Biểu tượng cá trong ca dao dân tộc kinh và một số dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc

Biểu tượng trong ca dao dân tộc Kinh một số dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc

Biểu tượng cá trong ca dao dân tộc Kinh và một số dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc
... 1: Biểu tượng ca dao dân tộc Kinh Chương 2: Biểu tượng ca dao số dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc Chương 3: So sánh biểu tượng ca dao dân tộc Kinh số dân tộc thiểu số vùng núi phía ... nghiên cứu biểu tượng ca dao dân tộc Kinh so sánh với dân tộc thiểu số Với lý trên, định lựa chọn đề tài: Biểu tượng ca dao dân tộc Kinh số dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc Lịch sử ... đích nghiên cứu Ca dao thường in đậm tâm hồn, cách sống, cách cảm, cách nghĩ người vùng miền, dân tộc Nghiên cứu Biểu tượng ca dao dân tộc Kinh số dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc nhằm hướng...
 • 131
 • 958
 • 0

Phân tích hàm lượng amoni trong nước ngầm tại hà nội một số vùng lân cận

Phân tích hàm lượng amoni trong nước ngầm tại hà nội và một số vùng lân cận
... cloramin Lượng amoni nước bề mặt nước ngầm thường thấp 0,2 mg/l Các nguồn nước khí có nồng độ amoni đến 3mg/l Việc chăn nuôi gia súc quy mô lớn có khẳ làm tăng hàm lượng amoni nước mặt Sự nhiễm bẩn amoni ... trường Phân tích chất lượng môi trường: không khí, đất, nước & trầm tích Phân tích hóa chất phân bón Phân tích lượng thuốc Bảo Vệ Thực Vật, hợp chất hưu cơ: cholorophenol, PCBs, PAHs, nước, ... Trường HN NH4+ Hàm lượng nitrat 50 mg/l Hàm lượng nitrit mg/l CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ AMONI I Phương pháp Clo hóa: Clo chất oxi hóa mạnh oxi hóa amoni/ amoniac nhiệt độ phòng thành N2 Khi...
 • 18
 • 146
 • 0

So sánh biểu tượng trăng trong truyện kiều của nguyễn du trong ca dao người việt

So sánh biểu tượng trăng trong truyện kiều của nguyễn du và trong ca dao người việt
... thức, ca dao đời trớc từ Nguyễn Du học ca dao nhng có chọn lọc cải tiến, ngôn ngữ ca dao mộc mạc, bình dị Ca dao Truyện Kiều Nguyễn Du có bắt gặp, tơng đồng với việc sử dụng biểu tợng trăng, Nguyễn ... diễn Chơng II Biểu tợng trăng ca dao ngời Việt 2.1 Khảo sát, thống kê xuất biểu tợng trăng ca dao Trong Kho tàng ca dao ngời Việt Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thuý Lan, ... thơ Nguyễn Du với ca dao ph ơng diện nh loại cụ thể Phơng pháp so sánh để nét giống khác thơ Nguyễn Du với ca dao việc thể biện biểu tợng Phơng pháp phân tích, tổng hợp số ca dao số câu Truyện Kiều...
 • 55
 • 920
 • 7

Việc truyền bá đạo tin lành ảnh hưởng của nó ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc nước ta hiện nay

Việc truyền bá đạo tin lành và ảnh hưởng của nó ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc nước ta hiện nay
... điểm đạo Tin Lành Việt Nam 24 Chương1 ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC TRUYỀN ĐẠO TIN LÀNH VÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƢỚC TA 31 2.1 Một số đặc điểm vùng dân tộc thiểu số miền núi ... VIỆC TRUYỀN ĐẠO TIN LÀNH VÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƢỚC TA 2.1 Một số đặc điểm vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc có liên quan đến hoạt động truyền đạo Tin Lành ... đạo Tin Lành vào 41 vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc thời gian qua 2.4 Những ảnh hƣởng việc truyền đạo trái phép vào đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 46 NHỮNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ...
 • 101
 • 190
 • 0

Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân mình trắng Xylostrechus quadies Chevr

Điều tra thành phần sâu hại cà phê chè, diễn biến và một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân mình trắng Xylostrechus quadies Chevr
... 2.3.1 Điều tra tình hình sản xuất phê vùng nghiên cứu 2.3.2 Điều tra thành phần sâu hại phê chè 2.3.3 Điều tra diễn biến sâu đục thân trắng hại phê 2.3.3.1 Điều tra tỷ lệ phê bị sâu đục ... Ảnh hưởng che bóng đến tỉ lệ sâu đục thân trắng 2.3.4.2 Ảnh hưởng tuổi đến đến tỉ lệ phê bị sâu đục thân trắng gây hại 2.3.4.3 Ảnh hưởng chế độ chăm sóc đến đến tỉ lệ phê bị sâu đục thân trắng ... tài: Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân trắng Xylostrechus quadies Chevr năm 2010 xã Chiềng Pha Thuận Châu, Sơn La năm 2010” 3.2 Thành phần sâu...
 • 57
 • 1,650
 • 4

Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc việt nam

Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc việt nam
... Truyện kể dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc chủ yếu khảo sát, nghiên cứu theo hướng sau: - Nghiên cứu truyện kể dân gian dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung truyện kể dân tộc miền núi ... truyện kể dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Truyện kể dân gian dân tộc thiểu số tiếp tục mối quan tâm giới nghiên cứu năm gần Trong Tổng tập văn học dân gian dân tộc thiểu số Việt Nam, ... vực miền núi phía Bắc việc nghiên cứu truyện kể dân gian dân tộc thiểu số Chương 2: Thần thoại truyền thuyết dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Chương 3: Truyện cổ tích dân tộc thiểu số miền núi...
 • 150
 • 2,985
 • 9

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc nước ta hiện nay
... Phân viện H Nội, tr.27 Lê Quang Trung, (2006), Nâng cao vai trò đội ngũ cán chủ chốt cấp sở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, Tạp chí Giáo dục lý luận (6), Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh ... lực đội ngũ CBCC cấp sở vùng dân tộc miền núi phía Bắc, Tạp chí Xây dựng Đảng (8), tr.23 Lê Quang Trung (2007), Vấn đề cán v việc tăng cờng sức mạnh hệ thống trị vùng cao biên giới phía Bắc, ... Minh - Học viện trị khu vực I, tr.30 Lê Quang Trung (2007), Nâng cao lực t đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp sở nớc ta nay, Tạp chí Giáo dục lý luận (9), Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Học...
 • 29
 • 611
 • 2

Nghiên cứu tập quán dinh dưỡng một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc tác động đến tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

Nghiên cứu tập quán dinh dưỡng một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc tác động đến tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi
... quan tập quán dinh dỡng tình trạng dinh dỡng trẻ em dới tuổi dân tộc Sán Chay 11 Chơng Tổng quan 1.1 Một số nghiên cứu SDD trẻ em dới tuổi Việt Nam giới 1.1.1 Một số nghiên cứu tình trạng SDD trẻ ... 1.1 Một số nghiên cứu SDD trẻ em dới tuổi Việt Nam giới 1.1.1 Một số nghiên cứu tình trạng SDD trẻ em nớc giới 1.1.2 Tình hình SDD trẻ em dới tuổi Việt Nam 1.1.3 Tình trạng SDD trẻ em dới tuổi ... tập quán dinh dỡng tình trạng dinh dỡng trẻ em dới tuổi Chơng - Bàn luận 4.1 Tập quán dinh dỡng dân tộc Tày, Sán Chay, Mông, Dao miền núi phía Bắc Việt Nam 4.2 Tình trạng dinh dỡng trẻ em dới tuổi...
 • 73
 • 539
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu sử dụng ván Nứa ép 3 lớp thay thế ván gỗ trong nhà ở của nhân dân vùng núi phía Bắc " doc

Nghiên cứu khoa học
... kết nghiên cứu tác giả thuộc Viện Công nghiệp rừng làm, xây dựng đề tài: "Nghiên cứu sử dụng ván nứa lớp thay ván gỗ nhà nhân dân vùng núi phía Bắc " nhằm đạt mục tiêu là: + Tạo loại ván nứa ... thân 8 ,3 54 5,0 5,0 49 3, 0 1 /3 thân 8,0 63 4,0 4,5 44 2,5 1/2 thân 7,8 54 3, 5 4 ,3 33 2,0 2 /3 thân 6,5 38 3, 0 3, 0 27 1,5 Gốc Bảng Giá bán nứa Bắc Kạn Hà Tây Loại nứa Đường kính Chiều dài (cm) ... khác (ván dăm, ván dán nhập từ Malaysia) Cường độ uốn tĩnh theo chiều dọc thớ tương đương gỗ nhóm III, IV; tính chất khác đảm bảo làm vật liệu thay ván gỗ nhà cho nhân dân vùng núi phía Bắc nước...
 • 12
 • 233
 • 1

Đề tài " Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến một số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân mình trắng Xylostrechus quadies Chevr"" pdf

Đề tài
... Điều tra tình hình sản xuất phê vùng nghiên cứu 14 2.3.2 Điều tra thành phần sâu hại phê chè .14 2.3.3 Điều tra diễn biến sâu đục thân trắng hại phê 15 2.3.3.1 Điều tra tỷ lệ ... góp phần giải vấn đề với Chiềng Pha tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra thành phần sâu hại phê chè, diễn biến số yếu tố ảnh hưởng đến sâu đục thân trắng Xylostrechus quadies Chevr năm 2010 ... có sâu >50% ) 2.3.3 Điều tra diễn biến sâu đục thân trắng hại phê 2.3.3.1 Điều tra tỷ lệ phê bị sâu đục thân trắng gây hại - Chọn cố định vườn phê tuổi kinh doanh, vườn ha, hàng điều tra...
 • 57
 • 477
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO TỪ CÁC CÂY THUỘC HỌ CÚC, PHÊ, Ô RÔ, BỨA MỘT SỐ HỌ KHÁC MỌC PHỔ BIẾN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM " ppsx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... thuốc Việt Nam Ngoài đề tài tạo điều kiện thuận lợi mặt kinh phí, giúp cho nghiên cứu sinh học viên cao học điều kiện hoàn thành luận án với khối lượng chất lượng cao Kết đào tạo sau đại học ... Hoá học Việt Nam [2] Geranylated xanthones from the bark of Garcinia benthami: bài, dự kiến đăng tạp chí Phytochemistry 5.3 Các báo cáo Khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Báo cáo Hội nghị Khoa học ... phương cách sử dụng hiệu theo y học cổ truyền ba thuốc nầy Ý nghĩa thực tiễn hiệu ứng dụng thực tiễn Các kết nghiên cứu từ đề tài cung cấp thông tin khoa học đáng tin cậy thành phần hoá học số thuốc...
 • 3
 • 369
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dân ca vùng núi phía bắccác dân tộc thiểu số miền núi phía bắcdân tộc thiểu số miền núi phía bắccác dân tộc ít người ở vùng núi phía bắccác dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắcđời sống văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi phía bắclịch sử sưu tầm và nghiên cứu truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía bắckhái quát về tư liệu và diện mạo chung truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía bắcthần thoại các dân tộc thiểu số miền núi phía bắctruyện cổ tích các dân tộc thiểu số miền núi phía bắcđặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía bắcmấy nét khái quát về các dân tộc thiểu số miền núi phía bắcbăng sẽ được rút ra khỏi hộp cassette và dàn ra đường chạy trong các trạng thái play record và một số trạng thái still searchnghiên cứu sử dụng ván nứa ép 3 lớp thay thế ván gỗ trong nhà ở của nhân dân vùng núi phía bắcthông có đường ô tô đến trụ sở ubnd và một số vùng dân cư trong xã tuy nhiên vào mùa mưa giao thông đi lại trong xã rất khó khăn đây là vùng núi dễ bị sạt lở do mưa lũThánh giá đảo ngược là thế nàoKế hoạch sơ kết học kì IĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niênvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT4 nạp chồng toán tử5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA