Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự

Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự luận văn ths luật

Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự luận văn ths luật
... b tm giam TTHS Vit Nam, Tp Lut hc s 3/2011; Ths on T Cu Long v Ths Nguyn Tn Ho: Mt s ý kin hon thin B lut TTHS v quyn v ngha v ca ngi b tm gi, b can, b cỏo, Tp kim sỏt s 21/2012; Ths inh Th Hng: ... vi ngi b tm gi TTHS Vit Nam l cn thit Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Qua nhng nghiờn cu v tỡm hiu v ngi b tm gi TTHS Vit Nam, nhn thy cỏc nghiờn cu chuyờn sõu v i tng l ngi b tm gi TTHS l rt hn ch Mc ... tm gi TTHS, khc phc nhng hn ch, vng mc i vi quy nh ca phỏp lut Vit Nam v ngi b tm gi TTHS Vit Nam Mc ớch, nhim v ca lun - Mc ớch: T vic nghiờn cu lý lun v thc tin v ngi b tm gi phỏp lut TTHS Vit...
 • 102
 • 245
 • 2

Báo cáo " Bảo đảm quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam " pdf

Báo cáo
... giữ Đối với người bị bắt để tạm giam, BLTTHS không quy định cụ thể để bắt bị can, bị cáo để tạm giam thực tế bị can, bị cáo thường bị bắt để tạm giam có để tạm giam là: 1) Bị can, bị cáo phạm tội ... truyền hình Nếu người bị tạm giam người nước nhận báo tiếng nước họ mang quốc tịch quan thụ lí cho phép Người bị tạm giam quyền khiếu nại, tố cáo việc tạm giam trái pháp luật Người bị tạm giam ... thẩm quyền, quan thụ lí vụ án phối hợp với trại tạm giam đưa người bị tạm giam đến sở chữa bệnh nêu định Trong thời gian bị tạm giam, người bị tạm giam cấp báo theo quy định (cứ 20 người tạm giam...
 • 9
 • 786
 • 17

Tìm hiểu hoạt động trợ giúp pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cho người bị tình nghi trong tố tụng hình sự

Tìm hiểu hoạt động trợ giúp pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cho người bị tình nghi trong tố tụng hình sự
... M HIỂU HOẠT Đ NG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA TRUNG T M TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NH NƢ C CHO NGƢỜI T NH NGHI TRONG TỐ TỤNG H NH SỰ CHƢƠNG HOẠT Đ NG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NH NƢ C CHO ... ề lu n trợ giúp pháp Trung t m trợ giúp pháp nh nư ho người bị tình nghi t t ng hình s Chư ng Ho t ng trợ giúp pháp Trung t m trợ giúp pháp nh nư ho người bị tình nghi t t ng hình ... M HIỂU HOẠT Đ NG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA TRUNG T M TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NH NƢ C CHO NGƢỜI T NH NGHI TRONG TỐ TỤNG H NH SỰ 3.1 Tình hình thực trợ giúp pháp ý củ Trung t m trợ giúp pháp ý nhà nƣớc cho...
 • 66
 • 221
 • 0

tạm giữ trong tố tụng hình sự và một số đề xuất hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng

tạm giữ trong tố tụng hình sự và một số đề xuất hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng
... định tạm giữ phải thông báo cho người bi tạm giữ biện pháp áp dụng II Một số hạn chế quy định tạm giữ tố tụng hình đề xuất hướng hoàn thiện Những hạn chế việc áp dụng quy định tạm giữ tố tụng hình ... đảm bảo cách hiệu quyền tự do, dân chủ công dân Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tạm giữ tố tụng hình thực tế 2.1 Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ Theo quy ... tạm giữ mà không đủ khởi tố bị can phải trả tự cho người bị tạm giữ Thời hạn tạm giữ tính trừ vào thời hạn tạm giam 6 Chế độ tạm giữ Tạm giữ hình phạt mà biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự. Việc...
 • 15
 • 396
 • 4

vấn đề tạm giữ trong tố tụng hình sự

vấn đề tạm giữ trong tố tụng hình sự
... Lệnh tạm giữ phải ghi rõ lý tạm giữ, thời hạn tạm giữ, ngày hết hạn tạm giữ giao cho người bị tạm giữ Nếu việc tạm giữ lệnh người có thẩm quyền, người bị tạm giữ có quyền yêu cầu trả tự cho họ Trong ... tạm giữ trừ vào thời hạn tạm giam Vấn đề đ bị can bị tạm giam việc tính trừ thời hạn tạm giữ vào thời hạn tạm viết lệnh tạm giam Đây thiếu sót nhà làm luật 2.4 Bất cập vấn đề người bào chữa tạm ... pháp tạm giữ; + Thời hạn tạm giữ chưa đủ để tiến hành hoạt động tố tụng; + Chưa giành quyền tố tụng cần thiết cho số đối tượng tiến hành tố tụng, người có quyền lệnh tạm giữ lại quyền gia hạn tạm...
 • 10
 • 258
 • 5

Tạm giữ trong tố tụng hình sự và việc hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng

Tạm giữ trong tố tụng hình sự và việc hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng
... Như biện pháp tạm giữ biện pháp độc lập, việc áp dụng biện pháp phải có định không phụ thuộc vào biện pháp bắt, nói cách khác, biện pháp tạm giữ biện pháp ngăn chặn bắt buộc phải áp dụng sau ... luật hình năm 1985 Do việc áp dụng luật cần quán triệt để áp dụng luật III/ NHỮNG BẤT CẬP VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TẠM GIỮ Những bất cập quy định pháp luật biện pháp ... lần gia hạn tạm giữ nhằm bảo đảm tính có cần thiết việc tạm giữ, hạn chế tượng tạm giữ tràn làn, góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ, đòi hỏi người áp dụng pháp luật phải nhận...
 • 16
 • 801
 • 1

Tạm giữ trong tố tụng hình sự

Tạm giữ trong tố tụng hình sự
... cấp Người bị tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình bị tạm giữ Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ Trại tạm giam Còn người bị tạm giữ theo thủ tục hành không bị giữ Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ Trại tạm giam Năm ... tạm giữ người theo thủ tục tố tụng hình hạn chế thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành Bốn là, thủ tục tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình tạm giữ người theo thủ tục hành phải có định tạm giữ ... định hủy bỏ định tạm giữ người định tạm giữ phải trả tự cho người bị tạm giữ Quyết định tạm giữ phải ghi rõ lý tạm giữ, thời hạn tạm giữ ngày hết hạn tạm giữ giao cho người bị tạm giữ bản.” (Khoản...
 • 10
 • 1,172
 • 9

quy chế pháp lý về người bị tình nghi trong tố tụng hình sự việt nam

quy chế pháp lý về người bị tình nghi trong tố tụng hình sự việt nam
... Văn Tốt Nghi p: Quy Chế Pháp Về Người Bị Tình Nghi Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam CHƯƠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY N VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỊ TÌNH NGHI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 Quy n ... Văn Tốt Nghi p: Quy Chế Pháp Về Người Bị Tình Nghi Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU chọn đề tài Trong tố tụng hình người bị tạm giữ, bị can, bị cáo gọi chung người bị tình nghi ... Về Người Bị Tình Nghi Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI BỊ TÌNH NGHI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm người bị tình nghi Người bị tình nghi người bị nghi ngờ phạm...
 • 70
 • 242
 • 0

Tạm giữ trong tố tụng hình sự

Tạm giữ trong tố tụng hình sự
... định tạm giữ người định tạm giữ phải trả tự cho người bị tạm giữ Quyết định tạm giữ phải ghi rõ lý tạm giữ, thời hạn tạm giữ ngày hết hạn tạm giữ giao cho người bị tạm giữ bản” Khi định tạm giữ, ... luật tốt “Khi hết thời hạn tạm giữ, không đủ khởi tố bị can phải trả tự cho người bị tạm giữ (Khoản 3, Điều 87, Bộ luật tố tụng hình sự) Đây trường hợp không cần gia hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ ... người bị tạm giữ thực tội phạm phải trả tự cho người bị tạm giữ “Thời hạn tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam Một ngày tạm giữ tính ngày tạm giam” (Khoản 4, Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự) Trường...
 • 15
 • 126
 • 0

Biện pháp ngăn chặn tạm giữ trong tố tụng hình sự

Biện pháp ngăn chặn tạm giữ trong tố tụng hình sự
... cấp Người bị tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình bị tạm giữ Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ Trại tạm giam Còn người bị tạm giữ theo thủ tục hành không bị giữ Nhà tạm giữ, buồng tạm giữ Trại tạm giam Năm ... hạn tạm giữ, tạm giam vào thời hạn họ phải chấp hành hình phạt tù với cách tính ngày tạm giữ tính ngày tù Phân biệt tạm giữ tố tụng hình tạm giữ hành So với tạm giữ người theo thủ tục hành tạm giữ ... định biện pháp ngăn chặn tạm giữ biện pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu áp dụng Một số bất cập tồn quy định biện pháp tạm giữ BLTTHS 2003 a Về đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ...
 • 14
 • 222
 • 0

Các quy định của luật tố tụng hình sự về tạm giữ trong tố tụng hình sự

Các quy định của luật tố tụng hình sự về tạm giữ trong tố tụng hình sự
... trình luật tố tụng hình Việt Nam – Trường Đại học luật Hà Nội- NXB Tư pháp Bộ luật tố tụng hình 2003 LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC: CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ ... 1 .Các quy định luật tố tụng hình tạm giữ tố tụng hình Tạm giữ việc quan có thẩm quy n định tước tự với thời hạn ngắn người bị bắt trường hợp ... , bổ sung quy định BLTTHS nà văn hướng dẫn áp dụng thi hành pháp luật, khắc phục tình trạng văn luật lại trái luật số văn Các quy định tạm giữ : 2.1 Về đối tượng bị tạm giữ: Theo quy định Điều...
 • 14
 • 405
 • 0

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên
... làm việc II Nhận xét, đánh giá quy định Bộ luật Tố tụng hình biện pháp tạm giữ, tạm giam tố tụng hình hướng hoàn thiện quy định nêu Biện pháp tạm giữ a Đối tượng, áp dụng biện pháp tạm giữ Khoản ... Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam quy định khoản Điều 88 BLTTHS 2003: “… Những người có thẩm quy n lệnh bắt quy định Điều 80 Bộ luật quy n lệnh tạm giam ... độ tạm giữ, tạm giam Chế độ tạm giữ, tạm giam không quy định riêng biệt mà quy định chung Điều 89 BLTTHS 2003: “Chế độ tạm giữ, tạm giam khác với chế độ người chấp hành hình phạt tù Nơi tạm giữ,...
 • 9
 • 1,245
 • 14

Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam

Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự Việt Nam
... VỀ QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 31 1.1 Khái niệm quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam 31 1.2 Vai trò đặc điểm quyền bào chữa bị ... TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 80 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên 80 2.2 Thực tiễn thực quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình ... bị can, bị cáo người chưa thành niên 42 1.3 Quyền bào chữa người chưa thành niên pháp luật tố tụng hình nước 66 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG...
 • 193
 • 2,023
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: quyền bào chữa của bị can bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt namnhững vấn đề chung về biện pháp ngăn chặn bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sựkhái niệm bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sựkhái niệm đặc điểm của việc bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sựyêu cầu của việc bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sựnguyên tắc bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sựthực trạng các quy định và thực trạng áp dụng các quy định về biện pháp ngăn chặn bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sựtài liệu đề tài tạm giam trong tố tụng hình sự docđề tài tạm giam trong tố tụng hình sự và việc hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp nàychế định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại theo luật tố tụng hình sự việt nambảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ bị cáo trong tố tụng hình sự việt namluận văn người bị hại trong tố tụng hình sựngười bị hại trong tố tụng hình sựquyền của người bị hại trong tố tụng hình sự việt namvan den khoi to vu an theo yeu cau cua nguoi bi hai trong to tung hinh suchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học