Bi kịch tình yêu trong truyện thơ các dân tộc thiểu số

Bi kịch tình yêu trong truyện thơ các dân tộc thiểu số

Bi kịch tình yêu trong truyện thơ các dân tộc thiểu số
... truyện thơ bi kịch tình yêu truyện thơ dân tộc thiểu số Chƣơng II: Xung đột bi kịch truyện thơ đề tài tình yêu dân tộc thiểu số Chƣơng 3: Nhân vật bi kịch hiệu ứng bi kịch truyện thơ đề tài tình ... tình yêu dân tộc thiểu số 19 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ TRUYỆN THƠ VÀ BI KỊCH TÌNH YÊU TRONG TRUYỆN THƠ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Tổng quan truyện thơ dân tộc thiểu số Việt Nam 1.1.1 Khái niệm truyện thơ ... Bi kịch tình yêu truyện thơ dân tộc thiểu số ngƣời viết tập trung tìm hiểu bi u bi kịch tình yêu truyện thơ dân tộc thiểu số qua tác phẩm sách: Tổng tập 16 Văn học dân gian dân tộc thiểu số...
 • 122
 • 1,091
 • 1

Phân tích bi kịch mất nước và bi kịch tình yêu trong truyền thuyết " An Dương Vương và Mị Châu

Phân tích bi kịch mất nước và bi kịch tình yêu trong truyền thuyết " An Dương Vương và Mị Châu
... xưa sáng tạo nên truyền thuyết lịch sử đầy cảm động, xót xa Truyện An Dương Vương Mị Châu - Trọng Thuỷ câu chuyện, học lớn lao bi kịch nước bi kịch tình yêu diễn lịch sử Truyền thuyết tiếp tục ... muội Mị Châu mà chủ quan khinh địch, cảnh giác nhà vua Vậy người xưa muốn nói cho hệ đời sau qua truyền thuyết An Dương Vương Mị Châu - Trọng Thuỷ” ? Phải lời kể suông câu chuyện nước vua An Dương ... màng từ cha nàng nàng Liệu Mị Châu có đáng phải chịu hình phạt không ? Thật khó khăn đau xót cho vua An Dương Vương nhát kiếm chém ranh giới tình yêu nước mãnh liệt tình yêu tha thiết Nhưng tất...
 • 2
 • 285
 • 3

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh phú thọ hiện nay

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh phú thọ hiện nay
... gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường Tỉnh Phú Thọ nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 21 Đỗ Văn Hòa (2003), Vấn đề giữ gìn phát huy giá trị văn hóa ... hội truyền thống, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Văn hóa Thông tin (2003), Sổ tay văn hóa - thông tin vùng dân tộc thiểu số miền núi, Nxb Hà Nội Trần Văn Bính (2006), Đời sống văn hóa dân tộc ... Viện Văn hóa Phát triển (2004), Giáo trình lý luận văn hóa đường lối văn hóa Đảng, hệ cử nhân trị, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 26 Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ (2009), Những làng văn hóa, văn nghệ dân...
 • 8
 • 98
 • 0

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh phú thọ hiện nay luận văn ths triết học 60 22 85 pdf

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh phú thọ hiện nay  luận văn ths triết học 60 22 85 pdf
... phát huy hiệu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ * Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn: Luận văn làm rõ sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ, ... cứu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ thực trạng phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khảo sát đánh giá thực trạng trình phát huy giá trị văn hóa truyền thống đó, luận ... việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ Chương 2: Thực trạng việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ...
 • 99
 • 178
 • 0

hình tượng người phụ nữ trong thơ các dân tộc thiểu số việt nam hiện đại (khu vực phía bắc)

hình tượng người phụ nữ trong thơ các dân tộc thiểu số việt nam hiện đại (khu vực phía bắc)
... VỀ THƠ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI VÀ HÌNH TƢỢNG NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ 1.1 Vài nét thơ dân tộc thiểu số Việt Nam đại Có nguồn mạch từ thơ ca dân gian, thơ ca dân tộc thiểu số Việt Nam ... Nghiên cứu Hình tƣợng ngƣời phụ nữ thơ dân tộc thiểu số Việt Nam đại hy vọng đem lại nhìn tƣơng đối hệ thống toàn diện hình tƣợng ngƣời phụ nữ dân tộc miền núi thơ dân tộc thiểu số Việt Nam đại Khẳng ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BÙI THU TRÀ HÌNH TƢỢNG NGƢỜI PHỤ NỮ TRONG THƠ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (KHU VỰC PHÍA BẮC) Chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM số: 60.22.34...
 • 139
 • 464
 • 0

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
... khoa học xã hội nhân văn quản minh ph-ơng khai thác giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch huyện bát xát, tỉnh lào cai Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào ... ngun ti nguyờn du lch c trng v xu th phỏt trin du lch sinh thỏi, húa v mo him n Lo Cai du khỏch cú th i thm cỏc im du lch c sc v sinh thỏi, lch s, húa, du lch ngh dng T Lo Cai du khỏch cng cú ... Quy hoch tng th phỏt trin du lch Vit Nam, xỏc nh Lo Cai nm khụng gian Tiu vựng du lch nỳi Tõy Bc V trớ ca Lo Cai phỏt trin du lch ca ngnh du lch núi chung, tiu vựng du lch nỳi Tõy Bc núi riờng...
 • 137
 • 756
 • 12

Báo cáo khoa học Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vùng tây bắc trong sự phát triển bền vững

Báo cáo khoa học Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vùng tây bắc trong sự phát triển bền vững
... 53 dân tộc thiểu số Việt Nam Đây đặc thù dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam Trên sở đặc điểm này, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc phong phú đa dạng Nhưng, nhìn chung, văn hóa truyền ... lĩnh vực văn hóa truyền thống dân tộc Tây Bắc nước ta để làm cho vị trí VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG xứng tầm chế thị trường Cho nên, xem xét văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc NỀN KINH ... đời sống dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Bởi vì, CÁI NỀN TẢNG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trải qua nhiều thử thách hàng 1000 năm lịch sử, hôm họ đứng vững, yếu tố văn hóa truyền...
 • 12
 • 191
 • 0

hình tượng thần trong thần thoại các dân tộc thiểu số việt nam

hình tượng thần trong thần thoại các dân tộc thiểu số việt nam
... thần thoại 14 1.1.2 Cơ sở hình thành tồn thần thoại cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam 20 1.2 Hình tượng thần việc phân loại hình tượng thần thần thoại dân tộc thiểu số Việt Nam ... Hình tượng nghệ thuật hình tượng thần 25 1.2.2 Phân loại hình tượng thần 26 Chƣơng Ý NGHĨA HÌNH TƢỢNG THẦN TRONG THẦN THOẠI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 39 2.1 Thần thần thoại ... thần thoại dân tộc thiểu số Việt Nam nét độc đáo số dân tộc Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân loại hình tượng thần thần thoại dân tộc thiểu số Việt Nam - Phân tích, làm rõ giá trị hình tượng thần phương...
 • 126
 • 229
 • 1

TÂY bắc một VÙNG đất GIÀU GIÁ TRỊ văn hóa TRUYỀN THỐNG các dân tộc THIỂU số

TÂY bắc  một VÙNG đất GIÀU GIÁ TRỊ văn hóa TRUYỀN THỐNG các dân tộc THIỂU số
... thể nói ý thức tộc đặc điểm, trình độ mức sống dân tộc, kết tinh thành giá trị văn hóa Văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc kết giao lưu nhiều dân tộc nhiều vùng đất khác nhau, ... tiếp thu tinh hoa văn hóa, dân tộc Tây Bắc giữ sắc vùng núi Tây Bắc nơi tuyến đầu tổ quốc, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc phát huy sắc văn hóa cộng đồng dân tộc Việt Nam ... hội bà dân tộc Tây Bắc 1.2.2 Tây Bắc vùng đất trang sử anh hùng Tây Bắc, địa bàn miền núi, nhiều dân tộc, truyền thống văn hóa lâu đời từ thời dựng nước giữ nước Đồng bào dân tộc Tây Bắc, trừ...
 • 10
 • 398
 • 0

NHỮNG lý LUẬN CHUNG về vấn đề TUYÊN TRUYỀN GIÁ TRỊ văn hóa TRUYỀN THỐNG các dân tộc THIỂU số tây bắc

NHỮNG lý LUẬN CHUNG về vấn đề TUYÊN TRUYỀN GIÁ TRỊ văn hóa TRUYỀN THỐNG các dân tộc THIỂU số tây bắc
... TUYÊN TRUYỀN NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC 1.4.1 Đặc điểm công chúng báo chí Tây Bắc * Đặc điểm dân cư, dân số quan hệ tộc người Các dân tộc - tộc người Tây Bắc cư trú xen kẽ ... từ tạo cho dân tộc giá trị văn hóa riêng mà văn hóa khác Những giá trị sắc văn hóa truyền thống dân tộc hình thành chi phối qui luật văn hóa chung nhân loại, mang nét riêng có dân tộc, làm cho ... tác tuyên truyền bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, báo chí Tây Bắc nói riêng, báo chí Việt Nam nói chung giữ vai trò cầu nối nét đẹp dân tộc với dân tộc...
 • 28
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu sốthần thoại và truyền thuyết các dân tộc thiểu sốtình yêu trong dân ca của các dân tộc thiểu số vĩnh phúcnghiên cứu một số kinh nghiệm truyền thống trong việc bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông cửu longdong nhan van trong van hoa truyen thong cua cac dan toc thieu sovan hoa cac dan toc thieu so o vn nhung gia tri tot dep trong van hoa truyen thongđồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh đắc lắccác dân tộc thiểu số với bác hồ kính yêutình cảm các dân tộc thiểu số với bác hồcác dân tộc thiểu số ở hà tĩnhluận văn báo chí với việc tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng tây bắc docxsac phuc truyen thong cua cac dan toc thieu sotỷ lệ nghèo của các dân tộc thiểu số so với tỷ lệ nghèo của tỉnh thái nguyêntài liệu đồ án tốt nghiệp chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp pptxluận văn thạc sĩ triết học phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số thanh hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây