Những bài tập vật lý cơ bản hay và khó (tập 3 quang học và vật lý hạt nhân) phần 2

Bài tập chuyên đề vật : ôn tập vật hạt nhân - phần 2 docx

Bài tập chuyên đề vật lý : ôn tập vật lý hạt nhân - phần 2 docx
... 22 6 22 2 Câu Hạt nhân 88 Ra biến đổi thành hạt nhân 86 Rn phóng xạ A β+ B α β– C α D β– Câu Hạt nhân 22 6 Ra phóng xạ α cho hạt nhân 88 A He B 22 6 87 Fr C Câu Xác định hạt nhân X phản ứng hạt nhân ... phóng xạ liên tiếp, hạt nhân tạo thành B Câu 10 Cho phản ứng hạt nhân 21 4 83 X 25 12 Mg B 31 Câu 11 Cho phản ứng hạt nhân A H 21 8 84 X D 22 4 82 X + X  22 Na + α, hạt nhân X hạt nhân sau đây? → ... He  21 3 Pb → 86 84 80 84 C 20 9 Po  He + →4 84 20 5 82 Pb D 20 9 Po  He + 2 84 82 205 Pb Câu 13 Trong trình phân rã hạt nhân 23 8 U thành hạt nhân 23 4 U, phóng hạt α hai hạt 92 92 A prôtôn B...
 • 9
 • 238
 • 0

chuyên đề vật hạt nhân -phần 2 potx

chuyên đề vật lý hạt nhân -phần 2 potx
... www.daihoc.com.vn C 56 26 Fe D 23 5 92 U V t h t nhõn (tt) Bi t p ỏp d ng - Bi Nng l ng liờn k t c a cỏc h t nhõn: H; He; 56 26 Fe v 23 5 92 Ul n l t l: 2, 22; 2, 83; 4 92 v 1786 (MeV) H t nhõn ... PLi = Px + Pl 2 u r P1 2mLiK Li = 2mxK + 2mPK1 K Li = mxK + mPK1 4x4 + 5,48 = = 3,58 (MeV) mLi mLi v Mặt khác : K Li = v= = 2K Li = mLi u r PLi 2x3,58 (MeV) (u) 2x3,58xc 2x3,58 2x3,58 =c = 3.108 ... Su t m b i: www.daihoc.com.vn V t h t nhõn (tt) Bi t p ỏp d ng - Bi Nng l ng liờn k t c a cỏc h t nhõn: H; He; 56 26 Fe v 23 5 92 Ul n l t l: 2, 22; 2, 83; 4 92 v 1786 (MeV) H t nhõn b n v ng nh...
 • 28
 • 196
 • 0

báo cáo thực hành vật hạt nhân phần 2 docx

báo cáo thực hành vật lý hạt nhân phần 2 docx
... 5.9 6.0 N 36 42 29 27 42 39 45 32 44 35 Đồ thò : N 1 92 217 21 5 20 7 20 0 22 0 191 191 164 177 U(v) 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3.0 N 171 128 144 90 108 85 91 64 71 55 U(v) 3.1 3 .2 3.3 3.4 3.5 ... khuyếch đại K = 22 , cao HV = 750v, t =12s U(v) N U(v) N U(v) N U(v) N U(v) N 0 .2 0.4 0.6 0.8 1.0 1 .2 1.4 1.6 1.8 2. 0 1 325 1751 28 20 29 91 29 69 3 028 29 60 23 33 1816 1441 2. 2 2. 4 2. 6 2. 8 3.0 3 .2 3.4 3.6 ... 0 .2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 N 66 113 1 02 104 129 143 167 187 179 194 U(v) 1.1 1 .2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 0 N 1 92 217 21 5 20 7 20 0 22 0 191 191 164 177 U(v) 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6...
 • 28
 • 472
 • 0

Vật đại cương - Vật hạt nhân phần 2 pptx

Vật lý đại cương - Vật lý hạt nhân phần 2 pptx
... t>>T2 tốc độ phân rã hạt nhân tốc độ phân rã hạt nhân mẹ Độ phóng xạ nguồn gồm chuỗi hạt nhân X 1-> X 2- > X3=> H=1N1+ 2N2 + 3N3 Cân phóng xạ bền cho chuỗi nối tiếp 1N1= 2N2 = 3N3= = nNn Phóng xạ nhân ... 11Na23 > 11Na24 = 12Mg24 + Bắn phá : 5B10 > 7N13 = 6C13+ e+ Bắn phá n : 27 Co59 -> 27 Co60 Kích thích Co60 Kích thích -> 27 Co60 bản+ 27 Phân rã v hạt nơtrino p > n + e+ + e n > p + e+ + -e ... n + e+ + e n > p + e+ + -e spin 1 /2 1 /2 1 /2 1 /2 spin 1 /2 1 /2 1 /2 1 /2 Đơn vị đo phóng xạ C/kg: Tạo 1C điện tích 1kg không khí Rơnghen (R): 1R =2, 57976.1 0-4 C/kg C/kgs: Bức xạ có liều lợng 1C/kg...
 • 5
 • 130
 • 0

Những thuật ngữ tài chính bản(hay)

Những thuật ngữ tài chính cơ bản(hay)
... - 85 Nguồn: www.stockbiz.vn Biên tập: Monarch Securities Thuật ngữ tài   Tóm tắt Các thuật ngữ tài – Tóm tắt C hứng khoán Thuật ngữ Tiếng Anh Trích dẫn Bản cáo bạch Prospectus Khi phát hành ... Securities 40 Thuật ngữ tài   Chi tiết tiến hành cá nhân, doanh nghiệp cư trú nước hay phủ quốc gia Đối tượng giao dịch bao gồm loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, số chuyển ... thành phần sau • Tài khoản vãng lai: Tài khoản vãng lai ghi lại giao dịch hàng hóa, dịch vụ số chuyển khoản • Tài khoản vốn: Tài khoản vốn ghi lại giao dịch tài sản thực tài sản tài • Thay đổi...
 • 85
 • 604
 • 6

tuyển tập những bài tóan giải tích tổ hợp hay nhất (ôn luyên thi đại học )

tuyển tập những bài tóan giải tích tổ hợp hay nhất (ôn luyên thi đại học )
... cầu đề ĐS: C90 - C86 Bài 26: Người ta lập tích số hai số nguyên khác từ đến 100 Hỏi có tích số bội số ĐS: 67C33 + C33 Bài 27: Có cách phát 10 phần thưởng giống cho học sinh Bài 28: Có cách phát ... giống cho học sinh cho học sinh có phần thưởng? HD: Đầu tiên phát cho học sinh phần thưởng Như có cách Còn lại phần thưởng phát cho học sinh ( phát tuỳ ý ) Vì ta phát tất phần thưởng cho học sinh ... 1000x10 + 100x10 + 10x10 +1x10 = 11110 Vậy tổng số phải tìm là: Trang HUỲNH THANH LUÂN GIẢI TÍCH TỔ HP Bài 22: Trong giải cờ vua có nam nữ vận động viên Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với vận động...
 • 5
 • 687
 • 27

Bài tập chuyên đề: ôn tập vật hạt nhân phần 1 pptx

Bài tập chuyên đề: ôn tập vật lý hạt nhân phần 1 pptx
... với hạt nhân B lớn với hạt nhân nhẹ C lớn với hạt nhân trung bình D lớn với hạt nhân nặng Câu 39 Năng lượng liên kết hạt nhân A dương âm B lớn hạt nhân bền C nhỏ hạt nhân bền D có thề với hạt nhân ... khối lượng nuclôn mp = 1, 0073u, mn = 1, 0087u, 1u = 9 31, 5 MeV/c2 A ∆E = 2,7 .10 13 J B ∆E = 2,7 10 16 J 10 C ∆E = 2,7 .10 J D ∆E = 2,7 .10 19 J Câu 46 Hạt nhân đơteri D có khối lượng 2, 013 6 u Biết khối ... notron, Ôn tập Vật hạt nhân 40 18 C X, Y, Z D Z, X, Y Ar; Li là: 1, 0073 u ; 1, 0087u; 39,9525 u; 6, 014 5 u 1u = 9 31, 5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân...
 • 6
 • 289
 • 1

Bài tập chuyên đề vật : ôn tập vật hạt nhân - phần 1 pdf

Bài tập chuyên đề vật lý : ôn tập vật lý hạt nhân - phần 1 pdf
... với hạt nhân B lớn với hạt nhân nhẹ C lớn với hạt nhân trung bình D lớn với hạt nhân nặng Câu 39 Năng lượng liên kết hạt nhân A dương âm B lớn hạt nhân bền C nhỏ hạt nhân bền D có thề với hạt nhân ... khối lượng nuclôn mp = 1, 0073u, mn = 1, 0087u, 1u = 9 31, 5 MeV/c2 A ∆E = 2,7 .10 13 J B ∆E = 2,7 10 16 J 10 C ∆E = 2,7 .10 J D ∆E = 2,7 .10 19 J Câu 46 Hạt nhân đơteri D có khối lượng 2, 013 6 u Biết khối ... hạt nhân ? B Năng lượng liên kết riêng A Năng lượng liên kết C Số hạt prôlôn D Số hạt nuclôn Câu 41 Một hạt nhân có lượng liên kết ∆E, tổng số nuclôn hạt nhân A Gọi lượng liên kết riêng hạt nhân...
 • 6
 • 254
 • 0

chuyen de cac dang bai sua loi sai co ban - HAY

chuyen de cac dang bai sua loi sai co ban - HAY
... stayed the previous summer A B C D VI Sai giới từ Tom likes taking part sports, so he will join the football team of his school A B C D People consider it rude to point about anyone A B C D You ... Mary did the washing up, she broke a cup A B C D IV Sai dạng động từ She brought a lot of money with her so that she could bought some duty-free goods A B C D Have you ever read any novels writing ... performance A B C D III Sai We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams A B C D By the time the police come the robber had run away A B C D He said that he has done...
 • 6
 • 3,913
 • 21

Tuyển tập những bài lượng tử sóng ánh sáng hay khó

Tuyển tập những bài lượng tử sóng ánh sáng hay và khó
... tụn cú chựm B nng lng cỏc phụtụn gim dn theo quóng ng truyn i C nguyờn t hay phõn t hp th hay bc x ỏnh sỏng tc l hp th hay bc x phụtụn D Chựm tia sỏngxem nh chựm ht, mi ht gi l phụtụn Cõu 130 ... u cc i ca electron quang in thoỏt khụng thay i C ng nng ban u ca electron quang in thoỏt gim xung D S electron quang in thoỏt mt n v thi gian khụng thay i Cõu 140 Ngi ta chiu ỏnh sỏng cú bc ... phỏt biu no sau õu l sai? A Gi nguyờn chựm sỏng kớch thớch, thay i kim loi lm catt thỡ ng nng ban u cc i ca ờlectrụn (ờlectron) quang in thay i B Gi nguyờn cng chựm sỏng kớch thớch v kim loi dựng...
 • 24
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cùng những bài tập minh họa cơ bản hay và khónhững bài luận tiếng anh cơ bảnnhững bài nghe tiếng nhật cơ bảnnhững bài thơ về thầy cô bạn bè trường lớpnhững bài thơ về thầy cô bạn bènhung bai cam nghi ve tinh ban hay nhatnhững bài lập trình c cơ bảnnhững bài viết nói về tình bạn hay nhấtnhững bài toán lớp 7 cơ bảnnhững bài nghe tiếng anh cơ bản mp3những bài thơ về thầy cô bạn bè mái trườngnhững bài tập toán hình về hai tam giác bằng nhan lớp 7 có đáp ánnhưng bài viết tiếng anh cơ bảnnhững bài thơ nói về tình bạn hay nhấtnhung bai van ta ve ngoi truong hay va dai nhatĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm