GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

giáo trình thiết kế sở dữ liệu phần 2 của trịnh minh tuấn

giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu phần 2 của trịnh minh tuấn
... b41 a1 B b 12 a2 a2 b 42 b 52 C b13 b13 b13 a3 b13 D a4 b24 b34 a4 b54 E b15 b25 a5 a5 a5 R R1 R2 R3 R4 R5 A a1 a1 a1 a1 a1 B b 12 a2 a2 b 42 b 52 C a3 a3 a3 a3 a3 D a4 a4 a4 a4 a4 E b15 b25 a5 a5 a5 ... R R1 R2 S a1 a1 A a2 b 22 I b13 a3 P a4 b24 Bởi S  A hai hàng giống cột S, làm cho gía trị cột A nhau, cho b 22 thành a2 Trang 87 Bảng kết là: R R1 R2 S a1 a1 - A a2 a2 I b13 a3 P a4 b24 Hình ... CNA2 R2 ( MALP TENLP ) t21 CNA1 Cu nhan A1 r2 t 22 CNA2 Cu nhan A2 - Hình III.5b – sở liệu sau phân rã – Như ta thay lược đồ R={MASV,TENSV,DIACHI, MALP,TENLP} R1= {MASV,TENSV,DIACHI,MALP} R2...
 • 92
 • 120
 • 0

Giáo trình thiết kế sở dữ liệu phần 1 trịnh minh tuấn

Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu phần 1  trịnh minh tuấn
... B C C D E) BC a1 1 a1 a1 2 Trang 12 d1 e1 d2 e2 d3 e3 a1 1 a2 1 a2 2 a1 2 a1 2 d1 e1 d1 e1 d2 e2 d1 e1 d2 e2 Kết nối tự nhiên: r(ABC) *s(CDE) = (A B C D E) a1 1 d1 e1 a2 d1 e1 a2 2 d2 e2 II.8 ... a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c3 D) d1 d2 d2 d3 = (A a1 a1 B b1 b1 C c1 c1 D) d1 d2 A = a1  D=d2 (r ) = (A a1 B b1 C c1 D) d2 A = a1 (r ) Trang 11 II.7 Phép kết nối Để định nghĩa phép kết ... (Student) có cho lớp (khóa học) buổi học lớp Điểm (Grade) lập lại C CS1 01 CS1 01 CS1 01 CS1 01 CS1 01 CS1 01 T Minh Minh Minh Minh Minh Minh H T.hai T.tu T.sau T.hai T.tu T.sau R P.222 P.333 P.222 P.222...
 • 59
 • 103
 • 0

Giáo trình thiết kế sở dữ liệu phần 2 trịnh minh tuấn (biên soạn)

Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu phần 2  trịnh minh tuấn (biên soạn)
... 2. 68 2. 06 2. 18 2. 30 2. 12 2.47 2. 80 3. 02 107 Quan hệ danh sách CBVC với giá trò sau: Mã-ĐV 100 02 100 02 100 02 100 02 100 02 10003 10003 10003 10003 10 022 10 022 10 022 Mã-CC 1000 028 1000040 10000 42 ... d1 d2 d3 E) e1 e2 e3 R S =Q (A a1 a2 a2 a3 a3 B 2 2 C 1 2 C 1 2 D d1 d1 d2 d1 d2 E) e1 e1 e2 e1 e2 Kết phép kết nối tự nhiên quan hệ R S quan hệ Q’ với giá trò sau: R S = Q (A a1 a2 a3 B 2 C ... n2 giá trò, Q có n1 x n2 giá trò Ví dụ 5 .2. 4: R (A B a1 b1 a2 b2 a3 b3 C) c1 c2 c3 S (D E d1 e1 d2 e2 97 F) f1 f2 R x S = Q (A a1 a1 a2 a2 a3 a3 B b1 b1 b2 b2 b3 b3 C c1 c1 c2 c2 c3 c3 D d1 d2...
 • 133
 • 105
 • 0

Giáo trình thiết kế sở dữ liệu BK

Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu BK
... 5.2 Bài tập thiết kế Chương 1: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU (4T LT) 1.1 Dẫn nhập 1.1.1 Khái niệm hệ thống CSDL: Hệ thống CSDL ứng dụng tin học tập hợp liệu tổ chức ... công việc thiết kế CSDL 1.1.2 Các câu hỏi đặt cho người thiết kế 1.1.3 Các thông tin vào / quy trình thiết kế 1.2 Chu kỳ sống CSDL 1.3 Giai đoạn phân tích nhu cầu 1.4 Giai đoạn thiết kế quan niệm ... ii ) Quá trình thiết kế chu trình sống, nhu cầu nhiều cần phải chuẩn bò CSDL để thay CSDL cũ Qui Trình Thiết Kế CSDL Y/c Thông tin Phân tích nhu cầu Y/c Xử lý Bản đặc tả nhu cầu Thiết kế quan...
 • 80
 • 413
 • 0

Các giai đoạn trong quá trình thiết kế sở dữ liệu

Các giai đoạn trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu
... ch c x lý thông tin – Yêu c u v an toàn d li u Phân tích yêu c u(tt) Thi t k CSDL • Cách th c hi n: • Quá trình thi t k CSDL tr i qua m c – Xác đ nh nh ng ngư i s d ng, l p b ng ưu tiên – M c ... vào: k t qu c a giai đo n phân tích – phác th o c u trúc CSDL Có th mô hình th c th k t h p, sơ đ l p đ i tư ng, , ho c m t c u trúc ph quát Theo m t s tiêu chu n thi t k T ng quát v d li u/ thông ... M c v t lý(tt) • Thi t k CSDL m c v t lý (how?) – Đ u vào: – Ch n l a cách cài đ t CSDL m t h qu n tr CSDL c th K t qu c a giai đo n thi t k m c quan ni m Thông tin v h qu n tr Tìm hi u đ c trưng...
 • 4
 • 524
 • 2

Thiết kế sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC

Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC
... dòng liệu, mô hình quan hệ thực thể, qui trình hệ thống, khái quát nội dung chức chơng trình, xây dựng chơng trình quản lý sách th viện Chơng : Xây dựng chơng trình: Thiết kế sở liệu, thiết kế hệ ... quan mật thiết, chặt chẽ với mặt chức xử lý liệu dùng chung Rõ ràng hệ thống thống mà kết khâu tác động tính thống khâu qua hệ thống máy tính Tính thống cao hiệu hoạt động khâu nh hệ thống tốt ... đặt mối quan hệ toàn hệ thống lớn sở lý thuyết Trong phân tích thiết kế hệ thống, công việc quan trọng đặt phải xác định đợc chức nghiệp vụ hệ thống Chức nghiệp vụ hệ thống khái niệm lôgic,...
 • 23
 • 519
 • 2

Xây dựng chương trình hỗ trợ thiết kế sở dữ liệu

Xây dựng chương trình hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu
... .49 Chương GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH .52 I Các chức chương trình: 52 II Giới thiệu chương trình: .53 Giao diện chương trình: 53 Các chức Menu: .53 Chương TỔNG KẾT ... vực thiết kế xây dựng CSDL Và thấy mục tiêu việc thiết kế CSDL làm chuyển đổi nhu cầu lưu trữ khai thác liệu người sử dụng thành hệ thống CSLD hiệu Người thiết kế CSDL chia nhỏ hệ thống liệu ... chưa có chương trình hỗ trợ Trước thực tế đó, chúng em xin thực đề tài để giúp người thiết kế thực công việc cách nhanh chóng xác II Giới thiệu chung đề tài: Nội dung đề tài xây dựng chương trình...
 • 70
 • 522
 • 4

Thiết kế sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông

Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán để tổ chức khai thác thông tin về giao thông
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN THỊ LAN ANH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN ĐỂ TỔ CHỨC KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH ... CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 sở liệu tập trung 1.2 sở liệu phân tán 1.2.1 Khái niệm sở liệu phân tán 1.2.3 Các hình thức tổ chức hệ thống phân ... cầu tổ chức công việc phạm vi lớn sở liệu phân tán đƣợc thiết kế khác sở liệu tập trung Do cần đối sánh đặc trƣng sở liêu phân tán với sở liệu tập trung để thấy đƣợc lợi ích sở liệu phân tán...
 • 71
 • 335
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TÌM PHÂN MẢNH DỌC TRONG THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

CHƯƠNG TRÌNH TÌM PHÂN MẢNH DỌC TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... thiết kế liệu phân tán Giới thiệu phân mảnh Một sở liệu phân tán dựa mô hình quan hệ trước hết phải tuân thủ quy tắc chuẩn hóa cho sở liệu quan hệ Để phân tán sở liệu có hai hoạt động là: Phân mảnh ... CSDL phân tán: Dữ liệu công ty sau: Trạmsở liệu nhân viên: sở liệu dự án: EMP (ENo, EName, Title) Trạm PROJ (PNo, PName, Budget, Loc) sở liệu lương: PAY (Title, Sal) sở liệu phân ... hình sỡ liệu phân tán Hệ Quản trị sở liệu phân tán (Distributed DBMS) hệ thống phần mềm cho phép quản lý hệ sở liệu phân tán làm cho phân tán trở nên trong suốt” người sử dụng Khái niệm “trong...
 • 17
 • 176
 • 0

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU BÀI TOÁN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TOÁN
... PHẦN II: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Lập ma trận phân tích Danh từ Phiếu đăng ký Tác nhân hồ sơ liệu Hồ sơ liệu Giấy báo dự thi Hồ sơ liệu Danh mục tỉnh-thành phố Hồ sơ liệu Danh mục dân tộc Hồ sơ liệu Danh ... vào: Hồ sơ thí sinh mà người sử dụng lưu sở liệu -Đầu ra: Chức đưa thống kể tỷ lệ học sinh Nguyễn Văn Tài 38 Lớp 507104 ĐỒ ÁN KỲ PHẦN III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Sơ đồ luồng liệu mức Sơ đồ luồng liệu ... Nguyễn Văn Tài 42 Lớp 507104 ĐỒ ÁN KỲ Xây dựng mô hình khái niệm liệu Bước 1: Chính xác hóa liệu Dữ liệu gốc GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI Dữ liệu xác hóa GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI Số phiếu Số phiếu Tên trường...
 • 67
 • 1,565
 • 19

bao cao thiet ke co so du lieu.doc

bao cao thiet ke co so du lieu.doc
... MASACH NGAYTRA Bảng THAMSONGUYEN : Thuộc tính MATHAMSO TENTHAMSO GIATRI Nội dung bảng THAMSONGUYEN chuyển giao cho phần mềm : MATHAMSO TS01 TS02 TS03 TS04 TS05 TS06 TENTHAMSO TUOITOITHIEU TUOITOIDA ... TACGIA, NHAXUATBAN, NAMXUATBAN, NGAYNHAN, SOLUONG) THELOAI(MATHELOAI, TENTHELOAI) MUONSACH(MADOCGIA, MASACH, NGAYTRA) THAMSONGUYEN(MATHAMSO, TENTHAMSO, GIATRI) Chi tiết bảng Bảng DOCGIA : Thuộc ... TUOITOITHIEU TUOITOIDA THOIHANTHE THOIHANXUATBAN SOSACHMUONTOIDA THOIGIANMUONTOIDA GIATRI 18 55 4 Biểu đồ sở liệu thiết kế theo phần mềm Microsoft Access ...
 • 5
 • 1,089
 • 5

THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... tỏch cỏc lc Mc dự l nhng tớnh cht quan trng ca phộp tỏch lc quan h nhng mt phộp tỏch cú th tho tớnh cht ny nhng li khụng tho tớnh cht Chng hn, phộp tỏch lc quan h ABCD, {AB, CD} thnh hai lc ... phi ri H Cm H- HSP HN Phộp tỏch cỏc lc quan h Khi ú, vic thay th lc R = U, F bng cỏc lc R1 = U1, F1, R2 = U2, F2,, Rk = Uk, Fk c gi l mt phộp tỏch lc quan h ó cho U, F ký hiu l = (R1, R2,, ... Phộp tỏch cỏc lc quan h Ta s dng mt s ký hiu sau: Du hoa th (*) ký hiu phộp kt ni t nhiờn trờn giao ca hai thuc tớnh = (R1, R2,, Rk) hay = (U1, U2,, Uk) l phộp tỏch lc quan h trờn U thnh...
 • 34
 • 1,678
 • 11

Giáo trình lý thuyết sở dữ liệu

Giáo trình lý thuyết cơ sở dữ liệu
... trọng cấu trúc liệu giải thuật đề án tin học 1.1.1 Xây dựng cấu trúc liệu Có thể nói chương trình máy tính mà liệu để xử Dữ liệu liệu đưa vào (input data), liệu trung gian liệu đưa (output ... cho liệu tập tin Do vậy, thực tế, không thao tác trực tiếp liệu tập tin mà cần chuyển phần toàn nội dung tập tin vào nhớ để xử Trang: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Câu hỏi Bài tập Trình ... Trong phạm vi giáo trình trình bày số thuật toán xếp tiêu biểu thuật toán xếp nhóm giả sử thứ tự xếp N phần tử có kiểu liệu T mảng M thứ tự tăng Trang: 19 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật...
 • 229
 • 818
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quá trình thiết kế cơ sở dữ liệuquy trình thiết kế cơ sở dữ liệuquá trình thiết kế cơ sở dữ liệu logicgiáo trình phân tích thiết kế cơ sở dữ liệuphương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu cho chương trìnhthiết kế cơ sở dữ liệuthiết kế cơ sở dữ liệu quan hệluậnchương 2 thiết kế cơ sở dữ liệu 21 sơ đồ logic 1 docgiamadocgiacác bước thiết kế cơ sở dữ liệumục tiêu thiết kế cơ sở dữ liệulý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệcông cụ thiết kế cơ sở dữ liệuphân tích thiết kế cơ sở dữ liệusơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệuthiết kế cơ sở dữ liệu quản lý điểmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây