Chương sự điện li lớp11

kiem tra 15 phut chuong su dien li

kiem tra 15 phut chuong su dien li
... ĐÁP ÁN: A C C 10 C B 11 A A 12 B B 13 B D 14 D B 15 D C 16 D ...
 • 2
 • 742
 • 14

Đề kiểm tra chương sự điện li-hóa 11- ban cơ bản

Đề kiểm tra chương sự điện li-hóa 11- ban cơ bản
... -10 (1,5 im) [OH ] = 10 M [H ] = 10 M Trang Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Oanh giáo án 11 -ban pH = 10 b pH = [H+] = 10-8 M a H+ + OH- H2O b Gi a l nng HNO3 ban u: n H+ = a 0,1 (mol) n OH- = 0,1 ... Giáo viên Trịnh Thị Hoàng Oanh giáo án 11 -ban Cõu 9: Tỡm trng hp cú xy phan ng trao i ion: A NaCl + AgNO3 B MgCl2 + K2SO4 C CuS + NaCl D HBr + Ba(NO3)2 Cõu ... 12 Dung dch thu c cú pH = a) Vit phng trỡnh ion thu gn ca phan ng b) Tớnh nng ca dung dch HNO3 ban u B - P N: I- TRC NGHIM: Mi cõu tr li ỳng l 0,3 im 0,3 im x 10 cõu = im II- T lun: Cõu ỏp ỏn...
 • 3
 • 1,261
 • 67

CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI doc

CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI doc
... chương III MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ KHÓ CẦN CHÚ Ý Sự điện li - Phát biểu xác khái niệm điện li chất điện li + Sự điện li trình phân li chất nước thành ion + Chất điện li chất tan nước phân li ... không dẫn điện 3 Phân loại chất điện li  Độ điện li α chất điện li tỉ số số phân tử phân li ion (n) tổng số phân tử hòa tan (n 0) α = n/n0 ( 0< α ≤ ) + α = chất điện li mạnh( điện li hoàn toàn) ... I Mục tiêu chương  Về kiến thức        Học sinh cần biết : Các khái niệm điên li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu Sự điên li nước, tích số ion nước Đánh...
 • 19
 • 512
 • 7

BÀI TẬP CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI pps

BÀI TẬP CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI pps
... dung dịch chất điện li yếu: A Độ điện li số phân li phụ thuộc vào nồng độ B Độ điện li số phân li không đổi thay đổi nhiệt độ C Độ điện li số phân li phụ thuộc vào nhiệt độ Độ điện li phụ thuộc ... độ điện li dd là: A 1% B 2% C 3% D 4% 93 Cho số điện li NH4+ K NH = 5.10-5 Tính pH dd gồm NH4Cl 0,2M + NH3 0,1M ? A B C D 10 Cho chất: NaCl,Ba(OH) ,HNO ,AgCl,Cu(OH) ,HCl Các chất điện li mạnh ... vào nhiệt độ Độ điện li phụ thuộc vào nồng độ D.Độ điện li, hằng số phân li phụ thuộc vào nhiệt độ.Hằng số phân li phụ thuộc vào áp suất 86 Độ dẫn điện dung dịch axit CH3COOH thay đổi nh tăng nồng...
 • 13
 • 1,248
 • 60

Trắc nghiệm chương Sự điện li Hóa 11 ppt

Trắc nghiệm chương Sự điện li Hóa 11 ppt
... trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy khi: A Tạo thành chất kết tủa B Tạo thành chất khí C Tạo thành chất điện li yếu D Có điều kiện Câu 25: Nếu pH dung dịch A 11, 5 pH dung dịch B 4,0 điều ... 38: Dung dịch CH3COOH 0,01M có pH = Độ điện li CH3COOH dung dịch là: A 0,5% B 10% C 2% D 2,5% Lee Ein 01.229.429.829 Trang 3/4 BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG I LỚP 11 Câu 39: Một dung dịch có chứa cation ... D 2a + c = 2b + d Câu 19: Trộn V1 lit dung dịch axit mạnh có pH = với V2 lit dung dịch bazơ mạnh có pH = thu V dung dịch có pH = Tỉ số là: V2 A : B : 11 C : D 11 : Câu 20: Cho dd chứa ion : Na+,...
 • 4
 • 507
 • 18

SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HÓA HỌC

SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HÓA HỌC
... tạo học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú học tập môn phải phù hợp với lực học sinh Từ lí chọn đề tài: “SỬ DỤNG BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ... hệ thống câu hỏi tập phân hóa đảm bảo tính khoa học nội dung, logic cấu trúc, phù hợp với đối tượng học sinh góp phần nâng cao hiệu dạy học hóa học nói chung chương Sự điện li nói riêng theo ... việc học tập nghiên cứu nội dung chương điện li cung cấp cho học sinh kiến thức phổ thông tiếp tục làm sáng tỏ mối quan hệ cấu tạo tính chất Trên sở việc phân hóa chất lượng học sinh (phân hóa chất...
 • 21
 • 399
 • 0

bài tap chuong su dien li

bài tap chuong su dien li
... ton x lit khớ CO2 ktc vo lit dd Ca(OH)2 0,01M thỡ c 1g kt ta.Tớnh giỏ tr ca x? a.0,224lit v 0,672lit b.0,224 lit v 0,336 lit c.0,42 lit v 0,762 lit d.0,24 lit v 0,762 lit Bi 6: Dn 10 lit hn ... 3: Sc Vlit CO2 ktc vo 150ml dd Ba(OH)2 1M,sau phn ng thu c 19,7g kt ta.Giỏ tr ca V l bao nhiờu? a.2,24 lit; 4,48lit b.2,24lit; 3,36lit c.3,36lit; 2,24lit d.22,4lit; 3,36lit Bi 4: Sc 2,24lit CO2 ... V lit dd Y gm NaOH 0,2M v KOH 0,29M thu c dd cú pH = Giỏ tr V l A 0,424 lit B 0,134 lit C 0,414 lit D 0,214 lit Bi 37: Trn V1 lit dd Ba(OH)2 cú pH=12 vi V2 lit dd HNO3 cú pH=2 thu c (V1+V2) lit...
 • 15
 • 932
 • 17

Tóm tắc lý thuyết chương sự điện li

Tóm tắc lý thuyết chương sự điện li
... OHNa+ + Cl- CH3COONa  Na+ + CH3COO2 Độ điện li, phân loại chất điện li, số điện li a Độ điện li: Độ điện li ( anpha) chất điện li tỉ số số phân tử phân li thành ion tổng số phân tử ban đầu Biểu ... điện li * Quá trình phân li thành ion chất điện li tan nước nóng chảy gọi điện li * Sự điện li biểu diễn phương trình điện li * Trong ptđl tổng điện tích cation = tổng điện tích anion * Tổng quát ... dịch dẫn điện gọi chất điện li Thí dụ : axit, bazơ, muối chất điện li + Chất tan nước tạo thành dung dịch không dẫn điện gọi chất không điện li Thí dụ: đường , rượu, ete c Sự điện li * Quá trình...
 • 14
 • 382
 • 0

Các dạng bài tập của chương sự điện li

Các dạng bài tập của chương sự điện li
... C D Bài 31: (ĐHA-2008):Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y có pH A B C D Created by: Trần Văn Trung CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 32: ... C 1,0 D 12,8 DẠNG 5: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION phƣơng pháp: - Điều kiện: sản phẩm phản ứng có chất kết tủa, chất bay chất điện li yếu - Trong dung dịch, tổng điện tích dương luôn tổng điện tích âm ... CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 12: Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl H2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0,3M Cô...
 • 5
 • 637
 • 13

Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập chương Sự điện li (Hóa học 11 - Chương trình nâng cao)

Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập chương Sự điện li (Hóa học 11 - Chương trình nâng cao)
...             + Những biện pháp phát triển năng lực duy cho học sinh thông qua bài tập hóa học chương Sự điện li - Hóa học 11 nâng cao    30  CHƯƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI - HÓA HỌC ... Phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống tập hóa học chương Sự điện li (Hóa học 11 - chương trình nâng cao) và áp dụng vào  quá trình dạy và học môn Hóa học ở trường Trung học phổ thông (THPT) Kiến An  ... phục vụ cho việc tiến hành đề tài. Phát triển năng lực duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập hóa học chương Sự điện li ( Hóa học 11 - chương trình nâng cao ) là nội dung quan trọng, nhằm nâng cao khả năng duy,  tính độc ...
 • 125
 • 196
 • 0

Sử dụng dạy học khám phá phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương Sự điện li - Hóa học lớp 11

Sử dụng dạy học khám phá phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương Sự điện li - Hóa học lớp 11
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TẠ THỊ THU THẢO SỬ DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI - HÓA HỌC LỚP 11 LUẬN VĂN ... có phương pháp tự học, tự nghiên cứu đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời Đó lí chọn đề tài Sử dụng dạy học khám phá phát triển lực cho học sinh dạy học chương Sự điện li - Hóa học lớp 11 Mục ... kiến thức chương Sự điện li - Hóa học 11 30 CHƯƠNG THIẾT KẾ DẠY HỌC KHÁM PHÁ MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI - HOÁ HỌC LỚP 11 2.1 Tầm quan trọng chương Sự điện li chương trình Trong chương trình...
 • 128
 • 438
 • 1

Phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học chương sự điện li hóa học lớp 11 trung học phổ thông (chương trình cơ bản)

Phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học chương sự điện li  hóa học lớp 11 trung học phổ thông (chương trình cơ bản)
... 30 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LY- HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) 2.1 Mục tiêu cấu trúc chương Sự điện li ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ MẠNH DŨNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI – HOÁ HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) ... 25 Tiểu kết chương 30 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LY- HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) 31...
 • 94
 • 781
 • 7

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li hóa học lớp 11 nâng cao

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li  hóa học lớp 11 nâng cao
... chương Sự điện li - Hóa học lớp 11 nâng cao 34 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI- HÓA HỌC 11 NÂNG CAO 2.1 Mục tiêu nội dung kiến thức chương ... trình dạy học Hóa học trường Trung học phổ thông Việt Nam 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Sự điện li Hóa học lớp 11 nâng cao Nhiệm ... lực giải vấn đề cho học sinh THPT 9.2 Về mặt thực tiễn Đã đề xuất số tình có vấn đề dạy học chương Sự điện li Đề xuất số biện pháp phát triển lực GQVĐ cho học sinh thông qua dạy học môn Hóa học...
 • 123
 • 842
 • 9

bài tập chương sự điện li (hay)

bài tập chương sự điện li (hay)
... phản ứng xảy (dưới dạng phương trình ion rút gọn) Tính tổng khối lượng chất tan có dung dịch G Bài tập trắc nghiệm Câu 15: Dãy ion tồn đồng thời dung dịch a Na+, OH-, HCO3-, K+ b K+, Ba2+, OH-, ... dịch NaCl vào dung dịch KOH (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (V) Sục khí NH3 vào ... dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan Nồng độ mol/lit HCl dung dịch dùng a M b 0,75 M c 0,25 M d 0,5 M Câu 30: (Cao đẳng khối A-2008) Dung dịch X...
 • 4
 • 1,723
 • 5

TỔNG hợp các DẠNG bài tập CHƯƠNG sự điện LI LUYỆN THI đại học y dược

TỔNG hợp các DẠNG bài tập CHƯƠNG sự điện LI  LUYỆN THI đại học y dược
... hỗn hợp X gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2O3, t mol Fe3O4 dung dịch HCl khí bay Dung dịch thu chứa hai muối Quan hệ x, y, z, t là? A x + y = z + t B x + y = 2z+ 3t C x + y = 2z + 2t D x + y = ... 2y) D 78(4z - x - y) Câu 24: X dung dịch AlCl3, Y dd NaOH 2M Thêm 150ml dd Y vào cốc chứa 100ml dung dịch X, khu y đến phản ứng hoàn toàn th y cốc có 7,8g kết tủa Thêm tiếp vào cốc 100ml dd Y, ... 48 Cho dung dịch chứa 8,04 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì li n tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 11,48...
 • 12
 • 1,283
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm chương sự điện libài tập trắc nghiệm chương sự điện li nâng caotrắc nghiệm chương sự điện litrắc nghiệm chương sự điện li có đáp ántóm tắt lý thuyết chương sự điện lilý thuyết chương sự điện libài tập chương sự điện li lớp 11bài tập chương sự điện li violetbài tập chương sự điện li nâng caobài tập tự luận chương sự điện libài tập trắc nghiệm chương sự điện li lớp 10bài tập chương sự điện li có lời giảibài tập chương sự điện li có đáp ánbai tap trac nghiem chuong su dien li co dap anbai tap trac nghiem hoa hoc chuong su dien liPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học