Chuan kien thuc ki nang mon lich su THCS

huong dan chuan kien thuc ki nang mon lich su THCS

huong dan chuan kien thuc ki nang mon lich su THCS
... lên suy nghĩ người); viết giấy Pa-pi-rút, mai rùa, thẻ tre đất sét + Toán học: phát minh phép đếm đến 10, chữ số từ đến số 0, tính số Pi 3,16 + Ki n trúc: xây dựng công trình ki n trúc đồ sộ Kim ... Thọ) Hoa Lộc (Thanh Hóa) phát minh thuật luyện kim (kim loại dùng đồng) Kỹ thuật luyện kim phát triển mạnh, cư dân Lạc Việt biết làm công cụ sản xuất kim loại rìu đồng quan trọng lưỡi cày đồng lưỡi ... mâm đồng, đục, kim khâu, dao, lưỡi câu, chuông đồ trang sức sản xuất với số lượng đáng kể Ngoài ra, có nghề luyện sắt nghề gốm Chuẩn ki n thức, kĩ môn Lịch sử bậc THCS Thuật luyện kim đời đánh...
 • 93
 • 395
 • 5

Chuẩn kiến thức năng môn lịch sử THCS

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử THCS
... lịch sử a Thế “tư liệu lịch sử , “tư liệu truyền miệng”, “tư liệu vật” “tư liệu chữ viết”? Tư liệu lịch sử tất dấu tích người khứ lưu giữ, truyền lại nhiều dạng khác giúp hiểu biết dựng lại lịch ... thủy gì? Lịch sử xã hội loài người xã hội nguyên thủy Thời kỳ chiếm phần lớn thời gian lịch sử nhân loại, bắt buộc tất dân tộc phải qua thời thơ ấu họ Xã hội nguyên thủy chế độ xã hội lịch sử loài ... Việt Trước âm mưu hành động giặc Mông - Nguyên, nhà Trần chuẩn bị kháng chiến nào? Cuối năm 1257, tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần ban lệnh cho nước sắm sửa vũ khí, đội dân binh thành...
 • 91
 • 545
 • 1

Bồi dưỡng dạy học và kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, năng môn Lịch sử

Bồi dưỡng dạy học và kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử
... cầu dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, Chương trình giáo dục phổ thông (Chuẩn kiến thức, năng) để: a Biên soạn SGK tài liệu hướng dẫn dạy học, kiểm tra, đánh giá, đổi phương pháp dạy học, ... kiến thức, Chuẩn kiến thức, nội dung chọn lọc SGK *Tài liệu giúp cán quản lí giáo dục, cán chuyên môn, GV, HS nắm vững thực theo Chuẩn kiến thức, Yêu cầu dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, ... Một số vấn đề dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, I Chuẩn kiến thức, chương trình giáo dục phổ thông vừa cứ, vừa mục tiêu giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá Thực tế dạy học trường phổ...
 • 61
 • 883
 • 0

tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức năng môn lịch sử

tài liệu tập huấn chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử
... bày kiến trực quan tự rút nhận xét thức Các loại tài liệu học tập Các loại tài liệu học tập - GV lặp lại nguyên xi tóm tắt - GV lựa chọn kiến thức SGK, kể chuyện SGK SGK để giảng dạy - Sử dụng tài ... dụng tài liệu tham khảo có - Tăng cờng sử dụng tài liệu tham tính minh hoạ sử dụng tài liệu khảo để làm rõ kiến thức GV tham khảo hớng dẫn, gợi mở để HS làmviệc với nguồn t liệu, rút kiến thức cần ... kiểm tra nội dung kiến thức khối lợng cung nh mức độ kiến thức đơn vị kiến thức, Trong dự giáo viên cấp quản lý giáo dục cha thống tiêu chí đánh giá giáo viên kiến thức, dạy Tất nguyên...
 • 24
 • 759
 • 5

Bài soạn Chuẩn kiến thức năng môn Lịch sử

Bài soạn Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử
... Tài liệu Hướng dẫn thực chuẩn KT – KN môn Lịch sử Chuẩn kiến thức, chương trình GDPT vừa cứ, vừa mục tiêu giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá a Chuẩn KT-KN - Biên soạn SGK, tài liệu hướng ... phương pháp nêu dạy học lịch sử trường phổ thông giáo viên sử dụng số thuật dạy học sau: - thuật điền khuyết: Cho đoạn trích vấn đề lịch sử, ý nghĩa, nội dung lịch sử, nhận định, kết quả… ... làm việc lớp để nắm vững nội dung, kiện lịch sử - Với tài liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, năng, giáo viên hoàn toàn thoát ly sách giáo khoa, chí sử dụng nguồn tài liệu khác phục vụ việc...
 • 8
 • 567
 • 4

Dạy học theo chuẩn kiến thức, năng môn Lịch sử 10

Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 10
... nhat Dinh hirong day hoc Lich sit 10 theo Chuan kien thiic, k l nang Phan thiir hai Thiet ke bai hoc SGK Lich su 10 theo Chuan kien thiic, k l nang Bo sach Day hoc theo Chudn kien thitc, ki ndng ... thur nhat DjNH H I / N G DAY HOC U C H SLT 10 THEO CHUAN KIEN THllfC, K I N A N G Phan thuf hai THIET K E BAI HOC TRONG S A C H GIAO KHOA U C H SLT 10 THEO CHUAN KIEN THLTC, KI NANG Phan mot Ljch ... a o khac n h u the nao? B a i giang a tren l a p theo chuan k i e n thiic hay theo sach giao khoa? N h i i n g hoc sinh k h a g i o i neu hoc theo chuan k i e n thiic c6 dat dugc d i e m cao...
 • 236
 • 238
 • 1

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 11

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 11
... LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI A - CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH - Trình bày nội dung kiện lịch sử tiêu biểu lịch sử giới cận đại - Biết lập bảng hệ thống kiện lịch sử B - HƢỚNG DẪN THỰC ... lịch sử tiêu biểu : tiến khoa học - thuật, nước tư chủ yếu, cao trào cách mạng giới, Chiến tranh giới thứ hai B - HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH ... tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới, mở giai đoạn lịch sử giới đại Chủ đề 50 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) A - CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƢƠNG...
 • 58
 • 311
 • 2

Dạy học theo chuẩn kiến thức năng môn lịch sử lớp 10 trịnh đình tùng

Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 10 trịnh đình tùng
... nhat Dinh hirong day hoc Lich sit 10 theo Chuan kien thiic, k l nang Phan thiir hai Thiet ke bai hoc SGK Lich su 10 theo Chuan kien thiic, k l nang Bo sach Day hoc theo Chudn kien thitc, ki ndng ... thur nhat DjNH H I / N G DAY HOC U C H SLT 10 THEO CHUAN KIEN THllfC, K I N A N G Phan thuf hai THIET K E BAI HOC TRONG S A C H GIAO KHOA U C H SLT 10 THEO CHUAN KIEN THLTC, KI NANG Phan mot Ljch ... a o khac n h u the nao? B a i giang a tren l a p theo chuan k i e n thiic hay theo sach giao khoa? N h i i n g hoc sinh k h a g i o i neu hoc theo chuan k i e n thiic c6 dat dugc d i e m cao...
 • 236
 • 129
 • 0

Dạy học theo chuẩn kiến thức năng môn lịch sử lớp 10 trịnh đình tùng

Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 10  trịnh đình tùng
... nhat Dinh hirong day hoc Lich sit 10 theo Chuan kien thiic, k l nang Phan thiir hai Thiet ke bai hoc SGK Lich su 10 theo Chuan kien thiic, k l nang Bo sach Day hoc theo Chudn kien thitc, ki ndng ... thur nhat DjNH H I / N G DAY HOC U C H SLT 10 THEO CHUAN KIEN THllfC, K I N A N G Phan thuf hai THIET K E BAI HOC TRONG S A C H GIAO KHOA U C H SLT 10 THEO CHUAN KIEN THLTC, KI NANG Phan mot Ljch ... a o khac n h u the nao? B a i giang a tren l a p theo chuan k i e n thiic hay theo sach giao khoa? N h i i n g hoc sinh k h a g i o i neu hoc theo chuan k i e n thiic c6 dat dugc d i e m cao...
 • 236
 • 1,853
 • 0

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn lịch sử THCS

Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn lịch sử THCS
... Tập huấn Hướng dẫn Thực chuẩn kiến thức kỹ nng ct gdpt thông qua số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực Môn: lịch sử Bỏo cỏo viờn: Phm Mnh Hựng Nguyn Th Oanh ... không sử dng sử dụng hiệu quả; + Xem SGK pháp lệnh, cố dạy cho hết nội dung SGK; + Tỡnh trạng dạy ôm đồm, tải học Lịch sử trường phổ thông diễn ra; + Trong trỡnh dạy học nhiều giáo viên tổ môn ... chưa thống khối lượng cng mức độ kiến thức đơn vị kiến thức, kĩ nng Lý th ba: Trong dự giáo viên, cấp quản lý giáo dục chưa thống tiêu chí đánh giá giáo viên kiến thức, kĩ nng dạy Lý th t: phự...
 • 50
 • 917
 • 5

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử
... thống việc kiểm tra nội dung kiến thức khối lượng cung mức độ kiến thức đơn vị kiến thức, kĩ - Trong dự giáo viên cấp quản lý giáo dục chưa thống tiêu chí đánh giá giáo viên kiến thức, dạy - Tất ... tổ môn chưa thống việc dạy nào? Dạy nội dung gì? Rèn luyện kĩ học sinh dẫn đến tình trang chưa thông với kiến thức kĩ mục, bài, chương lớp học, cấp học -Trong kiểm tra đánh giá học sinh giáo ... nguồn kiến thức khác SGK sinh động, hấp dẫn phù hợp với loại tài liệu học tập nhận thức HS Còn Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ thể cụ thể hóa yêu cầu kiến thức, kĩ chương trình kiến thức cụ...
 • 39
 • 736
 • 9

Đề tài: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ doc

Đề tài: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ doc
... TÊN ĐỀ TÀI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” II ĐẶT VẤN ĐỀ Trong dạy học ngày nay, việc áp ... không nắm vững kiến thức, môn học" IV CƠ SỞ THỰC TIỄN Vấn đề áp dụng dạy học tích cực vào giảng dạy theo chuẩn kiến thức, môn lịch sử cấp trung học sở vùng dân tộc thiểu số đặt năm gần ... nhiên, việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy theo Chuẩn kiến thức, kỹ môn lịch sử cấp trung học sở vùng dân tộc thiểu số không khỏi gặp phải khó khăn, phương pháp đòi hỏi người...
 • 33
 • 513
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử 8chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 8chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 10chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử 7chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 7chuan kien thuc ki nang mon lich su 8chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 4báo cáo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng mon lich su va dia li lop 4 5hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 12chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử 10chuẩn kiến thức kĩ năng môn lịch sử lớp 11chuẩn kiến thức kỹ năng môn lịch sử lớp 10chuẩn kiến thức kỹ năng môn lịch sử 7chuẩn kiến thức kỹ năng môn lịch sử 10kính chào quý thầy cô về dự lớp tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn lịch sửkiem tra chuong 2Đây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)Tai liệu ôn tập GDCD 9de thiĐây (Thay thế thông tư số 49 2013 TT-BTC ngày 26 4 2013)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyBÌA GIÁO TRÌNH | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập BIA GIAO TRINHPHUONG PHAP TINH CAC DINH THUC MOT CACH TONG QUAT NHATdanh muc thong tin du lieu ban doVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long AnCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF DownloadVCA Annual Report 2014 En (final)