NGHIÊN cứu mức độ và XU THẾ BIẾN đổi của NHIỆT độ ở một số địa điểm ở tây NGUYÊN TRONG KHOẢNG 50 năm QUA

Nghiên cứu mức độ xu thế biến đổi của nhiệt độ một số địa điểm tây nguyên trong khoảng 50 năm qua

Nghiên cứu mức độ và xu thế biến đổi của nhiệt độ ở một số địa điểm ở tây nguyên trong khoảng 50 năm qua
... B n hành Tây Nguyên Hình B n tr m khí tư ng Hình 3.1 Bi n trình năm c a nhi t Tây Nguyên lân c n m t s tr m Tây Nguyên Hình 3.2 Bi n trình nhi u năm xu th nhi t không khí trung bình năm Hình ... c) Nam Tây Nguyên (ch u nh hư ng c a gió mùa Tây Nam) n i b t Khí h u Tây Nguyên có th chia thành vùng a hình g m : Vùng ông B c Tây Nguyên (núi cao ông B c cao nguyên Pleiku), Trung Tây Nguyên ... ác li t Trong ó, Tây Nguyên ang ph i im tv iv n gia tăng nhi t bi n i khí h u Theo k ch b n phát th i trung bình B2 (B Tài Nguyên Môi trư ng, 2012) nhi t trung bình năm n năm 2 050, Tây Nguyên...
 • 116
 • 249
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Mức độ xu thế biến đổi của nắng nóng Việt Nam giai đoạn 1961-2007 " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... vực có nhiệt độ cực đại thấp [12] Như vậy, nghiên cứu nắng nóng lãnh thổ Việt Nam không ít, song mức độ xu biến đổi NN lại chưa nghiên cứu cách hệ thống Trong đó, biến đổi nhiệt độ trung bình ... Xu mức độ biến đổi nhiệt độ cực trị Việt Nam giai đoạn 1961- 2007, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 25, Số 3S (2009) 412 [5] Viện Chiến lược, sách Tài nguyên Môi trường, Biến ... Để nghiên cứu biến động theo không gian, thời gian mức độ xu biến đổi NN, sử dụng số liệu ngày yếu tố nhiệt độ cực đại (Tx) từ 57 trạm khí tượng đặc trưng cho vùng khí hậu lãnh thổ Việt Nam giai...
 • 14
 • 197
 • 0

Nghiên cứu thực trạng xu hướng biến đổi của một số thảm cỏ tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu thực trạng và xu hướng biến đổi của một số thảm cỏ tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
... hƣớng biến đổi số thảm cỏ Nham Sơn, huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Trên sở điều tra yếu tố khí hậu, thủy văn, đất đai, thảm thực vật tiểu vùng sinh thái Nham Sơn huyện Yên ... vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu Chúng tiến hành nghiên cứu thực trạng số thảm cỏ mức độ khai thác Nham Sơn Đó là: - Thảm cỏ ven sông - Thảm cỏ ven suối - Thảm cỏ bãi ven đê - Thảm cỏ ... tất điểm nghiên cứu, tiến hành điều tra thành phần loài, dạng sống, suất số thảm cỏ Đánh giá thực trạng xu hướng biến đổi loài thực vật thảm cỏ Từ đề xu t phương hướng sử dụng thảm cỏ cách hợp...
 • 106
 • 144
 • 0

Nghiên cứu mức độ xu thế biến đổi của các yếu tố hiện tượng khí hậu cơ bản trên khu vực Trung Trung Bộ

Nghiên cứu mức độ và xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tượng khí hậu cơ bản trên khu vực Trung Trung Bộ
... vùng nghiên cứu Mục tiêu: đánh giá mức độ, tính chất xu biến đổi yếu tố tượng khí hậu vùng trung Trung Các yếu tố Hiện tượng Nhiệt độ không khí trung bình tháng năm Mưa lớn Tổng lượng mưa trung ... hiệu biến đổi yếu tố tượng khí hậu bản, bao gồm tượng cực đoan khu vực Trung Trung thông qua việc khảo sát mức độ, tính chất xu biến đổi chuỗi số liệu quan trắc thu thập mạng lưới trạm khí tượng ... Biến trình nhiều năm xu nhiệt độ không khí tối cao trung bình năm số trạm khí tượng 4.4 Biến đổi nhiệt độ tối thấp trung bình Nhiệt độ không khí tối thấp trung dao động khoảng 21,5-24,6 oC (bảng...
 • 79
 • 91
 • 0

Thành phần loài xu thế biến đổi của vi sinh vật Hồ Tây

Thành phần loài và xu thế biến đổi của vi sinh vật Hồ Tây
... Lam 15 loài So loài Tao Silic 15 loài Tao Màt loài Tóng so 15 loài 17 loài 20 loài 107 loài 19 loài loài 17 loài 79 loài 31 loài 16 loài 16 loài 19 loài loài loài 10 loài 10 loài 65 loài 49 loài ... loài 12 loài 11 loài loài 31 loài 2004 loài 10 loài 10 loài loài 2005 loài 10 loài 10 loài loài 28 loài 27 loài 1990 1997 cù'u VQ Dàng Khoa va D.Dùc Tién Vi n NCTSI - Dinh Bang 1999 Vi n Sinh Thài ... 2005 97 loài Bang 2: Thành phàn loài ddng vàt noi tai Ho Tày qua mot so nàm Nàm Tàc già nghièn So loài Rotato-ria Copep-oda Cladoce-ra loài loài 29 loài Nhóm khàc loài loài loài 13 loài loài loài...
 • 6
 • 175
 • 0

PHÂN BỐ KHÔNG GIAN XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG MƯA TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG MƯA TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
... QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 3.1 Các đồ phân bố xu biến đổi đặc trưng mưa 20 3.2 Phân bố đặc trưng mưa 20 3.2.1 Phân bố đặc trưng trung bình nhiều năm tổng lượng mưa tháng 22 3.2.2 Phân bố đặc trưng mưa ... Mùa mưa vùng khí hậu 42 3.3 Xu biến đổi đặc trưng mưa 44 3.3.1 Xu biến đổi đăc trưng trung bình nhiều năm tổng lượng mưa 45 tháng 3.3.2 Xu biến đổi đặc trưng mưa nhiều năm 46 3.3.3 Xu biến đổi ... Phân bố không gian xu biến đổi đặc trưng mưa lãnh thổ Việt Nam' ' với hy vọng xác định chế độ mưa phân tích, đánh giá xu biến đổi đặc trưng mưa lãnh thổ Việt Nam góp phần vào mục tiêu phát triển...
 • 112
 • 219
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Dự tính sự biến đổi của hạn hán Miền Trung thời kỳ 2011-2050 sử dụng kết quả của mô hình khí hậu khu vực RegCM3 " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phát thải A1B hình số hạn hán 2.1 hình hình khí hậu khu vực RegCM3 sử dụng để điều kiện hạn hán thời kỳ chuẩn 1970-1999, đồng thời dự tính biến đổi hạn hán giai đoạn 2011-2050 theo ... nghiên cứu trình bày kết dự tính biến đổi hạn hán khu vực Miền Trung Việt Nam giai đoạn 2011-2050 thông qua tính toán, phân tích biến đổi vài số hạn từ kết đầu hình khí hậu khu vực RegCM3 ... phủ Biến đổi khí hậu (IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change) nhận định khu vực dễ bị hạn hán khu vực bị ảnh hưởng sóng nhiệt có qui hạn hán tăng lên [18] miền nam Châu Âu, kết dự tính...
 • 11
 • 240
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá quy luật biến động dài hạn xu thế biến đổi số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Thái Bình Dương, Biển Đông ven biển Việt Nam " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Đ.V. Ưu / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên Công nghệ 25, Số 3S (2009) 542‐550 Quy luật biến động năm số lượng bão vào Biển Đông đồng với biến động số lượng bão hoạt động toàn khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với hai giai đoạn có số lượng mức trung bình vào năm cuối ... Để minh họa số nhận định nguyên nhân biến động hoạt động bão ATNĐ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông bờ biển Việt Nam, dẫn biến trình nhiều năm số số khí hậu khu vực Thái Bình Dương liên ... độ biến động chung bão ATNĐ toàn khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương Biển Đông, kết phân tích nguồn gốc xu t bão nghiên cứu riêng Biển Đông Để làm việc này, tiến hành phân chia bão ATNĐ hoạt động Biển...
 • 9
 • 140
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa cho khu vực Việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa cho khu vực Việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực
... Nhiều nghiên cứu cho thấy mưa lớn Việt Nam có thay đổi đáng kể Do vậy, nghiên cứu biến đổi mưa lớn tương lai cần thiết Đề tài Nghiên cứu dự tính xu biến đổi kiện mưa lớn cho khu vực Việt nam ... hình khí hậu khu vực đặt góp phần nâng cao lực dự tính đánh giá biến đổi tượng mưa lớn cho khu vực Việt Nam Mục đích luận án Luận án nhằm đánh giá khả mưa lớn xu biến đổi mưa lớn hình ... Như vậy, nghiên cứu mưa lớn Việt Nam thực Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu đánh giá khả dự tính mưa lớn hình khí hậu khu vực cho khu vực Việt Nam chưa làm rõ 1.3 Những vấn đề nghiên cứu mƣa...
 • 28
 • 261
 • 0

Nghiên cứu mô phỏng dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực

Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực việt nam bằng mô hình khí hậu khu vực
... giá khả hình khí hậu khu vực kiện mưa lớn dự tính biến đổi kiện mưa lớn cho khu vực Việt Nam chưa làm rõ 1.3 Những vấn đề nghiên cứu mưa lớn mưa cực trị Nghiên cứu xu biến đổi mưa lớn thực ... TỰ NHIÊN LÊ NHƯ QUÂN NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG VÀ DỰ TÍNH XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC SỰ KIỆN MƯA LỚN TRÊN KHU VỰC VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC Chuyên ngành: Khí tượng Khí hậu học Mã số: 62 44 ... kiện mưa lớn, mưa cực trị biến đổi chúng sử dụng hình khí hậu khu vực kết dự tính biến đổi mưa lớn, mưa cực trị tương lai hình RegCM4 16 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MƯA LỚN VÀ MƯA...
 • 173
 • 82
 • 0

Tài liệu SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XU THẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ppt

Tài liệu SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ppt
... nhân từ biến đổi sử dụng đất biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiên với mức thay đổi phát triển mở rộng thành phố nguyên nhân Tài liệu tham khảo Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chi Minh ... hưởng sâu sắc phát triển đô thị tới biến đổi vi khí hậu Để phát triển bền vững cần có qui họach chi tiết cho thành phố, việc đảm bảo cân đối tỷ lệ xanh đất xây dựng Xu biến đổi vi khí hậu Tp.HCM ... - Viện KH KTTV & MT Khi SD đạt ngưỡng, xk(t) xu biến đổi x0(t) 2.2 Xu biến đổi khí hậu Tp Hồ Chí Minh Sử dụng cho tính toán xu biến đổi khí hậu số liệu trượt 12 tháng lượng mưa, nhiệt độ độ ẩm...
 • 7
 • 269
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại Việt Nam giai đoạn 1961-2007 " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... úng, trượt lở đất, v.v Do đó, lượng mưa ngày cực đại xem yếu tố khí hậu cực trị Việt Nam, nghiên cứu đặc điểm xu biến đổi lượng mưa ngày cực đại nói riêng, yếu tố tượng khí hậu cực trị nói ... Bắc thể xu tăng lượng mưa ngày cực đại nhiều mạnh trạm Ngược lại, vùng khí hậu Đồng Bằng Xu tuyến tính lượng mưa cực đại trạm vùng Nam Trung Bộ Bắc Bộ lượng mưa cực đại ngày trạm có xu giảm nhiều ... vi báo này, số liệu lượng mưa ngày trạm bảy vùng khí hậu Việt Nam sử dụng để xác định xu biến đổi lượng mưa ngày cực đại Số liệu phương pháp 2.1 Số liệu Số liệu sử dụng để nghiên cứu số liệu lượng...
 • 8
 • 277
 • 0

NGHIÊN CỨU TÔM TƯƠI TÔM CHẾ BIẾN TẠI SIÊU THỊ VINMART SỐ 476, PHAN XÍCH LONG, P3, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM

NGHIÊN CỨU TÔM TƯƠI VÀ TÔM CHẾ BIẾN TẠI SIÊU THỊ VINMART Ở SỐ 476, PHAN XÍCH LONG, P3, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM
... muốn thâm nhập vào vinmart Sau khảo sát thực tế siêu thị Vinmart Phan Xích Long, nhóm chúng em thấy sản phẩm làm từ tôm siêu thị có vài sản phẩm chế biến từ tôm vài công ty chưa phong phú chủng loại, ... Như thấy số lượng công ty quy mô bán sản phẩm siêu thị => có nhiều hội cho thâm nhập sản phẩm tôm vào Vinmart II Chiến lược thâm nhập tôm vào siêu thị Vinmart II.1 Chủng loại sản phẩm tôm muốn ... có sản phẩm tôm đông lạnh nguyên con, sản phẩm tôm tươi Vì qui mô siêu thị chưa lớn thành lập hai tháng, chưa có khu vực để bán sản phẩm tươi sống thịt, cá, tôm Big C Hiện tại siêu thị có hai...
 • 13
 • 307
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính của phụ gia trên cơ sở Bo tương hợp với cacbon nano biến tính nhằm cải thiện một số tính năng của dầu, mỡ, chất lỏng chuyên dụng.

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính của phụ gia trên cơ sở Bo tương hợp với cacbon nano biến tính nhằm cải thiện một số tính năng của dầu, mỡ, chất lỏng chuyên dụng.
... hợp chất nhận nhiều quan tâm nghiên cứu nhằm thay cho phụ gia sử dụng Mục tiêu luận án Đề tài Nghiên cứu tổng hợp khảo sát hoạt tính phụ gia sở hợp chất Bo tương hợp với nano cacbon biến tính nhằm ... tính cho dầu, mỡ chất lỏng chuyên dụng Nội dung nghiên cứu luận án - Tổng hợp phụ gia sở hợp chất Bo - Biến tính hữu ống nano cacbon (CNT), graphen sử dụng làm phụ gia cho dầu mỡ bôi trơn - Khảo ... Hướng nghiên cứu luận án: - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp phụ gia sở hợp chất Bo nhằm nâng cao công suất, hiệu suất trình tổng hợp - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp phụ gia...
 • 27
 • 213
 • 0

tiểu luận cao học môn thời đại ngày nay tính phức tạp xu thế vận động của thời đại ngày nay theo quan điểm duy vật biện chứng duy vật lịch sử

tiểu luận cao học môn thời đại ngày nay tính phức tạp và xu thế vận động của thời đại ngày nay theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
... tiểu luận tác giả xin trình bày vấn đề tính phức tạp thời đại ngày theo quan điểm vật biện chứng vật lịch sử Đối tượng nghiên cứu Những quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử ... tạp xu vận động thời đại ngày theo quan điểm vật biện chứng vật lịch sử làm tiểu luận kết thúc học phần môn Thời đại ngày định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tình hình nghiên cứu Có thể nói thời ... bước phát triển Theo quy luật tiến hoá lịch sử, loài người định tiến tới chủ nghĩa xã hội" CHƯƠNG TÍNH PHỨC TẠP VÀ XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI ĐẠI NGÀY NAY 2.1 Tính phức tạp thời đại ngày 2.1.1 Sự...
 • 43
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xu thế biến đổi của dân số việt namtrước khi đi vào nghiên cứu quyết định thực hành cấu trúc vốn chúng tôi nhắc lại một số nội dung chính mang tính chất hệ thống liên quan đến quyết định cấu trúc vốn2 4 thành phần nước biển đo tại một số địa điểm ở việt namlịch sử nghiên cứu mức độ phổ biến tác hại và sinh thái của bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây lạc cây khoai tây và một số cây trồng khácnghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố đà nẵngnghiên cứu mức độ trí tuệ của học sinh từ 11 đến 15 tuổi và khả năng sử dụng test raven ở làokĩ thuật nghiên cứu mức độ đa dạngnghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệunghiên cứu mức độ hài lòng của nhân viênnghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịchnghiên cứu thành phần loài phân bố biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tảo độc hại và các yếu tố môi trường tại đồng bằng sông cửu longmô hình nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệunghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viênnghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàngbảng câu hỏi nghiên cứu mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm dầu gội đang sư dụngQuyet dinh 203 2016 khen thuong SV khoa Co khi nam hoc 2014 2015Tien do hoc tap nam hoc 2016 2017Thong bao 570 Huong dan Mien giam hoc phi 2017-2018QD 716 2016 HBKK HK1 15 16 Khoa Kinh te VTQD 721 2016 HBKK HK1 15 16 Khoa Cơ khíThong bao 925 Phat hanh the ATM mien phi cho SV 2016 Phieu thong tin mo the ATMThong bao 579 Danh gia ren luyen hoc ky 2 nam hoc 2016-2017Thong bao 585 Cung cap thong tin ca nhan sinh vien thuc hien cong tac quan lyPhu luc kem QD 490 ve chuong trinh GDTC 2016(1)Thong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Bo tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 15 12 16Huong dan 631 Mien giam hoc phi nam hoc 2015-2016Quyet dinh 373 2017 Hoc bong khuyen khich HK 2 15 16 Khoa Ky thuat TTThực trạng cung cấp dịch vụ và nhận thức, thái độ, thực hành của phụ nữ có con dưới 24 tháng tuổi về làm mẹ an toàn tại huyện mai sơn, tỉnh sơn la năm 2014sáng kiến kinh nghiêm hóa 9 đạt cấp tĩnhbài thi liên môn cực hayBai 33 dieu che khi hidro phan ung the (1)Sáng kiến kinh nghiệm 2008 2009 “ sử dụng trò chơi trong dạy học lịch sử 4 5ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 3 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)