Truyền thuyết và lễ hội về lê lợi ở thanh hóa

Truyền thuyết lễ hội về Lợi Thanh Hóa

Truyền thuyết và lễ hội về Lê Lợi ở Thanh Hóa
... truyền thuyết Lợi Thanh Hóa 25 1.3.1 Anh hùng Lợi 25 1.3.2 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 28 CHƢƠNG TRUYỀN THUYẾT VỀ LÊ LỢI THANH HÓA 32 2.1 Truyền thuyết Lợi Thanh Hóa ... thuyết Lợi Thanh Hóa Chƣơng 3: Lễ hội gắn với truyền thuyết Lợi Thanh Hóa 13 CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT THANH HÓA VÀ BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TRUYỀN THUYẾT LÊ LỢI 1.1 Khái quát vùng đất Thanh Hóa ... biểu truyền thuyết Đã hình thành nên phận truyền thuyết Lợi Thanh Hoá phong phú đa dạng nội dung, nghệ thuật 31 CHƢƠNG TRUYỀN THUYẾT VỀ LÊ LỢI THANH HÓA 2.1 Truyền thuyết Lợi Thanh Hóa...
 • 123
 • 1,190
 • 0

Truyền thuyết lễ hội về lợi thanh hóa

Truyền thuyết và lễ hội về lê lợi ở thanh hóa
... tin truyền thuyết thực hóa lễ hội Lễ hội giúp truyền thuyết lưu giữ có sức lan tỏa đời sống Đi vào tìm hiểu truyền thuyết lễ hội Lợi Thanh Hóa góp phần thể mối quan hệ biện chứng truyền thuyết ... pháp truyền thuyết LợiError! Bookmark not defined 2.2 Khảo sát truyền thuyết Lợi đời sống nhân dân địa phƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG LỄ HỘI GẮN VỚI TRUYỀN THUYẾT VỀ LÊ LỢI ... tìm hiểu truyền thuyết Lợi góp phần ngợi ca người anh hùng Lợi, khởi nghĩa Lam Sơn tái thời kỳ hào hùng dân tộc ta thời Lam Sơn khởi nghĩa Việc nghiên cứu truyền thuyết Lợi Thanh Hóa vấn...
 • 14
 • 54
 • 0

hệ thống truyền thuyết lễ hội về võ tướng dương tự minh thái nguyên

hệ thống truyền thuyết và lễ hội về võ tướng dương tự minh ở thái nguyên
... 22 1.2.2.2 Hệ thống lễ hội Dương Tự Minh Thái Nguyên 23 Chƣơng NỘI DUNG VÀ THI PHÁP CỦA TRUYỀN THUYẾT VỀ DƢƠNG TỰ MINH THÁI NGUYÊN 27 2.1 Nội dung truyền thuyết Dương Tự Minh ... truyền thuyết Dương Tự Minh chúng giúp cho có nhìn hệ thống truyền thuyết Dương Tự Minh thời đại Khái quát lịch sử nghiên cứu truyền thuyết Dương Tự Minh lễ hội Dương Tự Minh Thái Nguyên, thống kê ... 1.2.1.2 Truyền thuyết Dương Tự Minh hệ thống truyền thuyết Thái Nguyên Nghiên cứu truyền thuyết Dương Tự Minh Thái Nguyên bỏ qua mảng truyền thuyết dân gian kể đất người nơi này .Thái Nguyên có truyền...
 • 122
 • 381
 • 6

Truyền thuyết lễ hội về Tứ vị Thánh Nương Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết lễ hội Dương Thái Hậu Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc

Truyền thuyết và lễ hội về Tứ vị Thánh Nương ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết và lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc
... Nội) với truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc) 1.4.1 Một số tương đồng truyền thuyết Tứ Vị Thánh Nương đền Lộ (Hà Nội) với truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung ... truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc) 33 1.4.2 Một số khác biệt truyền thuyết Tứ Vị Thánh Nương đền Lộ (Hà Nội) với truyền thuyết Dương Thái Hậu điện Mẫu (Tân Hội, Trung ... Căn vào tư liệu điền dã, dựng lại truyền thuyết lễ hội Tứ Vị Thánh Nương đền Lộ (Hà Nội) - Qua việc so sánh truyền thuyết lễ hội đền Lộ (Hà Nội) với truyền thuyết lễ hội điện Mẫu (Tân Hội, Trung...
 • 115
 • 476
 • 0

Khảo sát truyền thuyết lễ hội đinh ninh bình

Khảo sát truyền thuyết và lễ hội đinh lê ở ninh bình
... Trương Đình Tưởng với Những nhân vật lịch sử thời Đinh Truyền thuyết Đinh Cuốn sách Truyền thuyết Đinh tập hợp số truyền thuyết tiêu biểu thời Đinh giới thiệu tập Truyền thuyết Hoa ... thuyết Đinh Chương 3: Lễ hội tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh Chương 1: TRIỀU ĐẠI ĐINH LÊ TRONG LỊCH SỬ VÀ TRONG TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN 1.1 Vua Đinh Tiên Hoàng vua Đại Hành lịch sử Thế ... Chương 3: Lễ hội tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh 3.1 Khái niệm lễ hội Lễ hội hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian phổ biến nước ta Nó đời từ sớm tồn phát triển qua nhiều thời đại Lễ hội phương...
 • 20
 • 388
 • 1

khảo sát truyền thuyết và lễ hội về cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng hưng yên

khảo sát truyền thuyết và lễ hội về cuộc khởi nghĩa của hai bà trưng ở hưng yên
... sát truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng đất Hưng Yên 3.1 Giới thiệu chung truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng tướng lĩnh đất Hưng Yên Bước đầu tìm hiểu, sưu tầm truyền thuyết khởi nghĩa Hai ... luận văn trình bày chương: Chương Khảo sát diện mạo, nội dung, ý nghĩa truyền thuyết Hai Trưng tướng lĩnh Hai tỉnh Hưng Yên Chương Truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Hưng Yên - Đặc điểm ... nghiên cứu, thấy 20 truyền thuyết kể khởi nghĩa Hai Trưng tướng lĩnh Hai viết, kể từ thời Hai khởi nghĩa Nhiều truyền thuyết sáng tác thời kì sau móc nối thời kì Hai Điều cho thấy,...
 • 125
 • 510
 • 0

Khảo sát truyền thuyết lễ hội Đinh Ninh Bình

Khảo sát truyền thuyết và lễ hội Đinh Lê ở Ninh Bình
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN GIANG THỊ THU PHƯƠNG KHẢO SÁT TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI ĐINH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC HÀ NỘI - 2012 0979162328 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đinh Tiên Hoàng Đại ... đại Đinh - lịch sử truyền thuyết dân gian Chương 2: Giải mã số biểu tượng văn hoá truyền thuyết Đinh Chương 3: Lễ hội tín ngưỡng gắn với truyền thuyết Đinh 17 Chương 1: TRIỀU ĐẠI ĐINH LÊ ... Tưởng với Những nhân vật lịch sử thời Đinh (NXB VHDT, 2001) Truyền thuyết Đinh (NXB VHDT, 2007) Các tác phẩm ông tặng giải thưởng Hội văn nghệ dân gian Cuốn sách Truyền thuyết Đinh Lê...
 • 111
 • 443
 • 1

Khảo sát truyền thuyết lễ hội của các di tích Thăng Long tứ trấn

Khảo sát truyền thuyết và lễ hội của các di tích Thăng Long tứ trấn
... nhìn hệ thống, toàn di n truyền thuyết lễ hội di tích Tứ trấn Thăng Long lý mà chọn đề tài Một lý khác thúc đẩy đến với đề tài Khảo sát truyền thuyết lễ hội di tích Thăng Long tứ trấn vừa qua, năm ... tâm linh Thăng Long tứ trấn Chương 2: Các tầng ý nghĩa văn hóa truyền thuyết Thăng Long tứ trấn Chương 3: Lễ hội di tích Thăng Long tứ trấn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ HÌNH ... truyền thuyết đền Bạch Mã, có sát nhập truyền thuyết thần Long Đỗ thần sông Tô Lịch Đây điều đặc biệt, thú vị truyền thuyết Thăng Long tứ trấn 2.2.1 Một số motif truyền thuyết Thăng Long tứ trấn...
 • 119
 • 2,261
 • 8

So sánh truyền thuyết lễ hội Hai Bà Trưng Mê Linh Phú Thọ

So sánh truyền thuyết và lễ hội Hai Bà Trưng ở Mê Linh và Phú Thọ
... chuỗi truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Linh Phúc Thọ 33 2.1.2 Phân loại truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trưng Linh Phúc Thọ 36 2.2 Những điểm tƣơng đồng chuỗi truyền thuyết ... ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG LỄ HỘI HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ 70 3.1 Thống kê lễ hội Hai Trƣng tƣớng lĩnh địa bàn huyện Linh Phúc Thọ 70 3.2 Những điểm tƣơng đồng lễ hội ... VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ 33 2.1 Thống kê phân loại chuỗi truyền thuyết khởi nghĩa Hai Trƣng Linh Phúc Thọ...
 • 137
 • 1,085
 • 0

Truyền thuyết lễ hội hội Chùa Dâu

Truyền thuyết và lễ hội hội Chùa Dâu
... vấn đề "truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu" dƣới góc nhìn văn hóa văn học dân gian Tổng hợp mô típ "truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu" đánh giá dựa sở tiến khoa học nghiên cứu VHGD Lễ hội Chùa Dâu đƣợc ... thẩm mỹ qua truyền thuyết Man Nƣơng 55 Chƣơng Lễ hội chùa Dâu 59 Nguồn gốc lễ hội chùa Dâu 60 Thời gian không gian diễn lễ hội 62 2.1 Thời gian tổ chức lễ hội ... sử nghiên cứu truyền thuyết lễ hội 2.1.1 Lịch sử nghiên cứu truyền thuyết 2.1.2 Lịch sử nghiên cứu lễ hội 2.2 Lịch sử nghiên cứu Truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu 10 Đối...
 • 103
 • 1,021
 • 0

Truyền thuyết lễ hội làng La (Hà Nội) : Luận văn ThS. Văn học

Truyền thuyết và lễ hội làng La (Hà Nội) : Luận văn ThS. Văn học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ NGUYỆT TRUYỀN THUYẾT VÀ LỄ HỘI CÁC LÀNG LA (HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC Chuyên ngành: Văn học dân gian Mã s : ... khác nh : lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian, Gọi để phân biệt với lễ hội đại Lễ hội hai khái niệm khác Theo Lê Văn Kì Lê Trung Vũ công trình Lễ hội cổ truyền khái niệm hiểu sau: Lễ lễ hội hệ ... văn hóa làng La Cả, La Dƣơng, La Phù Theo lưu truyền dân gian hai làng La Nội Ỷ La (tức làng La Cả ngày nay) vốn Đại La trang La Dương La Nhuế trang, La Phù ấp La Nước Tất làng La liệt vào hệ...
 • 121
 • 150
 • 1

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT lễ hội HAI bà TRƯNG mê LINH PHÚC THỌ

SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT và lễ hội HAI bà TRƯNG ở mê LINH và PHÚC THỌ
... hai huyện Linh Phúc Thọ (Thành phố Hà Nội) Riêng phần lễ hội tập trung chủ yếu lễ hội Hai Trưng hai làng Hạ Lôi – Linh Hát Môn – Phúc Thọ Bởi hai làng tiêu biểu việc thờ tự tổ chức lễ ... biệt truyền thuyết lễ hội Hai Trưng địa phương tiêu biểu có thờ tự Hai vấn đề mới, chưa có khai thác Đó ý tưởng để lựa chọn đề tài luận văn Thạc sĩ So sánh truyền thuyết lễ hội Hai Trưng ... Trưng Linh Phúc Thọ 33 Chương 2: NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CHUỖI TRUYỀN THUYẾT VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG LINH VÀ PHÚC THỌ 2.1 Thống kê phân loại chuỗi truyền thuyết khởi...
 • 128
 • 224
 • 0

So sánh truyền thuyết lễ hội hai bà trưng mê linh phú thọ

So sánh truyền thuyết và lễ hội hai bà trưng ở mê linh và phú thọ
... NHỮNG TƢƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG LỄ HỘI HAI BÀ TRƢNG LINH VÀ PHÚC THỌ Error! Bookmark not defined 3.1 Thống kê lễ hội Hai Trƣng tƣớng lĩnh địa bàn huyện Linh Phúc Thọ Error! Bookmark ... quan niệm riêng Hai số địa phƣơng tiêu biểu việc lƣu truyền truyền thuyết lễ hội Hai Linh – quê hƣơng Hai Bà, nơi Hai xƣng vƣơng, đóng đô Phúc Thọ - nơi Hai lập đàn thề khởi nghĩa, trẫm ... hai huyện Linh Phúc Thọ (Thành phố Hà Nội) Riêng phần lễ hội tập trung chủ yếu lễ hội Hai Trƣng hai làng Hạ Lôi – Linh Hát Môn – Phúc Thọ Bởi hai làng tiêu biểu việc thờ tự tổ chức lễ...
 • 19
 • 57
 • 0

Truyền thuyết lễ hội hội chùa dâu

Truyền thuyết và lễ hội hội chùa dâu
... sử nghiên cứu truyền thuyết lễ hội 2.1.1 Lịch sử nghiên cứu truyền thuyết 2.1.2 Lịch sử nghiên cứu lễ hội 2.2 Lịch sử nghiên cứu Truyền thuyết lễ hội Chùa Dâu 10 Đối ... thẩm mỹ qua truyền thuyết Man Nƣơng 55 Chƣơng Lễ hội chùa Dâu 59 Nguồn gốc lễ hội chùa Dâu 60 Thời gian không gian diễn lễ hội 62 2.1 Thời gian tổ chức lễ hội ... thành bốn loại: Truyền thuyết lịch sử; truyền thuyết anh hùng; truyền thuyết danh nhân văn hóa; truyền thuyết nhân vật tôn giáo 1.1 Có thể nói bốn loại truyền thuyết nói truyền thuyết nhân vật...
 • 17
 • 63
 • 0

tóm tắt luận án Truyền thuyết giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX trở về trước

tóm tắt luận án Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX trở về trước
... LỊCH SỬ NAM BỘ TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX TRỞ VỀ TRƯỚC TỪ GÓC NHÌN THỂ LOẠI VÀ TỪ ĐẶC ĐIỂM TƯ LIỆU, HỆ THỐNG TRUYỆN 1.1 TRUYỀN THUYẾT VÀ GIAI THOẠI VỀ CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ NAM BỘ TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX TRỞ VỀ ... THOẠI VỀ CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ NAM BỘ TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX TRỞ VỀ TRƯỚC TỪ ĐẶC ĐIỂM TƯ LIỆU, HỆ THỐNG TRUYỆN 1.2.1 Khái niệm Truyền thuyết giai thoại nhân vật lịch sử Nam Bộ từ cuối kỷ XIX trở trước ... từ cuối kỷ XIX trở trước Chương 4: Truyền thuyết nhân vật Nguyễn Ánh Chương 5: Giai thoại danh nhân, danh sĩ Nam Bộ từ cuối kỷ XIX trở trước CHƯƠNG TRUYỀN THUYẾT VÀ GIAI THOẠI VỀ CÁC NHÂN VẬT LỊCH...
 • 26
 • 427
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lễ hội và lễ tết ở việt namsuy nghi ve nhan vat anh thanh nien trong truyen ngan lang le sapa nguyen thanh longquan hệ công tác và lề lối làm việcđổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc của cán bộ công đoàn các cấp trong tổng công tylễ hội và lễ tết ở các nước đông nam áhệ công tác và lề lối làm việcđẩy mạnh việc đổi mới quy trình công tác và lề lối làm việc của văn phòng trung ương đảnglý thuyết và bài tập về số phứclý thuyết và bài tập về đạo hàmnhững câu hỏi về đường lối cách mạng việt namly thuyet va bai tap ve gioi han cua ham solý thuyết và bài tập về mạo từlý thuyết và thực thế về quản trị tài sản của doanh nghiệplý thuyết và bài tập về thì hiện tại đơnkể lại truyền thuyết sơn tinh thủy tinh bằng lời vưn của mìnhDE KIEM TRA CUOI TUAN 3 lop 4Tuần 12. Mùa thảo quảde thi khoi 2ke hoach to TN 17Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tínhTuần 33. Sang năm con lên bảyBài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing TestBài 8. Hợp tác với những người xung quanhTuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC KHỐI 4 CẢ NĂM HOÀN CHỈNHTuần 1khảo sát trẻ 5 tuổitruong mam nonTHỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨCKẾ HOẠCH 3-4 TUỔI - thông tư mớiKHGD năm 2017- 2018 trẻ 4-5 tuổiGIAO AN 5 TUOI MOITuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩagiáo án 3 tuổi - trường mầm non năm 2017NHẬN BIẾT SO SÁNH CHIỀU DÀI HAI ĐỐI TƯỢNG MG BÉ