Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse
... lên tính chất quang cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ ZnSe Chính lý trên, em chọn đề tài nghiên cứu Chế tạo nghiên cứu tính chất quang chấm lƣợng tử CdS/ ZnSe Mục đích nghiên cứu Chế tạo NC CdS/ ZnSe ... theo quy trình bƣớc gồm chế tạo lõi 36 CdS, làm lõi CdS sau bọc vỏ ZnSe [13] Chế tạo CdS/ ZnSe với lõi CdS chế tạo nhiệt độ 270oC, bơm chậm tiền chất vỏ vào dung dịch chứa lõi CdS nhiệt độ 250oC Nồng ... tan lõi CdS, NC CdS/ ZnSe đƣợc tạo cách bơm nhanh tiền chất vỏ vào dung dịch chứa lõi với NC CdS chế tạo nhiệt độ 310oC, bọc vỏ ZnSe nhiệt độ 220oC Kết phổ huỳnh quang hấp thụ NC CdS CdS /ZnSe đƣợc...
 • 63
 • 269
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời
... h p thành công QDs có tính chất quang m nh nhằm ứng d ng PMT Nghiên cứu chế t o thành công màng anốt quang theo cấu trúc song song nhằm nâng cao hiệu suất pin Nghiên cứu thành công quy trình công ... tâm đến Pin m t trời (PMT) chấm l ng t (QDs) (QDSSCs s chất TiO2, lo i pin có nhiều u điểm so v i PMT chất nhu m nh y quang (DSSCs) DSSCs hấp th đ l o đ ch a tận d ng hết ph c ánh sáng m t trời ... tác nhân thiol TOP đ nh h ết nghiên cứu t nh chất quang ng ứng s ng c c s đ thời gian n ng đ chất ao ơn ảnh h ằng ph ơng ng s c thông qua ph hấp th ph Quang phát quang (PL), c c ph ơng ph p x...
 • 258
 • 80
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno
... thuộc vào điều kiện chế tạo Vật liệu ZnO kích thước nano có lượng liên kết exciton lớn so với kích thước khối (60 meV nhiệt độ phòng), vật liệu triển vọng cho thiết bị lade nhiệt độ phòng Nhờ vào ... rửa kết tủa H2O khử ion C2H5OH ta thu ZnO nano Chế tạo hạt nano kim loại Au phương pháp hóa khử Trong quy trình chế tạo hạt nano kim loại vàng sử dụng hóa chất: HAuCl4.3H2O 25mM, dung dịch Na3C6H5O7.2H2O ... nghiệm thuộc Bộ môn Vật lý Đại cương Trung tâm Khoa học Vật liệu ĐHKHTN.Quy trình chế tạo mẫu chia làm hai giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Chế tạo hạt ZnO nano Cho 1,1g Zn(CH3COO)2.2H2O vào cốc thí nghiệm...
 • 6
 • 660
 • 16

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb
... chế tạo ôxit Y2O3, Y2O 3: Eu Eu2O3 kích thớc nanô theo phơng pháp keo tụ trực tiếp, tiến hành chế tạo loạt hệ keo nanô Y2O3 chứa ion đất khác nh Y2O 3: Tb, Y2O 3: Eu, Tb, Y2O 3: Tm, Y2O 3: Er, Y2O 3: Er ,Yb ... nghiệm: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang vật liệu nanô Y2O 3: Eu, Tb, Er, Yb Luận án đợc thực Phòng Vật lý Hoá học vật liệu quang học đại, Phòng Vật liệu Quang Điện tử, Viện Khoa học Vật liệu, ... 3, 4) ion Eu3 + mẫu nanô Y2O 3: Eu Eu2O3 chế tạo phơng pháp keo tụ trực tiếp, mẫu nanô ZnO /Y2O 3: Eu đợc quan sát Hiệu ứng chuyển đổi ngợc vật liệu nanô Y2O 3: Er, Y2O 3: Er ,Yb sử dụng để chế tạo thẻ hiển...
 • 28
 • 354
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính
... gần nghiên cứu tập trung tìm kiếm vật liệu dẫn sóng quang planar tích cực nhằm chế tạo linh kiện tích cực cho mạng thông tin quang 2 Mục đích luận án: Chế tạo v nghiên cứu tính chất quang vật liệu ... 281-286 Gồm vật liệu : Bán dẫn, thuỷ tinh, vật liệu hữu cao phân tử, vật liệu lai hữu v vô 1.4 Một số phơng pháp chế tạo vật liệu dẫn sóng planar Có nhiều phơng pháp để chế tạo vật liệu dẫn sóng, nh ... u chế tạo mng Chơng Chế Tạo v Kĩ thuật thực nghiệm nghiên cứu tính chất vật liệu dẫn sóng sở Silica/ Titania Silica/ Zirconia 21 Silica/ Zirconia (SiO2/ZrO2) Quá trình thực nghiệm chế tạo vật liệu...
 • 16
 • 362
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO
... rãi nên vật liệu ZnO chọn đối tượng để tổng hợp nghiên cứu luận văn tôi: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang vật liệu nano ZnO Trong luận văn này, trình bày phương pháp chế tạo nano ZnO phương ... chiều -Vật liệu nano hai chiều vật liệu chiều có kích thước nano, ví dụ,màng mỏng, đĩa nano, -Vật liệu nano chiều vật liệu hai chiều có kích thước nano, ví dụ,dây nano, ống nano, - Vật liệu nano ... chiều đan xen lẫn *Phân loại theo tính chất vật liệu thể khác biệt kích thước nano: vật liệu nano kim loại, vật liệu nano bán dẫn, vật liệu nano từ tính, vật liệu nano sinh học *Nhiều người ta phối...
 • 63
 • 517
 • 2

Luận án tiến sĩ vật lý Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh

Luận án tiến sĩ vật lý Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh
... dung nghiên cứu luận án: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang hạt nano silica chứa tâm màu hữu định hướng ứng dụng làm chất đánh dấu sinh học Ứng dụng hạt nano silica chế tạo làm chất đánh dấu để ... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN VẬT LÝ PHẠM MINH TÂN CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MÀU VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y ... quốc tế mà luận án muốn giải Xuất phát từ thực tế nêu trên, đề tài luận án chọn là: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng đánh dấu y - sinh Mục...
 • 169
 • 402
 • 1

CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MẦU THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y SINH

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MẦU VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y SINH
... Thanh Thuy Tran, Thi Thanh Xuan Le, Jean-Claude Brochon, Thi Quy Nguyen, My Nhung Hoang, Cao Nguyen Duong, Thi Thuy Nguyen, Anh Tuan Hoang and Phuong Hoa Nguyen, Dye-doped silica- 25 based nanoparticles ... 1.2 Cỏc ht nano silica cha tõm mu hu c 1.2.1 Cỏc ht nano silica v latex Ht nano silica v latex (ht nano polymer) l cỏc ht nano cha tõm mu (i) Cht mu cú th c gn trờn b mt hoc a vo bờn ht nano (ii) ... nht c gii hn ch bi s dp tt hunh quang Vỡ vy, ht nano silica v latex cú bn quang tng i tt v khụng nhp nh y 1.2.2 Cỏc ht nano silica/ ormosil Cỏc ht nano silica bờn cnh cú cỏc u im nh ó nờu trờn,...
 • 27
 • 58
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y – sinh

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y – sinh
... tương quan (FCS) cho th y có tương đồng phương pháp Ứng dụng hạt nano silica chế tạo vai trò chất đánh dấu sinh học i) Chế tạo thành công phức hệ hạt nano silica chứa tâm màu RB/FITC với kháng ... pháp quang phổ huỳnh quang iii) Sử dụng phương pháp đếm tế bào dòng ch y để xác định số lượng tế bào ung thư vú thông qua mối tương quan số lượng tế bào với cường độ huỳnh quang tế bào đánh dấu ... SiRB@HER2 SUMMARY OF NEW RESULTS IN THE DOCTORAL THESIS Title: Synthesis and optical properties of dye-doped silica nanoparticles for biomedical applications Speciality: Solid state Physics Code:...
 • 4
 • 240
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YBO3:Eu(III),Bi(III) YBO3:Tb(III),Bi(III)

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YBO3:Eu(III),Bi(III) VÀ YBO3:Tb(III),Bi(III)
... phong phỳ nh cỏc ht nano (nanoparticles), cỏc nano (nanorods), ng nano (nanotubes), cỏc dõy nano (nanowires) nhiu tớnh cht ca vt liu ph thuc vo kớch thc ca nú kớch thc nano, cu trỳc tinh th ... lun thc nghim: Tng hp v nghiờn cu tớnh cht quang ca vt liu nano phỏt quang YBO3:Eu(III),Bi(III) v YBO3:Tb(III),Bi(III) Lun c thc hin ti Phũng Vt liu Quang in t, Vin Khoa hc Vt liu - Vin Khoa hc ... tri, quang xỳc tỏc, quang húa v y hc sinh hc [7, 14] Vt liu nano rt phong phỳ v a dng v thnh phn, hỡnh dỏng v chng loi Ch xột riờng vt liu nano phỏt quang cng cú th k n cỏc dng nh bỏn dn nano, ...
 • 76
 • 429
 • 0

chế tạo nghiên cứu tính chất quang phổ của zn2sio4 mn2

chế tạo và nghiên cứu tính chất quang phổ của zn2sio4 mn2
... tng phỏt quang c chia thnh hunh quang v lõn quang 5 Da vo c im nng lng kớch thớch, hin tng phỏt cũn c chia thnh cỏc dng: Quang phỏt quang, catt phỏt quang, in phỏt quang, húa phỏt quang, 1.1.2 ... Hỡnh 3.14: Ph phỏt quang ca mu Zn2SiO4: Mn2+ vi nng Mn2+ khỏc Ph phỏt quang ca h mu c ch trờn hỡnh 3.14 Kt qu ch rng pha mt lng rt nh Mn2+ (0.25 %mol) mu ó cú hin tng phỏt quang, m mt thng cú ... = 1.65ms ) v cp Mn2+ - Mn2+ ( = 0.33ms ) Trong vt liu ny, ph phỏt quang dch v phớa súng di v thi gian suy gim phỏt quang ca Mn2+ tng iu ny cng c quan sỏt thy cỏc mng nn nh Zn2SiO4, MgGd2O4,...
 • 68
 • 229
 • 4

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon
... dụng hạt nano silicon, tiến hành nghiên cứu chế tạo hạt nano silicon nhằm phục vụ cho đề tài ứng dụng khác SVTH: Nguyễn Mạnh Cường Trang Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học hạt nano silicon ... tử (hạt nano) vật liệu khối (gồm nhiều nguyên tử) SVTH: Nguyễn Mạnh Cường Trang 17 Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học hạt nano silicon I.5.3 Tính chất quang: Một tính chất đặc trưng hạt nano ... 46 Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học hạt nano silicon II.1.2 Thực nghiệm chế tạo hạt silicon thô phương pháp điện phân hóa học: Phương pháp tạo hạt silicon từ phương pháp điện phân: nghiên...
 • 70
 • 313
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsnichế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướitổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4chƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3tách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngphương pháp nghiên cứu tính chất quangtổng quan các kết quả nghiên cứu tính chất quang huỳnh quang của các ion cr3 trong trường tinh thể bát diện znal2o4 al2o3và co2 trong trường tinh thể tứ diện znal2o4 znochế tạo và khảo sát tính chát của màng tio2 pha tạp inchế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicaảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam châm kết dính loại ndfeb và nghiên cứu ứng dụng các nam châm kết dính ndfeb để thay thế và chế tạo một số thiết bị điệnnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơnghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòebản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phức