Văn hóa dục tính và việc tiếp nhận thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương ở miền bắc 1954 1975

Văn hóa dục tính việc tiếp nhận thơ nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương miền bắc 1954-1975

Văn hóa dục tính và việc tiếp nhận thơ nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương ở miền bắc 1954-1975
... thay đổi vấn đề tiếp nhận văn hóa dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu về: Văn hóa dục tính việc tiếp nhận thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương miền Bắc 1954 - 1975” ... hai miền Nam- Bắc việc tiếp nhận đánh giá lại giá trị mà thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương mang lại phương diện văn hóa dục tính Nhưng lịch sử tiếp nhận vấn đề dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân ... nhân dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương Họ cho vấn đề dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương dục tính năng- nhu cầu tự nhiên thiếu không dễ chối bỏ sống người Xuân Diệu Hồ Xuân Hương...
 • 105
 • 974
 • 0

Văn hóa dục tính việc tiếp nhận thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương miền bắc 1954 1975

Văn hóa dục tính và việc tiếp nhận thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương ở miền bắc 1954 1975
... hai miền Nam- Bắc việc tiếp nhận đánh giá lại giá trị mà thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương mang lại phương diện văn hóa dục tính Nhưng lịch sử tiếp nhận vấn đề dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân ... nhân dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương Họ cho vấn đề dục tính thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương dục tính năng- nhu cầu tự nhiên thiếu không dễ chối bỏ sống người Xuân Diệu Hồ Xuân Hương ... tài: Văn hóa dục tính việc tiếp nhận thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương miền Bắc 1954 - 1975 làm đề tài luận văn mình, nhằm mục đích lý giải cảm hứng, đề tài có đề cập đến vấn đề dục tính thơ Nôm...
 • 17
 • 35
 • 0

Ảnh hưởng của văn hoá dân gian việt nam đối với thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương

Ảnh hưởng của văn hoá dân gian việt nam đối với thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương
... Chơng ảnh hởng văn hoá dân gianViệt Nam thơ nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng Văn hoá dân gian khái niệm rộng(1) bao gồm nhiều phơng diện khác nhau, có định nghĩa văn hoá dân gian gần nh trùng với văn ... dân gian văn học viết Chơng ảnh hởng văn hoá dân gian Việt Nam thơ nôm Hồ Xuân Hơng Sau phần tài liệu tham khảo Phần nội dung Chơng Nhân thức lý thuyết quan hệ văn hoá, văn học dân gian văn học ... mảng đề tài thơ Xuân Hơng lại thấy rõ ảnh hởng văn hóa dân gianViệt Nam thơ nữ sĩ Đó ảnh hởng dề tài văn hóa tín ngỡng phồn thực, lễ hội sinh hoạt văn hóa dân gian ,của đề tài văn học dân gian Tất...
 • 62
 • 566
 • 0

Mối quan hệ giữa trữ tình trào phúng trong thơ nôm đường luật hồ xuân hương

Mối quan hệ giữa trữ tình và trào phúng trong thơ nôm đường luật hồ xuân hương
... ý nhiều, nhng vấn đề bỏ ngỏ cha đợc quan tâm cách thấu đáo mối quan hệ trữ tình trào phúng thơ Nôm Hồ Xuân Hơng Mối quan hệ trào phúng trữ tình thơ Nôm Hồ Xuân Hơng vấn đề trừu tợng cha đợc giải ... lớn vào việc nghiên cứu thơ Nôm Đờng luật Hồ Xuân Hơng Các công trình nghiên cứu sáng tác thơ Hồ Xuân Hơng phần lớn sâu vào lĩnh vực cụ thể trữ tình hay trào phúng Về mối quan hệ gữa trữ tinh trào ... trào phúng thơ Nôm Đờng luật Hồ Xuân Hơng Do thực tế nghiên cứu, nh phạm vi giới hạn đề tài khoá luận, đề cập đến vài ý kiến có bàn đến mối quan hệ trào phúng trữ tình thơ Nôm Đờng luật Hồ Xuân...
 • 58
 • 795
 • 5

Người phụ nữ trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương chinh phụ ngâm khúc của đặng trần côn

Người phụ nữ trong thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương và chinh phụ ngâm khúc của đặng trần côn
... kỷ XIX chọn Chinh phụ ngâm khúc Đặng Trần Côn thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng vì: Chinh phụ ngâm tác phẩm mở đầu cho thể loại ngâm khúc mở khuynh hớng đào sâu vào nội tâm ngời phụ nữ Hơn tác ... hai công trình, nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến vấn đề ngời phụ nữ văn học Việt Nam trung đại Thứ ba thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng Chinh phụ ngâm khúc Đặng Trần Côn Nh biết, thơ Nôm Hồ Xuân ... giới thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng [55] Trên sở nhìn lại việc nghiên cứu thể ngời phụ nữ văn học trung đại giai đoạn này, sâu vào lịch sử nghiên cứu ngời phụ nữ Chinh phụ ngâm khúc Đặng Trần Côn...
 • 107
 • 3,357
 • 13

Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn trị an miền Bắc (1954 – 1975) Luận văn ThS

Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn trị an ở miền Bắc (1954 – 1975) Luận văn ThS
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - NG TH THU HNG PHONG TRàO QUầN CHúNG THAM GIA BảO Vệ, GIữ GìN TRị AN MIềN BắC (1954 1975) LUN VN THC S ... chỳng tham gia bo v, gi gỡn tr an Bc (1965 -1975) Chng Nhn xột, ỏnh giỏ, bi hc kinh nghim v phong tro qun chỳng tham gia bo v, gi gỡn tr an Bc (1954- 1975) Chng I Phong tro qun chỳng tham gia ... tn ti, hn ch ca phong tro 84 3.2 í ngha ca phong tro qun chỳng tham gia gi gỡn, bo v trt t tr an Bc (1954 1975) 85 3.2.1 Gúp phn quan trng giỳp lc lng Cụng an hon thnh nhim...
 • 140
 • 279
 • 1

Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn trị an miền Bắc (1954 – 1975)

Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn trị an ở miền Bắc (1954 – 1975)
... Nam (1954 1975), NXB CAND, Hà Nội Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh (2003), CAND Bắc Ninh, Lịch sử biên niên, tập II (195 51975), Bắc Ninh Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Giang (2000), Lịch sử CAND ... Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa (1998), CAND Thanh Hóa- Lịch sử biên niên (1954 1975), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Bộ Công an, Cục phong trào quần chúng (V28) (2009), Biện pháp vận động quần ... Lịch sử CAND Hà Giang (1945 2000), NXB Giao thông, Hà Giang Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội (2010), Lịch sử CAND Hà Tây (1954 1975), NXB CAND, Hà Nội Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình...
 • 8
 • 246
 • 0

Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam.doc

Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh và việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.doc
... hoá kinh doanh Từ hai khái niệm văn hoá kinh doanh ta đến khái niệm văn hoá kinh doanh gì? Văn hoá kinh doanh việc sử dụng nhân tố văn hoá vào hoạt động kinh doanh chủ thể, văn hoá mà chủ thể kinh ... Nội dung văn hoá kinh doanh Để thấy rõ văn hoá kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm rõ nội dung văn hoá kinh doanh thể khía cạnh môi trường kinh doanh: Thứ nhất, văn hoá kinh doanh hoạt ... tố văn hoá thứ yếu xếp sau kinh tế, việc đạt kinh tế nghĩ đến văn hoá, chí nghĩ kinh doanh chi phối bao trùm văn hoá Chính coi nhẹ văn hoá, nghĩ kinh doanh chi phối bao trùm văn hoá Cho nên doanh...
 • 37
 • 955
 • 6

Luận văn: Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam ppt

Luận văn: Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh và việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam ppt
... đưa nhận thức chung văn hoá kinh doanh Còn lý thứ hai em muốn nhấn mạnh xây dựng văn hoá kinh doanh kinh tế thị trường Việt Nam lý em lựa chọn đề tài: Những nhận thức chung văn hoá kinh doanh việc ... hoá kinh doanh Từ hai khái niệm văn hoá kinh doanh ta đến khái niệm văn hoá kinh doanh gì? Văn hoá kinh doanh việc sử dụng nhân tố văn hoá vào hoạt động kinh doanh chủ thể, văn hoá mà chủ thể kinh ... Nội dung văn hoá kinh doanh Để thấy rõ văn hoá kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm rõ nội dung văn hoá kinh doanh thể khía cạnh môi trường kinh doanh: Thứ nhất, văn hoá kinh doanh hoạt...
 • 38
 • 337
 • 0

Mấy vấn đề về tiếp nhận văn học việc tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam của học sinh THPT hiện nay

Mấy vấn đề về tiếp nhận văn học và việc tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam của học sinh THPT hiện nay
... nhn hc trung i ca hc sinh THPT hin Chng 3: Tiếp nhận văn học trung đại Việt Nam học sinh THPT - vấn đề lý luận thực tin NộI DUNG Chơng 1: Mấy vấn đề tiếp nhận văn học 1.1 Về tiếp nhận văn học 1.1.1 ... đại Việt Nam học sinh THPT 2.1 Về văn học trung đại Việt Nam 2.1.1 Một vài đặc điểm văn học trung đại Việt Nam Nền văn học trung đại Việt Nam gắn bó máu thịt với vận mệnh đất nớc, số phận ngời Việt ... tiếc vấn đề đợc học sinh nhận thức đúng, 50% không nhận diện chất thể loại tác phẩm Văn học trung đại Việt Nam, việc tiếp thu thể loại văn học truyền thống Việt hoá thành công số thể loại văn học...
 • 72
 • 111
 • 0

Báo cáo " Khác biệt văn hoá Đông - Tây giao tiếp liên văn hoá " pot

Báo cáo
... giải khác biệt chung mạch lạc Bài viết dựa quan niệm khác biệt văn hoá nguyên nhân dẫn đến khác biệt giao tiếp liên văn hoá khác biệt chấp nhận thực tế, có khác biệt kết trình nhận thức giao tiếp ... lặng chiến lược giao tiếp văn hoá phương Đông Cũng tương ứng họ thích cách giao tiếp trực tiếp, bị cá nhân giao tiếp phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh cảm nhận lịch Văn hoá phương Đông coi trọng việc ... trường sinh sống Khi sử dụng khái niệm khác biệt Đông - Tây , viết dựa giả thiết thực có tồn văn hoá phương Đông văn hoá phương Tây Hơn nữa, lại có khác biệt, gọi đối lập, tiềm thức nhiều người...
 • 8
 • 462
 • 4

Tiểu luận " văn hóa doanh ngiệp thu hút nhân tài " pptx

Tiểu luận
... Những ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp nhiều đa dạng Rõ ràng ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp khác tùy thu c vào việc công ty có văn hóa mạnh hay văn hóa yếu, tụ chung lại văn hóa doanh nghiệp có ... kiện nhân tài đặt câu hỏi thứ thứ hai đến đàm phán định trọng dụng nhân tài hai hình thức sau: Thu hút nhằm sở hữu nhân tài, lúc cần sở hữu nhân tài, có cần sở hữu nhân tài Lý thúc sở hữu nhân tài ... hiện, thu hút nhân tài chưa đủ mà phải giữ chân nhân tài nghiên cứu gần cho thấy 85% nhà quản lý nhân phải thừa nhận thách thức lớn họ việc doanh nghiệp thiếu khả thu hút giữ chân nhân tài Do văn...
 • 65
 • 456
 • 3

Nuôi dưỡng văn hóa “sở hữu công việc” cho nhân viên ppt

Nuôi dưỡng văn hóa “sở hữu công việc” cho nhân viên ppt
... xử với nhân viên Cách mà bạn đối xử với họ cách mà họ đối xử với khách hàng Khi sếp đối xử tốt với nhân viên họ làm điều tương tự khách hàng Trao quyền cho nhân viên Hãy trang bi cho nhân viên ... so với điều mà nhân viên giải thích trước Tại phải thời gian cho chuyện này? Hãy nói với nhân viên họ phải giải công việc thể chủ doanh nghiệp Khi tin tường nhân viên, sếp tạo cho họ tự tin điều ... để nhân viên thật sụ chủ động giải công việc doanh nghiệp cần phải cải tiến quy trình, thủ tục tạo điều kiện cho nhân viên cắp định nhiều quan trọng công việc ngày họ Vấn đề truyền thông Các nhân...
 • 3
 • 167
 • 1

Nuôi dưỡng văn hóa “sở hữu công việc” cho nhân viên doc

Nuôi dưỡng văn hóa “sở hữu công việc” cho nhân viên doc
... với nhân viên Cách mà bạn đối xử với họ cách mà họ đối xử với khách hàng Khi sếp đối xử tốt với nhân viên họ làm điều tương tự khách hàng Trao quyền cho nhân viên Hãy trang bi cho nhân viên ... so với điều mà nhân viên giải thích trước Tại phải thời gian cho chuyện này? Hãy nói với nhân viên họ phải giải công việc thể chủ doanh nghiệp Khi tin tường nhân viên, sếp tạo cho họ tự tin điều ... để nhân viên thật sụ chủ động giải công việc doanh nghiệp cần phải cải tiến quy trình, thủ tục tạo điều kiện cho nhân viên cắp định nhiều quan trọng công việc ngày họ Vấn đề truyền thông Các nhân...
 • 5
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa việt nam và cách tiếp cận mớivăn hóa công sở và giao tiếp văn phòngvăn hóa ứng xử và giao tiếp nơi công sởcác đối tượng văn hóa thể thao và hoạt động nhận thức khácsở văn hóa thể thao và du lịch cần thơảnh hưởng của văn hóa việt nam cấp độ cá nhân đến doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở việt nambài văn mẫu về cảnh hồ xuân hương ở dà lạtbai van hay thuyet minh danh lam thang canh ho xuan huong o da latđề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2012 2013 môn tiếng anh lớp 7 sở giáo dục và đào tạo bắc giangđề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2012 2013 môn hóa học lớp 9 sở giáo dục và đào tạo bắc giangcuộc sống trung hoa và sự tiếp nhận văn hóa phương tâymôi trường văn hoá doanh nghiệp mạnh đội ngũ nhân viên trí thức và có tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu chung của công ty đặc biệt các mối quan hệ với công chúng rất được chú trọng tại công tygiáo dục đạo đức phải gắn với việc giải quyết nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng văn hóa đẻ nâng cao trình độ nhận thức cho mọi ngườitình dục trước và sau hôn nhânvăn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phi05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014BC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 20084. Thuyet minh BCTC 2008NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanThái cực quyền nguyễn duy chínhTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTTài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà Bè