Đặc trưng thể loại trong kịch LTolstoy

Đặc trưng thể loại trong kịch LTolstoy

Đặc trưng thể loại trong kịch LTolstoy
... hạn, V.V.Osnovin, V.Lakshin cho kịch L.Tolstoy thuộc loại kịch tâm lý, B.Shaw lại coi bi hài kịch đặc trưng thể loại chúng Những nét kịch L.Tolstoy nằm xu hướng đổi kịch nghệ Nga Tây Âu cuối kỷ ... sân khấu dân gian, kịch tôn giáo, tục, giáo huấn, Từ có tượng giao cắt nhiều thể loại kịch ông Bản thân ông định danh thể loại gắn với nhan đề kịch (chính kịch/ drama, hài kịch/ comedy) giới nghiên ... có nhìn tượng kịch L.Tolstoy tiến kịch nghệ Nga Tây Âu nói chung Tìm hiểu nghiên cứu đề tài Đặc trưng thể loại kịch L.Tolstoy, không muốn khám phá nét độc đáo, hấp dẫn sáng tác kịch L.Tolstoy...
 • 15
 • 30
 • 0

Đặc trưng thể loại trong kịch L.Tolstoy

Đặc trưng thể loại trong kịch L.Tolstoy
... nghiên cứu đặc trưng thể loại kịch L.Tolstoy 10 Đối tƣợng, mục đích phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề thể loại tác phẩm kịch L.Tolstoy Nghiên cứu vấn đề thể loại kịch L.Tolstoy, ... vị trí kịch hệ thống thể loại L.Tolstoy Khảo sát, nhận diện đặc trưng biến thể thể loại phương diện xung đột, nhân vật, lời thoại tác phẩm kịch L.Tolstoy L.Tolstoy sáng tác thảy 10 kịch thời ... hạn, V.V.Osnovin, V.Lakshin cho kịch L.Tolstoy thuộc loại kịch tâm lý, B.Shaw lại coi bi hài kịch đặc trưng thể loại chúng Những nét kịch L.Tolstoy nằm xu hướng đổi kịch nghệ Nga Tây Âu cuối kỷ...
 • 102
 • 290
 • 0

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại
... lượng dạy học nói chung, dạy kịch văn học Trung học phổ thông nói riêng, mạnh dạn chọn đề tài: Dạy học kịch văn học Trung học phổ thông theo đặc trƣng thể loại Lịch sử vấn đề Tiếp cận tác phẩm văn ... bao gồm kịch nói, kịch hát, kịch múa, nhạc kịch Bất loại kịch nào, kể kịch câm có kịch bản, kịch hát, kịch nói có kịch văn học Là đối tượng lý luận văn học, kịch văn học loại văn học Sự khác ... trí kịch văn học chƣơng trình ngữ văn Trung học phổ thông Kịch văn học ba thể loại văn học, nhiên chương trình ngữ văn cấp THCS đến THPT, văn kịch chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với văn văn học khác Ở...
 • 100
 • 1,156
 • 15

Dạy học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

Dạy học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  LÂM THỊ QUYÊN DẠY - HỌC VĂN BẢN TỰA VÀ VĂN BIA TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI Chuyên nghành: Lí luận phƣơng pháp dạy học ... bia chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn 10 Đó nguồn kiến thức bổ ích giúp bổ sung, hoàn thiện đề tài nghiên cứu: Dạy học Tựa Văn bia sách giáo khoa Ngữ Văn 10 theo đặc trƣng thể loại MỤC ĐÍCH ... trình Ngữ văn lần phần văn học trung đại có thêm số thể loại như: Tựa, Văn bia, Bình sử (trong loại nghị luận); Sử kí (trong loại tự sự) văn lựa chọn vào thay văn có SGK Văn học cũ Cụ thể, Văn...
 • 109
 • 1,022
 • 0

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại.pdf

Dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại.pdf
... lượng dạy học nói chung, dạy kịch văn học Trung học phổ thông nói riêng, mạnh dạn chọn đề tài: Dạy học kịch văn học Trung học phổ thông theo đặc trƣng thể loại” Lịch sử vấn đề Tiếp cận tác phẩm văn ... trí kịch văn học chƣơng trình ngữ văn Trung học phổ thông Kịch văn học ba thể loại văn học, nhiên chương trình ngữ văn cấp THCS đến THPT, văn kịch chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với văn văn học khác ... bao gồm kịch nói, kịch hát, kịch múa, nhạc kịch Bất loại kịch nào, kể kịch câm có kịch bản, kịch hát, kịch nói có kịch văn học Là đối tượng lý luận văn học, kịch văn học loại văn học Sự khác...
 • 100
 • 571
 • 1

Dạy học kịch bản văn học ở THPT theo đặc trưng thể loại

Dạy học kịch bản văn học ở THPT theo đặc trưng thể loại
... bao gồm kịch nói, kịch hát, kịch múa, nhạc kịch Bất loại kịch nào, kể kịch câm có kịch bản, kịch hát, kịch nói có kịch văn học Là đối tượng lý luận văn học, kịch văn học loại văn học Sự khác ... ba thể loại văn học lớn: Tự sự, trữ tình, kịch Tác giả khẳng định “Nhà văn sáng tác theo loại thể người đọc cảm thụ theo loại thể người dạy giảng dạy theo loại thể [9, tr.30] Loại thể văn học ... trí kịch văn học chƣơng trình ngữ văn Trung học phổ thông Kịch văn học ba thể loại văn học, nhiên chương trình ngữ văn cấp THCS đến THPT, văn kịch chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với văn văn học khác Ở...
 • 100
 • 1,403
 • 7

Dạy học đoạn trích “tình yêu và thù hận” trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại

Dạy học đoạn trích “tình yêu và thù hận” trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại
... tiết dạy học kịch nói chung đặc biệt dạy học đoạn trích “Tình yêu thù hận” mạnh dạn chọn đề tài Dạy học đoạn trích “Tình yêu thù hận trong chương trình Ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng thể loại ... việc dạy học kịch nói riêng, dạy học ngữ văn nói chung cần thiết CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 2.1 Khái lƣợc đoạn trích Đoạn trích “Tình yêu thù hận” ... thấy dạy học đoạn trích “Tình yêu thù hận” theo đặc trưng thể loại theo hình thức dạy học lớp hay theo hình thức dạy học dự án mang tính khả thi mang lại hiệu dạy học cao so với việc dạy học đoạn...
 • 20
 • 1,685
 • 9

Luận văn: Dạy - học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại pot

Luận văn: Dạy - học văn bản tựa và văn bia trong sách giáo khoa ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại pot
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  LÂM THỊ QUYÊN DẠY - HỌC VĂN BẢN TỰA VÀ VĂN BIA TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI Chuyên nghành: Lí luận phƣơng pháp dạy học ... thuộc thể loại Tựa Văn bia chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn 10 Đó nguồn kiến thức bổ ích giúp bổ sung, hoàn thiện đề tài nghiên cứu: Dạy học Tựa Văn bia sách giáo khoa Ngữ Văn 10 theo đặc trƣng ... phương án dạy Tựa Văn bia đề xuất Chƣơng III - Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC VĂN BẢN THUỘC THỂ TỰA VÀ THỂ VĂN BIA CƠ SỞ LÍ LUẬN: Tựa Văn bia hai thể loại...
 • 109
 • 286
 • 0

skkn phương pháp tiếp cận tác phẩm thơ tự do trong nhà trường thpt từ góc độ đặc trưng thể loại.

skkn phương pháp tiếp cận tác phẩm thơ tự do trong nhà trường thpt từ góc độ đặc trưng thể loại.
... chiếm lĩnh tác phẩm thơ tự em khó khăn 20 Phương pháp giảng dạy thơ tự chương trình Ngữ văn THPT 3.1 Khơi gợi hứng thú tác phẩm thơ tự Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận không hiểu thơ tự dạng lí ... chọn phương pháp hướng dẫn học sinh tiếp cận tác phẩm theo đặc trưng thể thơ tự Chỉ có thầy trò dễ dàng tìm đường khám phá, bước vào giới nghệ thuật tác phẩm thơ 2.2 Đối với giáo viên Tác phẩm thơ ... mong muốn Trong dung lượng đề tài nhỏ này, bước đầu muốn hướng tới nhiệm vụ làm sáng tỏ đặc trưng thi pháp thơ tự do, từ tìm số phương pháp, biện pháp tiếp cận, phân tích tác phẩm thơ tự Phần thực...
 • 30
 • 524
 • 2

Dạy tác phẩm tùy bút trong trường THPT - Nhìn từ đặc trưng thể loại docx

Dạy tác phẩm tùy bút trong trường THPT - Nhìn từ đặc trưng thể loại docx
... vấn đề, cụ thể hai phương diện: phân định thể loại tùy bút hướng tiếp cận tác phẩm tùy bút vào đặc trưng loại hình 2- Tùy bút thể loại văn xuôi có đóng góp đáng kể vào văn học nước nhà, đặc biệt ... thuộc thể tùy bút không gọi đi, mà lại xếp vào thể loại ký? Cách xác định đặc trưng thể loại tùy bút trích dẫn (c) có điểm chưa thỏa đáng Các loại tùy bút liệt kê (loại thiên triết lí, loại thiên ... thống, cấp độ thể loại mối liên hệ tùy bút với ký dựa nhận định tréo ngoe với nhau: “Bài ký thực chất thuộc thể tùy bút Tùy bút thuộc thể ký”? Vậy thể loại thuộc thể loại nào? Và tác phẩm Ai đặt...
 • 5
 • 461
 • 1

dạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại

dạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loại
... đến đặc tr-ng loại thể thơ, truyện; ph-ơng pháp đặc thù dạy thơ, truyện; vấn đề giảng dạy số thể tài văn học đặc biệt Cú th cho rng: õy l cụng trỡnh u tiờn i sõu nghiờn cu dy hc tỏc phm chng theo ... tiếp ph-ơng pháp dạy học thơ Nôm Đ-ờng luật theo đặc tr-ng thể loại nh-ng có tác dụng gián tiếp, sở để trin khai luận văn 2.2/ Vn dy hc th loi th Nụm ng lut t c la chn SGK Ng vn11, NXB Giỏo dc, ... Lch s 2.1/ Vn ging dy TPVC theo loi th ó cú mt s cụng trỡnh: Vào năm 70 ca th k XX, vấn đề dạy học TPVC theo thể loại đ-ợc quan tâm Vấn ging dy tỏc phm chng theo loi th GS Trn Thanh m lm...
 • 109
 • 646
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn dạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loạiđặc trưng thể loạiđặc trưng thể loại tiểu thuyếtđặc trưng thể loại tùy bútđặc trưng thể loại cơ bản của truyện cổ tíchđặc trưng thể loại truyện ngắndạy học tác phẩm chí phèo đời thừa của nam cao theo đặc trưng thể loạihướng dẫn học sinh đọc hiểu truyện dân gian ở trường thpt theo đặc trưng thể loạisáng kiến kinh nghiệm dạy đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loạiskkn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinhthpt qua dạy học đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo đặc trưng thể loạiđọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loạihướng dẫn đọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loạiđọc hiểu tuỳ bút người lái đò sông đà nguyễn tuân theo đặc trưng thể loạidạy học thơ nôm đường luật ở trung học cơ sở theo đặc trưng thể loạiđọc hiểu các văn bản báo cáo chiếu theo đặc trưng thể loạiLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU1.Thong bao trieu tap hop DHDCD bat thuong 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 20153.Dang ky du hop DHDCD bat thuong 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Bảng đơn vị đo độ dàiGiảm đi một số lầnĐề-ca-mét. Héc-tô-mét.Tìm số chiaBảng nhân 7Luận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUGấp một số lên nhiều lầnbao cao thuong nien 2011 dlg20160120 20160119 dlg dinh chinh thong tin bc thay doi sh cd lon ansenholdco limitedĐồ dùng dạy học Toán lớp 1 (Hình vẽ)giáo án chủ đề: Quê hương đất nước mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi20160322 20160322 dlg bc thay doi sh cd lon ansenholdco limitedKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CSTKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CHVRKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU