TRƯỜNG KỸ NGHỆ THỰC HÀNH Ở HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC

Khoa học kỹ thuật Nội thời Pháp thuộc

Khoa học kỹ thuật Hà Nội thời Pháp thuộc
... Nội nửa kỷ, phải đến giai đoạn Khoa học kỹ thuật Việt Nam nói chung Nội nói riêng dừng lại hẳn, nhân dân ta không chút sáng tạo lĩnh vực Khoa học kỹ thuật? Hay phải tất thành tựu khoa học ... khai thác thuộc địa cách hiệu xây dựng để phát triển thuộc địa đưa yếu tố kỹ thuật xây dựng vào Nội Điều mà phủ nhận nửa kỷ chiếm đóng Nội, thực dân Pháp sức xây dựng Nội thành thành phố ... phong kiến Phương 36 Bắc có trình độ khoa học kỹ thuật tương đương dân tộc ta, lần thực dân Pháp, khoa học kỹ thuật đại hơn, cao hẳn so với khoa học kỹ thuật cổ truyền dân tộc Trong trình xâm...
 • 38
 • 203
 • 0

Đào tạo thư - lưu trữ viên Việt Nam thời Pháp thuộc

Đào tạo thư ký - lưu trữ viên ở Việt Nam thời Pháp thuộc
... Trung Ky -( 4) s6' hoc vien den tir cac co quan cua Nam Ky •(5) s6' hpc vien den tCr cac co quan cua Cam-pu-chia •(6) s6' hpc vi^n d^'n tCr cac co quan cOa Lao 135 nhu Nghi dinh 2 5-1 0-1 930 ciia ... ky - luu tru vien ngudi ban xu' (ti^ 1931 den 1943) Thdi gian Hp va ten Choa 1931 -Remi Bourgeois Churc danh-ngaeh bac - Luu trir vien co tu, Quan thii vien ngoai hang, quyen Giam ddc Sd 133 -Simone ... 1932 den 1943 -Paul Boudet - Remi Bourgeois LTTVDD - Luu iru' vien c6 iir, Quan thu viftn phd hang nhi - Luu trur vien ed tir, Quan thii vidn irudng hang nhat, Giam ddc Sft LTTVDD - Luu irir vien...
 • 15
 • 130
 • 1

Quá trình đô thị hóa của Nội thời Pháp thuộc (1885-1945

Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời Pháp thuộc (1885-1945
... địa hình: Về khí hậu: ù ẩ , : è C (tháng 1/1 o / M 15 đ Về Thủy văn: / - 30 km Nội có hệ thống ao hồ dày đặc M ỡ ẹ iện mạo hăng Long - Nội ua giai đoạn trư c thời thuộc Pháp đô đ 16 M ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ̀ NGUYỄN HÔNG CHI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA CỦA HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC (1885-1945) LUẬN VĂN ... nghiên cứu số khái niệm ê - - - - - ê - - G ô ê M M ch M ô hành ù đô đô ô 10 í - ã đô - tinh vi - - ô - - - hóa - - ự đô : Phương pháp nghiên cứu - 11 - / / - - Nguồn tư liệu Đóng góp luận...
 • 138
 • 750
 • 4

KHU PHỐ CỔ NỘI THỜI PHÁP THUỘC

KHU PHỐ CỔ HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC
... Tiền), phố hàng Bông sửa sang mở rộng hợp đoạn phố (phố Hàng Hài, phố Cửa Quyền, phố Hàng Bông, phố Hàng Bông Đệm) Đồng thời, vụ hoả hoạn xảy khu phố cổ Tháng năm 1885, vụ cháy lớn thiêu huỷ toàn phố ... Khay), phố hàng Thêu (Hàng Trống) phố Cầu Gỗ, phố Hàng Bè phố Hàng Đào phải dỡ nhà cũ thay nhà gạch lợp ngói thời hạn năm Cùng với định trên, quyền Pháp cho lấp đoạn sông Tô Lịch chảy qua nội thị ... mở rộng với khu phố mới, đại lộ hai bên trồng công viên Trong khu phố cổ, việc thay kiểu nhà chồng diêm nhà hai tầng kiểu ngày nhiều Những nhà chung tường thuộc khu vực Nội “36 phố phường”...
 • 6
 • 134
 • 0

Đề tài: Chính quyền thành phố Nội thời Pháp thuộc (1888 – 1945)

Đề tài: Chính quyền thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc (1888 – 1945)
... trưng quyền thành phố Nội thời Pháp thuộc 2.4.1 Hệ thống quyền thành phố Nội tổ chức theo mô hình cấp quyền hoàn chỉnh hai cấp quyền không hoàn chỉnh Tổ chức máy quyền thành phố Nội thời ... quyền việc quản lý phát triển thành phố Bố cục luận văn Chương 1: Nội: Quá trình trở thành thành phố “nhượng địa” Pháp Chương 2: Tổ chức máy quyền thành phố Nội thời Pháp thuộc (1888- 1945) ... máy quyền thành phố Nội thời Pháp thuộc có kết hợp hài hòa giữ yếu tố văn hóa phương Đông phương Tây Mô hình tổ chức quản lý hành thành phố Nội thời Pháp thuộc tạo sở cho đời thành phố thuộc...
 • 31
 • 338
 • 0

Một số Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh chi nhánh VN kỹ nghệ súc sản Vissan –Hà Nội

Một số Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở chi nhánh VN kỹ nghệ súc sản Vissan –Hà Nội
... chi nhánh Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh chi nhánh Vissan- nội Phân tích tình hình tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh chi nhánh Vissan- nội ... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CHI NHÁNH VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN - HÀ NỘI Phương hướng sản xuất kinh doanh chi nhánh thời gian tới Tuy thành lập chi nhánh Việt nam kỹ nghệ ... kinh doanh vấn đề có ý nghiã quan trọng cần phải làm là vấn đề sử dụng nâng cao hiệu sử dụng vốn Một số biện pháp tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh chi nhánh Vissan- Hà...
 • 69
 • 394
 • 0

Quản lý dạy học trong quá trình đào tạo nghề trường TC nghề cơ khí I Nội

Quản lý dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường TC nghề cơ khí I Hà Nội
... trình đào tạo nghề Trƣờng Trung cấp nghề khí I N i 5.3 Đề xuất biện pháp quản dạy học trình đào tạo nghề Trƣờng Trung cấp nghề khí I N i PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Gi i hạn đ i tƣợng nghiên ... lí dạy học thực hành nghề trƣờng trung cấp nghề khí I N i 3.2 Đ i tƣợng nghiên cứu Các biện pháp quản dạy học thực hành nghề trƣờng trung cấp nghề khí I N i GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu biện ... 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ N I 75 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRƢỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ HÀ N I VÀ NGUYÊN...
 • 127
 • 325
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh chi nhánh Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan - nội

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở chi nhánh Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan - Hà nội ”
... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CHI NHÁNH VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN VISSAN - HÀ NỘI Phương hướng sản xuất kinh doanh chi nhánh thời gian tới Tuy thành lập chi nhánh Việt nam kỹ nghệ ... thành bại chi nhánh Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh chi nhánh Vissan- nội Phân tích tình hình tổ chức sử dụng vốn sản xuất kinh doanh chi nhánh Vissan- ... SÚC SẢN .VISSAN- HÀ NỘI Vài nét khái quát tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan- nội Chi nhánh Việt nam nghệ súc sản có tên giao dịch là, chi nhánh Vissan- Hà...
 • 68
 • 358
 • 0

Trí thức hóa đội ngũ công nhân Nội thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trí thức hóa đội ngũ công nhân ở Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... 49 2.1 Đội ngũ công nhân Nội vai trò đội ngũ công nhân Nội thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 49 2.2 Quá trình trí thức hóa đội ngũ công nhân Nội thành tựu ... nhân Nội vai trò đội ngũ công nhân Nội - Trình bày thành tựu trình trí thức hóa đội ngũ công nhân Nội, từ phân tích vấn đề đặt trình trí thức hóa đội ngũ công nhân Nội thời kỳ đẩy mạnh ... trí thức hóa đội ngũ công nhân Nội thời kỳ đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề trí thức hóa đội ngũ công nhân địa bàn Nội; thời...
 • 113
 • 212
 • 1

Thực trạng chơi game trực tuyến (game online) của học sinh tại 3 trường trung học cơ sở nội năm 2009

Thực trạng chơi game trực tuyến (game online) của học sinh tại 3 trường trung học cơ sở ở hà nội năm 2009
... "Tìm hiểu thực trạng chơi GO yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng chơi GO mức học sinh (HS) số trường trung học sở (THCS) Nội năm 2009" - tiến hành Nghiên cứu nhằm mô tả hiểu biết, thái độ hành vi ... vấn đề chơi GO số yếu tố liên quan đến tình trạng chơi GO mức học sinh (HS) trung học sở Nội năm 2009 Với mục tiêu cụ thể (i) mô tả hiểu biết chung chơi GO; (ii) mô tả thái độ việc chơi GO; ... sử chơi GameOnline học sinh học lực giỏi (30 % 19,7%) Thâm niên chơi game lâu tỷ lệ chơi mức cao Đặc biệt HS chơi game quán Internet chơi nhiều khuya có tỷ lệ chơi mức cao HS khác Thời điểm chơi...
 • 7
 • 290
 • 1

Một số Giải pháp cho đầu tư phát triển làng nghề truyền thống Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập

Một số Giải pháp cho đầu tư phát triển làng nghề truyền thống ở Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập
... HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI Một số vấn đề chung làng nghề truyền thống Việt Nam nói chung Nội nói riêng Nghề làng nghề truyền thống 1.1.1.Khái niệm a Khái niệm nghề truyền ... xuất làng nghề *Từ làng nghề truyền thống hình thành, phát triển làng công nghiệp.Trong trình vận động phát triển làng nghề truyền thống xuất số làng công nghiệp, ng coi hạt nhân trình phát triển ... thành lập củng cố hội nghề nghiệp hỗ trợ phát triển nghề làng nghề. Tại số làng nghề địa bàn Nội thành lập Hội nghề nghiệp Hội nghề nghiệp có nhiều tác động đến phát triển làng nghề lĩnh vực như:đào...
 • 73
 • 805
 • 4

giải quyết tranh chấp đất đai (qua thực tiễn Nội)

giải quyết tranh chấp đất đai (qua thực tiễn ở Hà Nội)
... luật đất đai liên quan đến việc giải tranh chấp đất đai, thực trạng giải tranh chấp đất đai Nội Trên sở thiếu sót, tồn pháp luật đất đai hành thẩm quyền giải tranh chấp đất đai; đề xuất giải ... chấp đất đai Chơng 2: Thực trạng giải tranh chấp đất đai (qua thực tiễn Nội) Chơng 3: Định hớng giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai Chơng Những vấn đề chung tranh chấp đất đai giải ... định pháp luật đất đai, thẩm quyền giải tranh chấp đất đai; thực trạng tranh chấp đất đai việc giải tranh chấp đất đai quan có thẩm quyền (qua thực tiễn Nội) năm gần đây, sở đề xuất kiến nghị...
 • 121
 • 2,051
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: kiến trúc hà nội thời pháp thuộckinh tế hà nội thời pháp thuộcquy hoạch đô thị hà nội thời pháp thuộckiến trúc và quy hoạch hà nội thời pháp thuộccác công trình kiến trúc hà nội thời pháp thuộctrang phục người hà nội thời pháp thuộchà nội thời pháp thuộchà nội thời pháp thuộc 1888quá trình đô thị hóa của hà nội thời pháp thuộc 18851945giáo dục và đào tạo hà nội thời pháp thuộctrường đào tạo công nghệ thông tin ở hà nộitrường cao đẳng công nghệ thông tin ở hà nộitrường mầm non tư thục tốt ở hà nộinghề đúc đồng ở hà nộiphụ gia thực phẩm ở hà nộiTT20.2015.TT.BKHDT Danh muc bieu mau kem theoDanh muc TTHC Phu luc 1I 2 Giay de nghi thanh lap moi cty TNHH 1tvWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương Cham dut CN VPDDI 6 Danh sach thanh vienDot 2 Lich thi lai Upload len mangDS Thi lai GDTC Thang 3 UploadLich thi lai cho sinh vienDanh sach dang ky thi laiCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25) Lich thi dot 4Thanh lap CN VPDD Quyet dinh bo nhiemCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)Cổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học Hồng Đức (v2016.07.25)báo cáo thực tập chế biến món ăn tại khách sạn novotel đà nẵngQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTXDQD HBKKHT HK1 14 15 CLCII 14 TB Hieu dinh thong tinII 20 Giay de nghi cap lai GCN ĐKDN, ĐKHĐ.docBi tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 28 9 15 Bo tri(3)