Một số đặc điểm thi pháp kịch tagore

Một số đặc điểm thi pháp sử thi qua tác phẩm đăm săn (êđê)

Một số đặc điểm thi pháp sử thi qua tác phẩm đăm săn (êđê)
... Đăm Săn tộc ngời Êđê- chủ nhân thi n sử thi Từ vào tìm hiểu biểu đặc điểm thi pháp sử thi tác phẩm Đăm Săn- Êđê Tìm hiểu, xác định đặc điểm riêng, độc đáo sử thi Đăm Săn so với số thi n sử thi ... hiểu biết vấn đề: Thi pháp học thi pháp, sử thi, tác phẩm Đăm Săn , tộc ngời Êđê nh trên, chắn giúp có sở vững vàng để vào tìm hiểu số đặc điểm thi pháp sử thi qua tác phẩm Đăm Săn- Êđê 20 Chơng ... nét đặc sắc, độc đáo- nét riêng sử thi Đăm Săn so với số thi n sử thi giới Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài có nhiệm vụ giới thuyết số vấn đề có liên quan nh: thi pháp học thi pháp; sử thi; tác phẩm Đăm...
 • 66
 • 1,576
 • 5

Nghiên cứu một số đặc điểm thi pháp của cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể hiện qua các đặc điểm ngữ âm ở phụ âm đầu và thanh điệu[142650][142650]

Nghiên cứu một số đặc điểm thi pháp của cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể hiện qua các đặc điểm ngữ âm ở phụ âm đầu và thanh điệu[142650][142650]
... đầu, Thanh điệu Còn vấn đề Vần, tính phức tạp nó, luận á.n tạm thời chưa bàn tới V ậy đề tài có tên là: Nghiên cứu s ố đặc điểm thi pháp cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể qua đặc điểm ngữ âm phụ âm ... 22.5.1 Cấu trúc â m vi hoc Phu â m đầu Hệ thống phụ âm đầu tiếng Việt thi t lập phụ âm đầu có phương ngữ Bắc Bộ bổ sung thêm phụ âm quặt lưỡi có phương ngữ khác Như vậy, tiếng Việt gồm có 23 phụ âm ... m đầu tronz cấu trúc láy đôi Như trình bày, tính tự nhiên thuộc tính vốn có cấu trúc láy đôi Láy đôi tượng trội lên bộc lộ nét ngữ âm hài âm người ngữ cảm nhận, nên quan niệm thi pháp láy đôi...
 • 93
 • 271
 • 0

Một số đặc điểm thi pháp trong nhóm truyện về phong tục người việt

Một số đặc điểm thi pháp trong nhóm truyện về phong tục người việt
... tìm hiểu số đặc điểm thi pháp nhóm truyện phong tục ngời Việt với mục đích góp phần xác định thể loại, tiểu loại cho nhóm truyện có liên quan đến phong tục Bộ phận truyện phong tục ngời Việt sâu ... Sự tích Trầu Cau) Một số đặc điểm cốt truyện nhóm truyện cổ tích phong tục ngời Việt 2.1 Đối chiếu dị nhóm truyện cổ tích phong tục Một đặc trng văn học dân gian tính dị bản, đặc trng phơng thức ... Thu Đặc điểm nhân vật nhóm truyện cổ tích phong tục Nhóm truyện cổ tích phong tục phận kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Cho nên nói rằng, nhân vật nhóm truyện nằm quỹ đạo đặc điểm nhân vật truyện...
 • 49
 • 150
 • 0

Tài liệu Luận văn: " Tìm hiểu một số đặc điểm nghệ thuật kịch và tiểu thuyết của Victor Hugo" pdf

Tài liệu Luận văn:
... để thấy điều kịch tiểu thuyết, vào tìm hiểu số đặc điểm nghệ thuật mà ông sử dụng trình sáng tác Trang CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT KỊCH VÀ TIỂU THUYẾT CỦA VICTOR HUGO I Kịch drame: ... viết dựa vào số tài liệu Trang tác giả kể tài liệu liên quan đến V.Hugo (được liệt kê mục Tài liệu tham khảo) III Mục đích nghiên cứu Luận văn cố gắng số đặc điểm nghệ thuật kịch tiểu thuyết mà ... đề tài với mong muốn tìm hiểu thấu đáo, cặn kẽ số đặc điểm nghệ nghệ thuật làm nên bút pháp chủ nghĩa lãng mạn kịch tiểu thuyết V.Hugo Ở đây, trình bày nét nội dung tư tưởng số đặc điểm nghệ thuật...
 • 104
 • 507
 • 2

một số đặc điểm thị trường người tiêu dùng hà nội với việc triển khai các hoạt động marketing nôị địa sản phẩm hàng may mặc ở công ty may thăng long ( hà nội )

một số đặc điểm thị trường người tiêu dùng hà nội với việc triển khai các hoạt động marketing nôị địa sản phẩm hàng may mặc ở công ty may thăng long ( hà nội )
... biết đặc điểm thị trờng ngời tiêu dùng Nội với việc triển khai hoạt động marketing nội địa công ty may Thăng Long Vài nét công ty -11 Hoạt động marketing công ty may Thăng ... Nội với việc triển khai hoạt động marketing nội địa công ty may Thăng Long 1.Vài nét sơ lợc công ty : Trớc ,công ty may Thăng Long phận trực thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam Hiện ,trụ sở công ... tiềm ẩn thị trờng ,công ty may Thăng Long khẳng định đợc tạo đợc ấn tợng tâm trí ngời tiêu dùng hoạt động marketing công ty may thăng long sở hiểu biết đặc điểm thị trờng ngời tiêu dùng nội :...
 • 46
 • 281
 • 0

ột số đặc điểm thi pháp tiểu thuyết của Ian Ôtrênasếch

ột số đặc điểm thi pháp tiểu thuyết của Ian Ôtrênasếch
... thuật, thành nghệ thuật tiểu thuyết Điều có nghĩa tác phẩm ông soi sáng từ góc độ thi pháp thể loại Chúng nghĩ xem xét sáng tác tác giả từ góc độ thi pháp tiểu thuyết phương pháp tiếp cận phù hợp ... trước hết tiểu thuyết Séc đại, coi tiểu thuyết ông đề tài thuận lợi cho việc tìm hiểu văn học Séc nói chung Thông qua việc nghiên cứu tác gia tiêu biểu, hy vọng nắm bắt đặc điểm chung nét đặc thù ... tin định tiểu thuyết ông Pháp Trong số có giới thi u nhà thơ Lui Aragông dùng cho Lời nói đầu truyện Rômêô, Julie bóng tối NXB Editeurs Francais Réunis, Paris 1959, Lời nói đầu tiểu thuyết Công...
 • 206
 • 174
 • 1

So sánh một số đặc điểmpháp ngữ nghĩa của tục ngữ tiếng việt và tiếng hàn (phụ lục

So sánh một số đặc điểm cú pháp  ngữ nghĩa của tục ngữ tiếng việt và tiếng hàn (phụ lục
... nghia so sanh: / 344 - y nghia "nhfit" voi tlt fill~ 344 - So sanh voi ttt 5! t:} (= hdn) 346 -So sanh voi ttc -q} ~-8-}t:i-(= khong b~ng) 349 - So sanh voi ttt tJ-q (= nhu/ gi6ng nhu) - So sanh ... ~~ ~ct (Nttdc song ding- dung ne'u- cbo] Ne'u ciing dung nuoc song thl cho (Nhan m~nh ~m quan trQng cua cai Cd ban 52 7J-~o] ~g -?£~~1 *~q [Nude song- da- liin- khong c111Qc) Nude song khong Ian ... Nhiin nhzt an at ·· 62 7~ ~ ~ ~ J.i 78 *~ {}c.}- [Nhu' ch6- ki6m ti~n- nhlt d~i th!n- sO' ng] Kie'm ti~n nhu' ch6, song nhu' d...
 • 325
 • 148
 • 0

So sánh một số đặc điểmpháp ngữ nghĩa của tục ngữ tiếng việt và tiếng hàn

So sánh một số đặc điểm cú pháp  ngữ nghĩa của tục ngữ tiếng việt và tiếng hàn
... nghien cll'u thl co TrcJ_t tlf ttl tie'ng Han so sanh v6'i tie'ng Vi?t cua Ahn Kyong Hwan [1], So sanh lop ta HanHan va Han- Vi?t cua Cho, Myeong Sook [15], v v Nhu chung ta bie't, til lau tl.fc ... Ho~c phan tfch H;Ic ngii' so sanh, Hoang Di~u Minh da du'a nhi~u ki~u cau: eau chi quan h~ g6m so sanh ngang hang (nhu' Cua trQng hon ·ngu&i, LuiJi sdc hon guom, ), so sanh d6ng nhftt (nhu Tre ... co: Vi~t: T6t g6 hdn t6t nuoc son Cai net danh chet cai dyp Hoa: Ho4:1 thuy vo ngtt khong tac lang, tu hao ba't van ht.tong (ve song ma 'khong c6 cd tht khong thimh song, hoa theil d(!p chdng mui...
 • 249
 • 113
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm hình tháo, kích thước, số đo, chỉ số đầu mặt mặt ở một nhóm người việt từ độ tuổi18 25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa

Nghiên cứu một số đặc điểm hình tháo, kích thước, số đo, chỉ số đầu mặt mặt ở một nhóm người việt từ độ tuổi18 25 có khớp cắn bình thường và khuôn mặt hài hòa
... tạo hoàn hảo được", góc độ khoa học, đánh giá hài hòa khuôn mặt, vào số đo tỷ lệ phận cấu thành khuôn mặt trình bày phần trước Một điều cần lưu ý đánh giá hài hòa khuôn mặt phải đánh giá cách ... tiếp kí hiệu chữ thường, phim X quang chữ in Sau điểm mốc giải phẫu hay sử dụng (trong số điểm điểm điểm đôi hai bên, điểm điểm đơn, điểm bên phải kí hiệu thêm phía chữ r, điểm bên trái ... hình sai số khác Nếu độ phóng đại lớn sai số ảnh điểm (pixel) tính mm nhỏ, lúc ảnh bị nhòe khó xác định điểm mốc giải phẫu xác Theo nghiên cứu Bishara, 1mm mặt đo từ 2-3 ảnh điểm hình nên điểm...
 • 42
 • 163
 • 2

Một số đặc điểm của thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian về lê lợi và khởi nghĩa lam sơn

Một số đặc điểm của thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian về lê lợi và khởi nghĩa lam sơn
... dân gian Lợi khởi nghĩa Lam Sơn từ góc độ thi pháp học đồng thời nêu lên số vấn đề chung thi pháp truyền thuyết 15 Chơng II: Một số đặc điểm thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian Lợi ... thực tế phận truyện kể Lợi khởi nghĩa Lam Sơn Trên vấn đề lý thuyết thi pháp có tính chất định hớng cho khảo sát thi pháp truyện kể Lợi khởi nghĩa Lam Sơn 1.3 : Khái niệm truyền thuyết: 1.3.1: ... góc độ thi pháp học, khuôn khổ Luận văn tốt nghiệp, sâu tìm hiểuvấn đề : " Một số đặc điểm thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian Lợi khởi nghĩa Lam Sơn" Sở dĩ chọn chùm truyện kể nhân...
 • 53
 • 956
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh giun móc ở chó tại một số xã, phường thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh giun móc ở chó tại một số xã, phường thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.
... CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh giun móc chó số xã, phường thuộc thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị” 2.1 MỞ ĐẦU ... móc chó số xã, phường thuộc thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng, trị” 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun móc chó tỉnh Thái Nguyên - Nghiên ... 16 2.2.2 Đặc điểm sinh học giun móc ký sinh chó 16 2.2.3 Đặc điểm dịch tễ bệnh giun móc chó 19 2.2.4 Đặc điểm bệnh lâm sàng bệnh giun móc chó 21 2.2.5 Phòng trị bệnh giun tròn...
 • 61
 • 128
 • 1

Một số đặc điểm hình thái, sinh học của ốc sên gây hại hoa lan tại thị xã bảo lộc và thành phố đà lạt

Một số đặc điểm hình thái, sinh học của ốc sên gây hại hoa lan tại thị xã bảo lộc và thành phố đà lạt
... quan sát ốc sên vỏ nhả keo gắn miệng vỏ vào trụ dàn sống tiềm sinh Điều phù hợp với ghi nhận Ronald B ctv, 2001 (hình 2) Bảng Một số đặc điểm hình thái ốc sên Theba pisana vườn lan Bảo Lộc, năm ... nâu vàng nhỏ nhiều so với thành trùng Ốc sên vỏ nâu vàng hoạt động gây hại vào ban đêm ngày u ám có mưa Những ngày mưa lớn chúng thường bám vào trụ dàn bò lên dàn phá hại mầm hoa, cánh hoa Ốc sên ... bò gây hại cánh hoa mầm hoa 15 Trong trình điều tra không ghi nhận có tiềm sinh sên trần nhỏ Điều phù hợp với ghi nhận Jane E Deiler, 2001 Đặc điểm hình thái sinh học sên trần lớn Tên khoa học: ...
 • 7
 • 1,197
 • 13

Một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của giun đũa neoascaris vitulorum trong hội chứng tiêu chảy bê, nghé dưới 3 tháng tuổi ở tỉnh tuyên quang và biện pháp điều trị

Một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của giun đũa neoascaris vitulorum trong hội chứng tiêu chảy bê, nghé dưới 3 tháng tuổi ở tỉnh tuyên quang và biện pháp điều trị
... tiêu chảy nghé tháng tuổi tỉnh Tuyên Quang biện pháp điều trị Với mục đích: - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy nghé tháng tuổi Tuyên Quang - Xác định vai trò giun đũa Neoascaris ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3. 1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY BÊ NGHÉ DƢỚI THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG 3. 1.1 Tỷ lệ bê nghé tiêu chảy huyện, thị tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang tỉnh ... kính hiển vi quang học để tìm trứng giun đũa Neoascaris vitulorum 2.4.7 Phƣơng pháp điều trị tiêu chảy cho bê, nghé 2.4.7.1 Điều trị tiêu chảy cho bê nghé nhiễm giun đũa Neoascaris vitulorum Chúng...
 • 106
 • 978
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịluận văntình hình nhiễm một số giun sán chủ yếu ở đường tiêu hoá của trâu bò tại tỉnh sơn la một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan do fasciola spp và biện pháp phòng trừmột số đặc điểm dịch tễ học của bệnh taychânmiệng và các biện pháp phòng chống đã triểu khai tại hà nội năm 2011nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkđiêu tra một số đặc diểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp vá sinh sản ở lợn và biện phap điiều trịnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long anmột số đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khímột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công tymột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến công tác duy trì và mở rộng thị trườngphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoamột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩmmột số đặc điểm của hoạt động đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi côngufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 01 11 1522267ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299bctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010KT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienon tap lich su hoc thuyet kinh te3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 201420100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 200810. To trinh sua doi Dieu leBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020