công báo sở hữu công nghiệp

Báo cáo khoa học: "Một số vấn đề tài chính trong tr-ờng hợp chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp" pdf

Báo cáo khoa học:
... cho thuê tối thiểu * * * Trong khuôn khổ viết, số vấn đề tài cần giải chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp đề cập Tác giả hy vọng đáp ứng phần vớng mắc xử lý vấn đề tài doanh nghiệp tiến hành cổ ... quyền đòi nợ Những vấn đề tài việc giao, bán, khoán kinh doanh cho thuê toàn doanh nghiệp Nhà nớc Theo quy định [5] thực tế có nhiều vấn đề cần giải quyết, muốn đề cập đến vấn đề tài chủ yếu cần ... việc chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành Công ty cổ phần [3] Thông t số 104-1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 Bộ Tài hớng dẫn vấn đề tài chuyển doanh nghiệp Nhà nớc thành Công ty cổ phần (Theo Nghị định số...
 • 6
 • 169
 • 0

Phân biệt chế độ chịu trách nhiệm vô hạn và chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp và nêu ý nghĩa của từng loại trách nhiệm tài sản này trong hoạt động kinh doanh.doc

Phân biệt chế độ chịu trách nhiệm vô hạn và chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp và nêu ý nghĩa của từng loại trách nhiệm tài sản này trong hoạt động kinh doanh.doc
... hoạt động kinh doanh 2.1 - Chế độ chịu trách nhiệm hạn chủ DN Chế độ chịu TNVH có thuận lợi việc chủ sở hữu có quyền định vấn đề DN, DN làm ăn phát đạt hưởng toàn số lãi từ hoạt động kinh doanh; ... (gọi vốn đầu tư chủ DN) vốn chung hộ gia đình Người bỏ vốn chủ sở hữu DN phân biệt tài sản chủ sở hữu DN tài sản DN Trong chế độ chịu TNHH chủ DN người bỏ vốn, số vốn lại huy động từ bên (do ... chế độ chịu TNVH chế độ chịu TNHH chủ sở hữu DN ta thấy nét khác biệt sau : Thứ nhất: Vốn DN theo chế độ TNVH chế độ TNHH Nguồn vốn ban đầu DN theo chế độ chịu THVH xuất phát chủ yếu từ tài sản...
 • 3
 • 18,446
 • 139

phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.docx

phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.docx
... pháp nhân, chủ sở hữu công ty thể nhân với quyền nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp ... thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ, gián điệp thương mại vào công ty Chính ưu điểm to lớn công ty TNHH nên hình thức công ty có hạn chế định như: - Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín ... số chủ thể có tư cách pháp nhân tổ chức trị xã hội, công ty cổ phần, công ty nhà nước… thành lập công ty Công ty TNHH thành viên tổ chức kinh doanh (cá nhân) tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu...
 • 4
 • 1,466
 • 7

Phân loại kế toán sở hữu doanh nghiệp

Phân loại kế toán sở hữu doanh nghiệp
... nhân chủ doanh nghiệp để thu nợ – Khơng dễ chuyển quyền sở hữu – Khơng dễ tăng vốn chủ sở hữu từ bên ngồi – Khơng tồn lâu dài – thay đổi chủ sở hữu kết thúc doanh nghiệp QUY TRÌNH KINH DOANH • ... BẤT LỢI CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Hộ cá thể Hợp danh • Thuận lợi – Khơng trả thuế thu nhập doanh nghiệp, trả thuế thu nhập cá nhân – Thực tế Việt Nam? • Bất lợi – Khơng hữu hạn trách nhiệm ... định kiểm tốn trở thành phận báo cáo tài tổ chức NGHỀ NGHIỆP KẾ TỐN • Các cơng ty kế tốn chun nghiệp: – Tư vấn – Lập báo cáo kế tốn “5 ơng lớn” kế tốn: – Kiểm tốn • Andersen • Các u cầu đặc biệt...
 • 6
 • 269
 • 0

Dự án tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lí hành chính nhà nước

Dự án tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lí hành chính nhà nước
... cứu quản lý kinh tế Trung ương) xây dựng Đề án Tách chức chủ sở hữu nhà nước với chức quản nhà nước quan nhà nước đề xuất để xem xét hình thành tổ chức chuyên trách thực chức chủ sở hữu nhà ... hữu nhà nước trình Chính phủ, Dự án Tách chức chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức quản hành nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường thực cam kết WTO” triển khai thực với tài ... nghị vấn đề thực chức chủ sở hữu nhà nước DNNN khuyến nghị tách bạch thực chức chủ sở hữu nhà nước chức quản nhà nước quan nhà nước 3.2 Thời gian tư vấn tính 25 ngày làm việc với chi phí theo...
 • 3
 • 484
 • 3

Phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp

Phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp
... Các loại hình hình áp dụng chế độ gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty cổ phần Từ khái quát chung chế độ chịu TNHH chủ sở hữu DN ta thấy nét đặc trưng ... giải thể Đây đặc điểm phân biệt quan trọng chế độ chịu trách nhiệm hạn với chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn Nếu chế độ chịu TNVH phá sản, giải thể, chủ DN bắt buộc phải toán hết tất khoản nợ nghĩa ... vốn chung hộ gia đình Người bỏ vốn chủ sở hữu DN phân biệt tài sản chủ sở hữu DN tài sản DN Thứ hai: cách thức tổ chức quản lý Đối với chế độ chịu TNVH, chủ sở hữu DN có toàn quyền quản lý DN,...
 • 3
 • 4,176
 • 16

Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 -2010

Định hướng và giải pháp thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 -2010
... GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2005 I Mục tiêu chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2001-2005 Chủ trương sách thực chuyển đổi sở hữu ... chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Chương II: Đánh giá thực trạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005 Chương III: Định hướng giải pháp thực chuyển đổi ... đạo Đổi Phát triển doanh nghiệp Trung ương II Đánh giá thực trạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005 Thực trạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam...
 • 100
 • 258
 • 2

Giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

Giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010
... doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2006 2010 Chương II: Đánh giá tình hình thực kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2001 2005 Chương III: Giải pháp thực ... 2005 Chương III: Giải pháp thực kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2006 2010 Kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Website: http://www.docs.vn ... hình thực kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước phạm vi nước số ngành, địa phương điển hình Đề xuất số giải pháp nhằm thực kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006...
 • 37
 • 344
 • 1

Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
... sổ kế toán - Đối với thuế thu nhập DN, công ty thực chuyển đổi phải thực toán phải gửi tờ khai toán thuế thu nhập DN cho quan thuế thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có định chuyển đổi hình thức sở hữu ... giá trị theo dõi sổ kế toán trường hợp có chênh lệch chưa có văn hướng dẫn cách xử cụ thể Quan điểm xử lý vấn đề khác Về nguyên tắc, tiến hành chuyển đổi hình thức sở hữu DN phải tiến hành ... giá trị theo dõi sổ kế toán cũ khó phản ánh vào kết kinh doanh công ty chuyển đổi Trường hợp DN đánh giá lại tài sản vào thời điểm trước ngày khóa sổ kế toán việc ghi chép, kế toán gặp nhiều khó...
 • 4
 • 302
 • 1

Luận văn thực trạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh phú thọ

Luận văn thực trạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh phú thọ
... chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nh nớc tỉnh Phú Thọ 13 Tổng quan tàI liệu nghiên cứu 2.1 Cơ sở khoa học chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nớc Chuyển đổi sở hữu DNNN thực chất l thay đổi hình thức sở ... lý luận v thực tiễn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nh nớc - Đánh giá thực trạng trình chuyển đổi sở hữu DNNN, phát nguyên nhân v vấn đề cộm trình chuyển đổi DNNN trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ ... khỏi tình trạng đói nghèo v lạc hậu [37] Xuất phát từ lý lựa chọn đề t i: "Thực trạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nh nớc trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ" l m đề t i luận văn tốt nghiệp...
 • 137
 • 268
 • 1

Tài liệu Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp ppt

Tài liệu Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp ppt
... chuyển đổi hình thức sở hữu DN phải tiến hành bước sau: - Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa toán, lập báo cáo tài chính; - Bàn giao toàn tài sản, nợ chưa toán, lập ghi sổ kế toán theo ... 45 ngày, kể từ ngày có định chuyển đổi hình thức sở hữu quan có thẩm quyền Như vậy, thời điểm khóa sổ kế toán, kết thúc năm tài lập báo cáo tài công ty thực chuyển đổi thời điểm trước ngày CTCP ... hợp chuyển đổi hình thức sở hữu DN Do vậy, nhiều DN chuyển đổi ghi chép phản ánh không thống nhất, dẫn đến xác định kết kinh doanh, nghĩa vụ thuế không xác Ngoài ra, vào văn hướng dẫn hành Bộ Tài...
 • 4
 • 279
 • 0

giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở việt nam giai đoạn 2006 – 2010

giải pháp thực hiện kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở việt nam giai đoạn 2006 – 2010
... Chương III: Giải pháp thực kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2006 2010 Kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam Bùi Thị Thu Hương - Kế hoạch 44 ... tục thực chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2006 2010 Chương II: Đánh giá tình hình thực kế hoạch chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2001 2005 ... GIAI ĐOẠN 2001 2005 I Mục tiêu chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Chính sách thực chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Trong giai đoạn đổi mới, sách thực chuyển đổi...
 • 93
 • 223
 • 0

Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính lên khả năng sinh lời vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp

Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính lên khả năng sinh lời vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp
... thấy: Khả sinh lời vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào hệ số tài sản vốn chủ sở hữu khả sinh lời tổng tài sản Do vậy, để tăng khả sinh lời vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải tìm biện pháp để tăng hệ số tài ... lên khả sinh lời vốn chủ sở hữu Đòn bẩy tài kết hợp nợ phải trả vốn chủ sở hữu việc điểu hành sách doanh nghiệp Đòn bẩy tài lớn doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao tỷ trọng vốn chủ sở hữu ... thuế vốn chử sở hữu 2.Hiệu sử dụng đòn bẩy tài với khả sinh lời vốn chủ sở hữu HIệu sử dụng đòn bẩy tài thể qua tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu ROE (Return on equity ratio) Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ...
 • 15
 • 284
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công báo sở hữu công nghiệp 2011công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệpcông báo sở hữu công nghiệp năm 2013công báo sở hữu công nghiệp 2013công báo sở hữu công nghiệp 2012sở hữu doanh nghiệplệ phí sở hưũ nông nghiệpchủ sở hữu doanh nghiệpchuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệpchủ sở hữu doanh nghiệp là gìđại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nướcchủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước là aichủ sở hữu doanh nghiệp nhà nướccác loại hình sở hữu doanh nghiệploại hình sở hữu doanh nghiệpBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngBài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 9. Công thức hoá họcBài 8. Bài luyện tập 1Bài 2. Vận tốcBài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàngiao an sinh 6Chương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhBài 3. Khí hậuUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 4. Luyện tập tạo lập văn bảnChương I. §4. Đường tiệm cậnVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc