Học tốt sinh học 8 phần 2 chương 4

Phần 2: Chương 4: Kết cấu của tác phẩm văn học - Lý luận văn học potx

Phần 2: Chương 4: Kết cấu của tác phẩm văn học - Lý luận văn học potx
... xét tác phẩm không đề cập đến kết cấu nghệ thuật tác phẩm b Kết cấu nghệ thuật tác phẩm xét mối quan hệ chỉnh thể thường đề cập đến hai bình diện kết cấu văn (hay gọi kết cấu trần thuật) kết cấu ... thuật tác phẩm, phân tích góc độ kết cấu c Kết cấu nghệ thuật tác phẩm văn học chòu quy đònh quy luật loại thể, thời đại văn học phong cách nhà văn Các loại thể văn học khác có cách thức tổ chức tác ... tượng Cũng có người ta gọi kết cấu bên kết cấu bên Kết cấu văn hay gọi kết cấu trần thuật thể qua bố cục tác phẩm Đó kết cấu bề mặt bao gồm xếp, phân bố phần nội dung vào chương, hồi, tiết, đoạn...
 • 6
 • 2,711
 • 52

Kinh kế học vi mô 2 - Chương 4: cấu trúc thị trường và quyết định về giá docx

Kinh kế học vi mô 2 - Chương 4: cấu trúc thị trường và quyết định về giá docx
... c.Q1 = (a - bQ1 - bQ2)Q1 - cQ1 Q2 ̈ Gi i ph a bQ1 ng trình, s n l = P.Q2 – c.Q2 = (a - bQ1 - bQ2)Q2 – cQ2 Q2 ̈ 65 Thay th Q2 ph aQ1 bQ1 bQ1 2bQ2 c i v i hãng 2: ng c a hãng a bQ1 c 2b ng trình ... ng ph n ng c a hãng Q2 58 59 a bQ1 c2 2b 60 10 2/ 5 /20 09 a ̈ S nl a Q2 a c1 b ng c a m i hãng là: Q1* * Q2 a c2 2c1 3b ̈ Q1 a bQ2 c1 2b ̈ ̌ a c2 2b a c1 2c2 3b ̌ NE Q2* Q2 Q1* ̈ ̈ ̈ ̈ Hai hãng ... – c.Q1 = (a - bQ1 - bQ2)Q1 - c1Q1 Áp d ng i u ki n t i a hóa l i nhu n hãng 1: = P.Q2 – c.Q2 = (a - bQ1 - bQ2)Q2 – c2Q2 a bQ2 Q1 2bQ1 a bQ c1 2bQ1 c1 Q1 iv i a bQ 2b c1 ng ph n ng c a hãng ̈...
 • 17
 • 329
 • 3

Đề Thi Thử Lớp 10 Chuyên Toán Học 2013 - Phần 2 - Đề 4 potx

Đề Thi Thử Lớp 10 Chuyên Toán Học 2013 - Phần 2 - Đề 4 potx
... + bx2 + cx + d với a nguyên dương Ta có: 2 010 = f(5) - f(3) = (53 - 33)a + ( 52 - 32) b + (5 - 3)c = 98a + 16b + 2c  16b + 2c = (2 01 0- 98a) Ta có f(7) - f(1) = (73 - 13)a + ( 72 - 12) b + (7 - 1)c ... 1)c = 342 a + 48 b + 6c = 342 a + 3(16b + 2c) = 342 a + 3 (2 01 0- 98a)= 48 a + 6030 = 3.(16a + 2 010) M Vì a nguyên dương nên 16a + 2 010> 1 Vậy f(7)-f(1) hợp số Nếu a m  bc   m  P x  212   ...  3  22 Câu 3(1,0 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy điểm A(x -2 ; 1), B(x+3; 2) Ta chứng minh được: AB   x   x  3  1    25   26 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 13 OA  x  212 , OB ...
 • 3
 • 182
 • 0

Miễn dịch học thực vật 2 - chương 4 ppt

Miễn dịch học thực vật 2 - chương 4 ppt
... Verticillium alboatrum CC-NB-LRR TIR-NB-LRR Cf Xa21 L M N P RPP1 RPP4 RPP5 RPS4 Cf2 Cf4 Cf5 Cf9 CP Avr-pita AvrPm1, AvrB AvrPt2 AvrPphB CP CP Helicase AvrPs4 Avr2 Avr4 Avr5 13 14 ... chủng 22 • Kiểu hình không độc trội so với kiểu hình độc giống thị, tỷ lệ phân ly không độc/độc = 3/1  Năm 1 946 , Flor lai chủng nấm số 22 với chủng số 24 Khi thử tính gây bệnh 133 cháu F2 14 giống ... lanh: L2, L5 Nấm M lini: AL2 (hoặc AvrL2), L5 (hoặc AvrL5) • Cây lúa: Pi-ta Nấm P oryzae : AvrPi-ta • Cây lúa: Xa5, Xa21 Vi khuẩn X oryzae: AvrXa5, AvrXa21 • Cây cà chua: Cf2, Cf9...
 • 14
 • 706
 • 7

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 4 ppt

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 4 ppt
... thành làm điều mà bạn không làm nói tiếng Trung Quốc Song có phải mà họ thông minh bạn không? Chắc chắn không Họ có kinh nghiệm khác bạn Hiện bạn làm việc mà tỷ người không làm được, bạn đọc sách ... làm được, bạn lái xe bên phải, điều mà ba triệu người Úc khó làm Điều nghĩa bạn tài giỏi người Úc tài giỏi hơn, mà có nghĩa bạn có kinh nghiệm khác họ Hơn 200 triệu người Hoa tuổi trưởng thành làm ... tiếng Việt, song mà bảo bạn thông minh tỷ người khác được, bạn có kinh nghiệm khác họ Mỗi khám bệnh, hẳn bạn phục lăn vị bác sĩ tài cao học rộng, đoán bệnh thần Nhưng bạn sao? Biết đâu vị thần...
 • 7
 • 76
 • 0

Cơ sở matlab v5 3 1 phần 2 chương 4

Cơ sở matlab v5 3 1  phần 2  chương 4
... >> a= [1+ 2i 2+ 2i ;1+ 3i 2+ 2i] a= 1. 0000 + 2. 0000i 2. 0000 + 2. 0000i 1. 0000 + 3. 0000i 2. 0000 + 2. 0000i >> b= [1+ i 2+ i ;1+ 3i 2+ i] b= 1. 0000 + 1. 0000i 2. 0000 + 1. 0000i 1. 0000 + 3. 0000i 2. 0000 + 1. 0000i ... A.^B 4. 4 .1 Các phần tử l số thực: >>a= [1 2; 2 1] a= 1 2 1 >> b= [1 2; 1 1] b= 2 Trang Tungvn40@yahoo.com 1 1 1 CM Soft 70 NCT F2 Q10 >> c=a.*b c= >> d=a./b d= 1. 0000 0.5000 1. 0000 2. 0000 1. 0000 1. 0000 ... 1. 0000 1. 0000 2. 0000 1. 0000 0.5000 1. 0000 1. 0000 >> e=a.\b e= >> f=a.^b f= 1 1 4. 4 .2 Các phần tử l số phức >>a= [1+ i 2+ 3i ;3- 4i 1+ 3i] a= 1. 0000 + 1. 0000i 2. 0000 + 3. 0000i 3. 0000 - 4. 0000i 1. 0000 + 3. 0000i...
 • 24
 • 29
 • 0

50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 phần 2 (có đáp án chi tiết)

50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 phần 2 (có đáp án chi tiết)
... (2im) a+b+c=0 a2+b2+c2 +2( ab+ac+bc)=0 a2+b2+c2= -2( ab+ac+bc) a4+b4+c4 +2( a2b2+a2c2+b2c2)=4( a2b2+a2c2+b2c2)+8abc(a+b+c) Vỡ Cõu a+b+c=0 4 2 2 2 (5im) a +b +c =2( a b +a c +b c ) (1) Mt khỏc 2( ab+ac+bc )2= 2(a2b2+a2c2+b2c2)+4abc(a+b+c) ... 17 19 21 23 x 24 1 x 22 0 x 195 x 166 1+ 2+ 3+ 4=0 17 19 21 23 x 2 58 x 2 58 x 2 58 x 2 58 + + + =0 17 19 21 23 1 ( x 2 58 ) + + + ữ = 17 19 21 23 x = 2 58 Bi 3: 2 ( 20 09 x ) + ( 20 09 ... khỏc 2( ab+ac+bc )2= 2(a2b2+a2c2+b2c2)+4abc(a+b+c) Vỡ a+b+c=0 2( ab+ac+bc )2= 2(a2b2+a2c2+b2c2) (2) T (1)v (2) a4+b4+c4 =2( ab+ac+bc )2 c, (2im) ỏp dng bt ng thc: x2+y2 2xy Du bng x=y a2 b2 a b a + =...
 • 73
 • 21,185
 • 161

Tin học đại cương phần 2- Chương 8 ( Chuổi kí tự)

Tin học đại cương phần 2- Chương 8 ( Chuổi kí tự)
... #include int main() { char Ten[12]; printf("Nhap chuoi: ");gets(Ten); printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Ten); getch(); return 0; } Ngoài ra, ta sử dụng hàm printf(), cputs() (trong conio.h) để ... main() { char HoLot[30], Ten[12]; printf("Nhap Ho Lot: ");gets(HoLot); printf("Nhap Ten: ");gets(Ten); strcat(HoLot,Ten); /* Ghep Ten vao HoLot*/ printf("Ho ten la: ");puts(HoLot); getch(); return ... Chuoi[255],s[255]; printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi); strcpy(s,Chuoi); printf(“Chuoi dich: ”);puts(s); getch(); return 0; } III.2.7 Sao chép phần chuỗi, hàm strncpy() Hàm cho phép chép n ký...
 • 7
 • 104
 • 0

Xem thêm