Hồ quý ly của nguyễn xuân khánh từ lịch sử đến tiểu thuyết

Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh. Từ lịch sử đến tiểu thuyết ( Luận văn ThS. Văn học )

Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh. Từ lịch sử đến tiểu thuyết ( Luận văn ThS. Văn học )
... Chương 1: Lịch sử tiểu thuyết lịch sử Chương 2: Hồ Quý Ly: từ nhân vật lịch sử đến nhân vật tiểu thuyết Chương 3: Nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly 13 CHƢƠNG 1: LỊCH SỬ VÀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ 1.1 ... - Tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly (Lê Thị Chung- 200 4) thành công tiểu thuyết góc độ đặc điểm thể loại tiểu thuyết lịch sử; khẳng định vị trí Hồ Quý Ly tiến trình phát triển tiểu thuyết lịch sử ... tiểu thuyết lịch sử nói chung tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh nói riêng nhiều phương diện, đặc biệt hệ thống nhân vật, kiện Nghiên cứu Hồ Quý Ly theo hướng từ nhân vật lịch sử đến...
 • 115
 • 392
 • 2

Hồ quý ly của nguyễn xuân khánh từ lịch sử đến tiểu thuyết

Hồ quý ly của nguyễn xuân khánh từ lịch sử đến tiểu thuyết
... đến có nhiều công trình nghiên cứu viết nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nội dung chủ yếu bàn nội dung, nghệ thuật Hồ Quý Ly bút lực nhà văn Đầu tiên viết Vạn Xuân, Hồ Quý Ly tiểu ... chọn thể hiện thực lịch sử tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh, Tạp chí khoa học, ĐHSP TPHCM 12 Nguyễn Thị Thu Hương (2010), Vấn đề xây dựng nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh, Non nước- ... tư cách nhà văn tiểu thuyết lịch sử Tác giả Châu Diên viết Tham luận tiểu thuyết Hồ Quý Ly Với nhìn đầy hiểu biết Nguyễn Xuân Khánh, tác giả khẳng định thành công Nguyễn Xuân Khánh nhiều phương...
 • 16
 • 176
 • 0

Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh

Hình tượng con người cô đơn trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh
... H TH NG HÌNH TƯ NG CON NGƯ I CÔ ĐƠN TRONG TI U THUY T H QUÝ LY C A NGUY N XUÂN KHÁNH 2.1 Ki u hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh 2.1.1 N i ñơn c a nh ng k sĩ ... i ñơn văn h c Chương 2: H th ng hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh Chương 3: Ngh thu t th hi n hình tư ng ngư i ñơn ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh ... t l ch s c a Nguy n Xuân Khánh 2.2 Nh ng vi t v th gi i ngh thu t ti u thuy t “H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh Vi t v th gi i ngh thu t ti u thuy t H Quý Ly c a Nguy n Xuân Khánh tác gi Lê Th...
 • 26
 • 433
 • 1

diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh và hội thề của nguyễn quang thân

diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết hồ quý ly của nguyễn xuân khánh và hội thề của nguyễn quang thân
... - Chương Lý thuyết diễn ngôn vấn đề diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử Việt Nam 11 11 - Chương Diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh Hội thề Nguyễn Quang Thân từ góc ... Chương Diễn ngôn lịch sử tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh Hội thề Nguyễn Quang Thân nhìn từ phương thức thể Chương LÝ THUYẾT DIỄN NGÔN VÀ VẤN ĐỀ DIỄN NGÔN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT ... truyện Hồ Qúy Ly Nguyễn Xuân Khánh Hội thề Nguyễn Quang Thân góc nhìn lý thuyết diễn ngôn 2.1.1 Về cốt truyện Hồ Qúy Ly Nguyễn Xuân Khánh Ngay từ đời, tiểu thuyết Hồ Qúy Ly Nguyễn Xuân Khánh thu...
 • 135
 • 878
 • 4

Một số vấn đề luận về tiểu thuyết lịch sử thông qua tác phẩm Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh và Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác

Một số vấn đề lý luận về tiểu thuyết lịch sử  thông qua tác phẩm Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh và Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác
... mặt thuyết, xung quanh vấn đề tiểu thuyết lịch sử Như nói nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử góc độ luận chưa có tác phẩm chuyên sâu Qua việc đề cập đến số tác giá, tác phấm tiểu thuyết lịch sử, ... hai tác phẩm: * Hồ Quý Ly (Nguyễn Xuân Khánh) * Sông Côn mùa (Nguyễn Mộng Giác) Bên cạnh có tham khảo số tác phẩm tiểu thuyết lịch sử khác Mục đích ý nghĩa đề tài Trên sở nghiên cứu hai tác phẩm ... iê n phù hợp ta nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác Đây hai tác phám đạt thành tựu lổm thể tiểu thuyết lịch sử kỷ XX nói chung năm cuối...
 • 132
 • 265
 • 0

Bi kịch của tầng lớp quý tộc qua tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần và “Hồ Quý Ly” của Nguyễn Xuân Khánh.

Bi kịch của tầng lớp quý tộc qua tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần và “Hồ Quý Ly” của Nguyễn Xuân Khánh.
... thức, khó khăn Điểm khác bi kịch tầng lớp quý tộc qua tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” Tào Tuyết Cần “Hồ Quý Ly” Nguyễn Xuân Khánh 2.1 Đặc điểm bi kịch 2.1.1 “Hồng lâu mộng” bi kịch khát khao sống tự ... giống bi kịch tầng lớp quý tộc qua tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” Tào Tuyết Cần “Hồ Quý Ly” Nguyễn Xuân Khánh 2.1 Đặc điểm bi kịch 2.1.1 Bi kịch “mạt vận” tầng lớp thượng lưu Cả hai tác phẩm tái tầng ... thiệu đôi nét tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” Tào Tuyết Cần “Hồ Quý Ly” Nguyễn Xuân Khánh 1.1 Tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” Tào Tuyết Cần Tác phẩm đời vào thời Càn Long (cuối kỷ 18) Đây tiểu thuyết chương...
 • 16
 • 272
 • 0

Luận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết hồ quí ly của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sỹ ngữ văn

Luận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết hồ quí ly của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sỹ ngữ văn
... trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương Các bình diện ngôn ngữ lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly 11 Chương TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VÀ NGÔN NGỮ TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ 1.1 Tiểu thuyết ... nghiên cứu Luận văn tập trung sâu tìm hiểu ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh với phương diện bản: điểm nhìn trần thuật, đan cài lớp ngôn ngữ đặc điểm ngôn ngữ trần thuật ... lí thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu Đó thể loại tiểu thuyết, tiểu thuyết lịch sử, ngôn ngữ tiểu thuyết, ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử, ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Đây khái niệm luận...
 • 97
 • 808
 • 3

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Quí Ly của Nguyễn Xuân Khánh

Ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Quí Ly của Nguyễn Xuân Khánh
... 1: Tiểu thuyết lịch sử ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết lịch sử Chương Các kiểu lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương Các bình diện ngôn ngữ lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương TIỂU ... sâu tìm hiểu ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh với phương diện bản: điểm nhìn trần thuật, đan cài lớp ngôn ngữ đặc điểm ngôn ngữ trần thuật thể cấp độ ngôn từ tác phầm ... BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ TRONG LỜI TRẦN THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY 55 3.1 Đặc điểm từ ngữ lời trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly 55 3.1.1 Lớp từ ngữ thi ca 61 3.1.2 Lớp từ ngữ hội...
 • 94
 • 205
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết hồ quý ly và mậu thượng ngàn của nguyễn xuân khánh

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết hồ quý ly và mậu thượng ngàn của nguyễn xuân khánh
... Chơng Thế giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Chơng Không gian, thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Chơng Giọng điệu, kết cấu nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết ... thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Chơng Thế giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn 1.1 Các kiểu nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thợng Ngàn Nhân vật hình thức để qua văn học tái giới ... nhân vật nữ tiểu thuyết Hồ Quý Ly; nhà văn Châu Diên với Tiểu thuyết Hồ Quý Ly t chất nhà văn Nguyễn Xuân Khánh; nhà văn Hoàng Tiến đọc tham luận Thân phận kẻ sĩ tiểu thuyết Hồ Quý Ly Sau hội...
 • 134
 • 756
 • 4

Những tìm tòi nghệ thuật của nguyễn xuân khánh trong tiểu thuyết lịch sử hồ quý ly

Những tìm tòi nghệ thuật của nguyễn xuân khánh trong tiểu thuyết lịch sử hồ quý ly
... Hồ Quý Ly mảng tiểu thuyết viết đề tài lịch sử văn học Việt Nam đơng đại Chơng : Cảm hứng mới, cách nhìn nhận khứ lịch sử nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly Chơng : Những nét nghệ thuật tiểu thuyết Hồ ... điều khả tiểu thuyết Hồ Quý Ly ; nhà văn Trần Thị Trờng đọc tham luận Những nhân vật nữ tiểu thuyết Hồ Quý Ly; nhà văn Châu Diên có Tiểu thuyết Hồ Quý Ly t chất nhà văn Nguyễn Xuân Khánh; nhà ... miêu tả trực tiếp Hồ Quý Ly" [2; ] Và Hồ Quý Ly ngời nh mắt sử gia Nguyễn Xuân Khánh? Đó điều lôi ngời đọc 2.2.1 Hồ Quý Ly dới nhìn sử gia Trớc sâu vào nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly, ta thử tạm...
 • 70
 • 380
 • 2

Nghệ thuật trần thuật của nguyễn xuân khánh trong tiểu thuyết hồ quý ly luận văn thạc sĩ ngữ văn

Nghệ thuật trần thuật của nguyễn xuân khánh trong tiểu thuyết hồ quý ly luận văn thạc sĩ ngữ văn
... THỨC TRẦN THUẬT CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH TRONG TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY 3.1 Quan điểm trần thuật Nguyễn Xuân Khánh 3.1.1 Người trần thuật 3.1.1.1 Người trần thuật từ thứ ba 3.1.1.2 Người trần thuật ... công trình, viết bàn nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Trong Hội thảo tiểu thuyết Hồ Quý Ly, tác giả Đinh Công Vĩ góp mặt với viết Về tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh Ở viết này, ... Hải); Những nhân vật nữ tiểu thuyết Hồ Quý Ly (Trần Thị Trường); Tiểu thuyết Hồ Quý Ly tư chất nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (Châu Diên); Thân phận kẻ tiểu thuyết Hồ Quý Ly (Hoàng Tiến),… Ngoài...
 • 133
 • 995
 • 6

Nhân vật trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn

Nhân vật trong tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn
... khai chương: Chương Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn Chương Nhân vật tiểu thuyết Hồ Quý Ly Chương Nhân vật tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn Chương NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN ... Xuân Khánh Hồ Quý Ly Mẫu Thượng Ngàn ………………………………… Tiểu kết…………………………………………………………… Chương NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY Hệ thống nhân vật tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly ………… Hồ Quý Ly bi ... VĂN NGUYỄN XUÂN KHÁNH VÀ TIỂU THUYẾT HỒ QUÝ LY, MẪU THƯỢNG NGÀN Hiện tượng nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ……………………… Sự đời tiểu thuyết Hồ Quý Ly Mẫu Thượng Ngàn …… Quan niệm lịch sử văn hóa Nguyễn Xuân...
 • 91
 • 563
 • 3

Những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại (qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn)

Những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại (qua hai tác phẩm hồ quý ly và mẫu thượng ngàn)
... loại diễn nay? Chọn đề tài nghiên cứu Những đóng góp Nguyễn Xuân Khánh vào tiến trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đƣơng đại (qua hai tác phẩm Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn), hy vọng trả lời câu hỏi LỊCH ... Khánh tương quan với trình đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại? Những tác phẩm vốn khởi thảo lại từ sáng tác lâu Hồ Quý Ly Mẫu thượng ngàn có đóng góp quan trọng vào tiến trình cách tân thể loại ... sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góp phần vào tiến trình cách tân tiểu thuyết đương đại, quan tâm tới nghiên cứu lí luận thể loại, đánh giá tổng kết thành tựu tiểu thuyết Việt Nam đương đại...
 • 21
 • 464
 • 3

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (qua tác phẩm Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (qua tác phẩm Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa
... LOẠI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh phân loại 2.1.1 Lí thuyết văn học nhân vật tiểu thuyết số sở phân loại “Nhà văn sáng tạo nhân vật để ... qua giới nhân vật, Nguyễn Xuân Khánh thể rõ tư tưởng yếu tầng văn hóa - trị - lịch sử Việt Nam Đó Nho giáo Hồ Quý Ly, đạo Mẫu Mẫu thượng ngàn đạo Phật Đội gạo lên chùa Đội gạo lên chùa tiểu thuyết ... ba tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh kiến tạo giới nhân vật đồ sộ, phong phú, chứng tỏ tài bậc thầy cách tổ chức, xây dựng nhân vật biết cách để nhân vật...
 • 128
 • 851
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết của nguyễn xuân khánhtác phẩm của nguyễn xuân khánhtiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánhdoi gao len chua cua nguyen xuan khanhcác tác phẩm của nguyễn xuân khánhdoc truyen doi gao len chua cua nguyen xuan khanhtac pham doi gao len chua cua nguyen xuan khanhbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ văndacdiem tieu thuyet lich su cua nguyen xuan khanh3 quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sửcác quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sửquy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sửnhững quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sửlời bình của nguyễn dữ trong chuyện phán sự đền tản viên8 nguyễn xuân thông 2010 lịch sử chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàng quốc việtĐề + ĐA KT chương 1 hình 8Bài 30. ua, ưatài liệu điều hòa kk vrvON THI 8 TUAN HKIGửi chú NTNA bài 1Thermal energy storageBài 18. x, chĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Hoạc kì 1Chuong 2 danh gia hieu qua thiet ke lap dattrac gnhiem luong giacPhép cộng trong phạm vi 6Phép cộng trong phạm vi 3test 1 lớp 9PPCT VĂN 7Đề kiểm tra 1 tiếtĐề kiểm tra 1 tiếtĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018REVISION UNIT 1-2-3đề kiêm tra 1 tiêt lớp 8