Khảo sát hệ thống ngữ âm tiếng việt của người thái lan gốc việt ở huyện muang, tỉnh nakhon phanom ( có liên hệ với tiếng việt ở việt nam)

Khảo sát hệ thống ngữ âm tiếng Việt của người Thái Lan gốc Việt huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom ( liên hệ với tiếng Việt Việt Nam)

Khảo sát hệ thống ngữ âm tiếng Việt của người Thái Lan gốc Việt ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom ( có liên hệ với tiếng Việt ở Việt Nam)
... 2: Hệ thống ngữ âm tiếng Việt người Thái gốc Việt huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan CHƯƠNG 3: Đối chiếu hệ thống ngữ âm người Thái gốc Việt huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan với ... PHUBETPEERAWAT KHẢO SÁT HỆ THỐNG NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT CỦA NGƯỜI THÁI LAN GỐC VIỆT HUYỆN MUANG, TỈNH NAKHON PHANOM (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT VIỆT NAM) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC Mã ... dạy tiếng Việt huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom 73 4.1.2 .Tiếng Việt huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom 78 4.2 Ảnh hưởng tiếng Thái biến đổi hệ thống ngữ âm tiếng Việt huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom...
 • 129
 • 180
 • 0

KHẢO sát TRUYỀN THÔNG TRÊN DIỄN đàn VIỆT NAM

KHẢO sát TRUYỀN THÔNG TRÊN DIỄN đàn VIỆT NAM
... dụng thông tin từ diễn đàn thông qua 70 người khảo sát: - Diễn đàn Tinh tế: 31,96% - Diễn đàn Otosaigon: 13,21% - Diễn đàn Webtretho: 30,18% - Diễn đàn Vietdesigner: 24,64% 19 Khảo sát truyền thông ... THỨC TRUYỀN THÔNG a Cách tổ chức truyền thông Khảo sát truyền thông diễn đànNhóm (QIR1201 – HUFLIT) - Tự truyền thông thành viên diễn đàn Webtretho có đội ngũ nhận viên, CTV viết cho diễn đàn ... chức truyền thông 16 b Nội dung truyền thông .16 Khảo sát truyền thông diễn đànNhóm (QIR1201 – HUFLIT) 3) Tần suất, mật độ truyền thông 17 4) Mục đích truyền thông...
 • 23
 • 127
 • 0

Miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng việt thế kỷ XVII (trên tư liệu từ điển việt bồ la của a de rhodes) luận văn thạc sĩ ngữ văn

Miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng việt thế kỷ XVII (trên tư liệu từ điển việt  bồ  la của a de rhodes) luận văn thạc sĩ ngữ văn
... 18 Từ điển Việt - Bồ - La Chúng d a vào Từ điển Việt - Bồ - La để miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng Việt kỷ XVII đối sánh với phương ngữ tiếng Việt đại 1.3 Âm tiết đơn vị ngữ âm tiếng Việt 1.3.1 Âm ... người đọc Vì thế, mạnh dạn chọn đề tài Miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng Việt kỷ XVII d a liệu Từ điển Việt - Bồ - La (1651) A. de Rhodes Lịch sử vấn đề Nhiều năm nay, ngữ âm tiếng Việt giới nghiên ... Việt - Bồ - La (1651) đời có sở từ hai từ vựng viết tay Việt Bồ Đào Nha Gaspar de Amiral Bồ Đào Nha - Việt Antonio de Barbosa, dấu mốc quan trọng trình hình thành chữ Quốc ngữ Đây từ điển đầu...
 • 131
 • 914
 • 6

Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam[114806][114806]

Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu ở Việt Nam[114806][114806]
... Tiếng Việt có 22 phụ âm đầu tiếng Sán Dìu có phụ âm, 21 phụ âm đầu Tiếng Sán Dìu âm quặt lưỡi / ʐ, ʂ, ʈ / tiếng Việt lại có thêm âm tiếng Việt không có, / j, ʒ / 21 âm vị phụ âm đầu liên hệ ... đề tài bước đầu nghiên cứu, tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Đây sở để tiếp tục nghiên cứu tiếng Sán Dìu nhiều bình diện khác Nghiên cứu tiếng Sán Dìu góp phần bảo lưu, gìn giữ ngôn ngữ văn ... CHƢƠNG III: VỀ HỆ THỐNG NGỮ ÂM TIẾNG SÁN DÌU 33 Âm tiết tiếng Sán Dìu 33 I.1 Nhận diện phân xuất 33 I.2 Các kiểu âm tiết 34 II Hệ thống âm đầu tiếng Sán Dìu 36...
 • 83
 • 222
 • 0

Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Việt Nam[114806][114806]

Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu ở Việt Nam[114806][114806]
... Tiếng Việt có 22 phụ âm đầu tiếng Sán Dìu có phụ âm, 21 phụ âm đầu Tiếng Sán Dìu âm quặt lưỡi / ʐ, ʂ, ʈ / tiếng Việt lại có thêm âm tiếng Việt không có, / j, ʒ / 21 âm vị phụ âm đầu liên hệ ... đề tài bước đầu nghiên cứu, tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu Đây sở để tiếp tục nghiên cứu tiếng Sán Dìu nhiều bình diện khác Nghiên cứu tiếng Sán Dìu góp phần bảo lưu, gìn giữ ngôn ngữ văn ... CHƢƠNG III: VỀ HỆ THỐNG NGỮ ÂM TIẾNG SÁN DÌU 33 Âm tiết tiếng Sán Dìu 33 I.1 Nhận diện phân xuất 33 I.2 Các kiểu âm tiết 34 II Hệ thống âm đầu tiếng Sán Dìu 36...
 • 83
 • 280
 • 0

hệ thống ngữ âm tiếng rơ-măm

hệ thống ngữ âm tiếng rơ-măm
... 2: Từ ngữ âm- âm vị học tiếng Rơ-măm Ở chương này, thông qua khảo sát thống kê tư liệu đưa mô hình từ ngữ âm- âm vị học tiếng Rơ-măm, cấu trúc âm tiết ngôn ngữ Chương 3: Hệ thống âm vị tiếng Rơ-măm ... thể Dưới điểm qua số khái niệm ngữ âm học âm vị học để làm lí thuyết cho việc tìm hiểu hệ thống ngữ âm âm vị học tiếng Rơ-măm 1.1.1 Ngữ âm học âm vị học Ngữ âm học âm vị học phân chia thành hai ... tạo phụ âm mở đầu âm tiết với nguyên âm làm âm âm tiết Âm tiết tiếng Rơ-măm có mô hình cấu trúc ngữ âm âm vị học bao gồm: Phần đầu + Vần [âm + âm cuối] Phần đầu âm tiết phụ âm tổ hợp phụ âm Phần...
 • 98
 • 303
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Đặc điểm cấu tạo biểu thức ngữ vi rào đón trong lời thoại nhân vật (qua khảo sát truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại)" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tiện cấu tạo biểu thức rào đón lời thoại nhân vật Khảo sát 754 biểu thức rào đón lời thoại nhân vật truyện ngắn tiểu thuyết Vi t Nam đại (chủ yếu đợc sáng tác sau 1975), phơng tiện cấu tạo nên ... không đợc dùng chức ngữ vi nên biểu thức ngữ vi hành vi rào đón biểu thức ngữ vi nguyên cấp, gọi chung biểu thức rào đón (BTRĐ) Tham gia cấu tạo biểu thức rào đón từ, cụm từ kết cấu C-V (tức phát ... động từ ngữ vi 2.2 Biểu thức ngữ vi rào đón Trong thoại gồm hai nhân vật, tham thoại phần đóng góp nhân vật hội thoại vào cặp thoại định Về tổ chức nội tại, tham thoại thờng có hành vi chủ hớng...
 • 8
 • 438
 • 0

Nâng cao chất lượng của thông tin lĩnh vực tài chính trên báo chí hiện nay khảo sát trên thời báo tài chính việt nam, sài gòn đầu tư tài chính và chuyên trang đầu tư tiền tệ báo lao động, từ 3 2012 pdf

Nâng cao chất lượng của thông tin lĩnh vực tài chính trên báo chí hiện nay khảo sát trên thời báo tài chính việt nam, sài gòn đầu tư tài chính và chuyên trang đầu tư  tiền tệ báo lao động, từ 3 2012 pdf
... HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ KIM THANH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CHÍ HIỆN NAY (Khảo sát Thời báo Tài Việt Nam, Sài Gòn Đầu Tài Chuyên trang Đầu tƣ - Tiền tệ báo Lao ... THỰC TRẠNG THÔNG TIN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CHÍ HIỆN NAY 2.1 - Giới thiệu khái quát Thời báo Tài Việt Nam, Sài Gòn Đầu tài chuyên trang Đầu tƣ - Tiền tệ 2.1.1 Thời báo Tài Việt Nam ... gia dụng; tin kinh tế giới… 2.2 – Nội dung thông tin tài Thời báo Tài Việt Nam, Sài Gòn Đầu Tài chuyên trang Đầu tƣ – Tiền tệ báo Lao động Qua khảo sát tin, lĩnh vực tài Thời báo Tài Việt Nam...
 • 122
 • 101
 • 1

Kết quả khảo sát Tài chính cá nhân tại Việt Nam 2010

Kết quả khảo sát Tài chính cá nhân tại Việt Nam 2010
... Nửa đầu 2010 10 Khảo sát tài nhân 2010 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Khảo sát tài nhân (Personal Finance Monitor- PFM) 11 Khảo sát tài nhân 2010 Copyright ... Khảo sát tài nhân 2010 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Việt Nam thị trường tài đông đúc với gần 100 nhà cung cấp dịch vụ tài 13 Khảo sát tài nhân 2010 Copyright ... ngân hàng chính? 19 Khảo sát tài nhân 2010 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thẻ tín dụng & Thẻ ghi nợ 20 Khảo 20 tài nhân 2010 sát Page Copyright © 2010 The...
 • 42
 • 361
 • 1

Khảo sát địa danh trong ca dao Việt Nam

Khảo sát địa danh trong ca dao Việt Nam
... lớn : địa danh Việt, địa danh Hán Việt, đia danh ngôn ngữ dân tộc thiểu số, địa danh ngoại ngữ Ta có sơ đồ : Địa danh Việt Nam Địa danh Việt Địa danh Hán Việt Địa danh ngôn ngữ dân tộc Địa danh ... PHÂN LOẠI ĐỊA DANH TRONG CA DAO Kết thu thập địa danh ca dao Qua khảo sát 273 ca dao thu thập 498 địa danh Bảng kết thu thập địa danh ca dao STT Loại hình địa danh Số lượng Tỉ lệ % Địa danh đối ... THẬP ĐỊA DANH TRONG CA DAO VIỆT NAM I QUAN NIỆM VỀ CA DAO Khi đưa quan niệm ca dao, nhà nghiên cứu có định nghĩa ca dao tương quan phân biệt ca dao với dân ca kho tàng văn học dân gian Việt Nam ca...
 • 47
 • 637
 • 2

Khảo sát địa phương trong ca dao Việt Nam

Khảo sát địa phương trong ca dao Việt Nam
... DANH TRONG CA DAO VI T NAM I QUAN NI M V CA DAO Khi ưa quan ni m v ca dao, nhà nghiên c u ã có nh ng nh nghĩa v ca dao tương quan phân bi t ca dao v i dân ca b i kho tàng văn h c dân gian Vi t Nam ... Phong dao, ca dao, phương ngơn, t c ng (Nguy n T n (Văn ?) Chi n,HN, 1936) Hai thu t ng ca dao ‘phong dao ph m vi nh hư ng c a chúng có ch gi ng Ngư i xưa g i : ‘ ca dao phong dao có nh ng ca dao ... xét v ngu n g c b n ch t, ca dao dân ca khơng khác m y Có nh ng câu ca dao c ph làm nh c, bi n thành dân ca ngư c l i có nh ng dân ca bi n thành ca dao Khi ca dao dân ca chuy n hình th c v y n...
 • 51
 • 447
 • 0

Khảo sát địa danh trong ca dao Việt Nam

Khảo sát địa danh trong ca dao Việt Nam
... thu th p A DANH TRONG CA DAO a danh ca dao Qua kh o sát 273 ca dao chúng tơi ã thu th p c 498 B ng k t qu thu th p STT a danh Lo i hình a danh a danh ca dao a danh S lư ng T l % a danh ch i tư ... III CA DAO V IV K T QU a danh 13 a danh 15 A DANH 16 THU TH P VÀ PHÂN LO I A DANH TRONG CA DAO 21 K t qu thu th p a danh ca dao 21 K t qu phân lo i a danh ca dao ... K T QU THU TH P A DANH TRONG CA DAO VI T NAM I QUAN NI M V CA DAO Khi ưa quan ni m v ca dao, nhà nghiên c u ã có nh ng nh nghĩa v ca dao tương quan phân bi t ca dao v i dân ca b i kho tàng văn...
 • 51
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phục dựng hệ thống ngữ âm tiếng việt thế kỷ 17nhan xet he thong ngu am tieng viethệ thống ngữ âm tiếng việthệ thống ngữ âm tiếng pháphe thong ngu am tieng anhkhảo sát địa danh trong ca dao việt namkhảo sát thị trường đồ ăn nhanh việt namkhảo sát thực tế thị trường sữa việt namkhao sát con meo trong ca dao viet namkhảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại phường phú nhuận thành phố huếẩm thực của người thái lanvăn hóa ẩm thực của người thái lantrang phục truyền thống của người thái lanbảng hệ thống phụ âm tiếng việtkhảo sát nhóm tục ngữ tiếng việt chứa từ chỉ bộ phận cơ thể ngườiNghiên cứu đặc tính sinh vật học, sinh thái học một số loài cây thuộc phân họ tre trúc (bambusoieae) vườn quốc gia ba vì nhằm đề xuất giải pháp quản lýTăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyênCapitalist 16x9 Light MainPhân tích cấu trúc một số dẫn chất chứa triecpenoit và AZT bằng các phương pháp phổ hiện đạiXử lý kỷ luật người lao động và một vài lưu ýBài 10. Cấu tạo miền hút của rễBài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụngGiá trị văn hóa truyền thống của các tác phẩm văn học việt nam trung đại trọng chương trình ngữ văn phổ thông hiện hànhBài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rétSuper Grammar Practice Book Level 1Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý rừng bền vững tại trại thực nghiệm trường trung cấp nghề cơ điện và kỹ thuật nông lâm đông bắcCác nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn ven đô thị của tỉnh thừa thiên huếĐánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại cục thuế tỉnh thanh hoáĐánh giá chuỗi giá trị sản phẩm dăm gỗ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của HÀNH KHÁCH sử DỤNG DỊCH vụ XE BUÝT tại CÔNG TY cổ PHẦN XE KHÁCH THANH hóaĐẨY MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM GẠCH TUYNEL của CÔNG TY TNHH LAM sơn – SAO VÀNGĐÓNG góp của các THÀNH PHẦN KINH tế vào TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾGiải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh quảng bìnhGiải pháp huy động vốn tín dụng tại ngân hàng tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý nợ THUẾ tại cục THUẾ TỈNH hải DƯƠNG