Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng kim loại chuyển tiếp fe để làm chất xúc tác xử lý nước bị ô nhiễm bởi các hợp chất thơm

Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nước bị ô nhiễm kim loại nặng ( chì pb ) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã bản may, huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng ( chì pb ) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã bản may, huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang
... kết Đề tài Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nớc bị ô nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) dùng làm nớc sinh hoạt cho đồn biên phòng x Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang Cơ quan ... nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) dùng làm nớc sinh hoạt cho đồn biên phòng x Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang" nhằm mục đích đa giải pháp xử ô nhiễm kim loại nặng nớc sinh hoạt cho ngời ... đích (kể làm nớc tới cho nông nghiệp) Do đó, ban đầu đề tài đợc đặt "Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nớc bị ô nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) làm nớc tới cho nông nghiệp x Bản...
 • 154
 • 482
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc bent dl chống bằng AL137+ dùng để xử nước bị ô nhiễm màu công nghiệp

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc bent dl chống bằng AL137+ dùng để xử lý nước bị ô nhiễm màu công nghiệp
... qu v tho lun 30 3.1 iu ch Bent DL Al13 30 3.1.1 X Bent DL nguyờn khai thnh phn khoỏng v thnh phn húa hc 30 3.1.2 Chng Bent DL bng [Al13O4(OH)24(H2O)2]7+ ... mt Chng : thc nghim, kt qu v tho lun 3.1 iu ch Bent DL Al13 3.1.1 X Bent DL nguyờn khai thnh phn khoỏng v thnh phn húa hc 3.1.1.1 Phng phỏp x sột thụ Húa cht: + Nguyờn liu: Sột Di Linh ... lun tt nghip H Tin Dng 3.1.2.2 iu ch sột chng ion Al137+ (Al13 - Sột) Bent- Na + Al137 Bent- Al13 T l: Al137 /Bent- Na = mmol/1g Bent- Na Sột ó c x c ngõm nc mt ngy, t l phn trm lng sột huyn phự...
 • 54
 • 221
 • 0

Nghiên cứu công nghệ xử đất bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu clo

Nghiên cứu công nghệ xử lý đất bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu clo
... KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ Thực theo hợp đồng “Đặt hàng sản xuất cung cấp dịch vụ nghiệp công nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ số 255.09.RD/HĐ-KHCN ... rãi giải pháp Nghiên cứu nhằm tìm công nghệ có tính ứng dụng, thay khắc phục nhược điểm công nghệ việc xử thuốc trừ sâu clo Việt Nam Nghiên cứu lựa chọn từ nhóm thuốc trừ sâu clo hợp chất đại ... thăm dò công nghệ xử DDT đất hydro nguyên sinh phòng thí nghiệm 1.5.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành nhằm thăm dò khả xử DDT đất công nghệ sử dụng hydro nguyên sinh với quy mô phòng...
 • 69
 • 1,282
 • 7

nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định hướng ứng dụng trong xử nước bị ô nhiễm dầu

nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý nước bị ô nhiễm dầu
... loại vi sinh vật vừa tạo biofilm vừa phân huỷ chuyển hoá hydrocarbon mẫu đất nước bị ô nhiễm dầu Vi t Nam [6] Do đó, đề xuất đề tài: Nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định ... hệ vi sinh vật tương đối đa dạng Chúng ta có nhiều nghiên cứu chủng vi sinh vật hữu ích có ý nghĩa ứng dụng lớn vi c xử ô nhiễm môi trường [15, 24, 25] Do đó, Nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) ... tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định hướng ứng dụng xử nước bị ô nhiễm dầu quan trọng cần thiết 1.2.4 Phạm vi nghiên cứu Một số địa điểm bị ô nhiễm dầu Hải Phòng, Quảng Ninh,...
 • 124
 • 1,121
 • 5

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu đá ong biến tính bằng quặng apatit có gia thêm đất hiếm và thăm dò xử môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu đá ong biến tính bằng quặng apatit có gia thêm đất hiếm và thăm dò xử lý môi trường
... thêm đất thăm xử môi trƣờng” : Chế tạo vật liệu hấp phụ từ đá ong (vật liệu đá ong biến tính) quặng apatit gia thêm đất xeri Nghiên cứu số đặc trưng hóa lí đá ong tự nhiên vật liệu đá ong ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN NGỌC QUÝ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II), Ni(II) CỦA VẬT LIỆU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH BẰNG QUẶNG APATIT GIA THÊM ĐẤT HIẾM VÀ THĂM DÕ XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: HOÁ PHÂN ... chức bề mặt vật liệu Trên sở kết nghiên cứu được, sử dụng vật liệu đá ong biến tính để khảo sát khả hấp phụ Mn(II), Ni(II) theo phương pháp hấp phụ động thăm khả xử môi trường vật liệu Mục...
 • 65
 • 283
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướt

Nghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướt
... nhiễm từ dòng nước thải công nghiệp phương pháp đại Một phương pháp phương pháp oxy hóa ướt (WAO) Phương pháp oxy hóa ướt xem kỹ thuật quan trọng việc xử nước thải, đặc biệt nước thải chứa chất ... clorua sunfat có tác dụng keo tụ Sau phơi khô nghiền mòn để xử nước thải 1.1.2.5 Dùng làm chất xúc tác Bùn đỏ nghiên cứu ứng dụng làm chất xúc tác cho số phản ứng hydro hóa, oxy hóa hydrocacbon, ... nhiều nghiên cứu ứng dụng bùn đỏ phát triển thu hồi kim loại, chế tạo đồ gốm, làm chất hấp phụ để làm khí xử nước thải, làm chất xúc tác Hình 1.1 cho thấy tiềm ứng dụng bùn đỏ, nhiên chưa có ứng...
 • 85
 • 498
 • 2

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn

nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn
... phộp t nng Asen thp di tiờu chun, vy cn tip tc x bng cỏc phng phỏp khỏc 1.3.6 Oxi húa Oxi húa bng cỏc cht oxi húa mnh: Cỏc cht oxi húa c phộp s dng cp nc nh Clo, KmnO4, H2O2, Ozon Oxi húa in ... nam H Ni nh H Nam l nhng khu vc cú hm lng Asen cao Bn cỏc khu vc nhim Asen trờn ton quc 1.3 Cỏc phng phỏp x asen nc ngm 3.1 X bng cụng ngh x gin ma Nc ngun hay nc ging khoan thng tn ... cu x nc ngm ụ nhim Asen bng phng phỏp oxi quang húa iu kin thc t cỏc vựng nụng thụn Trong ti ny, chỳng em s dng cỏc iờu kiờn, nguyờn liu cú sn, d kim nh ỏnh sỏng mt tri, chanh, nc oxi gi...
 • 23
 • 527
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI – QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CÁC VÙNG NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI – QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở CÁC VÙNG NÔNG THÔN
... phộp t nng Asen thp di tiờu chun, vy cn tip tc x bng cỏc phng phỏp khỏc 1.3.6 Oxi húa Oxi húa bng cỏc cht oxi húa mnh: Cỏc cht oxi húa c phộp s dng cp nc nh Clo, KmnO4, H2O2, Ozon 11 Oxi húa ... nam H Ni nh H Nam l nhng khu vc cú hm lng Asen cao Bn cỏc khu vc nhim Asen trờn ton quc 1.3 Cỏc phng phỏp x asen nc ngm 3.1 X bng cụng ngh x gin ma Nc ngun hay nc ging khoan thng tn ... cu x nc ngm ụ nhim Asen bng phng phỏp oxi quang húa iu kin thc t cỏc vựng nụng thụn Trong ti ny, chỳng em s dng cỏc iờu kiờn, nguyờn liu cú sn, d kim nh ỏnh sỏng mt tri, chanh, nc oxi...
 • 23
 • 188
 • 0

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn

nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn
... pháp, phương tiện đơn giản với kiến thức đã học, sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu chúng em định chọn đề tài: Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen phương pháp oxi quang hóa điều kiện thực ... xử phương pháp khác 1.3.6 Oxi hóa Oxi hóa chất oxi hóa mạnh: Các chất oxi hóa phép sử dụng cấp nước Clo, KmnO4, H2O2, Ozon Oxi hóa điện hóa: Có thể xử nước chứa Asen phương pháp dùng điện ... kết tủa lắng lọc đồng thời với trình xử sắt và/hoặc mangan có sẵn nước ngầm tự nhiên Đây phương pháp xử đơn giản nhất, cách bơm nước ngầm từ giếng khoan, sau làm thoáng để ôxy hóa sắt,...
 • 21
 • 826
 • 6

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn

nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn
... hiểu nghiên cứu chúng em định chọn đề tài: Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen phương pháp oxi quang hóa điều kiện thực tế vùng nông thôn Trong đề tài này, chúng em sử dụng điều kiêăn, ... độ Asen thấp tiêu chuẩn, cần tiếp tục xử lý phương pháp khác 1.3.6 Oxi hóa Oxi hóa chất oxi hóa mạnh: Các chất oxi hóa phép sử dụng cấp nước Clo, KmnO4, H2O2, Ozon Oxi hóa điện hóa: Có thể xử ... trình oxi hóa khử trùng - Góp phần tuyên truyền để người dân sống vùng nông thôn có nguồn nước bị ô nhiễm asen tự làm giảm thiểu/loại bỏ asen khử trùng nước để ăn uống, sinh hoạt phương pháp...
 • 28
 • 134
 • 0

Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn

Nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn
... Nghiờn cu x nc ngm ụ nhim Asen bng phng phỏp oxi quang húa iu kin thc t cỏc vựng nụng thụn Trong ti ny, chỳng em s dng cỏc iu kin, nguyờn liu cú sn, d kim nh ỏnh sỏng mt tri, chanh, nc oxi gi ... nam H Ni nh H Nam l nhng khu vc cú hm lng Asen cao Bn cỏc khu vc nhim Asen trờn ton quc 1.3 Cỏc phng phỏp x asen nc ngm 3.1 X bng cụng ngh x gin ma Nc ngun hay nc ging khoan thng tn ... phộp t nng Asen thp di tiờu chuõn, vy cn tip tc x ly bng cỏc phng phỏp khỏc 1.3.6 Oxi húa Oxi húa bng cỏc cht oxi húa mnh: Cỏc cht oxi húa c phộp s dng cp nc nh Clo, KmnO4, H2O2, Ozon Oxi húa in...
 • 22
 • 120
 • 0

Nghiên cứu thử nghiệm ủ phân lợn bằng phương pháp compost hiếu khí và bước đầu ứng dụng xử xác cá tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại xuyên- Phú xuyên- Hà nội

Nghiên cứu thử nghiệm ủ phân lợn bằng phương pháp compost hiếu khí và bước đầu ứng dụng xử lý xác cá tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại xuyên- Phú xuyên- Hà nội
... compost hiếu khí bước đầu ứng dụng xử xác Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại xuyên- Phú xuyên- nội 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu sở khoa học phương pháp compost hiếu khí - Đánh giá tác dụng ... - NỘI DUNG - VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Phân lợn lấy từ trại lợn Đa tốn- Gia lâm- nội - Xác Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại xuyên- Phú xuyên- nội 3.2 NỘI ... tới phương pháp xử rác thải Nông nghiệp, cụ thể từ phân lợn bước đầu ứng dụng xử xác chết ô nhiễm môi trường Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại xuyên- Phú xuyên- nội Theo báo cáo Cục Thống...
 • 76
 • 756
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtbiện pháp xử lý đất bị ô nhiễm®ò tµi khoa häc cêp bộ thử nghiệm khả năng xử lý nước thải ô nhiễm bằng chế phẩm em thứ cấp từ em gốcluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyennghiên cứu biến tínhnghiên cứu biến tính tinh bộtnghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để sử lý bề mặt ngoài của trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hóa quy mô công nghiệp docxnghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơnghien cuu bien tinh tinh botphương pháp hấp phụ phenol trong nước bị ô nhiễm bằng than hoạt tính 13các tâm hoạt tính quang học kim loại chuyển tiếp trong trường tinh thểĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ