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể đơn vị tổ chức thực ... nghiên cứu khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu công đại hoá nâng cao lực khoa học công nghệ Bộ Tài nguyên Môi trường Điều Tổ chức thực Chương trình Vụ Khoa học - Công ... lĩnh vực quản lý nhà nước tài nguyên môi trường Xây dựng đề xuất với Nhà nước chương trình, dự án, đề án nghiên cứu, điều tra tài nguyên môi trường lồng ghép vào chương trình, quy hoạch kế hoạch...
 • 10
 • 995
 • 0

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV
... khăn.Trong xã hội náy sinh nhiều tượng tiêu cực II Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa V Hoàn cảnh – Nội dung: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá V(6-1985) ... xã hội chủ nghĩa” Nội dung: Đứng trước khó khăn kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định triệu tập Hội nghị lần thứ sáu, khóa IV( 8-1979)nhằm tập trung bàn phương ... hình thành đường với đổi diễn trước đại hội VI B NỘI DUNG I Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV Bối cảnh lịch sử: Sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn thành...
 • 8
 • 1,606
 • 10

Sự nghiệp giáo dục đào tạo ở huyện kỳ anh (tỉnh hà tĩnh) đổi mới theo tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương đảng khoá VIII

Sự nghiệp giáo dục đào tạo ở huyện kỳ anh (tỉnh hà tĩnh) đổi mới theo tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương đảng khoá VIII
... huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 13 2. 1 .2 Những thành tựu GD - ĐT Kỳ Anh 13 38 2. 1.3 Những tồn 14 2. 1.4 Nguyên nhân tồn 16 2. 2 Nghị chơng trình hành động thực Nghị hội nghị BCH TW lần thứ (khoá VIII) Đảng ... VIII) Đảng huyện Kỳ Anh (Tỉnh Tĩnh) 18 2. 2.1 Chơng trình I 18 2. 2 Chơng trình II 18 2. 2.3 Chơng trình III 20 2. 2.4 Chơng trình IV 21 2. 2.5 Chơng trình V 22 2. 2 Chơng trình VI 22 2. 2.7 Chơng ... VII 23 Đánh giá kết thực Nghị hội nghị BCH TW lần thứ 2( khoá VIII) Đảng cộng sản Việt Nam huyện Kỳ Anh( Tỉnh Tĩnh) 24 2. 3.1 Những chuyển biến GD - ĐT Kỳ Anh sau Nghị hội nghị BCH TW lần thứ (khoá...
 • 40
 • 489
 • 0

So sánh bài “Điếu văn đọc trước mộ Mác” của Ăng-ghen và "Điếu Văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam” tại lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10 - 9 - 1969, tại Hà Nội.

So sánh bài “Điếu văn đọc trước mộ Mác” của Ăng-ghen và
... (Tố Hữu) Chính từ nhìn đa diện mà Điếu văn thể cung bậc tình cảm Đảng, dân tộc vị lãnh tụ kính yêu người ưu tú Đây cách nhìn tạo tính chất bi hùng Bài Điếu văn kết thúc lời thề Đây ... hùng vào thời điểm vĩnh biệt đau thương trọng đại Điều tạo âm hưởng cho khúc ca bi tráng dân tộc hành quân, đứng tuyến đầu chống Mĩ Theo Lê Nguyên Cẩn loigiaihay.com Xem thêm: Video giảng môn Văn...
 • 2
 • 137
 • 0

Tài liệu phông lưu trữ quốc hội (giai đoạn 1976 1992) nguồn sử liệu giá trị cần được công bố, giới thiệu phục vụ nghiên cứu lịch sử

Tài liệu phông lưu trữ quốc hội (giai đoạn 1976  1992) nguồn sử liệu giá trị cần được công bố, giới thiệu phục vụ nghiên cứu lịch sử
... CHƯƠNG QUỐC HỘI VÀ GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ QUỐC HỘI (GIAI ĐOẠN 1976 - 1992) 1.1 Tài liệu phông lưu trữ Quốc hội nguồn sử liệu giá trị 1.1.1 Quốc hội chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Quốc ... HỘI (GIAI ĐOẠN 1976 - 1992) - NGUỒN SỬ LIỆU QUAN TRỌNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ 32 2.1 Tình hình công bố, giới thiệu tài liệu phông lưu trữ Quốc hội (giai đoạn 1976- 1992) Trung tâm Lưu trữ Quốc ... tác công bố, giới thiệu tài liệu phông lưu trữ Quốc hội (giai đoạn 1976- 1992) phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử dân tộc Phạm vi nguồn liệu phục vụ nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vấn đề công bố...
 • 123
 • 191
 • 0

Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương khóa XI

Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương khóa XI
... thiết: - Nhằm cụ thể hóa việc thực Nghị Đại hội XI Đảng, trình tiếp nối thực NQTƯ trước đây; bám sát nội dung văn kiện Đại hội XI - Trên sở Đề án, Trung ương ban hành Nghị “Một số vấn đề cấp bách xây ... điểm, khả thi, kết hợp “chống xây”, “xây chống”, nói đôi với làm, hành động cụ thể để giải vấn đề xúc - Chỉ đạo tổ chức thực với tâm trị cao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ... giảm lòng tin, nguy hiểm cảnh báo Vấn đề thứ hai, đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, cấp Trung ương, liên quan đến lãnh đạo, quản lý đất nước - II THỰC TRẠNG: Thành tựu 25 năm đổi tạo đựng niềm...
 • 71
 • 498
 • 0

Hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành trung ương khóa XI

Hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành trung ương khóa XI
... DUNG KHÁC • Trung ương cho ý kiến dự thảo: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI Quy định ... xã hội giữ vững Quốc phòng tăng cường, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ • Đại hội Đảng, bầu cử QH, HĐND • CPI 2011 18,12% (tháng 4 :3, 2%, tháng 10: 0 ,32 %) • KNXK ước đạt 90 tỉ USD, tăng 35 % ... rau đạt 600 tr USD thứ giới • Lượng kiều hối tỉ USD, 10 nước • TBT thăm TQ, Chủ tịch dự APEC, thăm Mĩ, thăm Ấn Độ Thủ tướng thăm Nhật • Tổ chức hội nghị Interpol 80 nhiều hội nghị QT quan trọng...
 • 27
 • 313
 • 0

Mẫu bài phát biểu của đồng chí bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn tại diễn đàn học sinh, sinh viên việt nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác hồ vĩ đại

Mẫu bài phát biểu của đồng chí bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn tại diễn đàn học sinh, sinh viên việt nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác hồ vĩ đại
... đại hoá đất nước Tham gia vận động Sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ đại , mong muốn bạn học sinh, sinh viên cần trọng việc xây dựng thái độ, ý thức học tập theo gương Bác ... sinh, hội viên Hội sinh viên ai đăng ký, tham gia vận động tuổi trẻ Việt Nam "Sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ đại" Sự tham gia lực lượng đông đảo học sinh, sinh viên mũi ... từ vận động có sức lan toả thấm sâu đối tượng thiếu nhi Với tinh thần ý nghĩa đó, xin chúc Diễn đàn học sinh, sinh viên Việt Nam "Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ đại" -...
 • 4
 • 3,702
 • 4

Lời kêu gọi của ban chấp hành trung ương gửi liên đoàn những người cộng sản tháng ba 1850 k marx f engels

Lời kêu gọi của ban chấp hành trung ương gửi liên đoàn những người cộng sản tháng ba  1850  k marx  f engels
... Lời k u gọi Ban chấp hành trung ương gửi Liên đoàn người cộng sản tháng ba 1850 K. Marx - F. Engels trung ương cắt đứt hẳn việc liên hệ Như vậy, Đảng dân chủ, đảng giai cấp tiểu tư sản, ngày ... công khai tuyên bố lập trường cách mạng quan điểm Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lời k u gọi Ban chấp hành trung ương gửi Liên đoàn người cộng sản tháng ba 1850 K. Marx - F. Engels ... Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lời k u gọi Ban chấp hành trung ương gửi Liên đoàn người cộng sản tháng ba 1850 K. Marx - F. Engels thành phố tỉnh.Cũng dung thứ cho hình thức sở hữu...
 • 10
 • 497
 • 0

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 21 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ III)_2 doc

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 21 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ III)_2 doc
... Hội nghị Bộ Chính trị tháng 5-1973 nội dung chủ yếu Báo cáo trị trình Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương khoá III Căn vào nhận định Bộ Chính trị ngày 25-6-1973, Quân uỷ Trung ương nghị ... âm mưu hành động Mỹ - nguỵ Ngày 24-5-1973, Bộ Chính trị họp hội nghị mở rộng với đại diện chiến trường để nghiên cứu, thảo luận vấn đề chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương ... Tháng 7-1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương khoá III họp Hà Nội Nghị Thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhiệm vụ cách mạng miền Nam Việt Nam giai đoạn Hội nghị nhận định:...
 • 6
 • 864
 • 1

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939)

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939)
... – Hội nghị TW Đảng lần VI (11/1939) đánh dấu chuyển hướng đạo chiến lược Đảng Đây chuyển hướng đạo chiến lược đắn Đảng ta gương cao cờ giải phóng dân tộc, đoàn ... đắn Đảng ta gương cao cờ giải phóng dân tộc, đoàn kết rộng rãi tầng lớp giai cấp, dân tộc Đông Dương mặt trận dân tộc thống để đấu tranh chống kẻ thù chung – Sự chuyển hướng mở thời kỳ đấu tranh...
 • 2
 • 128
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành trung ương đảngban chấp hành trung ương đảng là gìban chấp hành trung ương đảng khóa xban chấp hành trung ương đảng englishban chấp hành trung ương đảng khóa vban chấp hành trung ương đảng khóa xidanh sách ban chấp hành trung ương đảng khóa xiiitiểu sử ban chấp hành trung ương đảng khóa xiủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa xidanh sách ban chấp hành trung ương đảng khóa xhội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa xiban chấp hành trung ương đảng khóa xiiiban chấp hành trung ương đảng khóa 10ban chấp hành trung ương đảng tiếng anh là gìủy viên ban chấp hành trung ương đảng là gìHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Danh sach cap chung chi LS 1910201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tGoodLaw report 8April APCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠKQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHBC ve TTHC tai ND hd Luat Tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.2017Tơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc52 (sau khi thong qua UBND tinh)