Nghiên cứu lễ hội truyền thống nhằm phát triển du lịch lễ hội ở an giang

Nghiên cứu lễ hội truyền thống nhằm phát triển du lịch lễ hội an giang

Nghiên cứu lễ hội truyền thống nhằm phát triển du lịch lễ hội ở an giang
... giả ch ọn đề tài Nghiên cứu lễ hội truyền thống nhằm phát triển du lịch lễ hội An Giang làm luận văn tốt nghiệp của Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Hê ̣ thố ng hóa ... những giải pháp nhằm phát triển du lịch lễ hội An Giang 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan số vấn đề lý luận thực tiễn về du lich, ̣ lễ hội, lễ hội truyền thống du lịch lễ hội - Khảo sát, ... lễ hội An Giang - Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch lễ hội truyền thống An Giang NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VÀ DU LỊCH LỄ HỘI 1.1 Du lich...
 • 11
 • 56
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CAMPUCHIA.PDF

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở CAMPUCHIA.PDF
... ch phát tri n kinh t – xã h i nh phát tri n du l c gi n 1997 – o v , b o t n ngu n tài nguyên tài s n du l ch, ph c v cho phát tri n du l ch Ngoài ra, Thái Lan xây d ng nhi thu hút khách du l ... c a M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u c a lu tím m t s gi i pháp phát tri n ngành du l ch c aCampuchea nh th c tr ng –n m kh ch t i CPC, nh a ch khách c a CPC Xây d ng gi i pháp ki n ngh ... y m nh thu hút khách du l ch t i c ng ph m vi nghiên c u ng ph m vinghiên c u:Ch y u ho V c Campuchea.lu l ch phát tri ng du l ch t p trung vào m t s th ab n ng có ngành du Vi t Nam, Thái Lan,...
 • 73
 • 82
 • 0

Khai thác lễ hội truyền thống trong phát triển du lịch Cao Bằng

Khai thác lễ hội truyền thống trong phát triển du lịch ở Cao Bằng
... trình phát triển du lịch Đặc biệt, phát triển loại hình du lịch theo hướng khai thác mạnh địa phương như: du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ núi rừn, sông suối, ghềnh thác Cao Bằng; ... vùng khách thập phương như: Lễ hội Lồng tồng, lễ hội Nàng Hai, lễ hội đền Kỳ Sầm, đền Vua Lê, lễ hội chủa Đà Quận, chùa Giang Động, lễ hội pháo hoa Lễ hội Lồng tồng Là lễ hội quan trọng năm đồng ... đẹp Bên cạnh đó, có lễ hội tôn vinh anh hùng chống giặc ngoại xâm, lễ hội thực nghi lễ, tập tục dân tộc… Cao Bằng, hàng năm có nhiều lễ hội kể đến lễ hội lớn, có tầm ảnh hưởng rộng thu hút đông...
 • 8
 • 258
 • 0

nghiên cứu giải pháp khôi phục và phát triển du lịch làng nghề cộng đồng nhằm xóa đói giảm nghèo tại làng tranh Đông Hồ tỉnh Bắc Ninh

nghiên cứu giải pháp khôi phục và phát triển du lịch làng nghề cộng đồng nhằm xóa đói giảm nghèo tại làng tranh Đông Hồ tỉnh Bắc Ninh
... : Những giải pháp nhằm khôi phục làng nghề phát triển du lịch cộng đồng làng tranh Đông Hồ Trên rõ thực trạng làng tranh Đông Hồ Vậy làm để đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng làng nghề? Theo ... Phương…- Làng tranh dân gian Đông Hồ 12 Đề án kinh tế du lịch - Du lịch làng nghề Trên vài giải pháp rút qua việc nghiên cứu case study Phần giải pháp phát triển du lịch cộng đồng làng tranh Đông Hồ ... hướng phát triển làng tranh Đông Hồ 18 Điều kiện phát triển du lịch cộng đồng làng Đông Hồ 18 Những thuận lợi hội cho phát triển du lịch cộng đồng làng tranh giai đoạn ( khả phát triển...
 • 40
 • 541
 • 1

Vai trò của các nhà quản lý trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM

Vai trò của các nhà quản lý trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái ở VN - nghiên cứu trường hợp ở Cần Giờ, TP.HCM
... kết phát triển du lịch Page 43 Vai trò nhà quản việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM - Các nhà quản ... quản nhà nước với DLST Page 12 Vai trò nhà quản việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM Quản Nhà ... Vai trò nhà quản việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua phát triển du lịch sinh thái VN - nghiên cứu trường hợp Cần Giờ, TP.HCM I MỞ ĐẦU chọn đề tài Như biết việc bảo...
 • 55
 • 178
 • 0

nghiên cứu hiên trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử đền hùng, phú thọ

nghiên cứu hiên trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu di tích lịch sử đền hùng, phú thọ
... luận phát triển du lịch bền vững Chương 2: Tiềm thực trạng phát triển du lịch khu di tích lịch sử Đền Hùng -Phú Thọ Chương 3:Định hướng giải pháp phát triển du lịch bền vững khu di tích lịch sử Đền ... NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG 2.1 Tiềm phát triển du lịch khu di tích lịch sử Đền Hùng 2.1.1 Giới thiệu tỉnh Phú Thọ Vị trí địa lý: Phú Thọ tỉnh thuộc khu ... hoạt động du lịch Đền Hùng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tập trung vào nghiên cứu hoạt động du lịch khu di tích lịch sử Đền Hùng, góc độ sinh viên du lịch muốn...
 • 72
 • 1,024
 • 21

Khai thác loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong phát triển du lịch Hà Nội

Khai thác loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong phát triển du lịch Hà Nội
... quan hệ nghệ thuật biểu diễn truyền thống với việc đa dạng hoá loại hình du lịch, với việc phát triển du lịch nh- để khai thác triệt để giá trị việc phát triển du lịch Việt Nam du lịch Nội nói ... cách giải vấn đề nghệ thuật biểu diễn truyền thống bình diện chung khác Việt Nam coi trọng giá trị văn hoá nghệ thuật truyền thống, có vấn đề biểu diễn truyền thống để bảo tồn phát huy nhlà giá ... chung Xét cách tổng thể, nghệ thuật biểu diễn truyền thống phát triển bối cảnh ngành du lịch ngày đạt đ-ợc tốc độ tăng tr-ởng cao số l-ợng du khách n-ớc, đặc biệt khách du lịch quốc tế, tạo nên...
 • 195
 • 345
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang
... luận du lịch văn hóa điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh An Giang Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa ... phát triển du lịch văn hóa An Giang 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở AN GIANG 1.1 Cơ sở lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Cần có ... tiễn du lịch văn hóa - Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa An Giang - Phân tích thực trạng hoạt động du lịch văn hóa An Giang - Đề xuất giải pháp phù hợp để phát triển du lịch văn hóa...
 • 131
 • 603
 • 2

Nghiên cứu tài nguyên sinh thái để phát triển du lịch tại xã đảo Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu

Nghiên cứu tài nguyên sinh thái để phát triển du lịch tại xã đảo Long Sơn – Thành phố Vũng Tàu
... nhu cu du lch, l yu t c bn hỡnh thnh cỏc khu du kch, im du lch, tuyn du lch, ụ th du lch 1.1.2 Ti nguyờn du lch sinh thỏi Ti nguyờn du lch sinh thỏi l mt b phn quan trng ca ti nguyờn du lch ... ni c chn la nhiu chuyn du lch ca du khỏch 1.4 Mi quan h gia du lch sinh thỏi v phỏt trin 1.4.1 Du lch vi bo tn a dng sinh hc Nh ó nờu trờn, du lch sinh thỏi l loi hỡnh du lch da vo thiờn nhiờn, ... ti o Long Sn nhm thit k chng trỡnh du lch vựng t 2: kho sỏt cỏc im du lch lõn cn ng Nai - Long Sn Long Hi Vng Tu thit k chng trỡnh du lch khu vc t 3: kho sỏt cỏc ti nguyờn du lch ti Long Sn:...
 • 105
 • 248
 • 1

Nghiên cứu văn hóa thương hồ trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu văn hóa thương hồ trong phát triển du lịch thành phố Cần Thơ
... hướng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ dựa vào văn hóa thương hồ 82 3.1 Phát triển du lịch dựa vào văn hóa thương hồ theo hướng du lịch bền vững 83 3.1.1 Du lịch đại chúng du lịch ... văn hóa thương hồ - Làm rõ thực trạng mối quan hệ văn hóa thương hồ hoạt động du lịch TP Cần Thơ - Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa vào văn hóa thương hồ Lịch sử nghiên cứu ... triển du lịch dựa vào mạnh điều cần thiết Đây vấn đề chủ yếu then chốt du lịch Việt Nam nói chung du lịch Cần Thơ nói riêng Chính lý mà luận văn Nghiên cứu văn hóa thương hồ phát triển du lịch thành...
 • 140
 • 115
 • 0

Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
... khoa học Xuất phát từ tiềm năng, trạng tầm quan trọng việc phát triển du lịch huyện A Lưới, chọn đề tài: “ Nghiên cứu đánh giá tiềm phát triển du lịch huyện A Lưới tỉnh Th a Thiên Huế ” để nghiên ... liệu tham khảo so với thực tế để đ a kết xác Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung : Nghiên cứu đánh giá tiềm phát triển du lịch huyện Alưới - Phạm vi không gian : Huyện Alưới, Tỉnh Th a Thiên Huế - ... ngh a anh hùng cách mạng Cách Thành phố Huế 75km ph a Tây – ALưới hai huyện miền núi vùng cao tỉnh Th a Thiên Huế Ph a Bắc giáp với huyện Đăk Rông tỉnh Quảng Trị, ph a Nam giáp với huyện Tây Giang...
 • 48
 • 1,148
 • 4

Khai thác các chợ truyền thông trong phát triển du lịch trên dịa bàn thành phố cần thơ

Khai thác các chợ truyền thông trong phát triển du lịch trên dịa bàn thành phố cần thơ
... http://yesvietnam.info/can-tho/cho-noi-cai-rang/ ữ “q ầy ” đ r sô http://dulichviet.com.vn /du- lich -trong- nuoc /du- lich-tien-giang-sai-gon-my-tho-cairang-t42012/ 49 r a ợ (http://livecantho.com /du- lich-can-tho/diem-den-cantho/cho-co-can-tho) ... Nét đ đ o đ đ a ợ ổ Cái chuyên buôn bán oạ trái cây, đ sả a vùng đ sông Long Trên sông Cái , ầ ầ Cái , cách trung tâm thành p ố ầ k oả km đ ấ 30 phút ế đ y ế Ninh ợ ổ Cái ợ đầ ố chuyên mua bán ... r ầ đ ợ ế đế ầ đa r đ r đa , y a eo đầ , ầ p r oạ , so k 2012 Trong đó, k oả 153.500 ợ , 14% so k 7% so k 2012 Doanh thu ngành du đầ 2013 đạ 730 đ , 13% so đ o ả ng ,r đố ợ ố đ xây ả , ạo ò...
 • 52
 • 162
 • 0

NGHIÊN cứu văn hóa CHĂM PHỤC vụ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH AN GIANG

NGHIÊN cứu văn hóa CHĂM PHỤC vụ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH AN GIANG
... đề văn hóa, du lịch văn hóa loại hình du lịch văn hóa Nắm lịch sử hình thành cộng đồng người Chăm An Giang nét độc đáo văn hóa Chăm Thực trạng khai thác du lịch văn hóa Chăm tỉnh An Giang đưa ... người Chăm tỉnh An Giang 84 2.2.3 Đánh giá hoạt động du lịch gắn với văn hóa người Chăm tỉnh An Giang 94 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI VĂN HĨA CHĂM TỈNH AN GIANG ... tranh văn hóa cộng đồng dân tộc anh em tỉnh An Giang nói riêng nước nói chung Xuất phát từ vấn đề trên, lý để tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu văn hóa Chăm phục vụ phát triển du lịch tỉnh An Giang ...
 • 125
 • 290
 • 3

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn
... phát huy đƣợc tiềm du lịch đây, đặc biệt loại hình du lịch mạo hiểm Từ thực tế cấp thiết đó, tác giả thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể, ... tƣợng khách tham gia vào du lịch mạo hiểm 29 1.8 Thực tiễn tổ chức khai thác du lịch mạo hiểm 32 Chƣơng ĐIỀU KIỆN VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ ... quốc gia Ba Bể 40 2.2 Điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 44 2.3 Hiện trạng khai thác phát triển du lịch mạo hiểm vƣờn quốc gia Ba Bể 50 2.4 Nguyên nhân thực trạng...
 • 113
 • 414
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng khai thác các lễ hội truyền thống trong phát triển du lịch ở đbsclthực trạng khai thác lễ hội truyền thống trong phát triển du lịch ở đbsclluận văn một số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở tỉnh bắc giangnhằm phát triển du lịch sinh thái ở việt nammột số gợi ý nhằm phát triển du lịch quốc tế ở việt namkiến nghị nhằm phát triển du lịch quốc tế ở việt namphát triển du lịch bền vững ở bắc giangđiều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh an giangnghiên cứu nhu cầu thị trường nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ mớinghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường đại học vinhnghien cứu xay dung bai tap nhăm phát trien tinh linh hoat cho vận động viên aerobic1 tổng quan nghiên cứu giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại mặt hàng bánh kẹo tại công ty siêu thị hà nội trên thị trường hà nộikhai thác giá trị văn hoá các làng nghề truyền thống ở thuỷ nguyên để phục vụ phát triển du lịch làng nghề ở hải phòngnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên hải phòngnghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh phú thọGiáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIskkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn tiếng việt lớp 4 trong chương trình VNENKinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạchMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtskkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 14g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (LV thạc sĩ)Down load CV i s 1254 (1)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namCải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNDS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi DDSTT CoSoSonTay KT QTNL.pdf DSTT Son Tay (1)Ứng dụng thuật toán học máy svm trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thôn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thuật toán dự đoán hành vi mspeed ứng dụng trong nhà thông minh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin trong giải pháp hội nghị truyền hình đa điểm (video conferencing) (tt)DS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi ACV đi số 1476 DiemTTNV2