Alfazi ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QG 2017 lần 1

Alfazi ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QG 2017 lần 1

Alfazi ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QG 2017 lần 1
... Tải Alfazi để hướng dẫn gặp khó Giáo viên: Alfazi – Giải trực tuyến SĐT: 0943 303 007 Câu 18 : [TMT] Tính giá trị biểu thức A 11 8 12 5 11 8 C 12 5 2i 2i 3i 4i i 12 3 i 12 5 12 3 i 12 5 A 11 8 12 3 i 12 5 12 5 ... n 1; 1;0 B n 1; 0 ;1 C n 1; 1 ;1 D n 1; 1;0 Hướng dẫn: Theo kiến thức hình học sơ cấp Dễ dàng ta chọn đáp án C Câu 30: [TMT] Tập xác định hàm số y x2 là: x2 2x A ; 1; 0 3; B ; 1; 0 1; C ; 1; 0 2; D ; 1; 0 ... 12 5 12 5 11 8 12 3 i D 12 5 12 5 B Hướng dẫn: Sử dụng máy tính Casio em Chọn A b c i 1 8i Câu 19 : [TMT] Tìm a biết b c 2i 1 13i ci 8i C a A a B a D a 3 Hướng dẫn: b c i b c 2i 1 8i b c i 1 13i ci 8i...
 • 15
 • 439
 • 4

Các đề thi thử trắc nghiệm toán ĐHQG hà nội

Các đề thi thử trắc nghiệm toán ĐHQG hà nội
... trị nhỏ m cho hàm số đồng biến R Điền vào chỗ trống 50 Nguyên hàm hàm số Chọn câu trả lời là: A: B: C: D: http://facebook.com/thithudaihoc ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI 2016 (Bản ... gia Nội) (Thí sinh làm trắc nghiệm máy tính, đề thi có 180 câu bao gồm phần bắt buộc tự chọn, thí sinh làm 140 câu hỏi thời gian 195 phút) PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG – 80 phút Câu 1: Nguyên hàm ... học Niu-tơn vận hành tốt hai trăm năm; đến mức, cuối kỉ XIX, nhiều nhà vật lí tin vấn đề thời gian trước sách giáo khoa Vật lí khép lại mà viết thêm Có thể vấn đề nảy sinh, vấn đề chắn giải khuôn...
 • 54
 • 158
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm và đáp án môn toán kỳ thi THPT quốc gia

Đề thi thử trắc nghiệm và đáp án môn toán kỳ thi THPT quốc gia
... Câu 48 Oxyz , Trong không gian với hệ trục tọa độ D m = thu gọn M kết là: C M = ĐỀ TRỌNG TÂM D I = −1 LUYỆN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG Đáp án MÃ ĐỀ Tìm số phức z thỏa mãn: ... trình: A x = 1; x = B x = 1; x = C x = 0; x = D x = ±1 ĐỀ TRỌNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG Đáp án MÃ ĐỀ A= Câu Tìm giá trị lớn nhất: B A −2 − 8x x2 + C π a cos ... (P): Điền vào chỗ trống: A D m = (2 − i)(1 + i ) + z = − 2i z = −1 + 3i d: Câu 45 C m = D I = ±1 ĐỀ TRỌNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Nguyễn NCh Chiến PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG MÃ ĐỀ (3 +...
 • 29
 • 294
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm Vật Lý Toàn tập

Đề thi thử trắc nghiệm Vật Lý Toàn tập
... dài lắc đơn nơi, dao động điều hòa chu kỳ với lắc vật lý? Biết I momen quán tính, m khối lợng d khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm lắc vật A d mI B I mgd C 2I md D I md Câu20: Câu sai ... khối lợng không đáng kể vắt qua ròng rọc đầu dây treo vật nhỏ có khối lợng m1=2M m2=M Giữ cho vật nhỏ độ cao buông nhẹ cho chúng chuyển động Khi vật di chuyển đợc đoạn đờng h vận tốc chúng bao nhiêu?Biết ... trị hiệu dụng hiệu điện dòng điện mạch điện Kết luận sau sai? da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S 26) biờn son ging dy thy TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com...
 • 7
 • 487
 • 2

Đề thi thử trắc nghiệm môn vật Lý toàn tập

Đề thi thử trắc nghiệm môn vật Lý toàn tập
... giảm bớc sóng ánh sáng truyền môi trờng D) Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật thấy vật có màu đỏ chiếu ánh sáng tím vào vật vật có màu tím Câu 25) Một ngời ngồi thuyền thấy 10 giây phao nhấp nhô ... sóng da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S25) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 29) Một vật dao động điều hòa ... C mắc song song Câu59) Cho vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Thời gian nhỏ để vật chuyển động đợc quãng đờng A là: A) T/4 B) T/3 C) T/2 D) T/6 Câu60) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng...
 • 5
 • 547
 • 2

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu pdf

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa THPT chuyên Lê Quý Đôn - Vũng Tàu pdf
... CTCT A A CH3CHO B HOC-CH2-CHO C HOC-CHO D C2H5CHO Câu 28: Trong trình i n phân dd CuCl2, nư c dd có tác d ng sau ây A d n i n B làm cho CuCl2 phân ly C tham gia trìh oxi hóa kh D c B C Câu 29: ... − CH = CH − CH A B C D Câu 30: Trong hi n tư ng ăn mòn i n hóa x y A s oxi hóa c c âm B s kh c c âm C s oxi hóa c c dương D s oxi hóa kh u c c dương Câu 31: Nhi t phân hoàn toàn mg h n h p g ... C2H5OH C C3H7Cl D C3H8 Câu 44: T dãy i n hóa c a kim lo i, ta có th k t lu n A K d b oxi hóa nh t B K khó b oxi hóa nh t C K d b kh nh t D K+ d b oxi hóa nh t Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 13,92g...
 • 4
 • 240
 • 1

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa khối A&B - THPT Hoàng Hoa pptx

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm đại học môn Hóa khối A&B - THPT Hoàng Hoa pptx
... t a, c n dùng mol AgNO3 V y công th c c u t o c a X là: A CH≡C-CH2-C≡C-CH3 B CH≡C-CH=CH-CH=CH2 C CH2=CH-C≡C-CH=CH2 D CH≡C-CH2-CH2-C≡CH Câu 15: t cháy hoàn toàn Hi ro cacbon X, Y ng ng liên ti ... d ng v i dung d ch AgNO3 NH3 t o k t t a Ag CTCT c a Y là: A OHC-CH2-CH2-CHO B CH2=CH-CH2-COOH C HCOO-CH2-CH=CH2 D OHC-CH(CH3)-CHO Câu 28: Nh n bi t dung d ch riêng bi t HCHO HCOOH có th dung ... i dung d ch Br2 , Na , AgNO3 NH3 V y công th c c u t o c a X là: A CH2=CH-O-CH3 B CH3-CH2-CHO C CH3-CO-CH3 D CH2=CH-CH2-OH Câu 50: Mu i i t phòng ng a b nh bư u c có thành ph n là: A NaCl, I2...
 • 5
 • 309
 • 3

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM ANH VĂN - Trường THPT Lấp Vò 3 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM ANH VĂN - Trường THPT Lấp Vò 3 pdf
... she had been a small girl 35 People say that he is the best singer in this town a It is said that he is best singer in this town b It is said that he is a best singer in this town c He is said ... could c as fast as he could d so fast as he can 33 Please tell me where ……………… a does Peter live? b Peter lives c Peter had lived d is Peter living 34 Lan has learned English …………… a since she was ... complete each sentence: 31 We can reclaim land by irrigating deserts, draining swamps and ………… a to push back the sea b and then push the sea c we then push d pushing back the sea 32 He wanted to win...
 • 4
 • 180
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM – HỌC KỲ II ( Đề số 5 ) Khối 12 - Trường THPT Thanh Bình 2 ppsx

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM – HỌC KỲ II ( Đề số 5 ) Khối 12 - Trường THPT Thanh Bình 2 ppsx
... cut off from (2 7) of Europe by the English th Channel But (2 8) May , 1994, when the Channel Tunnel was formallly opened by the Queen of England and the President of France, Britain (2 9) to “Continental ... doing their housework any longer D All are correct 20 3/7 is pronounced A thirds seven B third sevens C three sevenths D three sevens 21 No sooner than to rain A he left/ it began B he ... pleased that Britain is (3 0) in island There are (3 1) large number of people who believe that the 20 miles of water between Dover and Calais has been an important (3 2) , not only against invasions,...
 • 4
 • 227
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC- KHỐI 12 Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn Môn thi: Hoá potx

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC- KHỐI 12 Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn Môn thi: Hoá potx
... hỗn hợp amin đơn chức bậc tác dụng vừa đủ với dd HCl thu 18,975g muối Khối lượng HCl dựng A 9,521g B 9 ,125 g C 9,215g D 9,512g Cõu 22: Nguyên tử nguyên tố có số e độc thân nhiều A Co (Z = 27) B ... Al vào dd HCl dư Sau phản ứng thấy khối lượng dd tăng thêm 7g số mol HCl tham gia phản ứng A 0,8mol B 0,08mol C 0,4 mol D 0,04 mol Cõu 19: Polime X cú phõn tử khối 280.000 hệ số trựng hợp n = 10.000 ... HOCH2CHOHCH2Cl C CH3CHClCH(OH)2 D CH3C(OH)2CH2Cl Cõu 35: Cho Na dư vào dung dịch C2H5OH thấy khối lượng hidro bay 3% khối lượng dung dịch C2H5OH dựng Dung dịch rượu có C% A 75,57% B 72,57% C 70,57% D 68,57%...
 • 4
 • 220
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 721 ppt

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 721 ppt
... với ánh sáng A 1,5 B 1,25 C 1,4 D 1,33 Trang 4/5 - đề thi 721 Câu 42: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định qua vật Một điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r ≠ có A vận tốc góc ... nơtron m p mn Độ hụt khối hạt nhân : A m = [Z.mn + ( A - Z ).mp] - mx B m = ( mp + mn ) - mx C m = [Z.mp + ( A - Z ).mn] - mx D m = mx - ( mp + mn ) Câu 24: Sóng điện từ sóng học tính chất sau ... hạt nhân ? Trang 2/5 - đề thi 721 A lượng toàn phần B khối lượng nghỉ C số nuclôn D điện tích Câu 21: Chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn không phụ thuộc vào A vĩ độ địa B gia tốc trọng trường...
 • 5
 • 99
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 078 ppt

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 078 ppt
... gia tốc góc số âm D gia tốc góc tăng theo thời gian - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 078 ... prôtôn nơtron mp mn Độ hụt khối hạt nhân : A m = [Z.mp + ( A - Z ).mn] - mx B m = [Z.mn + ( A - Z ).mp] - mx C m = ( mp + mn ) - mx D m = mx - ( mp + mn ) Câu 30: Tia hồng ngoại tia gama A bị lệch ... Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng, Trang 2/5 - đề thi 078 Khoảng...
 • 5
 • 129
 • 1

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 103 potx

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 103 potx
... gia tốc góc số âm D gia tốc góc tăng theo thời gian - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 103 ... đầu điện trở 60V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện Trang 2/5 - đề thi 103 A 80V B 40V C 60V D 160V Câu 22: Tại vị trí địa lý, hai lắc đơn có chu kỳ dao động riêng T1 = 2,0s T2 = 1,5s, chu ... prôtôn nơtron mp mn Độ hụt khối hạt nhân : A m = [Z.mp + ( A - Z ).mn] - mx B m = [Z.mn + ( A - Z ).mp] - mx C m = ( mp + mn ) - mx D m = mx - ( mp + mn ) Câu 14: Trong giao thoa sóng mặt nước hai...
 • 5
 • 109
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 135 docx

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 135 docx
... soát Trang 4/5 - đề thi 135 D Phản ứng nhiệt hạch trình kết hợp hai hay nhiều hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Câu 42: Một vật rắn quay châm dần quanh trục cố định xuyên qua vật A tích tốc ... dừng có mức lượng thấp phát phôtôn có lượng lớn A B C D - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 135 ... hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn A (m/s) B (m/s) C (m/s) D 6,28 (m/s) Trang 2/5 - đề thi 135 Câu 22: Chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn không phụ...
 • 5
 • 223
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 210 doc

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THPT - Mã đề thi 210 doc
... điện nơi truyền Trang 2/5 - đề thi 210 Câu 23: Đại lượng sau không bào toàn phản ứng hạt nhân ? A số nuclôn B khối lượng nghỉ C lượng toàn phần D điện tích Câu 24: Một vật thực đồng thời hai ... C lớn tần số âm nguồn âm A D tần số âm nguồn âm A - HẾT Trang 5/5 - đề thi 210 ... C tốc độ góc có giá trị không đổi khác không D gia tốc góc tăng theo thời gian Trang 4/5 - đề thi 210 Câu 42: Một cách quạt có momen quán tính trục quay cố định 0,2kg.m2 quay xung quanh trục...
 • 5
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử trắc nghiệm môn hóađề thi thử trắc nghiệm môn hóa 12đề thi thử trắc nghiệm đại họcđề thi thử trắc nghiệm lýđề thi thử trắc nghiệm đại học quốc gia hà nộiđề thi thử đh môn toán thpt trần phú hải phòng năm 2012đề thi thử đh môn toán thpt lục ngạn bắc giangđề thi thử đh môn toán thpt chuyên nguyễn quang diệuđề thi thử đh môn toán thpt trần phú hải phòng41 de thi thu trac nghiem mon tieng anhđề thi mẫu trắc nghiệm toánđề thi thử đại học trường thpt thuận thành số 1 năm học 2012 2013 môn toángiải chi tiết đề thi thử hóa học năm 2015 môn hóa lần 1 thpt chuyên đhsp hà nộide thi thu mon hoa chuyen dai hoc vinh lan 1 nam 2014đề thi thử môn hóa chuyên hà nội amsterdam lần 1 2014PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học