Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghia vào văn phạm TAG cho tiếng việt

Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm tag cho tiếng việt

Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm tag cho tiếng việt
... cú pháp, lúc cần đầu tư cho nghiên cứu xử lí ngữ nghĩa tiếng Việt Luận văntập trung nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG cho tiếng Việt Cấu trúc luận văn trình bày sau:  Chƣơng ... ngữ nghĩa vào văn phạm TAG: Chương nghiên cứu phương pháp xây dựng ngữ nghĩa vào văn phạm TAG  Chƣơng 3: Xây dựng văn phạm TAG thành phần ngữ nghĩa cho tiếng Việt: Chương nghiên cứu sử dụng ... cụ TULIPA để tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG, xây dựng văn phạm TAG thành phần ngữ nghĩa cho tiếng Việt đưa kết thực nghiệm số câu tiếng Việt cụ thể  Kết luận: Phần tóm tắt...
 • 66
 • 228
 • 0

Tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm tag cho tiếng Việt

Tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm tag cho tiếng Việt
... Tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG cho tiếng Việt 0.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn bổ sung thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG - công cụ phân tích cú pháp đồng ... ngữ nghĩa câu 0.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng mà luận văn muốn đề cập đến việc tích hợp thành tố ngữ nghĩa, cụ thể vai nghĩa - thể đặc trưng loại vị từ vào văn phạm TAG cho tiếng Việt ... luận văn đem lại ý nghĩa sau: - Góp phần xây dựng mô hình ngữ nghĩa văn phạm TAG cho tiếng Việt - Góp phần nhìn nhận vấn đề làm vấn đề khó khăn vấn đề ngữ nghĩa câu tiếng Việt xử lý ngôn ngữ tự...
 • 120
 • 228
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA HOÁN DỤ TRONG BÁO TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... từ hoán dụ xét đặc trưng ngữ nghĩa 200 ví dụ tiếng Anh tiếng Việt theo bảng đây: Bảng Đặc trưng ngữ nghĩa hoán dụ Tiếng Anh Tiếng Việt Đặc trưng ngữ nghĩa Tiếng Anh (200) Tiếng Việt (200) Số ... hệ hoán dụ Võ Thu Duyên [6] nghiên cứu ngữ nghĩa, cú pháp ngữ dụng học hoán dụ truyện ngắn Bài báo đề cập đến mở rộng nghĩa thu hẹp nghĩa biểu đạt hoán dụ việc sử dụng hoán dụ tượng đa nghĩa báo ... tiếng Anh Một điểm khác biệt tiếng Anh tiếng Việt trình sử dụng hình ảnh hoán dụ tiếng Việt có sử dụng động từ để làm bổ nghĩa sau cho danh từ trung tâm "chân sút", "tay chèo", tay đàn", … tiếng Anh...
 • 8
 • 316
 • 1

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch trên núi đá vôi ở xã nghĩa tân và xã nghĩa hiếu, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch trên núi đá vôi ở xã nghĩa tân và xã nghĩa hiếu, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an
... ======== Nguyễn Đức linh Nghiên cứu đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao mạch núi đá vôi nghĩa tân nghĩa hiếu, huyện nghĩa đàn, tỉnh nghệ an Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 60.42.20 ... UBND, đơn vị đội kho K812 nhân dân Nghĩa Tân Nghĩa Hiếu huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An Cảm ơn gia đình, bạn bè ủng hộ, động viên suốt trình thực đề tài Nghiên cứu khoa học lĩnh vực đòi hỏi nhiều ... suốt thời gian nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo tổ môn Thực vật, tạo điều kiện ủng hộ cán phòng thí nghiệm Thực vật bậc cao, khoa Sinh,...
 • 3
 • 432
 • 2

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở quảng nam
... t tách tinh d u Quy trình chi t tách tinh d u hình 2.5 nh hư ng ñ n lư ng tinh d u 2.3.3.3 Xác ñ nh hàm lư ng tinh d u 2.3.3.4 Nghiên c u xác ñ nh thành ph n, c u t o m t s h p ch t tinh d u ... trang) Chương 2- Nh ng nghiên c u th c nghi m (13 trang) Nam M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh hàm lư ng, ch tiêu hóa lý m t s h p ch t hóa h c tinh d u ng i c u t nh Qu ng Nam - Xây d ng quy trình ... lý m u 2.2 HÓA CH T VÀ THI T B NGHIÊN C U Xác ñ nh ñ 2.2.1 Hóa ch t 2.2.2 Thi t b thí nghi m m Chi t b ng phương pháp chưng c t lôi cu n nư c Xác ñ nh hàm lư ng tro 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U...
 • 13
 • 610
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở Quảng Nam potx

Luận văn:Nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngãi cứu ở Quảng Nam potx
... t tách tinh d u Quy trình chi t tách tinh d u hình 2.5 nh hư ng ñ n lư ng tinh d u 2.3.3.3 Xác ñ nh hàm lư ng tinh d u 2.3.3.4 Nghiên c u xác ñ nh thành ph n, c u t o m t s h p ch t tinh d u ... m (13 trang) Nam M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh hàm lư ng, ch tiêu hóa lý m t s h p ch t hóa h c tinh d u ng i c u t nh Qu ng Nam - Xây d ng quy trình chi t tách m t s h p ch t hóa h c t d ch ... Cách s d ng 1.2.5 Tính ch t v t lí c a tinh d u 1.2.6 Thành ph n hóa h c ch y u c a tinh d u ñ bay 1.2.7 Ki m ñ nh cách b o qu n tinh d u 1.2.8 Đ nh lư ng tinh d u Gi i: Plantae 1.3 Ngành: Angiospermae...
 • 13
 • 567
 • 2

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam
... cho vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám; 4.2 Lựa chọn thành phần vật liệu hợp hỗn hợp cho tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; sở nghiên cứu thực nghiệm xác định tiêu hỗn hợp tông nhựa ... tiếng Việt tông nhựa lớp tạo nhám tông nhựa tạo nhám -nhựa cao su Sở Giao thông bang Arizona Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ tông nhựa nhám cao tông nhựa chặt tông nhựa tông nhựa ... biệt cấp thiết Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp...
 • 139
 • 933
 • 1

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM
... biệt cấp thiết Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu luận án xác định thành phần vật liệu hợp lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao Việt Nam; với thành phần cấp phối cốt liệu dạng cấp ... tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô; sở nghiên cứu thực nghiệm xác định tiêu hỗn hợp tông nhựa tạo nhám; 4.3 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp vật liệu tông nhựa tạo ... nâng cao chất lượng khai thác vật liệu tông lớp tạo nhám mặt đường ô tô Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu vật liệu tông nhựa lớp tạo nhám có độ rỗng cao...
 • 25
 • 767
 • 6

nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong dịch chiết từ cây ngải cứu ở đà nẵng

nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong dịch chiết từ cây ngải cứu ở đà nẵng
... trình chiết tách số hợp chất học t dịch chiết ngải cứu - Xác định thành phần học, công thức cấu tạo củ số hợp chất dịch chiết Đối tƣợng nghiên cứu ngải cứu nghiên cứu lấy t ngải cứu thành ... khớp ghẻ lở Để làm sáng tỏ công dụng củ ngải cứu, luận văn chọn đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo số hợp chất hóa học dịch chiết từ ngải cứu Đà Nẵng Mục đích nghiên cứu - Xây dựng ... cứu xác định thành phần cấu tạo số hợp chất hóa học dịch chiết từ ngải cứu Đà Nẵng Nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị hoá chất  Nguyên liệu: Lá ngải cứu thu hái t huyện H V ng thành phố Đà Nẵng vào...
 • 54
 • 572
 • 1

nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngải cứu ở quảng nam

nghiên cứu xác định thành phần và cấu tạo một số hợp chất hóa học trong tinh dầu từ cây ngải cứu ở quảng nam
... lý số hợp chất hóa học tinh dầu ngải cứu tỉnh Quảng Nam - Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo số hợp chất tinh dầu Đối tƣợng nghiên cứu ngải cứu nghiên cứu đƣợc lấy từ ngải cứu ... lở Để làm sáng tỏ công dụng ngải cứu, chọn đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần cấu tạo số hợp chất hóa học tinh dầu từ ngải cứu Quảng Nam Mục đích nghiên cứu - Xác định hàm lƣợng, tiêu hóa ... Kết xác định hàm lƣợng tinh dầu 38 3.2.3.1 Kết xác định hàm lượng tinh dầu ngải cứu non 38 3.2.3.2 Kết xác định hàm lượng tinh dầu ngải cứu già 39 3.2.4 Kết nghiên cứu xác định thành...
 • 54
 • 430
 • 1

Nghiên cứu tích hợp công nghệ ảnh vệ tình, công nghệ GIS và công nghệ GPS để thành lập bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1 10000 và 1 5000

Nghiên cứu tích hợp công nghệ ảnh vệ tình, công nghệ GIS và công nghệ GPS để thành lập bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1 10000 và 1 5000
... công nghệ VT sử dụng ảnh vệ tinh, công nghệ GIS công nghệ GPS để thành lập đồ ĐCCS tỷ lệ 1/ 10000 1/ 5000 Xây dựng quy trình công nghệ thành lập đồ ĐCCS tỷ lệ 1/ 10000 1/ 5000 ứng dụng quy trình công ... SPOT-5 với công nghệ GPS để thành lập đồ ĐCCS tỷ lệ 1/ 10000 e Giải pháp đa tích hợp công nghệ VT sử dụng ảnh vệ tinh SPOT-5 với công nghệ GIS, LIS GPS để thành lập đồ ĐCCS tỷ lệ 1/ 10000 13 f Giải ... lệ 1/ 10000 1/ 5000 công nghệ ảnh vệ tinh, công nghệ GIS công nghệ GPS phù hợp với điều kiện Việt Nam c Xây dựng quy trình công nghệ thành lập đồ ĐCCS tỷ lệ 1/ 10000 giải pháp đa tích hợp công nghệ...
 • 141
 • 666
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (acacia greggii)

Nghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (acacia greggii)
... cấu tạo số hợp chất hóa học keo gai (Acacia greggii) Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách thích hợp - Xác định thành phần, cấu tạo số hợp chất keo gai Đối tượng phạm vi nghiên cứu ... keo gai 1.2 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY KEO GAI 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY KEO GAI 1.4 GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÂY KEO GAI CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ... nghiên cứu thành phần hóa học ứng dụng dược liệu keo gai nước ta cần thiết Với mong muốn góp phần tìm hiểu, xác định thành phần hóa học keo gai, thực đề tài Nghiên cứu xác định thành phần, cấu...
 • 26
 • 197
 • 0

Phân cấp tài khóa - Nghiên cứu trường hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

Phân cấp tài khóa - Nghiên cứu trường hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
... u - B u h i ủ ng ủ a phng - T khuụn kh phõn c p v - Ch ủ nh lónh ủ o cỏc S ngnh ủ a phng y quy n chi tiờu c a Trung ng - Ch ủ ng t t o ngu n thu ủ a phng - Nh n chuy n giao khụng ủi u ki n t - ... ti chớnh ủ a phng khụng ủỏp ng ủ c Thụng t s 59/2003/TT-BTC ngy 2 3-6 -2 003 c a B ti chớnh h ng d n th c hi n Ngh ủ nh s 60/2003/N-CP ngy 6-6 -2 003 c a Chớnh ph quy ủ nh chi ti t v h ng d n thi hnh ... nhi m chi tiờu Chớnh quy n Trung ng - T qu n v ngõn sỏch ủ a phng - Kh nng vay m n c a Chớnh - Gi i h n v ngõn sỏch quy n ủ a phng (trỏi phi u chớnh - Cụng khai minh b ch quy n ủ a phng) Ngu n:...
 • 114
 • 234
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định thành phầnnghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở đăk lăknghiên cứu xác định thành phần hóa học rong tinh dầu nghệđề tài làng nghề truyền thống và ý nghĩa đối với vấn đề phát triển du lịch ở ninh bình nghiên cứu trường hợp tại 3 làng kim sơn văn lâm ninh vân trần thị kim cúcnghiên cứu xác định thành phần vật liệunghiên cứu cải tiến thành phần thức ăn trong quá trình sinh sản nhân tạo cua biển nâng cao tỷ lệ sống ấu trùng tại xã hiệp thành thị xã bạc liêu tỉnh bạc liêunghiên cứu xác định thành phần hóa học của nguyên liệunghien cuu tich hopcác hướng nghiên cứu tích hợp hệ thống mobile agent và workfnghiên cứu đặc điểm thành phần khu hệ đvpdxay dung mang intranet va nghien cuu tich hop csdl web trong mang internet intranettổng quan về tình hình nghiên cứu trƣờng từ vựng ngữ nghĩatích hợp thanh toán trực tuyến vào websitetác động của hoạt động ngoại khóa đến tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thống nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông châu văn liêm thành phố cần thơdựa vào tính lịch sử các thuyết quản lý phương pháp nghiên cứu tổng hợp phân tích chứng minh dẫn chứngCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học