Thừa kế theo pháp luật một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thừa kế theo pháp luật - một số vấn đề luận thực tiễn

Thừa kế theo pháp luật - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a - c công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn H-ơng Giang MC LC ... cú quy nh mi ca c quan nh nc cú thm quyn, tu tng trng hp m To ỏn x nh sau: - Nu cha th v ỏn thỡ khụng th lý; - Nu ó th v ỏn v ang gii quyt thỡ quyt nh tm ỡnh ch vic gii quyt v ỏn [45] ... ch yu sau: 11 - Nhng lun liờn quan n cỏc quy nh v tha k theo phỏp lut, bao gm lm rừ khỏi nim tha k theo phỏp lut, phõn tớch tin trỡnh phỏt trin ca phỏp lut Vit Nam v tha k theo phỏp lut ng...
 • 109
 • 751
 • 4

Thừa kế theo pháp luật một số vấn đề luận thực tiễn

Thừa kế theo pháp luật  một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... định chọn đề tài "Thừa kế theo pháp luật số vấn đề luận thực tiễn" làm luận văn thạc sĩ Luật học Đây đề tài có ý nghĩa quan trọng phương diện luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Qua ... gồm làm rõ khái niệm thừa kế theo pháp luật, phân tích tiến trình phát triển pháp luật Việt Nam thừa kế theo pháp luật đồng thời có so sánh thừa kế theo pháp luật thừa kế theo di chúc để rút đặc ... thực tiễn quy định chung thừa kế Bộ luật Dân sự" Nguyễn Minh Tuấn luận giải vấn đề luận thực tiễn quy định thừa kế Việt Nam qua thời kỳ phát triển Luận văn thạc sĩ luật học với tựa đề "Thừa kế...
 • 5
 • 94
 • 0

Giải quyết tranh chấp về thừa kế theo di chúc, một số vấn đề luận thực tiễn

Giải quyết tranh chấp về thừa kế theo di chúc, một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... thiết để bình luận quy định pháp luật Việc chọn đề tài Giải tranh chấp thừa kế theo di chúc, số vấn đề luận thực tiễn để tìm hiểu vấn đề cách hệ thống toàn di n luận thực tiễn Mục đích, ... coi chưa "thấu tình đạt lý" Từ thực trạng này, việc lựa chọn vấn đề "Giải tranh chấp thừa kế theo di chúc, số vấn đề luận thực tiễn " để nghiên cứu thực đề tài khoá luận tốt nghiệp đáp ứng ... định thừa kế theo di chúc Tuy nhiên, quy định thừa kế theo di chúc nhiều điểm gây tranh luận luận lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật, từ dẫn đến tranh chấp xảy xoay quanh vấn đề thừa kế theo di...
 • 79
 • 934
 • 8

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luậtMột số vấn đề luận thực tiễn

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... đồng lao động trái pháp luật Chương 2: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật lao động Việt Nam hành Chương 3: Hoàn thiện pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao ... LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHƯƠNG 2: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH 2.1 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái ... quy định pháp luật, phân loại sau: 1.2.1 Căn vào ý chí chủ thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Khi tham...
 • 53
 • 1,832
 • 10

vi phạm pháp luật một số vấn đề luận thực tiễn ở việt nam

vi phạm pháp luật một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở việt nam
... HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VI T NAM HIỆN NAY 2.1 Một số nhận xét tình hình vi phạm pháp luật Vi t Nam thời gian gần Thông thường, đề cập vấn đề vi ... pháp luật Chương II: Tình hình vi phạm pháp luật công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật Vi t Nam giai đoạn CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm vi phạm pháp ... thể vi phạm pháp luật với khái niệm vi phạm pháp luật 1.1.3 Vi phạm pháp luật Trong khoa học pháp lý, khái niệm vi phạm pháp luật nhắc tới nhiều ngành luật Ví dụ, khái niệm vi phạm pháp luật...
 • 102
 • 222
 • 4

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật một số vấn đề luận thực tiễn

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT 1.1 Khái niệm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Hợp đồng lao động chế ... dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật lao động Việt Nam hành Chương 3: Hoàn thiện pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật số biện pháp nhằm hạn chế việc đơn ... LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHƯƠNG 2: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH 2.1 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái...
 • 54
 • 405
 • 0

Vi phạm pháp luậtmột số vấn đềluận thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Vi phạm pháp luật – một số vấn đề lí luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
... xã hội chủ nghĩa Vi t Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2009 Bùi Xuân Phái, Luận văn thạc sĩ luật học, Vi phạm pháp luật số vấn đề luận thực tiễn Vi t Nam nay, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2001 ... hành vi vi phạm pháp luật Hành vi C cấu thành từ yếu tố sau: 2.2 Phân tích cấu thành vi phạm pháp luật ví dụ 2.2.1 Mặt khách quan vi phạm pháp luật Khái niệm: Mặt khách quan vi phạm pháp luật ... quan vi phạm pháp luật Khái niệm: Mặt chủ quan vi phạm pháp luật biểu tâm bên chủ thể vi phạm pháp luật, gồm lỗi, động mục đích vi phạm Lỗi thể thái độ tiêu cực chủ thể xã hội hành vi trái pháp...
 • 7
 • 796
 • 3

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề luận thực tiền

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiền
... người, hợp đồng bảo hiểm tài sản hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân II HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ luận chung hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân 1.1 Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm ... nghiệp bảo hiểm để yêu cầu bồi thường Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân theo quy định pháp luật 2.1 Chủ thể hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân Chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm gồm: Bên nhận bảo hiểm ... khác Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân ba loại hợp đồng bảo hiểm, tuân theo quy định pháp luật hình thức hợp đồng Hiện nay, đa phần hợp đồng bảo hiểm thể hai dạng giấy chứng nhận bảo hiểm đơn bảo...
 • 18
 • 562
 • 1

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề luận thực tiễn

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... dối, đe dọa,… 1.2 Giao kết hợp đồng - Các nguyên tắc giao kết hợp đồng dân N01 TL Nhóm GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nguyễn Hà Linh Giao kết hợp đồng hiểu trình ... GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nguyễn Hà Linh Hợp đồng dân khái niệm chung chế định hợp đồng theo pháp luật Việt Nam Khái niệm hợp đồng dân đề cập điều 388 Bộ luật ... 3.3.2 Thời điểm giao kết hợp đồng dân N01 TL Nhóm 12 GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Nguyễn Hà Linh Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng dân yếu tố đặc biệt...
 • 19
 • 1,805
 • 22

Một số vấn đề luận thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập
... hệ kết hôn công dân Việt Nam với người nước Chương 2: Kết hôn công dân Việt Nam với người nước theo quy định pháp luật Việt Nam hành Chương 3: Thực trạng kết hôn công dân Việt Nam với người nước ... nghĩa luận thực tiễn Nhận thức điều đó, em mạnh dạn chọn vấn đề "Một số vấn đề luận thực tiễn kết hôn công dân Việt Nam với người nước theo quy định pháp luật Việt Nam xu hội nhập" làm đề ... gần số giải pháp nhằm nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật vấn đề Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 1.1 Khái niệm kết hôn công dân Việt Nam với người...
 • 15
 • 941
 • 5

Một số vấn đề luận thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập
... LUẬT NGUYỄN CAO HIẾN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP Chuyên ngành : Luật dân ... hợp với quy định kết hôn công dân Việt Nam với người nước luật HN&GĐ Việt Nam - Tình hình kết hôn công dân Việt Nam với người nước mà chủ yếu nữ công dân Việt Nam kết hôn với người nước vài năm ... hôn với công dân Việt Nam kết hôn với người nước khác Việt Nam quan hệ kết hôn họ pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo vệ 1.1.2.2 Kết hôn công dân Việt Nam với người nước Kết hôn công dân Việt Nam với...
 • 134
 • 763
 • 1

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự - Một số vấn đề luận thực tiễn

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... 13 - Chƣơng 1: Một số vấn đề luận kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình sự; - Chƣơng 2: Một số vấn đề thực trạng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình sự; - Chƣơng 3: Một số ... CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Nhận thức chung kiểm sát việc TTPL tố tụng hình 1.1.1 Khái niệm kiểm sát việc TTPL tố tụng hình 1.1.2 ... Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình 14 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Nhận...
 • 112
 • 653
 • 3

Một số vấn đề luận thực tiễn về tái phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tái phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam
... QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ NGỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁI PHẠM THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Luật hình : 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn ... ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁI PHẠM 1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa pháp hình tái phạm 1.1.1 Khái niệm tái phạm 1.1.2 Các đặc điểm tái phạm 12 1.1.3 Ý nghĩa pháp hình tái phạm 17 ... 43 Chương CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÁI PHẠM TRONG PHÁP 46 LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Các quy định tái phạm pháp luật hình Việt Nam 46 2.1.1 Các quy định tái phạm từ năm 1945 đến trước...
 • 102
 • 650
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở việt nam hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễnmột số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt trục xuất theo luật hình sự việt namột số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt trục xuất theo luật hình sự việt namluan van di san thua ke mot so van de ly luan va thuc tientrách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm có khuyết tật gây ra – một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật ở việt nammot so van de ly luan va thuc tien cua van de khoi to vu an hinh su theo yeu cau cua nguôi bi haixây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiểntội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam một số vấn đề lý luận và thực tiễnmột số ván đề lý luận và thực tiễn của phát triển chăn nuôi bò sữa theo vùngmột số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải pháp bảo tồn và phát triển cây thuốc tắmmột số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chínhđề tài trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm uy tín của người khác một số vấn đề lý luận và thực tiễnđề tài trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác một số vấn đề lý luận và thực tiễnngười không được quyền hưởng di sản – một số vấn đề lý luận và thực tiễnluận văn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở việt namTìm số trung bình cộngGiáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIGiáo án tiếng anh 10 cơ bảnGiáo án tiếng anh 12Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH KHỐI 4 học tốt bài THỂ dục PHÁT TRIỂN CHUNGMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtskkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1Nghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (tt)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)down loadBÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH vănBỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNtuyển tập các dạng toán ứng dụng, vận dụng cao giải tích 11, 12Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (tt)Giáo án vật lý nâng cao lớp 11Giáo án 10 nâng cao HK2DS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi DDSTT CoSoSonTay KT QTNL.pdf DSTT Son Tay (1)