Thông tư số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Tiểu mục 4913: Thu từ quỹ doanh nghiệp theo quy định Bổ sung số Chương trình, mục tiêu quy định Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy t định số 33/2008/QĐ-BTC, sau: a) Bổ sung số Chương ... triển dịch vụ vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tiến phụ nữ, hạch toán vào mã số dự án: 0921 c) Căn chứng từ chi ngân sách nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn ... theo quy định Thông này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán cấp có thẩm quy n phân bổ giao Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục...
 • 3
 • 233
 • 0

TRÍCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRÍCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... 11402 11403 11404 11405 11407 11408 Thuê nhà Thuê đất Thuê thiết bị loại Thuê chuyên gia, giảng viên nước Thuê chuyên gia, giảng viên nước Thuê lao động nước Thuê đào tạo lại cán 11499 115 Chi ... công trình Chi san lắp mặt xây dựng, chi phí xây dựng côngtrình tạm (đường thi công, điện, nước, nhà xưởng, nhà tạm để điều hành thi công ) chi phí di chuyển thiết bị thi công Thiết bị lắp đặt theo ... máy Fax Điều hòa nhiệt độ Nhà cửa Thiết bị phòng cháy, chữa cháy CT văn hóa, công viên, sân thể thao 11406 11706 11707 11708 11709 11710 11711 Chi lương chuyên gia nước Chi phí mời giảng CB trường,...
 • 9
 • 2,780
 • 25

Bảng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Bảng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Mục T .Mục Nội dung chi hoạt động Mục T .Mục Nội dung chi hoạt động 6800 6901 6902 6903 6904 6905 6906 Chi đoàn 7017 ... 6907 Nhà cửa 7951 6908 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6921 6922 Thiết bị phòng cháy chữa cháy Sách tài liệu CĐ cho công tác CM TB tin học Máy photocopy Máy Fax Máy phát điện Máy bơm nước ... 9066 9099 Đièu hoà nhiệt độ Nhà cửa thiết bị phòng cháy chữa cháy Sách tài liệu dùng cho công tác chuyên môn thiết bị tin học Máy photocopy Máy fax Máy phát điện Máy bơm nước Các tài sản khác 9000...
 • 3
 • 9,559
 • 93

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... Quan hệ cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung mục tiêu Điều Bổ sung, sửa đổi mã số Mục, Tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước sau: Sửa đổi Tiểu mục Mục 1000 - ... sản” Bổ sung nội dung hạch toán Mục 1350 - Thuế chuyển quy n sử dụng đất, sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quy n sử dụng đất hạch toán vào Mục 1350 Thuế chuyển quy n sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung Mục ... 1 Bổ sung mã số Khoản 356: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung cân đối Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao cấp ngân sách bổ sung cân đối Sửa tên nội dung hạch toán...
 • 4
 • 386
 • 1

Gián án Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Gián án Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... Quan hệ cấp ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung mục tiêu Điều Bổ sung, sửa đổi mã số Mục, Tiểu mục thu, chi ngân sách nhà nước sau: Sửa đổi Tiểu mục Mục 1000 - ... sản” Bổ sung nội dung hạch toán Mục 1350 - Thuế chuyển quy n sử dụng đất, sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quy n sử dụng đất hạch toán vào Mục 1350 Thuế chuyển quy n sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung Mục ... 1 Bổ sung mã số Khoản 356: Quan hệ cấp ngân sách bổ sung cân đối Khoản 356 dùng để phản ánh thu, chi chuyển giao cấp ngân sách bổ sung cân đối Sửa tên nội dung hạch toán Khoản 346:...
 • 4
 • 224
 • 0

Tài liệu Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Tài liệu Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... đổi, bổ sung mục thu ngân sách nhà nước báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, sau: Bổ sung Tiểu mục Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu ... dẫn Mục lục ngân sách nhà nước báo cáo theo Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định Thông tư bãi bỏ Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài ... khoáng sản” Các báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, Bộ, quan trung ương địa phương gửi Bộ Tài gửi liệu điện tử (file liệu điện tử) theo địa tqtns@mof.gov.vn...
 • 3
 • 354
 • 0

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Bài giảng Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước
... đổi, bổ sung mục thu ngân sách nhà nước báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, sau: Bổ sung Tiểu mục Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu ... hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký Các hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước báo cáo theo Mục lục ngân sách nhà nước trái với quy định Thông tư bãi bỏ Trong trình thực có vướng mắc, đề nghị ... thiết Sửa đổi, bổ sung Tiểu mục Mục 2600 “Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường”, sau: a) Bổ sung Tiểu mục 2618: Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt b) Bổ sung Tiểu mục 2621:...
 • 3
 • 250
 • 1

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Hải Dương.doc

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.doc
... công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở kế hoạch Đầu tỉnh Hải Dương” Đề tài em gồm chương: - Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ... đưa vào sủ dụng 1.3.2.2 Tình hình thực công tác thẩm định dự án đầu Sở kế hoạch đầu tỉnh Hải Dương thời gian qua Trong năm vừa qua công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán Sở kế ... đầu 47B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1.Tổng quan Sở Kế Hoạch...
 • 88
 • 650
 • 6

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Hải Dương

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
... công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở kế hoạch Đầu tỉnh Hải Dương Đề tài em gồm chương: - Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ... đưa vào sủ dụng 1.3.2.2 Tình hình thực công tác thẩm định dự án đầu Sở kế hoạch đầu tỉnh Hải Dương thời gian qua Trong năm vừa qua công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán Sở kế ... đầu 47B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1.Tổng quan Sở Kế Hoạch...
 • 87
 • 279
 • 1

Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
... TÀI VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG MỘTCUỘC KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU Lĩnh vực chi kiểm tốn ngân sách đầu XDCB ... quản lý dự án 1.3 SỰ VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB TRONG MỘT CUỘC KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN NSĐP Qua phân tích quy trình kiểm tốn báo cáo tốn dự án đầu XDCB, ... DUNG KIỂM TỐN CHI ĐẦU TƯ XDCB TRONG CUỘC KIỂM TỐN NSĐP VÀ SỰ VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU...
 • 62
 • 396
 • 2

119 Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

119 Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
... TÀI VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG MỘTCUỘC KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU Lĩnh vực chi kiểm tốn ngân sách đầu XDCB ... quản lý dự án 1.3 SỰ VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB TRONG MỘT CUỘC KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN NSĐP Qua phân tích quy trình kiểm tốn báo cáo tốn dự án đầu XDCB, ... DUNG KIỂM TỐN CHI ĐẦU TƯ XDCB TRONG CUỘC KIỂM TỐN NSĐP VÀ SỰ VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUY T TỐN DỰ ÁN ĐẦU...
 • 62
 • 288
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
... nghiệm quản lý tiên tiến từ nước Thực tốt kết hợp nói mặt lý thuyết lẫn thực tế yếu tố quan trọng sử dụng VĐT 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG ... lực, cấu nguồn vốn đầu tư, phát huy xã hội hoá đầu tư, thu hút đầu nước giảm dần tỷ trọng đầu từ ngân sách Xây dựng quy định cụ thể để khuyến khích thực xã hội hoá đầu xây dựng theo hướng ... đối vốn năm kế hoạch năm tiếp theo; quản lý vốn theo phân cấp Luật Ngân sách Nhà nước văn quy phạm pháp luật quản lý đầu tư; chấm dứt tình trạng đầu không đồng bộ, không hiệu quả; dành vốn...
 • 14
 • 325
 • 0

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình điện nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước pps

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước pps
... Tổ ch c TTHC yêu c u trả phí, lệ phí: Tên phí M c phí Văn qui định Lệ phí thẩm định báo c o theo tổng m c đầu Thông số 109/2000/TT- kinh tế kỹ thuật BTC n dự án Kết vi c th c TTHC: Phê duyệt ... Bư c 3: Nhận kết giải hồ sơ phận trả hồ sơ – Văn phòng Sở C ng Thương Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng c ng trình (theo mẫu quy định): 01 Bản y văn x c định chủ ... mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng Thông số 03/2009/TT- c ng trình BXD ng Yêu c u Yêu c u điều kiện để th c TTHC: Không ...
 • 5
 • 250
 • 0

So sánh về cơ chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam với Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB)

So sánh về cơ chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam với Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB)
... Eurotower.[30] [edit] Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức Liên minh châu Âu (EU) nơi điều hành sách tiền tệ 17 nước thành viên EU Eurozone Vì thế, giới quan trọng ngân hàng trung ương Ngân hàng thành ... năm cho Quốc hội Châu Âu, Ủy ban châu Âu, Hội đồng Liên minh châu Âu Hội đồng châu Âu [27] Nghị viện châu Âu đặt câu hỏi sau ý kiến ứng cử viên cho Ban điều hành [28] Của ngân hàng độc lập đáng ... Euro "là mối liên kết chủ nợ hệ thống ngân hàng không quốc gia Nếu ngân hàng trung ương châu Âu đến làm việc trực tiếp với hệ thống ngân hàng nợ chủ quyền xem thừa hưởng tương đối so với thu nhập...
 • 15
 • 593
 • 5

Đầu phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước .doc

Đầu tư phát triển mạng lưới y tế nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước .doc
... nước đầu phát triển mạng lưới y tế nông thôn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2010-2020 53 3.1.1 Các mục tiêu nhà nước đầu phát triển mạng lưới y tế nông thôn nguồn vốn ngân sách ... thuốc YHCT, người hành nghề y tế công lập, v.v…) 1.2 Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu phát triển mạng lưới y tế nông thôn: 1.2.1 Khái niệm nguồn vốn ngân sách nhà nước: Luật Ngân sách Nhà nước ... phát triển y tế sở vốn ngân sách nhà nước Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung đầu Ngân sách Nhà nước cho nghiệp phát triển y tế 1.1 Đầu phát triển y tế sở nông thôn 1.1.1 Khái niệm Y tế...
 • 70
 • 269
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mớihệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2010hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là gìhệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2012hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2011hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhấthệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2014hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2006hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2009download hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2012tải hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013download hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép