Biện pháp tư pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999

Biện pháp pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999 luận văn ths luật

Biện pháp tư pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999 luận văn ths luật
... riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Vũ Thị Ph-ợng MC LC Trang Trang ... cũn c C quan iu tra v Vin kim sỏt Mt khỏc, theo quy nh ca bin phỏp ny khụng ch rừ ch th b thit hi l "ngi b hi" Theo quy nh v ngi tham gia t tng ca BLTTHS nm 2003, ngi phm ti thc hin hnh vi chim ... (khon iu 81 BLTTHS Liờn bang Nga) Vn tr li ti sn cho ch s hu c quy nh ti im 3, 4, khon v khon iu 81 BLTTHS Liờn bang Nga: Khi bn ỏn hoc quyt nh ỡnh ch v ỏn phi gii quyt vt chng, theo ú: 3) Vt...
 • 110
 • 364
 • 2

Biện pháp pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999

Biện pháp tư pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999
... Keywords Luật hình sự; Tố tụng hình sự; pháp; Trả lại tài sản; Bồi thường thiệt hại; Bộ luật hình Content Chương 1: Một số vấn đề chung biện pháp pháp "Trả lại tài sản, sửa chữa bồi thường thiệt ... sửa chữa bồi thường thiệt hại" theo luật hình Việt Nam Chương 2: Những quy định biện pháp pháp: "Trả lại tài sản, sửa chữa bồi thường thiệt hại" Bộ luật hình năm 1999 thực tiễn áp dụng địa ... Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy định biện pháp "Trả lại tài sản, sửa chữa bồi thường thiệt hại" pháp luật hình Việt Nam nâng cao hiệu áp dụng References Bộ pháp (2012), Báo cáo kết...
 • 5
 • 47
 • 0

Báo cáo hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong bộ luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách pháp

Báo cáo  hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong bộ luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
... nghiệm số nước có pháp hình tiên tiến viết tác giả xin đưa số kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện số biện pháp miễn, giảm hình phạt BLHS hành sau: Về biện pháp miễn chấp hành hình phạt Về biện pháp ... phải chấp hành hình phạt tù án cho hưởng án treo [2] Về việc thiết lập số biện pháp miễn, giảm hình phạt Bộ Luật hình Trên sở kết nghiên cứu biện pháp miễn, giảm hình phạt LHS số nước tác giả ... thống pháp luật pháp luật hình (PLHS) thi hành án hình sự, đồng thời nâng cao hiệu áp dụng chế định LHS có biện pháp miễn, giảm hình phạt Trên sở nghiên cứu biện pháp miễn, giảm hình phạt BLHS...
 • 7
 • 54
 • 1

MẪU THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI docx

MẪU THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI docx
... -Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06: (1) Ghi tên Toà án thông báo trả lại đơn yêu cầu Tòa án bồi thường thiệt hại Nếu Toà án thông báo trả lại đơn yêu cầu Tòa án bồi thường thiệt hại Toà án nhân dân cấp ... cá nhân, ghi họ tên, địa người yêu cầu Tòa án bồi thường thiệt hại; quan, tổ chức, ghi tên, địa quan, tổ chức yêu cầu Tòa án bồi thường thiệt hại (ghi theo đơn yêu cầu) Cần lưu ý cá nhân, tuỳ theo ... trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định Điều 28 Luật TNBTCNN không thuộc trách nhiệm giải bồi thường nhà nước Tòa án nhận đơn yêu cầu bồi thường, ghi rõ lý trả lại đơn yêu cầu bồi thường theo...
 • 2
 • 378
 • 1

Báo cáo những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện hình phạt bổ sung trong bộ luật hình sự năm 1999 và nâng cao hiệu quả của chế định này trong thực tiễn áp dụng

Báo cáo  những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện hình phạt bổ sung trong bộ luật hình sự năm 1999 và nâng cao hiệu quả của chế định này trong thực tiễn áp dụng
... định: “Chỉ trường hợp mà Điều 92 điều luật quy định tội phạm hình phạt BLHS năm 1999 có quy định hình phạt bổ sung quản chế, áp dụng loại hình phạt bổ sung này Hướng dẫn liên quan đến hình phạt ... điểm pháp luật tâm lý pháp luật, hay nói cách khác ý thức pháp luật tổng thể nhận thức, hiểu biết người quan hệ với pháp luật hành, pháp luật qua pháp luật cần phải có, thể đánh giá tính hợp pháp ... khoa học pháp thực tiễn pháp lý, với giá trị văn hóa pháp lý Một thẩm phán có nghiệp vụ cao người nắm "những bí ẩn" pháp luật, có tư pháp lý, có thói quen phương pháp để giải vấn đề pháp lý [8]...
 • 13
 • 55
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Bộ luật hình sự năm 1999 với việc quy định đặc điểm về nhân thân là dấu hiệu định tội " pptx

Tài liệu Báo cáo
... luật hình quy định đặc điểm xấu nhân thân l dấu hiệu định tội Đặc điểm n y đợc quy định l dấu hiệu định khung hình phạt l tình tiết tăng nặng TNHS Đặc điểm xấu nhân thân ý nghĩa định h nh vi trở ... điều luật quy định đặc điểm xấu nhân thân l dấu hiệu định tội theo hớng không đợc coi đặc điểm n y l dấu hiệu định tội. / (1) Về mục đích hình phạt, xem: Trờng đại học luật H Nội, Trách nhiệm hình ... xấu nhân thân đợc quy định l tình tiết tăng nặng TNHS v đặc điểm xấu nghiên cứu - trao đổi nhân thân đợc quy định l dấu hiệu định tội phải l xấu Trong BLHS, đặc điểm xấu nhân thân đợc quy định...
 • 4
 • 267
 • 0

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 1999
... quốc gia hà nội khoa luật NGUYễN THị Tố UYÊN TộI SảN XUấT, BUÔN BáN HàNG GIả THEO ĐIềU 156 Bộ LUậT HìNH Sự NĂM 1999 Chuyên ngành Mã số : Luật hình : 60 38 40 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng ... GI THEO IU 156 B LUT HèNH S HIN HNH 2.1.1 Cỏc du hiu phỏp lý ca ti sn xut hng gi, buụn bỏn hng gi theo iu 156 B lut hỡnh s hin hnh Ti sn xut hng gi, buụn bỏn hng gi c quy nh ti iu 156, BLHS 1999 ... xut, buụn bỏn hng gi theo quy nh ti iu 156 BLHS vo thc tin cuc sng chỳng ta cựng nghiờn cu v c im ca ti phm ny 1.1.2 c im ca ti sn xut, buụn bỏn hng gi theo iu 156 B lut hỡnh s Theo Lut hỡnh s Vit...
 • 90
 • 916
 • 1

Báo cáo một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của bộ luật hình sự năm 1999

Báo cáo  một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của bộ luật hình sự năm 1999
... sung tội chơng tội xâm phạm trật tự quản kinh tế tất yếu, đắn, có sở khoa học thực tiễn 1.3 Chuyển tội từ chơng "Các tội xâm phạm an ninh quốc gia" sang chơng "Các tội xâm phạm trật tự quản ... trật tự quản kinh tế Về hình phạt 2.1 Trớc đây, hình phạt tiền đợc quy định hình phạt bổ sung nhng BLHS năm 1999 quy định hình phạt tiền hình phạt 18 29 điều luật chơng "Các tội xâm phạm trật ... chủ yếu xâm phạm trật tự quản kinh tế Nhà nớc phải cân nhắc yếu tố hiệu kinh tế lẫn yếu tố x hội áp dụng hình phạt Từ cách nhìn nh vậy, thấy tội xâm phạm trật tự quản kinh tế trớc hết cần...
 • 4
 • 286
 • 0

Báo cáo về những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong bộ luật hình sự năm 1999

Báo cáo  về những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong bộ luật hình sự năm 1999
... đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung chế định hình phạt quản chế Thứ năm, nghiên cứu nội dung hình phạt quản chế, thấy có vấn đề đặt áp dụng hình phạt quản chế có cần luôn phải áp dụng hình phạt ... khác biệt Mức hình phạt tiền bổ sung phải thấp mức hình phạt tiền HPC, có thể rõ vai trò hỗ trợ hình phạt tiền bổ sung cho HPC Thứ bảy, số trường hợp, việc quy định phạt tiền bổ sung chưa phản ... luật hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt quản chế so với BLHS năm 1985 nêu Chúng cho rằng, tiến hành sửa đổi, bổ sung BLHS năm 1999 cần phải xem xét mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt quản chế với...
 • 13
 • 57
 • 0

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 156 bộ luật hình sự năm 1999

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 156 bộ luật hình sự năm 1999
... tội phạm Luận văn thạc sỹ với đề tài "Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo pháp luật hình Việt Nam", năm 2008 Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội Mặc dù, tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả ... giả, buôn bán hàng giả luật hình Việt nam từ trước đến nay, vấn đề liên quan đến việc định tội danh, trách nhiệm hình hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định Điều 156, BLHS năm 1999 ... đề lý luận tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, làm rõ khái niệm, đặc điểm tội sản xuất, buôn bán hàng giả, phân biệt tội phạm với số tội phạm khác có liên quan với pháp luật hình số nước...
 • 5
 • 78
 • 0

Tội cướp tài sản theo bộ luật hình sự việt nam năm 1999 (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn huyện từ liêm, thành phố hà nội)

Tội cướp tài sản theo bộ luật hình sự việt nam năm 1999 (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn huyện từ liêm, thành phố hà nội)
... huyện Từ Liêm, thành phố Nội giai đoạn 2008 – 2013 Vì tác giả chọn đề tài tài Tội cướp tài sản theo Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (Trên sở thực tiễn địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Nội) ... điểm tội cướp tài sản pháp luật hình thực định Việt Nam Thứ hai: Khái quát chung lịch sử hình thành phát triển tội cướp tài sản pháp luật hình Việt Nam Khái niệm tội cướp tài sản Bộ luật hình số ... đề chung tội cướp tài sản luật hình Việt Nam Chương 2: Tội cướp tài sản theo Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 thực tiễn xét xử Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu xét xử tội cướp tài sản giai...
 • 7
 • 116
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các quy định về lỗi vô ý trong pháp luật hình sự việt nam kể từ khi ban hành bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999lịch sử lập pháp của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng từ năm 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999luận văn tốt nghiệp về tội trộm cắp tài sản trong bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009nội dung pháp lý của tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm trong bộ luật hình sự năm 1999tải bộ luật hình sự năm 1999đề tài bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sựđoạn từ sau khi ban hành bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999khái quát lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụ từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999đoạn từ khi ban hành bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999đoạn từ sau khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999 đến nayđoạn từ khi ban hành bộ luật hình sự 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999thời kì từ khi ban hành bộ luật hình sự năm 1985 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999đoạn từ khi bộ luật hình sự namư 1985 ra đời cho đến trứơc khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999đoạn từ khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999 cho đến nayđề tài xây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học