Cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu móng cái, tỉnh quảng ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ Xác lập sở địa phục vụ tổ chức không gian lãnh thổ phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ Xác lập cơ sở địa lý phục vụ tổ chức không gian lãnh thổ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường thành phố cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
... cho phát triển bền vững thành phồ Móng Cái, đề tài luận án lựa chọn v i tiêu đề Xác lập sở địa phục vụ tổ chức không gian lãnh thổ phát triển kinh tế - hội bảo vệ môi trường thành phố cửa ... inh tế -xã hội; (iii) địa môi trường; (iv) công nghệ địa * Quan niệm tổ chức không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng: Tổ chức không gian PTKT BVMT trình xây dựng hông gian cho ... thổ hác Điển công trình nghiên cứu nhà địa Viện Địa lý, hoa Địa trường Đại học 1.1.2 Các công trình nghiên cứu tổ chức không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trƣờng * Thế giới: Trên sở...
 • 27
 • 160
 • 0

Xác định không gian phát triển kinh tế bảo vệ môi trường thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận địa

Xác định không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận địa lý
... Không gian ưu tiên Phát triển kinh tế Bảo vệ môi trường KGƯT bảo vệ phát triển rừng - Bảo vệ rừng phòng hộ theo quy định phòng hộ đầu nguồn - Chống xói mòn KGƯT bảo vệ phát triển rừng - Bảo vệ ... nhiên, kinh tế xã hội tiềm phát triển lãnh thổ Vị trí địa vị địa kinh tế, an ninh – quốc phòng Móng Cái có vị trí địa kinh tế - trị, an ninh - quốc phòng quan trọng tỉnh Quảng Ninh nước Thành phố ... giảm nhẹ nguy ô nhiễm môi trường xuyên biên giới qua cửa biên giới biển Xác định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường: Xác định không gian PTKT & BVMT khu...
 • 11
 • 98
 • 0

Nghiên cứu hoạch định tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường cấp tỉnh, (Nghiên cứu mẫu tỉnh Lào Cai)

Nghiên cứu hoạch định tổ chức không gian phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cấp tỉnh, (Nghiên cứu mẫu tỉnh Lào Cai)
... nên sửc h ú t kinh tế 1.3 Quy trình nội dung bước nghiên cứu hoạch định tổ chức không gian N ghiên cứu hoạch định tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên, bảo ... chiến lược p h át triển kinh tế xã hội tỉnh, đưa hoạch định chiến lược tổ chức không gian sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ mói trường tỉnh Lào Cai, bao gồm không gian ưu tiên p h át triển nông nghiệp, ... đồ nghiên cứu hoạch định tổ chức không gian p h át triển kinh tê' sử đụng hợp tà i nguyên, bảo vệ môi trưòng cấp tỉnh, huyện - Bước II gồm nhiệm vụ chính: (II 1) Phân tích quy hoạch phát triển...
 • 11
 • 131
 • 1

Một số giải pháp bản kết hợp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường

Một số giải pháp cơ bản kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
... 2.2 Một số hội nghị kinh tế môi trờng trớc vấn đề phần 3: Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trờng nớc ta 10 Giải pháp giáo dục .10 Giải pháp phát ... chứng phát triển kinh tế với bảo vệ môi trờng .3 Khái niệm môi trờng Khái niệm phát triển kinh tế 3 Mối quan hệ phát triển kinh tế bảo vệ môi trờng Phần 2: Thực trạng môi trờng ... giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trờng nớc ta Đứng trớc thực trạng nh trên, nhận thức rõ cần thiết, cấp bách, kịp thời việc đa giải pháp để kết hợp phát triển kinh tế với môi...
 • 15
 • 267
 • 1

Một số giải pháp để kết hợp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta

Một số giải pháp để kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta
... 0918.775.368 Một số biện pháp để kết hợp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam Giữ gìn môi trường phát triển kinh tế vấn đề mà nhà quản lý dân chúng quan tâm Để bảo vệ môi trường qúa trình ... triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái Việt Nam 2.1.Mâu thuẫn biện chứng phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường 2.1.1.Các khái niện : 2.1.1.1 Phát triển kinh tế : -Phát triển kinh tế tăng ... chứng phát triển kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái nhiều nước giới Việt Nam Phát triển, đặc biệt phát triển kinh tế yêu cầu tất yếu sống người, dù trình độ phát triển người dù hay nhiều ảnh hưởng...
 • 18
 • 664
 • 1

Một số giải pháp để kết hợp phát triển kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta

Một số giải pháp để kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta
... 1.1 Khái niệm - Phát triển kinh tế - Môi trường sinh thái Kinh tế môi trường - Phát triển bền vững 1.2 Phân tích mâu thuẫn thống hai mặt phát triển kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái 1.2.1 Sự ... phát triển II Mâu thuẫn biện chứng phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái Việt Nam Mâu thuẫn biện chứng phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường 1.1 Khái niệm: • Phát triển kinh tế ... bảo vệ môi trường Chú trọng phát triển ngành công nghiệp môi trường Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường Mở rộng hợp tác khu vực quốc tế bảo vệ môi trường Tham gia chương trình hợp...
 • 22
 • 330
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA GIA TĂNG DÂN SỐ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG pptx

Tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA GIA TĂNG DÂN SỐ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG pptx
... lẫn Một số giải pháp kết hợp gia tăng dân số, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam nước phát triển, năm thực công đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, song tốc độ gia tăng ... triển kinh tế bảo vệ môi trường Việt Nam hiạn nay, giải pháp tài chính; vì, sử dụng giải pháp tài cho phép giải đực tận gốc mối quan hệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường ... nhiên dân số cao, chất lượng môi trường sống ngày bị suy giảm Để giải tốt mối quan hệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, đòi hỏi phải sử dụng kết hợp đồng thời nhiều giải pháp...
 • 9
 • 684
 • 3

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh cho định hướng không gian sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường khu vực Hạ Long-Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh cho định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Hạ Long-Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
... đổi cảnh quan nhân sinh - Định hướng sử dụng hợp bảo vệ môi trường cảnh quan nhân sinh khu vực nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: khu vực Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ... đặc điểm cảnh quan nhân sinh vấn đề môi trường nảy sinh làm sở đề xuất sử dụng hợp l bảo vệ môi trường cảnh quan nhân sinh khu vực Hạ Long – Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh Nội dung nghiên cứu Để đạt ... cảnh quan nhân sinh cho định hướng không gian sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường khu vực Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh lựa chọn nghiên cứu hoàn thành Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ...
 • 111
 • 291
 • 0

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh cho định hướng không gian sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường khu vực hạ long – cẩm phả, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh cho định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực hạ long – cẩm phả, tỉnh quảng ninh
... đổi cảnh quan nhân sinh - Định hƣớng sử dụng hợp lý bảo vệ môi trƣờng cảnh quan nhân sinh khu vực nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: khu vực Hạ Long Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ... Hƣơng NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN NHÂN SINH CHO ĐỊNH HƢỚNG KHÔNG GIAN SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC HẠ LONG - CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trƣờng ... cảnh quan nhân sinh cho định hướng không gian sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường khu vực Hạ Long Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đƣợc lựa chọn nghiên cứu hoàn thành Mục tiêu nghiên cứu Làm...
 • 14
 • 178
 • 0

sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn, hà nội

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn, hà nội
... kinh tế vĩ mô vi mô Tổ chức lãnh thổ biển đảo gần quan tâm công trình nghiên cứu tổ chức lãnh thổ cấp huyện 1.2 sở khoa học tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên ... trạng tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng tài nguyên; Chương 3: Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN ... lần tổ chức trước nên việc xác lập lại sở khoa học cần phải trước bước Vì học viên chọn đề tài: sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện...
 • 19
 • 383
 • 2

sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Hà Nội
... tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Giang Văn Trọng CƠ SỞ KHOA HỌC CHO TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN SÓC SƠN, HÀ ... 1: sở luận tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Chương 2: Đánh giá trạng tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng tài nguyên Chương 3: Định hướng tổ...
 • 139
 • 317
 • 1

Xác lập sở địa cho định hướng sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường thành phố đà lạt

Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thành phố đà lạt
... nhiên, tài nguyên thiên nhiên phân hóa tài nguyên, môi trường qua làm sở cho việc định hướng sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ Môi trường thành phố Đà Lạt 1.2 sở địa cho việc sử dụng hợp Tài ... đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt xây dựng loại đồ: đồ phân vùng địa tự nhiên thành phố Đà Lạt đồ định hướng sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường thành phố Đà Lạt Ngoài ra, ... trạng sử dụng tài nguyên vấn đề môi trường cộm thành phố Đà Lạt - Xác định phân hóa điều kiện địa tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu - Đề xuất hướng sử dụng hợp tài nguyên bảo...
 • 122
 • 186
 • 3

Giải pháp xử các mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của việt nam hiện nay trên sở phép biện chứng về mâu thuẫn

Giải pháp xử lý các mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của việt nam hiện nay trên cơ sở phép biện chứng về mâu thuẫn
... Sinh PHẦN 3: GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁC MÂU THUẪN GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY Từ thực tế, nhận thấy Việt Nam tình trạng ... 2: PHÂN TÍCH CÁC MÂU THUẪN GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Các khái niệm Tăng trưởng kinh tế tăng lên số ... tế bảo vệ môi trường trình công nghiệp hóa đại hóa Việt Nam Phần 3: Giải pháp xử mâu thuẫn tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường trình công nghiệp hóa đại hóa Việt Nam Qua viết này, em...
 • 16
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 3 một số giải pháp cơ bản kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta 10giáo án địa lý 9 bài 38 phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ môi trường biển đảoii các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biểncơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng các công cụ kinh tế nhằm bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệpmẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xãmẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trườngcơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nam định đến năm 2015cac giai phap nang cao nang luc quan ly bien bao dam phat trien kinh te bien bao ve chu quyen quyenloi quoc gia phu hop cong uoc cua lhq ve luat bien nam 1982sơ đồ 2 7 hạng mục hệ thống khử bụi thải tro xỉ và bảo vệ môi trường2 12 quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tỉnh bắc ninhnghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường đất lấy hải dương làm địa bàn nghiên cứucơ sở địa mạo phục vụ cho phát triển du lịchcải tạo nâng cấp các cở sở hạ tầng phục vụ công tác giao nhận vận tải quốc tếvẽ sơ đồ kiểm tra xác nhận việc thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự ánco so ly luan va tiem nang ung dung trong thuc tien quan ly va bao ve moi truong tai vkttdpnbao cao cua bks 201000. thong bao moi hop dhcd 2017 upwebTo trinh gioi thieu nhan su bau bo sung HDQT nhiem ky 2016-2021Bao cao chi tra thu lao nam 2016 & KH chi tra 2017giaydang ky mua cp phathanhthem 1bao cao quan tri 6t 2016 upweb. nguyet reviewedBao cao chu truong dau tu XD Du an Nha chung cuBao cao cua BKS trinh Dai hoi DCDTN 2017Bao cao cua TGD trinh Dai hoi DCDTN 2017Chuong trinh nghi su cua Dai hoiBan tin IR DHG ky 12Ban tin IR DHG ky 13BCTC DHG 6TH.2016 SOATXET RIENGMau don de cu ung cu SYLLDHG Thong bao ve chuyen doi mo hinh Cong ty con sang chi nhanhBao cao giao dich co phieu cua nguoi noi bo Ong Tran Quoc Hung CBTTCBTT ve thay doi chuc danh nhan suBao cao quan tri nam 2016 final CBTTCBTT ve bau bo sung thanh vien HDQT ong Jun KurodaCBTT thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh