Vai trò nam giới dân tộc hmông vùng tây bắc trong chăm sóc sức khỏe sinh sản ( nghiên cứu trường hợp xã huổi một, huyện sông mã, tỉnh sơn la)

Vai trò của nam giới dân tộc h’mông vùng tây bắc trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Vai trò của nam giới dân tộc h’mông vùng tây bắc trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản
... đìnhmạnh đến vai trò chăm sóc sức khoẻ sinh sản - yếu tố có tác động KHHGĐ/CSSKSS nam giới Vai trò chăm sóc sức kho nam giới dân tộc H’Môngdân tộc H’mông dần Vai trò sinh sản nam giới chăm sóc SKSS ... hiểu vai trò nam giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản ♦ Lần vai trò nam giới dân tộc H’Mông chăm sóc sức khoẻ sinh sản nghiên cứu phạm vi đề tài luận án Cụ thể, nghiên cứu nhận thức nam giới vai trò ... thống công trình nghiên cứu chăm sóc sức khoẻ sinh sản nói chung; chăm sóc sức khoẻ sinh sản nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam; tham gia nam giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản 17 ♦ Xây dựng sở lý luận...
 • 158
 • 409
 • 1

Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)

Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)
... nhân lực, phát triển nguồn nhân lực KH&CN; phát triển nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực DS,CSSKSS tỉnh + Chính sách; sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN; sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực ... nhân lực, nguồn nhân lực KH&CN; nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực DS,CSSKSS; nguồn nhân lực KH&CN đơn vị DS,CSSKSS tỉnh + Kết cấu nguồn nhân lực KH&CN lĩnh vực DS,CSSKSS tỉnh + Phát triển nguồn nhân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN VIỆT PHƢƠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ, CHĂM...
 • 88
 • 242
 • 0

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện chính sách dân tộc (nghiên cứu trường hợp Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện chính sách dân tộc (nghiên cứu trường hợp xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
... quan hệ thống trị cấp sở địa bàn nghiên cứu Chƣơng Vai trò hệ thống trị cấp sở Lóng Sập việc thực sách dân tộc Chƣơng Một số đánh giá giải pháp nhằm nâng cao vai trò hệ thống trị cấp sở việc thực ... CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ XÃ LÓNG SẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2.1 Hệ thống trị sở Lóng Sập 2.1.1 Tổ chức máy HTCT sở Lóng Sập đƣợc tổ chức sở thống phù hợp với quy ... trò hệ thống trị sở Lóng Sập việc thực sách dân tộc địa phương 43 2.2.1 Vai trò Đảng ủy Lóng Sập việc thực sách dân tộc 44 2.2.2 Vai trò Hội đồng nhân dân việc thực sách...
 • 108
 • 417
 • 0

giới và sự khác biệt giới trong sức khoẻ sinh sản (nghiên cứu trường hợp thanh niên).

giới và sự khác biệt giới trong sức khoẻ sinh sản (nghiên cứu trường hợp thanh niên).
... Điều kiện kinh tế- văn hóa- xã hội Sự khác biệt giới sinh Sự khác biệt giới văn hóa – xã hội Sự khác biệt giới hành vi tình dục trước hôn nhân Sự khác biệt giới tâm lí PHẦN NỘI DUNG Chương 1: ... chọn đề tài Giới vấn đề giới nảy sinh từ lâu với hình thành phát triển người, xã hội Sự khác biệt giới với khác biệt yếu tố sinh học, tâm lý văn hoá - xã hội dẫn tới khác biệt mặt khác đời sống ... chuyện giới trẻ, tất yếu quan hệ tình dục điều không tránh khỏi Ngoài số công trình nghiên cứu khác “Nhu cầu giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản học sinh trung học: nghiên cứu trường hợp bốn trường...
 • 46
 • 345
 • 1

Quan niệm của sinh viên về vai trò giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Quan niệm của sinh viên về vai trò giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản
... vấn đề sức khoẻ sinh sản - Phân tích giới quan niệm sinh viên hành vi chăm sóc sức khoẻ sinh sản -Tìm hiểu số yếu tố tác động đến quan niệm sinh viên vai trò giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản( trung ... thức vai trò giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đề tài 5.1 Đối tượng nghiên cứu: Quan niệm sinh viên vai trò giới chăm sóc sức khoẻ sinh ... sức khoẻ sinh viên - Sinh viên trường khác có quan niệm giống vai trò giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản sinh viên không tiếp cận cách thống vấn đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản 22 Khung lý thuyết...
 • 98
 • 461
 • 0

Sự tham gia của nam giới vùng cao trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nghiên cứu trường hợp Cẩm Ân - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Sự tham gia của nam giới vùng cao trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nghiên cứu trường hợp xã Cẩm Ân - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái
... cn tr - Ch trng, chớnh sỏch DS KHHG - H thng cung cp cỏc dch v KHHG - Truyn thụng i chỳng - Gia ỡnh - Cng ng - Tõm lý cỏ nhõn S tham gia ca nam gii vựng cao vic thc hin KHHG Khoỏ: 2004 - 2007 ... th giao quyn ch ng cho ngi dõn Trong ti ca mỡnh, tụi cng tỡm hiu s tham gia nhng s tham gia ny cú ni hm khỏc vi s tham gia nh ó trỡnh by phn trờn S tham gia nh phn trờn cp l ngi dõn c tham gia ... "s tham gia" , ta phi tỡm hiu ý ngha ca ng t "tham gia" Tham gia: cú ngha l tham d vo, gúp phn vo (vớ d: tham gia khỏng chin, tham gia phỏt biu ý kin) [17, 1522] phn trc, tỡm hiu quan im v s tham...
 • 155
 • 335
 • 2

Vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị ở cơ sở (Nghiên cứu trường hợp Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị ở cơ sở (Nghiên cứu trường hợp xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
... đồ 1: Tỷ lệ phụ nữ nam giới cấp uỷ Đảng, nhiệm kỳ 2001-2005 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 91.4 88.68 88.12 87.11 Nữ Nam 11.32 8.6 Trung -ơng Tỉnh/ Thành phố 12.89 11.88 Huyện/ Quận Xã/ Ph-ờng 2.3.2 ... trỳc, cũn vai trũ thuc phm trự hnh ng Vai trũ xó hi c phõn theo nhiu loi: Vai trũ n gin, vai trũ phc tp, vai trũ ch nh, vai trũ la chn Tu mc cao hay thp ca giỏ tr xó hi m cú nhng vai trũ cao, ... thp khỏc Trong phc hp vai trũ ca mt ngi, luụn ni lờn vai trũ then cht, vai trũ then cht ny khụng c nh, bt bin m cú th thay i theo thi gian Trong gii hn lun vn, tỏc gi s dng khỏi nim vai trũ ca...
 • 131
 • 768
 • 1

Năng lực nghề của người lao động vùng dân tộc thiểu số trong các hoạt động kinh tế (nghiên cứu trường hợp Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên[163038]163038

Năng lực nghề của người lao động vùng dân tộc thiểu số trong các hoạt động kinh tế (nghiên cứu trường hợp xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên[163038]163038
... nghiên cứu Chương 2: Thực trạng lực nghề người lao động hoạt động kinh tế Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Năng lực nghề người lao động Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái ... nghề hoạt động kinh tế người lao động vùng dân tộc thiểu số miền núi Năng lực nghề nhân tố quy định hoạt động kinh kế người lao động: Năng lực nghề tri thức, kỹ năng, thái độ nghề người lao động ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - CAO THỊ NHÀN NĂNG LỰC NGHỀ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ BỘC NHIÊU,...
 • 151
 • 294
 • 0

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Tường Sơn Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Tường Sơn và xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)
... trấn Anh Sơn, Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn Thạch Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Tào Sơn, Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn, ... chăm sóc SKSS dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Đối tượng khảo sát: Phụ nữ dân tộc thiểu số độ tuổi sinh đẻ hai Phúc Sơn, Tường Sơn, huyện ... CSSKSS cho phụ nữ dân tộc thiểu số Vì vậy, mà lựa chọn đề tài: "Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp Phúc sơn Tường sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh...
 • 94
 • 1,061
 • 3

Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn hội ( nghiên cứu trường hợp liên hòa, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc)

Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn xã hội ( nghiên cứu trường hợp xã liên hòa, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc)
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ LAN HƢƠNG VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC NÔNG THÔN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỐN XÃ HỘI (Nghiên cứu trƣờng hợp Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) ... CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC XÃ LIÊN HÒA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỐN XÃ HỘI 2.1 Khái quát tổ chức hô ̣i phi thức Liên Hòa hiêṇ 2.1.1 Thố ng kê, mô tả Kết nghiên cứu cho thấy Liên Hòa ... nhiều nghiên cứu tổ chức hội phạm vi giới nhƣ Việt Nam Các nghiên cứu chủ yếu xoay quanh cụm chủ đề chính: hội dân sự, tổ chức phi phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO), tổ chức hội, ...
 • 112
 • 155
 • 0

Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn hội ( nghiên cứu trường hợp liên hòa, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc)

Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn xã hội ( nghiên cứu trường hợp xã liên hòa, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc)
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ LAN HƢƠNG VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC NÔNG THÔN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỐN XÃ HỘI (Nghiên cứu trƣờng hợp Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) ... defined CHƢƠNG II VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC XÃ LIÊN HÒA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỐN XÃ HỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát tổ chức hội phi thức ở xã Liên Hòa hiện ... hội đƣợc đề cập đến mạng lƣới đƣợc tạo tổ chức phi thức nông thôn Vậy thực tế, mạng lƣới tổ chức hội phi thức nông thôn đƣợc đời vận hành sao? Từ đó, tổ chức phi thức vai trò nhƣ phát triển...
 • 15
 • 162
 • 0

hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
... 2009 MỤC LỤC HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN MỤC LỤC iii CÁCH SỬ DỤNG "HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN" ... Liêm CÁCH SỬ DỤNG "HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN" Giới thiệu tóm tắt trình xây dựng Để góp phần thực thắng lợi "Chiến lược quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sản giai ... cập nhật Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc SKSS để thay cho Hướng dẫn chuẩn trước Tài liệu Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc SKSS biên soạn với tham gia đồng chí lãnh đạo chuyên viên Vụ, Cục...
 • 70
 • 3,056
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giớihướng dẫn quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sảnhướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sảnhướng dẫn chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sảnnghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững xã đồng sang huyện mộc châu tỉnh sơn langhiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee tại xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la năm 2010biến đổi cấu trúc chức năng gia đình ở làng việt vùng châu thổ sông hồng trước và sau đổi mới nghiên cứu trường hợp xã tam sơn từ sơn bắc ninhđánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu trường hợp trường đhsp kỹ thuật thành phố hồ chí minhvai tro mặt trận dân tộc giải phóng miền namvai trò đoàn kết dân tộctrang phục nam giới dân tộc tháitổ chức nào giữ vai trò đoàn kết dân tộcvai trò phụ nữ dân tộc mườngvai tro van de dan toc và giai capvai trò giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên việt namTuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từTuần 8-9. MRVT: Thiên nhiênTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 9. Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàTuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 8. Trước cổng trờiHoạt động ngoài giờ lên lớpTuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từVIOLYMPIC TOAN-ANH 4 VONG 3Giáo án tuần 1 sách hướng dẫn tin học 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 35. Khái quát châu MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Quản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.