Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý của MacLênin

Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên của Mac Lênin.

Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý của Mac Lênin.
... dụ? Câu 3: Định ”Trong tam giác tổng ba góc = 180 độ” chân tương đối hay chân tuyệt đối? Giải thích? C h i h n h: Câu 1: Phân tích ưu điểm hạn chế nhận thức cảm tính nhận thức tính Câu ... tích Câu 3: Phân tích nội dung (yêu cầu) quy luật giá trị Câu 5: Phân tích hai thuộc tính hàng hóa Chương C h i i : Câu 1: Công thức chung tư ký hiệu nào? Câu 2:Nêu khái niệm sức lao động? Câu ... : Câu 1: Tại giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất? Câu 3: Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa? Câu 4: Tính tất yếu liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông...
 • 7
 • 752
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin doc

Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin doc
... C .Mác gọi chi phí chi phí sản xuất tư chủ nghĩa, kí hiệu k: k= (c + v) Vậy chi phí sản xuất tư chủ nghĩa chi phí tư mà nhà tư bỏ để sản xuất hàng hóa Khi xuất chi phí sản xuất tư chủ nghĩa công ... vực kinh tế: Trong công nghiệp: từ đầu TK XVI, thời kỳ trung đại xuất công trường thủ công thay dần cho phường hội Trong nông nghiệp: nông dân ruộng phải làm công ăn lương cho chủ trại, quan hệ ... ánh mối quan hệ công nhân nhà tư xí nghiệp + Tập trung tư qui mô tư cá biệt tăng, tư x• hội không đổi, tích tụ phản ánh mối quan hệ nhà tư với Phân biệt tích tụ tập trung tư bản: - Giống nhau: Đều...
 • 7
 • 3,279
 • 77

câu hỏi ôn tập môn những nguyên cơ bản chủ nghĩa mác lê nin

câu hỏi ôn tập môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lê nin
... bóc lột, chủ yếu bạo lực mà mặt tổ chức xây dựng toàn diện xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa - Bốn là, nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm dân chủ xã hội chủ nghĩa, theo V.I.L nin, đường ... chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa chức bản, chủ yếu Nhà nước xã hội chủ nghĩa Từ hai chức trên, nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ: + Quản kinh tế, xây dựng phát triển kinh tế; cải thiện không ... mạng xã hội chủ nghĩa - Ba là, nhấn mạnh cần thiết bạo lực trấn áp, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – L nin xem mặt tổ chức xây dựng đặc trưng nhà nước xã hội chủ nghĩa, chuyên vô sản V.I.L nin cho rằng,...
 • 11
 • 1,528
 • 3

CÂU hỏi ôn tập môn NHỮNG NGUYÊN LY cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lenin

CÂU hỏi ôn tập môn NHỮNG NGUYÊN LY cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lenin
... điểm triết học Mác Lenin Câu 73: nguyên tắc quan điểm đƣợc rút từ việc tìm hiểu nguyên lý mối liên hệ phổ biến triết học Mác lenin là? Tôn trọng nguyên tắc toàn diện Câu 74: nguyên lý phép ... điểm triết học Mác Lenin, sở để tạo thành liên kết cá nhân tập thể là: lợi ích Câu 35: trƣờng phái triết học cho vận động đứng im không tách rời nhau? Chủ nghĩa vật biện chứng Câu 36: quan điểm ... động Câu 51: Đâu điểm phân biệt khác chủ nghĩa vật biện chứng (CNDVBC) phép biện chứng vật (PBCDV)? Chủ nghĩa vật biện chứng trƣờng phái, phép biện chứng vật học thuyết Câu 52: Sai lầm chủ nghĩa...
 • 28
 • 527
 • 0

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn Nguyên máy pdf

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn Nguyên lý máy pdf
... động Câu 28: Các thông số đánh giá độ không chuyển động máy Nêu sở học biện pháp làm chuyển động Câu 29: Mất cân cấu /máy gì? Những tác hại cân Nêu biện pháp cân máy kể tên nội dung cân máy Câu ... chuyển động không bình ổn Nêu điều kiện chuyển động bình ổn Tên gọi đặc điểm giai đoạn làm việc máy Câu 27: Các thông số đánh giá độ không chuyển động máy Thế chuyển động chuyển động không đều? Nêu ... cấu Cho thí dụ minh họa Viết công thức tính số bậc tự cấu không gian giải thích ký hiệu có mặt công thức Câu 14: Định nghĩa số bậc tự cấu Nêu ý nghĩa số bậc tự Viết công thức tính số bậc tự cấu...
 • 28
 • 1,372
 • 15

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máy ppt

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn học công nghệ chế tạo máy ppt
... gh Chun thụ l b mt khụng gia cụng v cú v trớ tng quan A chớnh xỏc nht B Chuẩnưthôưlàưmặtưkhôngưgia công cóưvịưtríưtuơngư quanưcaoưnhất 5- Chun thụ ch c dựng mt ln sut quỏ trỡnh gia cụng VD: Khi ... gia cụng bỏnh rng, chun c chn l b mt A L A s c s dng lp rỏp sau ny ( Hỡnh c) A Chọnưchuẩnưkhiưgia công bánhưrăng c) 2- C gng chn chun nh v trựng vi gc kớch thc sai s chun bng khụng =0 (Hỡnh a, ... chi tit khụng b bin dng bi lc ct, lc kp Mt chun phi din tớch nh v M M M Sơưđồưkẹpưchặtưkhiưgia công biên 4- Chn chun cho kt cu gỏ n gin v thun tin s dng 5- C gng chn chun tinh thng nht.( Gia...
 • 23
 • 1,243
 • 8

ngân hàng câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn

ngân hàng câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn
... dung đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954- 1964? 45 Phân tích nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Đảng giai đoạn cách mạng 1954- 1964? 46 Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng ... 50 Phân tích đường lối công nghiệp hoá thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12- 1976) rút nhận xét? 51 So sánh đường lối công nghiệp hoá Đại hội IV (12- 1976) đường lối công nghiệp hoá ... Ái Quốc nêu Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng ĐCSVN, Nxb CTQG, H tr.52) 23 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng năm 1932-1935?...
 • 6
 • 2,508
 • 1

Ngan hang cau hoi on tap mon cong nghe 10 - cuc hay

Ngan hang cau hoi on tap mon cong nghe 10 - cuc hay
... cation B Quyết định tính hấp phụ đất C Keo dơng giữ anion D Quyết định tính hấp thụ đất 29 Keo đất có cấu tạo nh nào? A Trong nhân keo, có lớp ion trái dấu B Keo dơng giữ anion C Keo âm giữ cation ... tạo điều kiện cho phát dục B Phát dục có trớc tạo điều kiện cho sinh trởng C Song song nhng không hỗ trợ cho D Song song, hỗ trợ lẫn Nhợc điểm phơng pháp chọn lọc hàng loạt A Cần nhiều thời gian ... cho D Không chứa chất độc hại cho 10 Kích thớc keo đất? A Khoảng dới 10 micrômet B Khoảng dới 0,01 micrômet C Khoảng dới 0,1 micrômet D Khoảng dới micrômet 11 Trong nuôi cấy bào ý nghĩa việc cấy...
 • 9
 • 391
 • 4

NGÂN HÀNG CÂU HOI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN ĐIỆN

NGÂN HÀNG CÂU HOI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN ĐIỆN
... trang thiết bị điện bị chạm vỏ (cách điện bị hỏng) D Không giữ khoảng cách an toàn tiếp xúc với phần tử dẫn điện điện áp Câu 57 Hiện tượng đốt cháy điện : A Cơ thể người phát sinh hồ quang điện ... đất điện áp tiếp xúc điện áp pha lưới điện B Lưới điện có trung tính nối đất điện áp tiếp xúc điện áp pha lưới điện C Điện áp tiếp xúc giảm đến giá trị an toàn thiết bị có điện trở lớn D Điện ... bước điện áp chạm đất điểm có điện áp cao gần Câu 14 Nguyên nhân điện giật do: A Tiếp xúc trực tiếp vào nguồn lưới điện B Không tôn trọng khoảng cách an toàn tiếp xúc với phần tử dẫn điện có điện...
 • 21
 • 373
 • 5

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCSVN pdf

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCSVN pdf
... dung đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954- 1964? 45 Phân tích nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Đảng giai đoạn cách mạng 1954- 1964? 46 Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng ... 50 Phân tích đường lối công nghiệp hoá thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12- 1976) rút nhận xét? 51 So sánh đường lối công nghiệp hoá Đại hội IV (12- 1976) đường lối công nghiệp hoá ... Ái Quốc nêu Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng ĐCSVN, Nxb CTQG, H tr.52) 23 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng năm 1932-1935?...
 • 6
 • 795
 • 5

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... người có khả nhận thức giới khách quan Có hình thức bản: - chủ nghĩa vật chất phác cổ đại - chủ nghĩa vật siêu hình kỷ XVII – XVIII - chủ nghĩa vật biện chứng triết học Mác – Lênin - Giải mặt ... tiễn Không nên chủ quan, nóng vội bảo thủ mà phải luôn học hỏi không ngừng để tích luỹ từ từ lượng Đấu tranh chống lại tư tưởng bảo thủ, giáo điều - Triết học sản phẩm có tính chất chủ quan, đồng ... để xem xét đặc thù Vd : Từ nguyên chung CNMAC LENIN, HCM vận dụng sáng tạo nguyên vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể VN -Trong sống thấy chuyển hóa có lợi cho ta phải chủ động tác động vào để nhanh...
 • 6
 • 23,209
 • 594

Ngân hàng câu hỏi ôn tập sinh học 7 ôn tập và kiểm tra

Ngân hàng câu hỏi ôn tập sinh học 7 ôn tập và kiểm tra
... -Con non không nuôi dưỡng → nuôi dưỡng sữa mẹ → học tập thích nghi với đời sống CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Câu 1: Thế biện pháp đấu tranh sinh học ? Đấu tranh sinh học biện pháp ... đa dạng loài Câu 2: Thế biện pháp đấu tranh sinh học ? (15 phút) Đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng sinh vật sản phẩm chúng nhằm ngăn chặn giảm bớt thiệt hại sinh vật hại gây Câu 3: Thế động ... ăn phần mềm thể chúng Câu 2: Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, ? (15 phút) Đáp án:Nhiều ao thả cá không thả trai mà tự nhiên có, ấu trùng trai thường bám vào mang da cá Khi mưa,...
 • 9
 • 10,960
 • 123

ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 học kỳ ii

ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 học kỳ ii
... Bảo vệ sản xuất lưu vực sông lứn - Mở rộng gioa lưu tự vệ Câu 36: (Nhận biết kiến thức tuần 34, thời gian để làm phút) ? Khoanh tròn vào chữ câu trả lời đúng? Năm 9 06, vua Đường buộc phải phong ... hóa dân tộc Câu 12 (Vận dụng kiến thức tuần 22, thời gian để làm 10 phút) ? Vì người Việt giữ phong tục, tập quán & tiếng nói tổ tiên? Đáp án: - Chỉ có1 số tầng lớp có tiền cho ăn học, nhân dân ... Xuân lấy nên hiệu Thiên Đức Đóng đô cửa sông Tô Lịch (Hà Nội) - Lí Nam Đế thành lập triều đình với ban: văn - võ Triệu Túc giúp vua cai quản việc Câu 17 (Thông hiểu kiến thức tuần 25, thời gian...
 • 11
 • 10,230
 • 20

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN HỌC CHUYỀN KHỐI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN HỌC CHUYỀN KHỐI
... t ch t cho trình h p th chi u ? Xây d ng phương trình cân b ng v t ch t cho trình h p th ngh ch chi u ? nh hư ng c a nhi t lên trình h p th ? nh hư ng c a áp su t lên trình h p th ? Trình bày ... V sơ quy trình chưng c t liên t c ? Thuy t minh quy trình chưng c t, k rõ thi t b quy trình ? Thi t l p phương trình cân b ng v t ch t cho trình chưng c t liên t c ? Thi t l p phương trình cân ... a trình trích ly ? Trình bày giai o n c a m t trình trích ly ? Trong giai o n c a trình trích ly, xác nh xem giai o n giai o n quy t nh n su t hi u su t c a toàn trình ? Nhi t có nh hư ng n trình...
 • 89
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa máclêninngân hàng câu hỏi ôn thi môn quản trị họcngân hàng câu hỏi ôn tập địa lý lớp 6 học kỳ 2câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mac leninđề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninđề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin hp2 có đáp ánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm