Nghiên cứu tính chất màng mỏng của zno pha tạp nguyên tố đất hiếm

Luận Văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm

Luận Văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm
... Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm Với mục tiêu nghiên cứu là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nhôm oxit cách pha tạp nguyên tố đất NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN ... phát quang pha tạp Nd3+ nung 9000C Phổ XRD mẩu vật liệu phát quang pha tạp Nd3+ nung 10000C Phổ phát quang vật liệu phát quang Al2O3: Eu theo tỷ lệ %mol Eu3+ Phổ XRD mẩu vật liệu phát quang pha ... chế tạo vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp ion đất hiếm: - Vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp Eu3+, có bước sóng phát quang tương ứng là: λ = 580,151nm; 591,841nm; 616,909nm - Vật liệu phát quang...
 • 52
 • 729
 • 4

Nghiên cứu tính chất vật liệu nano zno pha tạp eu3+

Nghiên cứu tính chất vật liệu nano zno pha tạp eu3+
... Zn2+, tính chất chất bán dẫn, ZnO tính chất từ gọi vật liệu bán dẫn từ pha loãng Gần đây, nghiên cứu vật liệu ZnO, đặc biệt vật liệu ZnO có cấu trúc nano nghiên cứu cách rộng rãi, nhiều tính chất ... và kh ả ứng dụng rộng rãi vật liệu ZnO, luận văn tập trung nghiên cứu vật liệu ZnO pha tạp ion đất Eu3+ với đề tài: Nghiên cứu tính chất vật liệu nano ZnO pha tạp Eu3+ Bản luận văn trình bày ... trình bày tính chất vật lý quan trọng tinh thể ZnO, ion Eu3+, vật liệu ZnO pha tạp Eu3+, phương pháp chế tạo ứng dụng vật liệu ZnO pha tạp ion Eu3+ 1.1 Tinh thể ZnO 1.1.1 Cấu trúc tinh thể ZnO Cấu...
 • 13
 • 149
 • 0

Quang phổ Laser - Màng mỏng ZnO pha tạp nguyên tố đất hiếm chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron

Quang phổ Laser - Màng mỏng ZnO pha tạp nguyên tố đất hiếm chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron
... thấp, dẫn điện tốt Phương pháp chế tạo - Phún xạ magnetron - Lắng đọng pha hoá học hữu kim loại (MOCVD) - Lắng đọng laser xung (PLD) Các ứng dụng Màng mỏng ZnO pha tạp Al In sử dụng điện cực ... thiệu màng ZnO pha tạp Nguyên tố pha tạp - Nhóm III: B, Al, Ga hay In - Nhóm IV: Si, Ge, Ti, Zr hay Hf - Halogen: F Tính chất - Trong suốt, độ truyền qua cao - Điện trở suất thấp, dẫn điện tốt Phương ... phát quang (EL) diod phát quang hữu Màng ZnO pha tạp Al, Ga hay B với bề mặt thô ráp dùng làm điện cực suốt cho pin mặt trời α-Si CuInSe2 Người ta cho màng mỏng ZnO pha tạp Al Ga tốt cho màng...
 • 9
 • 135
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHỔ QUANG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU NỀN HALOSULPHATE PHA TẠP NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... pha tạp Kết khảo sát đặc trưng quang phát quang vật liệu KMgSO4Cl:Ce, KMgSO4Cl:Dy KMgSO4Cl:Ce, Dy cho thấy, vật liệu đơn pha tạp Ce3+ không cho xạ phát quang vùng khả kiến, vật liệu đơn pha tạp ... độ pha tạp tối ưu Sm3+ khoảng 1%mol Đối với vật liệu pha tạp Eu3+ để xác định nồng độ pha tạp tối ưu cần tiếp tục khảo sát với giá trị nồng độ cao 3.2.2 Đặc trưng phổ quang phát quang vật liệu ... nhóm vật liệu phát quang Giống nhiều loại vật liệu khác pha tạp nguyên tố đất hiếm, ion đất hóa trị ba - RE3+, giữ vai trò tâm phát quang, chuyển dời quang học chúng định việc hình thành phổ PL...
 • 6
 • 193
 • 0

Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định vết các nguyên tố đất hiếm trong một số đối tượng bằng ICP MS

Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định vết các nguyên tố đất hiếm trong một số đối tượng bằng ICP MS
... liệu hạt nhân, nghiên cứu địa chất, nông nghiệp môi trờng ICP- MS đợc nhiều tác giả nghiên cứu xác định lợng vết nhiều nguyên tố khác đặc biệt nghiên cứu xác định lợng vết REEs nhiều đối tợng mãu ... (Nguyên tử số: 39) ngời ta tính scandi (nguyên tử số: 21) vào nhóm nguyên tố đất Hàm lợng trung bình tổng nguyên tố đất vỏ trái đất 10-2% Hàm lợng nguyên tố riêng biệt không đồng Các nguyên tố ... 14 tố nguyên tố đất đợc nghiên cứu xác định cách chọn lọc hệ ICP- MS sử dụng phơng pháp gradien nồng độ Giới hạn phát hệ thống ICP- MS 0,2-8 pg/ml Độ thu hồi từ 95 % đến 100 % tuỳ thuộc vào nguyên...
 • 116
 • 447
 • 4

Nghiên cứu tính chất điện từ của hạt và màng mỏng au có kích thước nano

Nghiên cứu tính chất điện  từ của hạt và màng mỏng au có kích thước nano
... liệu nano 1.1.1 Khái niệm vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều kích thước nanomét Đây đối tượng nghiên cứu khoa học nano Tính chất vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước chúng, cỡ nanomet ... kích thước vật liệu giảm tới cỡ vài trăm nanomet tính chất từ vâ ̣t liê ̣u bị thay đổi đột ngột, khác biệt so với tính chất kích thước lớn Cũng nhiều công trình nghiên cứu tính chất từ ... dát vàng nghệ thuật cổ truyền nước ta Luận văn trình bày về: Nghiên cứu tính chất điện từ hạt màng mỏng Au kích thƣớc nano nhằm mục đích: (1) giới thiệu phương pháp chế tạo khảo sát tính chất...
 • 20
 • 236
 • 0

Nghiên cứu tính chất Điện - Từ của hạt và màng mỏng Au có kích thước nano

Nghiên cứu tính chất Điện - Từ của hạt và màng mỏng Au có kích thước nano
... nghiên cứu tính chất từ hạt vàng xuất nhiều công bố đến tính chất từ màng mỏng [10,34] Theo [34] tính chất từ màng vàng tính dị hướng lớn, quan sát từ trường đặt vào vuông góc với bề mặt màng ... so với vàng thật mà màu sắc vàng thật 1.2 Tính chất điện, từ vàng 1.2.1 Tính chất điện Tính dẫn điện vàng kim loại tốt, hay điện trở nhỏ nhờ vào mật độ điện tử tự cao vùng dẫn Tính dẫn vàng ... vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều kích thước nanomét Đây đối tượng nghiên cứu khoa học nano Tính chất vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước chúng, cỡ nanomet đạt tới kích thước tới...
 • 70
 • 239
 • 0

chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của pzt - 0,4 wt mno - 0,15 wt zno từ các vật liệu có cấu trúc nano

chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của pzt - 0,4 wt mno - 0,15 wt zno từ các vật liệu có cấu trúc nano
... Chương Chế tạo , nanô phương pháp kiềm chảy Chương Chế tạo nghiên cứu tính chất vật hệ vật liệu )– – ( từ vật liệu cấu trúc nanô  Chế tạo từ nanô  Nghiên cứu cấu trúc vi cấu trúc vật liệu ... tạo 0.15 %wt phần sau  ( )-0 .4% wt – 40 CHƢƠNG CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ VẬT LIỆU 𝐏 (𝟓𝟏 𝟒𝟗) – 𝟎 𝟒 𝐰𝐭 𝐌𝐧 𝟐 – 𝟎 𝟏𝟓 𝐰𝐭 𝐧 TỪ CÁC VẬT LIỆU CÓ CẤU TRÚC NANÔ Việc làm giảm đƣợc ... CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ với đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất vật PZT (51/49) – 0.4 %wt MnO2 – 0.15 %wt ZnO từ vật liệu cấu trúc nanô đƣợc thực Khoa Vật lý, Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học...
 • 75
 • 288
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu tính chất điện sắc của màng nanô WO3 chế tạo bằng phương pháp điện hóa
... WO3 nhuộm màu phai màu dung dịch 1M HCl (a) với màng chế tạo phương pháp bốc bay chùm tia điện tử, (b) màng chế tạo phương pháp điện hoá (1- Màng sau chế tạo; 2- Màng trạng thái nhuộm màu; 3Màng ... vào màng Tiếp có số công trình [4,10] nghiên cứu tính chất điện sắc MnO2, tác giả nhận thấy tính chất điện sắc màng thể chất điện ly axít kiềm Quá trình tiêm ion điện tử vào màng hiệu ứng điện sắc ... trữ ion có tính chất điện sắc, tính chất đối ngược với lớp điện sắc (nói rõ lớp điện sắc chất catốt lớp tích trữ ion cần có tính chất điện sắc anốt ngược lại) Khi đặt điện trường lên điện cực suốt,...
 • 63
 • 404
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN – QUANG CỦA MÀNG TITAN NITRIT (TiN)

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN – QUANG CỦA MÀNG TITAN NITRIT (TiN)
... cho màng kim loại bạc lại có tính trơ mặt hóa học, học lẫn nhiệt học, nhà nghiên cứu tìm màng titan nitrite (TiN) đáp ứng tốt yêu cầu nêu Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu tính chất màng ... cho kết điện trở suất khoảng 50-200μΩ.cm Trong luận văn này, lắng đọng màng TiN đế thủy tinh kiềm với mục đích nghiên cứu tính chất quang điện màng, ứng dụng làm màng phản xạ nhiệt hệ màng đa ... 7000C điện trở suất màng nhỏ 15 μΩcm Nhìn chung, kết nghiên cứu số công trình tính chất điện quang màng TiN cho thấy, cấu trúc tinh thể màng TiN phụ thuộc vào số thông số quan trọng tạo màng, ...
 • 75
 • 207
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG WOx/TiO2

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG WOx/TiO2
... bước đầu nghiên cứu thay đổi màu sắc màng WOx/TiO2 dựa mối quan hệ tính chất quang điện, giải thích chế dịch chuyển điện tử lớp có khuyết oxi liên kết, nhằm tăng thời gian đáp ứng điện sắc màng mở ... phức tạp màng phương pháp bay chân không hay phương pháp phún xạ Do đó, màng quang sắc vô nghiên cứu nhiều 1.2.3.4 Tính điện sắc Hiện tượng điện sắc đảo màu sắc màng mỏng áp hiệu điện thế, màng hồi ... CHƯƠNG 1: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU TiO2 VÀ WO3 13 1.1 CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG TIO2 13 1.1.1 Đặc điểm cấu trúc tinh thể vật liệu TiO2 13 1.1.2 Tính chất quang 17...
 • 76
 • 218
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano
... sau: - Quang phát quang (Photoluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích xạ quang học (tia X, UV, ) - Điện phát quang (Electroluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích ... trường - Âm cực phát quang (Cathodoluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích cách chiếu vào chùm electron - Hóa phát quang (Chemiluminescence): phát quang xảy chất phát quang kích thích ... NHÂN Sư phạm Vật lí K31 Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang hạt nano ZnS : Ni2+ – Mn2+ phát triển mạnh mẽ ánh sáng huỳnh quang việc phát vật liệu làm phát sáng huỳnh quang – thành phần quan...
 • 34
 • 744
 • 0

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa
... nguyên liệu phong phú có khả tái sinh nhanh Đây lợi để phát triển loại vật liệu Trên sở hình thành đề tài: Nghiên cứu tính chất vật liệu polyme compozit sở nhựa polyvinyl ancol gia cường sợi ...  Theo pha gia cường: Chất gia cường dạng phân tán (bột) • Chất gia cường dạng sợi ngắn hay vẩy • Chất gia cường dạng sợi liên tục (sợi cacbon, sợi thủy tinh…) • Độn không khí • Polyme blend ... blend I.2 Thành phần vật liệu PC a Chất gia cường [3] Chất gia cường dạng sợi: thường sử dụng dạng liên tục (sợi dài, vải) hay gián đoạn (sợi ngắn, vụn) Vật liệu PC gia cường sợi có vai trò quan...
 • 7
 • 787
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất hoá học của flo 1 tác dụng với kim loạinghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên hmdenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên gcenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng dp adsvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylatnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng cvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng phương pháp tổng trởnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexinnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexin bằng cvnghien cuu cong nghe san xuat thuy tinh dan dung cao cap co su dung nguyen to dat hiem trong khu mau va tao mau thuy tinchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướitổng quan các kết quả nghiên cứu tính chất quang huỳnh quang của các ion cr3 trong trường tinh thể bát diện znal2o4 al2o3và co2 trong trường tinh thể tứ diện znal2o4 znotổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học