Tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp ALBE

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico)

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico)
... Biên Bp : : - Cty TNHH TMDV Sài Gòn - Cty CP Sài Gòn Ngôi Sao * Cty TNHH Sài Gòn * Cty TNHH Sài Gòn - Cty CP Dana khác: Cty TNHH DV Sài Gòn (SSC) - Cty TNHH Savico Vinaland - Cty TNHH DVTH : ... t v ti ng c tr ng công tác ti ng t i công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn t s gi i pháp, ki n ngh nh m hoàn thi n công tác ti n ng t i công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Trang 10 SVTT: ... 2004) Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn (SAVICO) ti n thân doanh nghi c thành l p vào ngày 01/09/1982 v i tên g i Công ty D ch v Qu i tên t Công ty D ch v Qu n thành Công ty D ch v T ng h p Sài...
 • 86
 • 103
 • 0

Phát triển hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin naiscorp

Phát triển hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin naiscorp
... LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAISCORP 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp 2.1.1 Giới thiệu chung - Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ ... viên kế toán việc quản lí lương Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp IV Đối tượng nghiên cứu đề tài Hệ thống kế toán tiền lương Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp ... CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAISCORP 35 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp...
 • 116
 • 179
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc
... chức kế toán Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco 42 6.1- Tổ chức máy kế toán Công ty 42 6.2- Tổ chức sổ kế toán Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco: 43 II- Tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng ... theo lơng Công ty 45 3- Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP Gốm sứ & XD Cosevco 62 Chơng III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty CP ... chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp I/ Sự cần thiết phải quản lý hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp 1-Vai trò tiền lơng khoản trích theo lơng: Tiền lơng...
 • 87
 • 2,138
 • 23

79 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ thông tin kinh doanh Abix

79 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ thông tin kinh doanh Abix
... CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÔNG TIN KINH DOANH ABIX 3.1 Nhận xét chung công tác tiền lương khoản trích theo lương công ty Cổ phần dịch vụ thông ... Tổng quan chung Công ty Cổ phần dịch vụ thông tin kinh doanh Abix Phần II: Thực tế công tác tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần dịch vụ thông tin kinh doanh Abix Phần III: Một số ... trọng công tác kế toán công tác kế toán tiền lương trích khoản theo tiền lương, em định lựa chọn đề tài " Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần dịch vụ thông...
 • 59
 • 189
 • 0

kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông
... doanh Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông - Về hình thức hoạt động: Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, ... nước bạn Đặc điểm tổ chức máy kế toán sổ sách kế toán Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông a Bộ máy kế toán tổ chức công ty Bộ máy kế toán công ty công cụ quan trọng để điều hành, ... tài: "Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông" để làm báo cáo Trong thời gian thực tập công ty, em có điều kiện tìm hiểu tổ chức máy kế toán...
 • 44
 • 202
 • 0

136 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông

136 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phương Đông
... doanh Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phơng Đông - Về hình thức hoạt động: Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phơng Đông doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, ... kế toán sổ sách kế toán Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phơng Đông a Bộ máy kế toán tổ chức công ty Bộ máy kế toán công ty công cụ quan trọng để điều hành, quản lý hoạt động, tính toán ... tài: "Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần dịch vụ văn hoá thông tin Phơng Đông" để làm báo cáo Trong thời gian thực tập công ty, em có điều kiện tìm hiểu tổ chức máy kế toán...
 • 43
 • 197
 • 0

49 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nôngnghiệp Giao Thuỷ (67 tr)

49 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nôngnghiệp Giao Thuỷ (67 tr)
... : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công tyCP dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy Mục đích tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền luơng khoản trích theo lơng Công ty, ... máy kế toán Công ty: Kế toán trưởng Kế toán Nguyên vật thực tập Chuyên đề liệu Kế toán Tổng hợp 27 Kế toán Thủ quỹ Tiền mặt Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Cao Thị Thanh Lớp: C1TH1 *Kế ... nhiệm vụ nội dung công tác kế toán máy kế toán đảm nhiệm Cơ cấu máy kế toán Công ty đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung Các nhân viên phòng kế toán làm nhiều nhiệm vụ nh: Hạch toán chi...
 • 65
 • 63
 • 0

51 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy

51 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy
... : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công tyCP dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy Mục đích tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền luơng khoản trích theo lơng Công ty, ... góp phần hoàn thiện công tác kế tóan tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy Kết cấu nội dung đề tài gồm phần: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận chung tiền lơng khoản trích ... thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Giao Thủy Do thời gian thực tập, nghiên cứu Công ty CP DVKTNN Giao Thủy huyện Giao Thủy với kiến...
 • 65
 • 243
 • 0

80 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nôngnghiệp Giao Thuỷ (67 tr)

80 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nôngnghiệp Giao Thuỷ (67 tr)
... : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công tyCP dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy Mục đích tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền luơng khoản trích theo lơng Công ty, ... máy kế toán Công ty: Kế toán trưởng Kế toán Nguyên vật thực tập Chuyên đề liệu Kế toán Tổng hợp 27 Kế toán Thủ quỹ Tiền mặt Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Cao Thị Thanh Lớp: C1TH1 *Kế ... nhiệm vụ nội dung công tác kế toán máy kế toán đảm nhiệm Cơ cấu máy kế toán Công ty đợc tổ chức theo hình thức kế toán tập trung Các nhân viên phòng kế toán làm nhiều nhiệm vụ nh: Hạch toán chi...
 • 65
 • 89
 • 0

82 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy

82 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy
... : Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công tyCP dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy Mục đích tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền luơng khoản trích theo lơng Công ty, ... góp phần hoàn thiện công tác kế tóan tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP dịch vụ nông nghiệp Giao Thủy Kết cấu nội dung đề tài gồm phần: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận chung tiền lơng khoản trích ... thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Giao Thủy Do thời gian thực tập, nghiên cứu Công ty CP DVKTNN Giao Thủy huyện Giao Thủy với kiến...
 • 65
 • 159
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ Thương mại Kinh doanh

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ Thương mại và Kinh doanh
... 338 Phần II Nội dung kế toán tiền lơng công ty cổ phần dịch vụ thơng mại & Kinh doanh than Hà Nội I.Thực trạng toán tiền lơng khoản thu theo lơng Công ty Cổ phần dịch vụ Thơng mại & Kinh doanh ... chức máy kế toán công ty Sơ đồ cấu tổ chức máy công ty Kế toán trởng Kế toán toán Kế toán tổng hợp Kế toán Ngân hàng Kế toán TSCĐ Phòng kế toán Kế toán hàng hoá Kế toán phân xởng - Kế toán trởng: ... trạng công tác kế toán tiền lơng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thơng mại Kinh doanh than Hà Nội I Đặc điểm tình hình Công ty Cổ phần Dịch vụ Thơng mại Kinh doanh Than Hà Nội Chức năng, nhiệm vụ, phơng...
 • 51
 • 233
 • 0

công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí

công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí
... tiền Kế toán toán Công việc Đề nghị nộp tiền Lập phiếu thu Kí duỵêt phiếu thu Nhập quỹ Ghi sổ Kế toán trởng Thủ quỹ Bảo quản lu trữ Ngời nộp tiền viết giấy đề nghị nộp tiền giao cho kế toán toán ... chuyển nhận tiền Công việc Đề nghị nộp tiền Duyệt chi Lập phiếu chi Xuất quỹ Kế toán Thủ Kế toán Thủ trởng trởng quỹ toán đơn vị Ghi sổ kế toán Kí duyệt phiếu chi Bảo quản lu trữ Ngời nhận tiền viết ... nhận đủ tiền ngời nhận tiền( ghi rõ số tiền) Thủ quỹ kí tên đóng dấu Một liên phiếu chi tiền kế toán giữ làm ghi sổ Cuối ngày kế toán trởng thủ trởng đơn vị kí duyệt phiếu chi kế toán toán đa...
 • 83
 • 368
 • 1

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
... tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Chương 3:Nhận xét,khuyến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương ... lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Căn đơn xin việc Ông Uông Văn Hưng; Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam xin thông báo sau: Công ty đồng ... Uông Văn Hưng GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Đại hội đồng cổ đông Công ty thong qua ngày 06/09/2010;...
 • 77
 • 134
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY VĨNH PHÚC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY VĨNH PHÚC
... cụng ty gim bt c lng lao ng ti phũng k toỏn m m bo yờu cu cụng vic 3.1.1 u im: Trong công tác tổ chức kế toán công ty không ngừng bớc hoàn thiện máy kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán ... lễ theo quy định) Các khoản phụ cấp đợc quy định theo chế độ phụ cấp công ty quy định Ngoài ra, Công ty khoản phụ cấp khác nh thởng có thởng ABC thởng kỹ thuật theo chế độ công ty Nếu công ty ... lễ theo quy định) Các khoản phụ cấp đợc quy định theo chế độ phụ cấp công ty quy định Ngoài ra, Công ty khoản phụ cấp khác nh thởng có thởng ABC thởng kỹ thuật theo chế độ công ty Nếu công ty...
 • 51
 • 111
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ trợ giúp thương mại Khang An

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ trợ giúp thương mại Khang An
... từ tiền lương Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ 48 giúp Thương mại Khang An Hình 2.2: Lưu đồ chứng từ khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An ix 49 DANH SÁCH CÁC ... THƢƠNG MẠI KHANG AN 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thƣơng mại Khang An: 2.1.1 Giới thiệu Công ty: Tên công ty viết tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương Mại Khang An ... pháp lý kế toán tiền lương khoản trích theo lương: 10 1.6.2 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương: 19 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỢ GIÚP THƢƠNG MẠI KHANG AN ...
 • 128
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long3 4 hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương của công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ việt nam trong các năm 2011 2012 2013thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về chế độ tiền lương tại công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp hưng nguyên nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcgiải pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động và tiền lương tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôike toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongphân tích thực trạng các hình thức tiền lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng petrolimextính cấp thiết của việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty cố phần giải pháp điện tử thông tinkế toán các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng long gồm bhxh bhyt kpcđthực trạng công tác quản lí tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại phúc tiến hưng yênphân tích tình hình quản lý tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại phúc tiến hưng yênđánh giá thực trạng công tác quản lí tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại phúc tiến hưng yênmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí tiền lương tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại phúc tiến hưng yêntình hình nghiên cứu vấn đề tiền lương tại công ty cổ phần chứng khoán bảo việtthực trạng công tác tiền lương tại công ty cổ phần chứng khoán bảo việt214-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (291).pdf222-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (299).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU227-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (302).pdf255-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (328).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdf2014 THONG BAO DHCD BAT THUONGLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU305-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (373).pdf308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfTiểu luận triết học: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hôi trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdf363-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (425).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền