Phân tích hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020

Phân tích hiện trạng sử dụng đất tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020

Phân tích hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020
... 21 cho mt s a phng (Bỡnh nh, Ninh Bỡnh,), b) C s thụng tin, t liu bn - Quy hoch s dng t tnh Thanh Húa n nm 2020; - Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh Thanh Húa giai on 2010 -2020; ... hoch tng th h thng ụ th tnh Thanh Húa n nm 2020; - Quy hoch tng th phỏt trin ngnh nụng nghip tnh Thanh Húa n nm 2015 v nh hng n 2020; - Kt qu r soỏt, quy hoch loi rng tnh Thanh Húa giai on 2006-2015; ... li vựng trung du nỳi tnh Thanh Húa n nm 2020; - Quy hoch tng th phỏt trin ngnh thy sn tnh Thanh Húa n nm 2015 v nh hng n 2020; - K hoch s dng t nm k cui (2006- 2010) tnh Thanh Húa; - S liu Kim...
 • 112
 • 124
 • 0

Phân tích hiện trạng sử dụng đất tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020

Phân tích hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ngô Huyền Giang PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO MỤC TIÊU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ... Chƣơng 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CỦA TỈNH THANH HÓAError! Bookmark not defined 2.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH THANH HÓA ... dân tỉnh Thanh Hóa việc thống số liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa; [3] Đỗ Nguyên Hải (2000) Đánh giá đất hƣớng sử dụng đất bền vững...
 • 14
 • 44
 • 0

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam hà nội

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam hà nội
... sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam Nội - Chương 2: Phân tích trạng biến động sử dụng đất khu vực ngoại thành phía tây nam Nội - Chương 3: Đề xuất định ... định hướng không gian sử dụng đất khu vực ngoại thành phía tây nam thành phố Nội đến năm 2030 32 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC NGOẠI THÀNH PHÍA TÂY NAM THÀNH ... tài luận văn thạc sĩ Đánh giá trạng, biến động sử dụng đất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía Tây Nam Nội MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU a) Mục...
 • 104
 • 364
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG sử DỤNG đất ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG đất ĐAI PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG KHU vực NGOẠI THÀNH PHÍA tây NAM hà nội

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG sử DỤNG đất và ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG đất ĐAI PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG KHU vực NGOẠI THÀNH PHÍA tây NAM hà nội
... Biến động sử dụng đất khu vực ngoại thành phía Tây Nam thành phố Nội 70 Bảng 2.5 Biến động sử dụng đất khu vực ngoại thành phía Tây Nam thành phố Nội 74 Bảng 3.1 Dự báo dân số khu vực ngoại ... trí khu vực ngoại thành phía Tây Nam thành phố Nội Bản đồ trạng sử dụng đất khu vực ngoại thành phía Tây Nam thành phố Nội năm 2005 Trang 33 59 Bản đồ trạng sử dụng đất khu vực ngoại thành ... tài luận văn thạc sĩ Đánh giá trạng, biến động sử dụng đất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía Tây Nam Nội MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU a) Mục...
 • 14
 • 196
 • 0

Đánh giá hiệu quả định hướng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững tạiThanh Vận - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2013.

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại xã Thanh Vận - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2013.
... giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp nhằm phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu Thanh Vận huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 201 1-2 013" góp phần vào việc phát triển nông ... tiến hành đề tài: Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững Thanh Vận - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 201 1-2 013” Để hoàn thành ... HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––  –––––––––––– NGUYỄN VĂN QUẢNG Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI XÃ THANH...
 • 95
 • 208
 • 0

phân tích thực trạng sử dụng trấu mức độ chấp nhận lắp đặt hệ thống ép củi trấu của các nhà máy xay xát tại quận thốt nốt, thành phố cần thơ

phân tích thực trạng sử dụng trấu và mức độ chấp nhận lắp đặt hệ thống ép củi trấu của các nhà máy xay xát tại quận thốt nốt, thành phố cần thơ
... cụ thể - Phân tích thực trạng sử dụng trấu nhà máy xay xát quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Phân tích mức độ chấp nhận lắp đặt hệ thống ép củi trấu ép nhà máy xay xát quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Đề ... hình sử dụng củi trấu ép nhà máy quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 41 4.3.4 Phân tích mức độ chấp nhận lắp đặt hệ thồng ép củi trấu nhà máy xay xát quận Thốt nốt, thành phố Cần Thơ ... sử dụng trấu mức độ chấp nhận lắp đặt hệ thống ép củi trấu nhà máy xay xát quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 44 4.4.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng trấu nhà máy xay xát quận Thốt...
 • 81
 • 49
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC
... động quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp tác động không nhỏ Do vậy, cần sâu phân tích chi tiết để thấy đợc mặt mạnh mặt hạn chế để có giải pháp kịp thời hiệu Thực trạng hiệu sử dụng vốn nghiệp Hoá ... suất sử dụng mức cao tạo điều kiện nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định nh hiệu sử dụng vốn cố định Trên đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định công ty vật t hàng hoá vận tải Để góp phần nâng cao ... Dợc 2.1 Đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định nghiệp Hoá Dợc Để đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp ta vào lực hoạt động tài sản cố định qua tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản cố...
 • 23
 • 187
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng đất phục vụ định hướng tăng trưởng xanh tại các xã ven biển huyện kỳ anh tỉnhtĩnh

Phân tích thực trạng sử dụng đất phục vụ định hướng tăng trưởng xanh tại các xã ven biển huyện kỳ anh  tỉnh hà tĩnh
... ̣c vu ̣ tăng trƣởng xanh ̣ Định hƣớng sử dụng đất phục vụ tăng trƣởng xanh s ự xếp phân chia lại sử dụng đất theo hƣớng tăng trƣởng xanh UNCED (1992) FAO (1995) cho “Quy hoạch sử dụng đất tiến ... - Phân tích thƣ̣c tra ̣ng s dụng đất, quy hoạch sử dụng đất quy hoạch khác dƣới góc độ tăng trƣởng xanhtăng trƣởng xanh - Định hƣớng tổ chức không gian phục vụ tăng trƣởng xanhtăng trƣởng xanh ... Kết điều tra thực trạng sử dụng đất nông nghiê ̣p ven biển thuộc huyện Kỳ Anh 56 Bảng2.5 Kết điều tra thực trạng sử dụng đất chăn nuôi ven biển thuộc huyện Kỳ Anh ...
 • 99
 • 118
 • 0

Phân tích thực trạng việc hoàn thiện phát triển website theo định hướng khách hàng tại công ty thực phẩm hà nội

Phân tích thực trạng việc hoàn thiện và phát triển website theo định hướng khách hàng tại công ty thực phẩm hà nội
... nghiên cứu kết phân tích thực trạng việc hoàn thiện phát triển website theo định hướng khách hàng Chương IV: Các kết luận giải pháp thiết kế phát triển website theo định hướng khách hàng Chương ... điểm cho công ty Thực Phẩm Nội đề tài chưa có trước 2.4 Phân định nội dung hoàn thiên phát triển website theo định hướng khách hàng Mục tiêu đề tài: Hoàn thiện việc thiết kế website để ứng ... Thực Phẩm Nội Vì vậy, em xin đề xuất hướng đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp là: “ Hoàn thiện phát triển Website www.thucphamhanoi.com.vn theo định hướng khách hàng Công ty thực Phẩm Nội ...
 • 113
 • 226
 • 2

Huy Động Sử Dụng Có Hiệu Quả Vốn Nước Ngoài Cho Quá Trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá Ở Việt Nam

Huy Động Và Sử Dụng Có Hiệu Quả Vốn Nước Ngoài Cho Quá Trình Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá Ở Việt Nam
... thuyết Tài - Tiền tệ Chơng IV Giải pháp nhằm huy động sử dụng hiệu vốn nớc cho trình CNH - HĐH Việt Nam I Các giải pháp nhằm huy động VNN Giải pháp huy động ODA 1.1 Ban hành hệ thống văn hoá ... Chơng IV Giải pháp nhằm huy động sử dụng hiệu vốn 16 nớc cho trình CNH - HĐH Việt Nam I Các giải pháp nhằm huy động VNN 16 Đề án Lý thuyết Tài - Tiền tệ Giải pháp huy động ODA 16 ... nớc việc huy động sử dụng vốn nớc 10 Đề án Lý thuyết Tài - Tiền tệ Trong trình huy động sử dụng vốn nớc ngoài, nhiều nớc thành công nh Singapore, Đài Loan chẳng hạn Tuy nhiên bên cạnh nớc...
 • 25
 • 48
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sử dụng phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản việt nam'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản việt nam'
... trạng nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam Tuy nhiên, dựa vào kết nghiên cứu FAO để đánh giá trạng nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam Theo FAO, nguồn lợi thuỷ sản nghiên cứu có 590 loài kinh tế xếp vào nhóm: - Nguồn ... triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản Việt Nam Để trì phát triển ngày nhiều sản phẩm từ thuỷ sản có giá trị kinh tế cao cho thị trường nước quốc tế, chống lại giảm sút nguồn lợi biển trì tốc độ phát ... vấn đề phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Diễn đàn Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững , Hà Nội, 2004 [2] Trần Thị Nhung, Tăng trưởng kinh tế phúc lợi xã hội Nhật Bản, NXB Khoa học Xã...
 • 5
 • 311
 • 0

Sử dụng phát triển bền vững tài nguyên ven biển vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ huyện Giao Thuỷ - tỉnh Nam Định

Sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên ven biển vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ huyện Giao Thuỷ - tỉnh Nam Định
... tình hình sử dụng phát triển bền vững tài nguyên ven biển vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy - tỉnh Nam Định từ đề xuất mô hình sử dụng tài nguyên ven biển cách hợp lí bền vững khu vực vùng đệm Từng ... Quyết định số 01/2003/QĐ-TTg ngày 02/1/2003 Thủ tướng Chính phủ Vùng đệm VQG Xuân Thuỷ bao gồm xã ven biển thuộc huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định là: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân Giao ... - Từ 20010’ - 20015’ độ vĩ Bắc - Từ 106020’ - 106032’ kinh độ Đông - Phía Đông Bắc giáp sông Hồng - Phía Tây Bắc giáp xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải thuộc huyện Giao Thuỷ...
 • 110
 • 259
 • 1

Quy hoạch, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên của dân tộc Xinh Mun, huyện Yên châu, tỉnh Sơn la

Quy hoạch, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên của dân tộc Xinh Mun, huyện Yên châu, tỉnh Sơn la
... Tên gọi: Quy hoạch, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên dân tộc Xinh Mun, huyện Yên châu, tỉnh Sơn la I Xuất xứ việc chọn nghiên cứu điểm I.1 .Nguyên nhân chủ quan Chuyên ngành ... phát triển cộng đồng, vừa đóng vai người vận động sách?! V Phương pháp tiếp cận cộng đồng Xinh Mun SPERI Trong nghiên cứu điểm Quy hoạch, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên dân ... ngày 05/03/2007 10 năm qua tập trung vào nghiên cứu điểm về: Quy hoạch, quản lý, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên đất rừng phòng hộ đầu nguồn dân tộc thiểu số” Phần thứ hai: Nghiên cứu...
 • 13
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình khoa học cấp nhà nước kx 09 phát huy tiềm lực tự nhiên kinh tế xã hội và giá trị lịch sử văn hóa phát triển bền vững thủ đô hà nội đến năm 2020phân tích thực trạng sử dụng vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp hoá dượcphân tích loại hình sử dụng đất đaiphân tích hiệu quả sử dụng đất đaicầu sử dụng đất cho mục tiêu đô thị hóa đến năm 2015quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc giaphương hướng công nghiệp hóa đến năm 2020căn cứ vào quy hoạch phát triển ktxh vùng đồng bằng sông hồng đến năm 2020mục tiêu phát triển đào tạo nghề tỉnh nghệ an đến năm 2020mục tiêu định hướng phát triển kt xh của tỉnh quảng ngãi đến năm 2020đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất đai huyện lai vung giai đoạn 2005 2010 và dự báo đến năm 2015danh gia hien trang su dung dat dai va ket qua ke hoach su dung dat dai huyen buon donkhảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện 103nhận xét về tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đaihiện trạng sử dụng đất đai ở việt namTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớichương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững