Đề cương môn học Lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp án

Đề cương môn học Lịch sử đảng cộng sản việt nam đáp án

Đề cương môn học Lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp án
... tổ chức cộng sản Việt Nam - Đông - An Dưong cộng sản Đảng; Nam Cộng sản Đảng; - Đông Dương Cộng sản Liên đoàn  Sự đời tổ chức Cộng sản nước ta vòng tháng chứng tỏ xu thành lập Đảng cộng sản đã^trở ... áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hành động Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Việt Nam cương lĩnh trị Đảng - Đảng cộng sản Việt Nam bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam; phản ánh thống tư tưởng, ... đặt tên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam ? Cưong lĩnh trị Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh xác định rõ ràng đắn phương hướng chiên lược cua cách mạng Việt Nam: - Về tính chất: cách mạng Việt Nam cách...
 • 48
 • 208
 • 0

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng xã hội chủ nghĩa
... tư doanh miền Bắc +Đường lối chung Cách mạng hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc *Đại hội III Đảng (9/60) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc đấu tranh thống Tổ quốc ... lời môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 20 01 7) Tổng kết kháng chiến chống Mỹ , cứu nước- Thắng lợi học kinh nghiệm, ), NXB, CTQG, HN, 1995 8) 70 năm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB, ... b ài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 20 01 4) L ịch s Đ ảng c ộng sản Vi ệt Nam, tập (1954- 1975 ), NXB, CTQG, HN, 1996 5) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, tập, NXB, CTQG,...
 • 4
 • 518
 • 1

Tài liệu ôn thi môn Lịch sử đảng cộng sản việt nam đáp án

Tài liệu ôn thi môn Lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp án
... tố dân tộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam (luận cương trị); đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương… Thực trạng xã hội Việt Nam lúc cho thấy quan điểm bộc lộ nhiều ... Trước Đảng Cộng sản Việt Nam đời, nước ta xuất nhiều tổ chức trị đấu tranh chống thực dân Pháp, thất bại, hạn chế lịch sử không đề đường lối cách mạng đắn + Ngày tháng năm 1930, Đảng Cộng sản Việt ... trị Đảng - Về mục tiêu chiến lược cách mạng Việt Nam: Cương lĩnh rõ : “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng...
 • 33
 • 307
 • 2

trắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt nam đáp án

trắc nghiệm lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp án
... d) Nghệ An 58 Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào lúc nào? a) Tháng 10/1930 b) Tháng 11/1930 c) Tháng 12/1930 d) Tháng 3/1935 59 Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương ... phong trào yêu nước Việt Nam? a Đông dương Cộng sản Đảng b Hội Việt Nam cách mạng niên c Mặt trận Việt minh Trang 110 d 110 An Nam Cộng sản Đảng Tác giả Cương lónh cách mạng Đảng ta ai? a b Nguyễn ... thư chi cộng sản Việt Nam (thành lập vào tháng 3/1929 Hà Nội) ai? Ngô Gia Tự Nguyễn Đức Cảnh Trần Văn Cung Trònh Đình Cửu 57 Hội nghò hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930)...
 • 18
 • 2,168
 • 3

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM-CÓ ĐÁP ÁN

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM-CÓ ĐÁP ÁN
... cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản ... 9-3-1931 Câu 21: Tổ chức cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt Nam cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng đáp án c An Nam cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22: Chi cộng sản Việt Nam ... Quốcđáp án d) Các tổ chức cộng sản nước đề nghị Câu 32: Đại biểu tổ chức cộng sản tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản...
 • 29
 • 564
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT môn học LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT môn học LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... 12 13 14 TÊN HỌC PHẦN - Chương trình khung đào tạo chuyên ngành lịch sử Đảng - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Chương trình bản) - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Chương trình Đại học thứ hai, ... Tên môn học tiết HT - Lịch sử sử học 60 - Lịch sử Việt Nam I 45 - Lịch sử Việt Nam II 45 - Lịch sử giới I 45 - Lịch sử giới II 45 - Dân tộc học đại cương 45 - Phương pháp nghiên cứu khoa học ... điểm sử học cách mạng Việt Nam CHƯƠNG VI SỬ HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY I Sử học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 Hoàn cảnh lịch sử Thành tựu hạn chế chủ yếu II Sử học Việt Nam 1954 - 1975 Sử học...
 • 130
 • 200
 • 1

đề cương bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam

đề cương bài giảng lịch sử đảng cộng sản việt nam
... học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 08/12/15 Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam Đối tượng Phương pháp nghiên cứu Chức Ý nghĩa thực tiễn 08/12/15 Chương I: Sự đời Đảng Cộng sản Việt ... 08/12/15 Các tổ chức Cộng sản Việt Nam Từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đến Đông Dương Cộng sản đảng An Nam Cộng sản đảng Từ Tân Việt Cách mạng đảng đến Đông Dương Cộng sản liên đoàn 08/12/15 ... nghị thành lập Đảng Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị thành lập Đảng Hội nghị họp từ ngày đến 7-2-1930, định thành lập Đảng chung nước Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt,...
 • 74
 • 535
 • 0

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam đáp án học viện nông nghiệp

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án học viện nông nghiệp
... quan điểm Câu 10: Phân tích định hướng Đảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? Liên hệ thực tiễn? - Trình bày sơ qua vai trò nông nghiệp, nông thôn nông dân - Về công nghiệp ... công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: nội dung - Về qui hoạch phát triển nông thôn: nội dung - Về giải việc làm, lao động nông thôn: nội dung - Liên hệ thực tiễn Câu 11: Nêu định nghĩa ... nghĩa Câu6 : Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp năm đầu kháng chiến (1946-1947)? - Nguyên nhân kháng chiến trình hình thành đường lối - Nội dung đường lối: + Mục đích kháng...
 • 8
 • 1,521
 • 1

Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) Phần 1

Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) Phần 1
... triển 19 30 -19 51, Đảng Cộng sản VN đề cương lĩnh trị vào thời điểm nào: →3 cương lĩnh vào 19 30 ,19 51( năm 19 30 đời cương lĩnh) Câu 17 2: Trong cương lĩnh thứ 2 /19 51, Đảng ta khẳng định nhận thức đường ... là: →Nhân dân Câu 17 5: Đại hội Của Đảng định tách Đảng Đảng cộng sản nước VN, Lào Campochia: →Đại hội II Câu 17 6: Thực nghị trị quân ta mở chiến dịch Tây Bắc 10 /19 52 Câu 17 7: 20 /11 /19 53, Nava vội ... II Đảng (1/ 1959) Câu 212 : Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa Miền Bắc thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213 : Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam đời nào: →20 /12 /19 60 Câu 214 :...
 • 13
 • 3,459
 • 4

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) phần 2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) phần 2
... 9-3-1931 Câu 21 : Tổ chức cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt Nam cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng đáp án c An Nam cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22 : Chi cộng sản Việt Nam ... niênđáp án c Việt Nam cách mạng đồng chí Hội d Cả a, b c Câu 25 : Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nào? a 22 /2/ 1930 b 24 /2/ 193 0đáp án c 24 /2/ 1931 d 20 /2/ 1931 Câu 26 : Tổ ... cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản...
 • 28
 • 3,964
 • 4

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... Đề số 01 đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Cơng lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) ... thứ VI Đảng Đề số đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Luận cơng trị tháng 10 năm 1930 Đảng Cộng sản ... Phân tích ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm kháng chiến chống Pháp Đáp án đề thi lịch sử đảng cộng sảnviệt nam - đề số 01 nội dung kiến thức điểm Câu1(5đ): Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính...
 • 14
 • 469
 • 1

MỘT số vấn đề bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MỘT số vấn đề cơ bản về PHƯƠNG PHÁP LUẬN sử học và vận DỤNG vào CHUYÊN NGÀNH LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... Cộng sản Việt Nam Nội dung chi tiết học phần Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀPHƯƠNG PHÁPLUẬN SỬ HỌC 1.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC 1.1.1 Về khái niệm phương pháp phương pháp luận ... sâu vào vấn đề lịch sử Đảng mà trình bày cách toàn diện trình lịch sử phát triển dân tộc 2.2 CHỨC NĂNG CỦA KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG Cũng chuyên ngành khác khoa học lịch sử, lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... cứu lịch sử (nội dung khoa học phương pháp nghiên cứu) phương pháp dạy học lịch sử Không nắm phương pháp luận sử học, nhà nghiên cứu lịch sử phương hướng hoạt động, khả giải vấn đề lịch sử đặt...
 • 80
 • 107
 • 0

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf
... phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp - Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch, gêy têm l tûå ti vong ... àïë qëc vâ chưëng phong kiïën Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưång, giânh àưåc lêåp, tûå cho dên tưåc - Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët ... Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca mưåt àưåi tiïn phong nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch mẩng àng àùỉn,...
 • 94
 • 2,022
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: môn học lịch sử đảng cộng sản việt namtrắc nghiệm môn đường lối đảng cộng sản việt nam có đáp ántrắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về đảng cộng sản việt nam có đáp ánđề cương môn học lịch sử đảngđề cương môn lịch sử đảng cộng sản việt namđề cương lịch sử đảng cộng sản việt namđề thi môn lịch sử đảng cộng sản việt namtài liệu môn một số vấn đề về lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp môn lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo án môn lịch sử đảng cộng sản việt namôn thi môn lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo trình môn lịch sử đảng cộng sản việt namtiểu luận môn lịch sử đảng cộng sản việt namchuyên đề lịch sử đảng cộng sản việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học