Thơ chính luận chế lan viên từ góc nhìn tư duy nghệ thuật

Thơ chính luận Chế Lan Viên từ góc nhìn duy nghệ thuật

Thơ chính luận Chế Lan Viên từ góc nhìn tư duy nghệ thuật
... nghệ thuật Chế Lan Viên thơ luận Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Mục đích đề tài là sâu tìm hiểu thơ luận Chế Lan Viên góc nhìn nghệ thuật Vì vậy toàn các tập thơ Chế Lan ... thuật thơ Chế Lan Viên Hồ Thế Hà với “Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên , Đoàn Trọng Huy với “Những nét đặc sắc hình thức nghệ thuật thơ Chế Lan Viên từ sau 1945” Hồ Thế Hà ng nhận ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƢU THI LAN THƠ CHÍNH LUẬN CHẾ LAN VIÊN TỪ GÓC NHÌN TƢ DUY NGHỆ THUẬT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60220121 Ngƣời...
 • 125
 • 245
 • 0

Thơ chính luận chế lan viên từ góc nhìn duy nghệ thuật

Thơ chính luận chế lan viên từ góc nhìn tư duy nghệ thuật
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƢU THI LAN THƠ CHÍNH LUẬN CHẾ LAN VIÊN TỪ GÓC NHÌN TƢ DUY NGHỆ THUẬT Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60220121 Ngƣời ... BIỂU TƢỢNG TRONG THƠ CHÍNH LUẬN CHẾ LAN VIÊN Error! Bookmark not defined 3.1 Thể thơ Error! Bookmark not defined 3.1.1 .Thơ Error! Bookmark not defined 3.1.2 Thơ tuyê ̣t ... nhận thơ Chế Lan Viên tinh thần dân tộc và thời đại Chế Lan Viên thực sự đem đến cho thơ hiện đại Việt Nam tiếng thơ riêng, “chất mặn” đặc biệt, tạo nên phong cách đa dạng, độc đáo Chế Lan...
 • 16
 • 191
 • 1

Khuynh hướng vận động thơ chế lan viên từ sau 1975 qua tập thơ ta gửi cho mình

Khuynh hướng vận động thơ chế lan viên từ sau 1975 qua tập thơ ta gửi cho mình
... Vi ti: Khuynh hng ng th Ch Lan Viờn t sau 1975 qua th Ta gi cho mỡnh, khoỏ lun hng ti cỏc mc ớch sau: Tỡm hiu quan nim ngh thut v s chi phi ca quan nim ngh thut n sỏng tỏc thi ca ca Ch Lan Viờn ... gi Ch Lan Viờn Tỡm hiu quan nim ngh thut ca nh th v s chi phi ca quan nim y i vi hnh trỡnh th Ch Lan Viờn i sõu khc ho khuynh hng ng th Ch Lan Viờn sau 1975 v trc tip kho sỏt qua Ta gi cho mỡnh ... khuynh hng ng th Ch Lan Viờn sau 1975 qua th Ta gi cho mỡnh t s tng quan, i sỏnh vi cỏc th trc v thy c s ng m cỏc th sau ú ca Ch Lan Viờn V mt thc tin: khoỏ lun gúp phn cung cp nhng ti liu cho...
 • 65
 • 134
 • 0

Bằng trắc trong thơ bảy chữ chế lan viên

Bằng trắc trong thơ bảy chữ chế lan viên
... chức trắc thơ bảy chữ Chế Lan Viên Chơmg 3: Nhạc điệu thơ bảy chữ Chế Lan Viên Chơng Giới thuyết xung quanh đề tài Vài nét đời thơ Chế Lan Viên 1.1 Nhà thơ Chế Lan Viên (1920 - 1989) Chế Lan Viên ... đây: - Khảo sát thơ Chế Lan Viên, xác định số lợng thơ bảy chữ, từ tiến hành xác lập khuôn trắc câu thơ, khổ thơ, thơ - Chỉ kế thừa cách tân cách tổ chức trắc thơ bảy chữ Chế Lan Viên theo khuynh ... điệu thơ bảy chữ Chế Lan Viên Lê Thị Ngân, ĐHV 2006 Còn luật trắc thơ bảy chữ Chế Lan Viên cha đợc nghiên cứu cách có hệ thống Chính điều khiến mạnh dạn khảo sát cách phân bố trắc thơ bảy chữ Chế...
 • 77
 • 463
 • 1

Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... thơ Viễn Phương, luận văn tìm hiểu nghiên cứu vấn đề mới: Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ nghệ thuật nhằm phát tìm tòi, đổi sáng tạo nghệ thuật Viễn Phương, khẳng định phong cách thơ Viễn Phương, ... thống toàn diện thơ Viễn Phương Tìm hiểu thơ Viễn Phương góc độ nghệ thuật nhằm khám phá nét giới nghệ thuật nói chung giới thơ Viễn Phương nói riêng Nghiên cứu thơ qua vận động phát triển ... phẩm thơ Viễn Phương góc độ nghệ thuật Công trình nghiên cứu thơ Viễn Phương chưa nhiều, đặc biệt chưa có tiếp cận thơ ông góc độ nghệ thuật Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu thơ Viễn...
 • 97
 • 501
 • 5

Thơ chơi của Tản Đà từ góc nhìn duy nghệ thuật Luận văn ThS. Văn học

Thơ chơi của Tản Đà từ góc nhìn tư duy nghệ thuật Luận văn ThS. Văn học
... hớng tìm hiểu t tng, loại hình nhà văn - xã hội Thứ ba: nghiên cứu thơ Tản Đà theo hớng phân tích, bình luận, bình giảng tác phẩm thơ Tản Đà mặt nội dung nghệ thuật, theo chủ đề, vấn đề - phần ... cập, giới thiệu, nghiên cứu, phê bình, bình luận - cỏc cp, t bỏo cỏo khoa hc n lun ỏn tin s đời thơ văn Tản Đà - khối lợng coi nhỏ iu ú khng nh thơ Tản Đà có sức sống mãnh liệt, sâu sắc lòng bạn ... nhằm mục đích góp phần trang bị thêm lý luận, kin thc nhằm nâng cao chất lng giảng dạy phần thơ Tản Đà cấp học c bit l cp phổ thông sở Xuất phát từ lý ny, luận chọn đề tài nghiên cứu là: Th chi...
 • 113
 • 298
 • 1

Thơ Phùng Quán từ góc nhìn duy nghệ thuật

Thơ Phùng Quán từ góc nhìn tư duy nghệ thuật
... quan khách quan 16 1.1.2 Tƣ thơ 1.1.2.1 thơ thể thơ phương thức biểu nghệ thuật Đặc điểm quan trọng thơ biểu trữ tình, cảm xúc, Trong thơ thơ đại Việt Nam, nhà nghiên ... nghệ thuật trình sáng tác Phùng Quán Chương Nhân vật trữ tình cảm hứng chủ đạo thơ Phùng Quán Chương Biểu ng ngôn ngữ nghệ thuật thơ Phùng Quán 15 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TƯ ... Phùng Quán 11 1.1 Khái niệm nghệ thuật thơ 11 1.1.1 nghệ thuật 11 1.1.2 thơ 12 1.2 Quá trình sáng tác quan niệm nghệ thuật Phùng Quán 18 1.2.1 Sơ lược...
 • 102
 • 358
 • 1

Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... nghệ thuật thơ Thanh Thảo Chương 2: Biểu ng thơ Thanh Thảo Chương 3: Ngôn ngữ giọng điệu Nguyễn Thị Hải Yến 11 Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ nghệ thuật Chƣơng ĐẶC TRƢNG TƢ DUY NGHỆ THUẬT ... Thơ Thanh Thảo nhìn từ góc độ nghệ thuật thật hơn, yêu thương đồng loại Những vần thơ có âm điệu dồn nén tích tụ suy tâm huyết nhà thơ, đời thơ Cái trữ tình thơ Thanh Thảo thời kỳ góp nhìn ... Thảo nhìn từ góc độ nghệ thuật MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài hoạt động nhận thức người, đời sống trí tuệ người bắt nguồn từ tưởng cuối lại tạo tưởng, nói có nghĩa phụ thuộc nhiều vào tư...
 • 122
 • 368
 • 1

Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... diện việc tìm hiểu thơ người nhà thơ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Luận văn Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ nghệ thuật thực sở tìm hiểu thơ hành trình sáng tạo; tìm hiểu hình ng nhân vật trữ ... nghiệt Mặc dù thơ Đinh Hùng chưa cặp mắt xanh Hoài Thanh, Hoài Chân nhìn đến mà tầm vóc tưởng nghệ thuật thơ Đinh Hùng bị giảm sút 1.2.4.2 Sự tiếp nhận thơ Đinh Hùng Sự xuất hai tập thơ “Mê hồn ... miền Bắc Từ sau 1990 đến nay, tác phẩm ông tái tên tuổi ông biết đến chưa nhiều Độc giả nói chung thấy xa lạ với Đinh Hùng, nhà thơ tiền chiến Nghiên cứu thơ Đinh Hùng từ góc độ nghệ thuật, ...
 • 116
 • 313
 • 0

Thơ Du Tử Lê dưới góc nhìn duy nghệ thuật

Thơ Du Tử Lê dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật
... luận nghệ thuật quan niệm thơ Du Tử Chương 2: Cái trữ tình số biểu ng đặc sắc thơ Du Tử Chương 3: Ngôn ngữ thơ Du Tử 10 NỘI DUNG Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TƢ DUY NGHỆ THUẬT ... SẮC TRONG THƠ DU TỬ LÊ 35 2.1 Cái trữ tình thơ Du Tử 35 2.1.1 Khái niệm tôi, trữ tình thơ 35 2.1.2 Nội dung trữ tình thơ Du Tử 37 2.2 Biểu tƣợng thơ Du Tử ... đóng góp riêng thơ Du Tử văn học dân tộc Đánh giá Du Tử vấn đề thơ Du Tử gắn kết với hoàn cảnh cá nhân, dân tộc thời đại mà Du Tử sống để thấy tác động lịch sử lên đời thơ cách thức...
 • 105
 • 253
 • 0

Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ duy nghệ thuật

Thơ Hữu Thỉnh nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
... từ góc độ tiểu sử - đời, phong cách, thể loại, để vào giới nghệ thuật, chưa có công trình nghiên cứu thơ Hữu Thỉnh từ góc độ nghệ thuật cách toàn diện Chính vậy, nghiên cứu thơ Hữu Thỉnh từ ... cứu thơ Hữu Thỉnh từ góc độ thi pháp học, phong cách học, chưa có công trình tập trung nghiên cứu nghệ thuật thơ Hữu Thỉnh đầy đủ toàn diện Chính vậy, việc nghiên cứu thơ Hữu Thỉnh góc nhìn ... chương - nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng từ góc độ nghệ thuật thực hướng tiếp cận có chiều sâu, mang tính hệ thống toàn diện cao nghệ thuật hình ng, hay nói cách khác nghệ thuật...
 • 102
 • 343
 • 1

Thơ Trần Đăng Khoa dưới góc nhìn duy nghệ thuật

Thơ Trần Đăng Khoa dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật
... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN TƢ DUY THƠ VÀ TƢ DUY THƠ CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA thơ ………………………………………………………………11 1.1 1.2 thơ phương thức nghệ thuật …….… …11 thơ Trần Đăng Khoa ……………………….…………14 Qúa ... bàn thơ Trần Đăng Khoa góc nhìn nghệ thuật Chúng hi vọng có bước tiến trình hoàn thiện chân dung nhà thơ Trần Đăng Khoa lòng bạn đọc Phạm vi nghiên cứu Để thực đề tài Thơ Trần Đăng Khoa từ góc ... TƢỢNG VÀ NGÔN NGỮ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA Biểu ng thơ Trần Đăng Khoa …………………………….…71 1.1 Biểu ng thơ ………………………………………… 71 1.2 Những biểu ng đặc sắc thơ Trần Đăng Khoa …… 73 1.2.1 Góc sân ……………………………………………….…73...
 • 110
 • 750
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thơ ai tôi chế lan viênthơ con cò chế lan viênbài thơ con cò chế lan viênbài thơ điêu tàn chế lan viênchùm nhỏ thơ yêu của chế lan viêntập thơ di cảo chế lan viêntập thơ điêu tàn chế lan viênthơ tình của chế lan viênthơ xuân của chế lan viêncảm nhận bài thơ con cò chế lan viêncảm nhận về bài thơ con cò chế lan viênphân tích bài thơ con cò chế lan viênnhững câu thơ hay của chế lan viênnhung bai tho hay cua che lan vientư duy nghệ thuật thơbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học